Form of Work
Książki
(20)
Publikacje dydaktyczne
(7)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(3)
Status
only on-site
(19)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(19)
Author
Dryński, Tadeusz
(2)
Gałaj, Jerzy
(2)
Królikowska, Anna
(2)
Kustra, Piotr
(2)
Kępka, Janusz B.
(2)
Pawlak, Andrzej
(2)
Pawlak, Elżbieta
(2)
Pofit-Szczepańska, Melania
(2)
Wrotek, Jerzy
(2)
Zegar, Wojciech
(2)
Year
1960 - 1969
(1)
1970 - 1979
(4)
1980 - 1989
(1)
1990 - 1999
(5)
2000 - 2009
(3)
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Audience Group
Studenci SGSP
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Subject
ćwiczenia laboratoryjne
(13)
fizyka
(4)
laboratorium
(4)
mechanika
(3)
Chemia fizyczna
(2)
Elektroenergetyka
(2)
Hydromechanika
(2)
Szkolenie
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
elektrotechnika
(2)
Genre/Form
Ćwiczenia laboratoryjne dla szkół wyższych
(4)
Ćwiczenia laboratoryjne
(3)
Praca dyplomowa
(2)
Domain
Inżynieria i technika
(4)
Fizyka i astronomia
(1)
23 results Filter
Book
In basket
Laboratorium spalania / Rafał Porowski, Marian Gieras. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018. - 95 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-1112/3 - W-1112/10; Zarezerwuj egzemplarz (8 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-1112/2 Czyt.; W-1112/1 Podreczniki; (2 egz.)
Bibliografia, netografia na stronie 91.
Zawiera: Diagnostyka i wizualizacja procesów spalania -- Płomienie kinetyczne i dyfuzyjne -- Stabilizacja płomienia -- Temperatura zapłonu cieczy -- Zapłon mieszanin pyłowych -- Ciśnienie wybuchu paliw gazowych -- Temperaturowe granice palności cieczy palnych.
Streszczenie: Skrypt zawiera treści będące przedmiotem nauczania w ramach Laboratorium Spalania prowadzonego na Wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Książka zawiera się z 7 rozdziałów, z których każdy dotyczy odrębnego ćwiczenia realizowanego przez studentów podczas zajęć. Zekres merytoryczny skryptu obejmuje: diagnostykę oraz wizualizację procesów spalania, gazowe płomienie dyfuzyjne i kinetyczne, stabilizację płomienia, temperaturę zapłonu cieczy, ciśnienie wybuchu paliw gazowych i ciekłych, propagancję płomienia pyłowego oraz temperaturowe granice palności cieczy palnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1112/10, W-1112/9, W-1112/8, W-1112/7, W-1112/6, W-1112/5, W-1112/4, W-1112/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1112/2 Czyt., W-1112/1 Podreczniki (2 egz.)
Book
E-book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-1108/36 - W-1108/45; W-1108/33 - W-1108/34; W-1108/3 - W-1108/17; W-1108/21 - W-1108/31; W-1108/19; Zarezerwuj egzemplarz (39 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-1108/2 Czyt.; W-1108/1 Pozarnictwo; (2 egz.)
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 210-211.
Zawiera: Regulamin Pracowni Elektroenergetyki -- Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy Pracowni Elektronergetyki -- Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Badanie transformatora jednofazowego -- Badanie prądów elektrycznych w strumieniach wody skierowanych na urządzenia elektryczne pod napięciem -- Badanie układów zasilania oświetlenia awaryjnego -- Badanie rezystancji zestyków -- Badanie maszyn elekrycznych prądu przemiennego -- Badanie prądów wirowych -- Badanie właściwości łuku elektrycznego -- Badanie bezpieczników topikowych i automatycznych -- Badanie elektrycznych urządzeń oświetleniowych w stanach awaryjnych -- Badanie przewodów elektrycznych w stanach awaryjnych -- Badanie środków ochrony przeciwpożarowej -- Badanie półprzewodników elementów bezzłączowych -- Badanie diod półprzewodników i LED -- Badanie układów prostowniczych -- Badanie tranzystorów bipolarnych - Badanie instalacji fotowoltaicznej -- Badanie stanów pracy urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
Streszczenie: Skrypt zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń prowadzonych w pracowni Elektroenergetyki Katedry Techniki Pożarniczej w SGSP [...]. Treść i zakres ćwiczeń laboratoryjnych opisanych w skrypcie częściowo odpowiada programowi realizowanemu podczas prowadzonych wykładów i dlatego do opisu ćwiczeń wprowadzono rozszerzone informacje niezbędne dla zrozumienia istoty badania i opracowania wyników, bez konieczności sięgania do literatury przedmiotowej. [...] Zakres ćwiczeń dostosowany został do aktualnych wymogów programowych wyposażenia przyrządowego pracowni oraz czasu przeznaczonego na wykonanie ćwiczenia. Obejmuje zagadnienia związane z podstawowymi prawami fizycznymi z zakresu zjawiska prądu elektrycznego, zjawisk pola elektrycznego i magnetycznego, szczególnie w kontekście funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1108/45, W-1108/44, W-1108/43, W-1108/42, W-1108/41, W-1108/40, W-1108/39, W-1108/38, W-1108/37, W-1108/36, W-1108/34, W-1108/33, W-1108/31, W-1108/30, W-1108/29, W-1108/28, W-1108/27, W-1108/26, W-1108/25, W-1108/24, W-1108/23, W-1108/22, W-1108/21, W-1108/19, W-1108/17, W-1108/16, W-1108/15, W-1108/14, W-1108/13, W-1108/12, W-1108/11, W-1108/10, W-1108/9, W-1108/8, W-1108/7, W-1108/6, W-1108/5, W-1108/4, W-1108/3 (39 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1108/2 Czyt., W-1108/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-21148 - I-21149; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21147/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia na stronach 81-82 i przy ćwiczeniach.
Wydanie publikacji naukowej zostało sfinalizowane ze środków dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku przyznanej Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Streszczenie: Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy Szkół Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku inżynierii bezpieczeństwa. Jego celem jest przygotowanie do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu techniczne systemy zabezpieczeń. (...) W skrypcie omówiono niektóre rozwiązania z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń, uwzględniając budowę, sposób działania oraz w wybranych przypadkach również zasady badania podzespołów wybranych systemów. Skrypt jest zbiorem instrukcji do ćwiczeń, w których zamieszczono: wprowadzenie teoretyczne, dotyczące badanych elementów systemów zabezpieczeń, opis stanowiska pomiarowego, przebieg ćwiczenia do wykonania, sposób opracowania wyników pomiarów, przykładowe pytania kontrolne oraz literaturę niezbędną do poszerzenia wiadomości z zakresu ćwiczenia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21149, I-21148 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21147/Czyt. (1 egz.)
Authority data
Szkoły wyższe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Jednostka naukowa (hasło przedmiotowe) ; Szkoły (hasło przedmiotowe)
zob. też Absolwenci szkół wyższych (hasło przedmiotowe) ; Autonomia uczelni (hasło przedmiotowe) ; Chóry akademickie (hasło przedmiotowe) ; Jakość kształcenia (hasło przedmiotowe) ; Kształcenie nauczycieli (hasło przedmiotowe) ; Muzea uczelniane (hasło przedmiotowe) ; Organy uczelni (hasło przedmiotowe) ; Projekt Infonano (hasło przedmiotowe) ; Rada uczelni (hasło przedmiotowe) ; Senat uczelni (hasło przedmiotowe) ; Studenci (hasło przedmiotowe) ; System Oceny Pracowników Administracyjnych (SOPA) (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo wyższe (hasło przedmiotowe) ; Szkoły letnie (hasło przedmiotowe) ; Szkoły wyższe (budynki) (hasło przedmiotowe) ; Tenure (hasło przedmiotowe) ; Wizerunek uczelni (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Akademie sztuk pięknych (hasło przedmiotowe) ; Seminaria duchowne (hasło przedmiotowe) ; Uczelnie ekonomiczne (hasło przedmiotowe) ; Uczelnie medyczne (hasło przedmiotowe) ; Uczelnie techniczne (hasło przedmiotowe) ; Uczelnie rolnicze (hasło przedmiotowe) ; Uczelnie wychowania fizycznego (hasło przedmiotowe) ; Uniwersytety (hasło przedmiotowe)
zob. też Ćwiczenia laboratoryjne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Uczelnie ; Wyższe szkoły ; Szkolnictwo wyższe
Book
In basket
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki / Tadeusz Dryński. - Wyd.4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 434 s. : rys. ; 24 cm.
Hasło przedmiotowe: fizyka ; laboratorium ; ćwiczenia laboratoryjne
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-237; W-294/23; W-294/10; Zarezerwuj egzemplarz (3 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-294/1 [magazyn] - W-294/2 [magazyn]; (2 egz.)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-237, W-294/10, W-294/23 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-294/2 [magazyn], W-294/1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki / Tadeusz Dryński. - Wyd.3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - 528 s. : rys. ; 24 cm.
Hasło przedmiotowe: fizyka ; laboratorium ; ćwiczenia laboratoryjne
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-238; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-238 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5304 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-747/4 - W-747/20; W-747/22 - W-747/30; Zarezerwuj egzemplarz (26 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-747/1 [magazyn] - W-747/2 [magazyn]; (2 egz.)
Tab.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-747/30, W-747/29, W-747/28, W-747/27, W-747/26, W-747/25, W-747/24, W-747/23, W-747/22, W-747/20, W-747/19, W-747/18, W-747/17, W-747/16, W-747/15, W-747/14, W-747/13, W-747/12, W-747/11, W-747/10, W-747/9, W-747/8, W-747/7, W-747/6, W-747/5, W-747/4 (26 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-747/2 [magazyn], W-747/1 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-710/127; W-710/4; W-710/6; W-710/15; W-710/20 - W-710/21; W-710/25; W-710/29; W-710/31 - W-710/34; W-710/36; W-710/50; W-710/55 - W-710/56; W-710/62; W-710/72 - W-710/73; W-710/75 - W-710/76; W-710/85 - W-710/88; W-710/90; W-710/93; W-710/129 - W-710/130; W-710/17; W-710/42; W-710/46; W-710/68; W-710/123; W-710/114; W-710/110; W-710/108; W-710/11 - W-710/13; W-710/102 - W-710/104; W-710/1; Zarezerwuj egzemplarz (44 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-710/106 Pozarnictwo; W-710/41 [magazyn]; W-710/84 [magazyn]; (3 egz.)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-710/127, W-710/68, W-710/46, W-710/42, W-710/17, W-710/12, W-710/130, W-710/129, W-710/123, W-710/114, W-710/110, W-710/108, W-710/104, W-710/103, W-710/102, W-710/93, W-710/90, W-710/88, W-710/87, W-710/86, W-710/85, W-710/76, W-710/75, W-710/73, W-710/72, W-710/62, W-710/56, W-710/55, W-710/50, W-710/36, W-710/34, W-710/33, W-710/32, W-710/31, W-710/29, W-710/25, W-710/21, W-710/20, W-710/15, W-710/13, W-710/11, W-710/6, W-710/4, W-710/1 (44 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-710/106 Pozarnictwo, W-710/84 [magazyn], W-710/41 [magazyn] (3 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-926/9; W-926/7; W-926/3 - W-926/5; Zarezerwuj egzemplarz (5 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-926/2 [magazyn]; W-926/1 Pozarnictwo; (2 egz.)
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Skrypt przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych (mundurowych i cywilnych) SGSP. Ma na celu umożliwienie przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu "Hydromechanika".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-926/9, W-926/7, W-926/5, W-926/4, W-926/3 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-926/2 [magazyn], W-926/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-443/3 - W-443/5; W-443/7; W-443/9 - W-443/12; W-443/20 - W-443/21; W-443/24; W-443/26 - W-443/27; W-443/29 - W-443/35; W-443/38 - W-443/41; W-443/43 - W-443/44; W-443/46; W-443/48; W-443/50; W-443/52; W-443/56 - W-443/58; W-443/63 - W-443/64; W-443/69 - W-443/70; W-443/75 - W-443/76; W-443/79; W-443/81; W-443/84 - W-443/85; W-443/88; W-443/90 - W-443/92; W-443/94; W-443/96 - W-443/97; W-443/198 - W-443/199; W-443/192; W-443/188 - W-443/189; W-443/185; W-443/180; W-443/178; W-443/174; W-443/163 - W-443/164; W-443/159; W-443/156; W-443/152 - W-443/154; W-443/148; W-443/15 - W-443/18; W-443/146; W-443/138; W-443/134; W-443/131 - W-443/132; W-443/122 - W-443/126; W-443/120; W-443/116 - W-443/118; W-443/113 - W-443/114; W-443/111; W-443/105 - W-443/106; W-443/103; W-443/100 - W-443/101; Zarezerwuj egzemplarz (93 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-443/1 [magazyn] - W-443/2 [magazyn]; (2 egz.)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-443/199, W-443/198, W-443/192, W-443/189, W-443/188, W-443/185, W-443/180, W-443/178, W-443/174, W-443/164, W-443/163, W-443/159, W-443/156, W-443/154, W-443/153, W-443/152, W-443/148, W-443/146, W-443/138, W-443/134, W-443/132, W-443/131, W-443/126, W-443/125, W-443/124, W-443/123, W-443/122, W-443/120, W-443/118, W-443/117, W-443/116, W-443/114, W-443/113, W-443/111, W-443/106, W-443/105, W-443/103, W-443/101, W-443/100, W-443/97, W-443/96, W-443/94, W-443/92, W-443/91, W-443/90, W-443/88, W-443/85, W-443/84, W-443/81, W-443/79, W-443/76, W-443/75, W-443/70, W-443/69, W-443/64, W-443/63, W-443/58, W-443/57, W-443/56, W-443/52, W-443/50, W-443/48, W-443/46, W-443/44, W-443/43, W-443/41, W-443/40, W-443/39, W-443/38, W-443/35, W-443/34, W-443/33, W-443/32, W-443/31, W-443/30, W-443/29, W-443/27, W-443/26, W-443/24, W-443/21, W-443/20, W-443/18, W-443/17, W-443/16, W-443/15, W-443/12, W-443/11, W-443/10, W-443/9, W-443/7, W-443/5, W-443/4, W-443/3 (93 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-443/2 [magazyn], W-443/1 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-444/199; W-444/3 - W-444/9; W-444/21; W-444/24; W-444/26 - W-444/28; W-444/30 - W-444/32; W-444/35; W-444/37; W-444/40; W-444/42 - W-444/48; W-444/50; W-444/53 - W-444/55; W-444/57; W-444/60; W-444/62 - W-444/65; W-444/67 - W-444/70; W-444/72; W-444/74 - W-444/75; W-444/77; W-444/79 - W-444/80; W-444/82 - W-444/87; W-444/89; W-444/91 - W-444/93; W-444/95; W-444/97 - W-444/99; W-444/197; W-444/189 - W-444/190; W-444/187; W-444/185; W-444/181 - W-444/183; W-444/179; W-444/174; W-444/170 - W-444/172; W-444/168; W-444/164; W-444/162; W-444/155 - W-444/156; W-444/152 - W-444/153; W-444/149 - W-444/150; W-444/137 - W-444/144; W-444/132 - W-444/135; W-444/130; W-444/126; W-444/13 - W-444/19; W-444/123 - W-444/124; W-444/121; W-444/107 - W-444/119; W-444/101 - W-444/102; Zarezerwuj egzemplarz (121 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-444/1 [magazyn] - W-444/2 [magazyn]; (2 egz.)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-444/199, W-444/197, W-444/190, W-444/189, W-444/187, W-444/185, W-444/183, W-444/182, W-444/181, W-444/179, W-444/174, W-444/172, W-444/171, W-444/170, W-444/168, W-444/164, W-444/162, W-444/156, W-444/155, W-444/153, W-444/152, W-444/150, W-444/149, W-444/144, W-444/143, W-444/142, W-444/141, W-444/140, W-444/139, W-444/138, W-444/137, W-444/135, W-444/134, W-444/133, W-444/132, W-444/130, W-444/126, W-444/124, W-444/123, W-444/121, W-444/119, W-444/118, W-444/117, W-444/116, W-444/115, W-444/114, W-444/113, W-444/112, W-444/111, W-444/110, W-444/109, W-444/108, W-444/107, W-444/102, W-444/101, W-444/99, W-444/98, W-444/97, W-444/95, W-444/93, W-444/92, W-444/91, W-444/89, W-444/87, W-444/86, W-444/85, W-444/84, W-444/83, W-444/82, W-444/80, W-444/79, W-444/77, W-444/75, W-444/74, W-444/72, W-444/70, W-444/69, W-444/68, W-444/67, W-444/65, W-444/64, W-444/63, W-444/62, W-444/60, W-444/57, W-444/55, W-444/54, W-444/53, W-444/50, W-444/48, W-444/47, W-444/46, W-444/45, W-444/44, W-444/43, W-444/42, W-444/40, W-444/37, W-444/35, W-444/32, W-444/31, W-444/30, W-444/28, W-444/27, W-444/26, W-444/24, W-444/21, W-444/19, W-444/18, W-444/17, W-444/16, W-444/15, W-444/14, W-444/13, W-444/9, W-444/8, W-444/7, W-444/6, W-444/5, W-444/4, W-444/3 (121 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-444/2 [magazyn], W-444/1 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-871/26; W-871/29; W-871/32 - W-871/33; W-871/35; W-871/41 - W-871/42; W-871/47; W-871/52; W-871/54; W-871/58; W-871/65; W-871/6; W-871/23; W-871/21; W-871/2; W-871/18 - W-871/19; W-871/10; Zarezerwuj egzemplarz (19 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-871/60 [magazyn]; W-871/1 Pozarnictwo; (2 egz.)
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Skrypt przeznaczony jest dla studentów wszystkich rodzajów studiów w SGSP, w programach których znajdują się ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Jest to podstawowe źródło wiadomości niezbnych dla studentów do wykonywania i opracowywania ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki. Starano się uwypuklić zastosowanie omawianych zjawisk i praw fizycznych w ochronie przeciwpożarowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-871/26, W-871/6, W-871/65, W-871/58, W-871/54, W-871/52, W-871/47, W-871/42, W-871/41, W-871/35, W-871/33, W-871/32, W-871/29, W-871/23, W-871/21, W-871/19, W-871/18, W-871/10, W-871/2 (19 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-871/60 [magazyn], W-871/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Authority data
ćwiczenia laboratoryjne (hasło przedmiotowe)
zob. też laboratorium (hasło przedmiotowe) ; badania pożarnicze (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-751/3 - W-751/30; Zarezerwuj egzemplarz (28 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-751/1 [magazyn] - W-751/2 [magazyn]; (2 egz.)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-751/30, W-751/29, W-751/28, W-751/27, W-751/26, W-751/25, W-751/24, W-751/23, W-751/22, W-751/21, W-751/20, W-751/19, W-751/18, W-751/17, W-751/16, W-751/15, W-751/14, W-751/13, W-751/12, W-751/11, W-751/10, W-751/9, W-751/8, W-751/7, W-751/6, W-751/5, W-751/4, W-751/3 (28 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-751/2 [magazyn], W-751/1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10651/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-583/6 - W-583/7; W-583/20 - W-583/21; W-583/23; W-583/27; W-583/30; W-583/35; W-583/37 - W-583/38; W-583/41; W-583/44 - W-583/47; W-583/50; W-583/53 - W-583/55; W-583/57 - W-583/58; W-583/61; W-583/64 - W-583/65; W-583/67; W-583/71 - W-583/72; W-583/74 - W-583/76; W-583/79 - W-583/80; W-583/85 - W-583/86; W-583/89; W-583/91; W-583/93; W-583/96; W-583/15 - W-583/18; W-583/148 - W-583/150; W-583/145; W-583/140 - W-583/141; W-583/131 - W-583/133; W-583/128 - W-583/129; W-583/124 - W-583/125; W-583/122; W-583/119 - W-583/120; W-583/12 - W-583/13; W-583/116; W-583/113; W-583/109; W-583/101; Zarezerwuj egzemplarz (64 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-583/94 [magazyn]; W-583/2 [magazyn]; (2 egz.)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-583/150, W-583/149, W-583/148, W-583/145, W-583/141, W-583/140, W-583/133, W-583/132, W-583/131, W-583/129, W-583/128, W-583/125, W-583/124, W-583/122, W-583/120, W-583/119, W-583/116, W-583/113, W-583/109, W-583/101, W-583/96, W-583/93, W-583/91, W-583/89, W-583/86, W-583/85, W-583/80, W-583/79, W-583/76, W-583/75, W-583/74, W-583/72, W-583/71, W-583/67, W-583/65, W-583/64, W-583/61, W-583/58, W-583/57, W-583/55, W-583/54, W-583/53, W-583/50, W-583/47, W-583/46, W-583/45, W-583/44, W-583/41, W-583/38, W-583/37, W-583/35, W-583/30, W-583/27, W-583/23, W-583/21, W-583/20, W-583/18, W-583/17, W-583/16, W-583/15, W-583/13, W-583/12, W-583/7, W-583/6 (64 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-583/94 [magazyn], W-583/2 [magazyn] (2 egz.)
Authority data
ćwiczenia (hasło przedmiotowe)
zob. też komory dymowe (hasło przedmiotowe) ; komory ogniowe (hasło przedmiotowe) ; poligon (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe ćwiczenia dowódczo-sztabowe (hasło przedmiotowe) ; ćwiczenia pożarnicze (hasło przedmiotowe) ; ćwiczenia taktyczne (hasło przedmiotowe) ; ćwiczenia wielonarodowe (hasło przedmiotowe) ; ćwiczenia laboratoryjne (hasło przedmiotowe) ; ćwiczenia ratownicze (hasło przedmiotowe) ; ćwiczenia terenowe (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-775/4 - W-775/45; W-775/47 - W-775/51; W-775/53 - W-775/57; W-775/59 - W-775/62; W-775/64 - W-775/72; W-775/74; W-775/76 - W-775/82; W-775/84; W-775/86 - W-775/91; W-775/93 - W-775/94; W-775/96 - W-775/108; W-775/125 - W-775/150; W-775/110 - W-775/123; W-775/1 - W-775/2; Zarezerwuj egzemplarz (137 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-775/92 Pozarnictwo; (1 egz.)
Bibliografia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-775/119, W-775/150, W-775/149, W-775/148, W-775/147, W-775/146, W-775/145, W-775/144, W-775/143, W-775/142, W-775/141, W-775/140, W-775/139, W-775/138, W-775/137, W-775/136, W-775/135, W-775/134, W-775/133, W-775/132, W-775/131, W-775/130, W-775/129, W-775/128, W-775/127, W-775/126, W-775/125, W-775/123, W-775/122, W-775/121, W-775/120, W-775/118, W-775/117, W-775/116, W-775/115, W-775/114, W-775/113, W-775/112, W-775/111, W-775/110, W-775/108, W-775/107, W-775/106, W-775/105, W-775/104, W-775/103, W-775/102, W-775/101, W-775/100, W-775/99, W-775/98, W-775/97, W-775/96, W-775/94, W-775/93, W-775/91, W-775/90, W-775/89, W-775/88, W-775/87, W-775/86, W-775/84, W-775/82, W-775/81, W-775/80, W-775/79, W-775/78, W-775/77, W-775/76, W-775/74, W-775/72, W-775/71, W-775/70, W-775/69, W-775/68, W-775/67, W-775/66, W-775/65, W-775/64, W-775/62, W-775/61, W-775/60, W-775/59, W-775/57, W-775/56, W-775/55, W-775/54, W-775/53, W-775/51, W-775/50, W-775/49, W-775/48, W-775/47, W-775/45, W-775/44, W-775/43, W-775/42, W-775/41, W-775/40, W-775/39, W-775/38, W-775/37, W-775/36, W-775/35, W-775/34, W-775/33, W-775/32, W-775/31, W-775/30, W-775/29, W-775/28, W-775/27, W-775/26, W-775/25, W-775/24, W-775/23, W-775/22, W-775/21, W-775/20, W-775/19, W-775/18, W-775/17, W-775/16, W-775/15, W-775/14, W-775/13, W-775/12, W-775/11, W-775/10, W-775/9, W-775/8, W-775/7, W-775/6, W-775/5, W-775/4, W-775/2, W-775/1 (137 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-775/92 Pozarnictwo (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-1138/4 - W-1138/5; W-1138/8; W-1138/29 - W-1138/35; W-1138/23 - W-1138/27; W-1138/21; W-1138/19; W-1138/15 - W-1138/16; W-1138/11 - W-1138/12; Zarezerwuj egzemplarz (21 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-1138/2 Czyt.; W-1138/1 Pozarnictwo; (2 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz norm przy rozdziałach.
Zawiera: Wstep do analizy błędów pomiarowych // Badanie eksploatacyjne i wytrzymałościowe pożarniczych drabin przenośnych // Badanie armatury pożarniczej // Badanie odkształceń pożarniczych węży tłocznych // Przyrządy do pomiaru ciśnień i przepływu - metody sprawdzania manometrów, przetworników ciśnienia i przypływomierzy // Badanie gaśnic przenośnych // Badanie prądownic wodnych.
Streszczenie: Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (mundurowych i cywilnych), słuchaczy studiów podyplomowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Opracowanie ma na celu umożliwienie przygotowania teoretycznego do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Skrypt zawiera teoretyczne wprowadzenie do analizy błędów pomiarowych oraz sześć ćwiczeń (instrukcji), których tematyka jest powiązana z zagadnieniami poruszanymi podczas zajęć audytoryjnych. [z przedmowy]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1138/35, W-1138/34, W-1138/33, W-1138/32, W-1138/31, W-1138/30, W-1138/29, W-1138/27, W-1138/26, W-1138/25, W-1138/24, W-1138/23, W-1138/21, W-1138/19, W-1138/16, W-1138/15, W-1138/12, W-1138/11, W-1138/8, W-1138/5, W-1138/4 (21 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1138/2 Czyt., W-1138/1 Pozarnictwo (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again