Źródło opisu
Katalog zbiorów
(126)
Forma i typ
Książki
(124)
Pliki i bazy danych
(1)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(125)
dostępne
(56)
Placówka
Wypożyczalnia
(56)
Czytelnia
(125)
Autor
Bareja Czesław
(11)
Andrzejewski Janusz
(9)
Jędrzejczyk Janusz
(9)
Grosset Ryszard
(5)
Socha Zygmunt
(5)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(4)
Babut Wojciech
(2)
Domurat Ireneusz
(2)
Gierski Edward
(2)
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
(2)
Juchniewicz Andrzej
(2)
Schroeder Maciej (1949- )
(2)
Anszczak Janusz
(1)
Bednarek Józef
(1)
Bielicki Piotr (1946- )
(1)
Bogdański Wiesław
(1)
Bornowski Zbigniew
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Czarnecka Agnieszka
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Gołębiewski Marek
(1)
Grygułło Bogdan
(1)
Kabat Sylwester
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Kiedio Zdzisław
(1)
Kłodnicki Adam
(1)
Nowicki Marek
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Podgórski Marek
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Płotica Marek
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Ratajczak Dariusz
(1)
Rupieta Piotr
(1)
Spaltabaka Mirosław
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Terpiłowski Jerzy
(1)
Wojnarowski Andrzej
(1)
Ślósarski Marek
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(101)
Kraj wydania
Polska
(126)
Język
polski
(124)
angielski
(2)
Temat
Prawo pożarnicze
(26)
Ochrona przeciwpożarowa
(23)
przepisy
(20)
Państwowa Straż Pożarna
(11)
Ratownictwo
(8)
Kształcenie
(5)
Ochrona środowiska
(5)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(5)
Szkolenie
(4)
Zdarzenia nadzwyczajne
(4)
emerytury i renty służb pożarniczych
(4)
Akcja ratownicza
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
Budynki
(3)
Ratownictwo chemiczne
(3)
Transport
(3)
Warunki techniczne
(3)
Zagrożenia chemiczne
(3)
Zagrożenia środowiska
(3)
mundury pożarnicze
(3)
programy nauczania
(3)
służby ratownicze
(3)
zdarzenia niebezpieczne
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
BHP
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Dowodzenie
(2)
Katastrofy
(2)
Klęski żywiołowe
(2)
Mieszkania
(2)
Organizacja
(2)
Organizacja straży pożarnych
(2)
Prawo
(2)
Proces decyzyjny
(2)
Ratownictwo ekologiczne
(2)
Ratownictwo techniczne
(2)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
programy szkoleń
(2)
przewodnik
(2)
skażenie środowiska
(2)
systemy wykrywania pożaru
(2)
uposażenie
(2)
zapobieganie wypadkom
(2)
Ćwiczenia pożarnicze
(2)
Łączność
(2)
Alarmowanie
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Automatyka
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Dym
(1)
Działalność kontrolno - rozpoznawcza
(1)
Instytucje
(1)
JRG
(1)
KG PSP
(1)
Kierowanie
(1)
Komendy straży pożarnych
(1)
Komisje lekarskie
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
LPG
(1)
Lasy
(1)
Materiały palne
(1)
Metro
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Palność
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Projektowanie
(1)
Przemysł
(1)
Psychologia
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Rurociągi
(1)
Stacje benzynowe
(1)
Stres
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(1)
Uszczelnienia
(1)
Wypadki kolejowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania
(1)
dydaktyka
(1)
język niemiecki
(1)
katalog
(1)
komory dymowe
(1)
materiały włókiennicze
(1)
medycyna pracy
(1)
ochrona zdrowia
(1)
pedagogika
(1)
Gatunek
Poradnik
(6)
126 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [39])
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/39 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [55])
Forma i typ
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-616/17, P-616/16 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/55 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Właściwości i tryb postępowania komisji lekarskich MSW. - Warszawa : firex, 1993. - 13,35 s. ; 21 cm.
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [7])
Forma i typ
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/7 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-778/5, P-778/4, P-778/3, P-778/2 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-778/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [59])
Forma i typ
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-616/19, P-616/18 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/59 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [70])
Streszczenie: [Treść Rozkazu Nr 4/2000 Komendanta Głównego Straży Pożarnej z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Zbioru Znaków Taktycznych i Prewencyjnych dla Straży Pożarnych.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-681/2, P-681/1 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/70 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zespoły reagowania kryzysowego. - Warszawa : firex, 2004. - 59 s. ; 21 cm.
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [75])
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B-124 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-123 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Jeżeli zginie pszczoła... - Warszawa : Firex, 1998. - Kas. wiz. (21 min).
Streszczenie: [Film dostarcza wiedzy na temat życia i zachowań niektórych owadów błonkoskrzydłych oraz wskazuje procedury postępowania z nimi tym wszystkim, którzy będą pełnić rolę ratowników w sytuacjach kolizji tych owadów z egzystencją ludzi i innych zwierząt.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. F-17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Opracowanie traktuje o bezpieczeństwie pożarowym firmy, ale treść odnosi się do ochrony przeciwpożarowej obiektów (szkół, przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych)]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-16504, I-16503 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-16502 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Opracowanie stanowi wsparcie dla ratowników w zakresie podejmowania pierwszych decyzji po przybyciu na miejsce zdarzenia z udziałem materiału niebezpiecznego. Poradnik przeznaczony jest do wykorzystania podczas zdarzeń na drogach i szlakach kolejowych. Podczas zdarzeń w obszarach zamkniętych zastosowanie poradnika może być ograniczone.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-957/6, W-957/5, W-957/4, W-957/3 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-957/2 [magazyn], W-957/1 [magazyn] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Opracowanie stanowi wsparcie dla ratowników w zakresie podejmowania pierwszych decyzji po przybyciu na miejsce zdarzenia z udziałem materiału niebezpiecznego. Poradnik przeznaczony jest do wykorzystania podczas zdarzeń na drogach i szlakach kolejowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-887/20, W-887/19, W-887/18, W-887/17, W-887/16, W-887/15, W-887/14, W-887/13, W-887/12, W-887/11, W-887/10, W-887/9, W-887/8, W-887/7, W-887/6, W-887/5, W-887/4, W-887/3 (18 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-887/2 [magazyn], W-887/1 [magazyn] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Opracowanie stanowi wsparcie dla ratowników w zakresie podejmowania pierwszych decyzji po przybyciu na miejsce zdarzenia z udziałem materiału niebezpiecznego. Poradnik przeznaczony jest do wykorzystania podczas zdarzeń na drogach i szlakach kolejowych. Podczas zdarzeń w obszarach zamkniętych zastosowanie poradnika może być ograniczone.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-931/10, W-931/9, W-931/8, W-931/7, W-931/6, W-931/5, W-931/4, W-931/3 (8 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-931/2 [magazyn], W-931/1 [magazyn] (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-15442 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15443 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wydano na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.- Tab.
Streszczenie: [Pozycja dotyczy ratownictwa chemicznego oraz zagrożeń jakie niosą awarie i katastrofy chemiczne. Przedstawiono najważniejsze zagadnienia ratownictwa wiążącego się z nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-886/20, W-886/19, W-886/18, W-886/16, W-886/15, W-886/14, W-886/13, W-886/12, W-886/11, W-886/10, W-886/9, W-886/8, W-886/6, W-886/5, W-886/4 (15 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-886/17, W-886/2 [magazyn], W-886/1 Ratownictwo (3 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono podstawy prawne ochrony i ratownictwa zwierząt, zoopsychologię, zagrożenia dla życia i egzystencji zwierząt, zasady postępowania w komfrontacji ze zwierzętami stwarzającymi zagrożenie, ratowanie zagrożonych zwierząt, warunki techniczne i prewencyjne ratownictwa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-978/41, W-978/40, W-978/39, W-978/38, W-978/37, W-978/36, W-978/35, W-978/33, W-978/32, W-978/31, W-978/30, W-978/29, W-978/28, W-978/27, W-978/26, W-978/25, W-978/24, W-978/23, W-978/22, W-978/21, W-978/20, W-978/19, W-978/18, W-978/17, W-978/16, W-978/15, W-978/14, W-978/13, W-978/12, W-978/11, W-978/10, W-978/9, W-978/8, W-978/7, W-978/6, W-978/5, W-978/4, W-978/3 (38 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-978/34 [magazyn], W-978/2 [magazyn], W-978/1 [magazyn] (3 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Omówiono następujące zagadnienia: zapobieganie wystąpieniu wypadków chemicznych i podobnych zagrożeń, przygotowanie planów reagowania dla przemysłu i władz lokalnych, zasady ograniczania negatywnych skutków i utylizacji miejsc wypadków chemicznych oraz raportowania i ustalania przyczyn.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-956/6, W-956/5, W-956/4, W-956/3, W-956/2 (5 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-17911/Czyt., W-956/1 [magazyn] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Przybliżono problematykę stresu, jego roli w życiu człowieka oraz pokazanie różnych form radzenia sobie z nim i jego następstwami.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-920/8, W-920/7, W-920/6, W-920/4, W-920/3 (5 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-920/2 [magazyn], W-920/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B-122, P-711/1 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-121 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Pożary, eksplozje i emisje toksycznych gazów mogące powodować śmierć lub obrażenia pracowników obiektów przemysłowych kończą się bardzo często ewakuacją całych społeczności i oddziałują niekorzystnie na środowisko. Celem poradnika jest udzielenie pomocy wszystkim państwom, które kładą nacisk na kontrolowanie głównych zagrożeń przemysłowych. Poradnik powinien być nieodzowny w pracy inspektoratów kontroli zagrożeń, kierownictwa zakładów, władz lokalnych, policji, straży pożarnej, szpitali i jednostek pogotowia ratunkowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-855/20, W-855/19, W-855/18, W-855/17, W-855/16, W-855/15, W-855/12, W-855/11, W-855/9, W-855/8, W-855/7, W-855/6, W-855/5, W-855/4, W-855/3, W-855/2 (16 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-855/1 Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Opisano metody i sprzęt do zwalczania rozlewów olejowych na wodach przybrzeżnych i brzegach. Podano informacje na temat efektywności stosowania poszczególnych metod.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-856/30, W-856/29, W-856/28, W-856/27, W-856/26, W-856/25, W-856/24, W-856/23, W-856/22, W-856/21, W-856/20, W-856/19, W-856/18, W-856/17, W-856/16, W-856/15, W-856/14, W-856/13, W-856/12, W-856/11, W-856/10, W-856/9, W-856/8, W-856/7, W-856/6, W-856/5, W-856/3, W-856/2 (28 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-856/4 Ratownictwo, W-856/1 Czyt. (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej