Form of Work
Artykuły
(46)
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(12)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(19)
available
(7)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(19)
Author
Pofit-Szczepańska, Melania
(6)
Salamonowicz, Zdzisław
(6)
Węsierski, Tomasz
(4)
Jarosz, Wojciech
(3)
Jaskółowski, Waldemar
(3)
Porowski, Rafał
(3)
Ranecki, Jerzy
(2)
Abbasi, S.A.
(1)
Abbasi, Tasneem
(1)
Al-Shalabi, M.
(1)
Year
1990 - 1999
(10)
2000 - 2009
(26)
2010 - 2019
(31)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(65)
United States
(2)
Language
Polish
(64)
English
(3)
Subject
BLEVE
(66)
LPG
(20)
Wybuchy
(20)
zjawisko fireball
(17)
Zagrożenie wybuchowe
(15)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(10)
Awarie przemysłowe
(8)
Badania pożarnicze
(8)
Analiza ryzyka
(6)
Zbiorniki
(6)
Subject: time
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Flixborough (Wielka Brytania)
(2)
Bhopal (Indie)
(1)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(1)
Hemel Hempstead (Wielka Brytania)
(1)
Janków Przygodzki (woj. wielkopolskie)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
71 results Filter
No cover
Article
In basket
Boiling liquid expanding vapour explosions (BLEVEs): a brief review / Rolf K. Eckhoff // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/November, Vol. 32 s.30-43.
Hasło przedmiotowe: BLEVE ; Wybuchy
Bibl. 23 poz., tab.
Tł.tyt.; Zjawisko Bleve - przegląd danych literaturowych
Szczegółowa analiza danych, zamieszczonych w literaturze naukowej w okresie od 2007 r do chwili obecnej. W artykule omówiono mechanizm powstawania zjawiska bleve, łańcuch zdarzeń prowadzących do powstania ww. zjawiska, czas do powstaniableve i czas trwania wybuchu. Wpływ wielkości temperatury przegrzania paliw na szybkość zaistnienia bleve. Omówiono również konsekwencje w wyniku zaistnienia BLEVE oraz sposoby ich zmniejszania.
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan
No cover
Article
In basket
Boiling points / G. Ellicott // Fire Prevention. - 2002/November Combined Issue [Fire Prevention & Fire Engineers Journal] s.39-40.
Hasło przedmiotowe: BLEVE ; ciecze ; Wybuchy
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.: Punkty wrzenia.
Wybuch par wrzących cieczy, czyli zjawisko bleve może być przyczyną ogromnych szkód. Objaśniono metody inżynierskie, które pozwalają zapobiec takim zjawiskom.
No cover
Article
In basket
Hasło przedmiotowe: BLEVE ; Symulacja ; Badania pożarnicze
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 18 poz., rys.
Tł. tyt.: Krótki komunikat: uproszczony model określający reakcję cieplną skroplonego gazu palnego (LPG) i jego wpływu na zjawisko BLEVE
Rozwinięto uproszczony model określający reakcję cieplną zbiornika ze skroplonym gazem palnym (LPG) podczas pożaru. Wyniki badań pokazują możliwości określenia reakcji termicznej - ciśnienie w zbiorniku rośnie szybciej podczas pożaru i jest skutkiem termicznego rozwarstwienia i dla tego samego zbiornika energia ciśnienia w paliwie płynnym jest mniejsza gdy paliwo jest warstwowane. Uwarstwienie może zmniejszyć ryzyko powstania zjawiska BLEVE.
No cover
Article
In basket
An experimental study of an LPG tank at low filling level heated by a remote wall fire / F. Heymes, L. Aprin, A.M. Birk // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/6 Vol. 26 s.1484-1491.
Hasło przedmiotowe: BLEVE ; LPG ; testy pożarnicze
Bibl. 10 poz., tab.
Tł.tyt.: Badania doświadczalne zbiornika LPG, przy niskim poziomie napełniania ogrzewanego przez odległą ścianę pożaru
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne z 2300 l zbiornikiem ciśnieniowym napełnionym 15% ciekłym propanem, narażonym na ciepło pożaru, przy pomocy symulacji komputerowej. Okreslono możliwości powstania zjawiska Bleve.
No cover
Article
In basket
Hasło przedmiotowe: LPG ; Wybuchy ; BLEVE ; Zbiorniki
Opisano metodykę obliczania zasięgu odłamków powstających w trakcie wybuchu butli 11 kg z LPG.
No cover
Article
In basket
Propane gas barbecue grill fire: Expect a BLEVE / Scott Joerger // Fire Engineering. - 2015/11 Vol. 168 s. 48-52.
Hasło przedmiotowe: BLEVE ; Akcja gaśnicza ; LPG
Tł.tyt.: Pożar podczas grillowania z użyciem propanu: spodziewane zjawisko Bleve
Przykładowa akcja gaśnicza pożaru butli z propanem stosowanej do grillowania. Omówiono działania taktyczne.
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14033/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bleve Kills Two / A. Wolf // NFPA Journal. - 1998/11-12 Vol. 92 s.42-47.
Hasło przedmiotowe: LPG ; BLEVE ; wypadki śmiertelne
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Fot., sch.
Tł.tyt.; "Bleve" zabija dwie osoby
Omówiono awarie, podczas których powstało zjawisko BLEVE. Wnioski z badań wybuchu: 1- zawór wentylacyjny w zbiorniku nie zapobiega powstaniu BLEVE, 2 - zgodnie z NFPA 58 wokół orurowania winny być specjalne grodzie 3 - aby zapobiec wybuchom zbiornika z LPG, strażacy w czasie akcji muszą dostarczać stały strumień wody, minimum 500 gmp na każdą powierzchnię cysterny, którą dotyka płomień, 4 - ustawienie strażaków w czasie akcji gaśniczych zależy od dowódcy akcji i wielkości odłamków cysterny powstających w czasie wybuchu.
No cover
Article
In basket
The boiling liquid expanding vapour assessment, management / T. Abbasi, S.A. Abbasi // Journal of Hazardous Materials. - 2007/3 Vol. 141 s.489-519.
Hasło przedmiotowe: BLEVE ; Badania pożarnicze ; Analiza ryzyka
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr 131 poz., tab.
Tł. tyt.: Zjawisko bleve: mechanizm, konsekwencje oszacowania szkód, zarządzanie
Przedstawiono proces powstania zjawiska bleve, czyli wybuchu par wrzących cieczy, historię bleve w okresie 1940-2005. Omówiono mechanizmy ww. zjawiska, jego przyczyny, konsekwencje oraz strategie zapobiegające zjawisku bleve.
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13443/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-14091/CD [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD
Tab., bibliogr. 35 poz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14091/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Hasło przedmiotowe: BLEVE ; teoria pożarów ; teoria wybuchów
Przedstawiono definicję pojęcia BLEVE.Opisano to zjawisko oraz wybrane zdarzenia z jego udziałem.
Authority data
BLEVE (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wybuchy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Boiling Liquids Expanding Vapour Explosions ; Wybuch par wrzących cieczy ; Zjawisko BLEVE ; Bleve, zjawisko ; Wybuch rozszerzających się par wrzącej cieczy
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Tł .tyt.; Zagrożenie pożarem i wybuchem w czasie operacji technicznych związanych z wykorzystaniem LPG
W artykule szczegółowo omówiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe istniejące w czasie magazynowania i eksploatacji gazu skroplonego LPG. W sposób ilościowy zanalizowano zjawisko BLEVE ilustrując mechanizm powstawania tego wybuchu przykładami obliczeniowymi. Rozprzestrzenienie fali wybuchu powstałej w czasie bleve i zagrożenia ludzi powstałym strumieniem ciepła promieniowania szacowano w odniesieniu do lokalizacji ludzi w funkcji odległości od miejsca powstania wycieku i w konsekwencji wybuchu.
No cover
Article
In basket
Podstawowe pojęcia dotyczące gazó skroplonych, oznakowanie pojazdó wożących LPG oraz zagrożenia związane z transportem LPG. Omówiono zjawisko bleve oraz procedury postępowania w przypadku zdarzeń z LPG i procedury zwalczania pożaru.
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-14176/CD [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD- BRAK ZGODY AUTORA NA WGLĄD DO PRACY
Tab., bibliogr. 94 poz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14176/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zagrożenia LPG w zbiornikach kompozytowych / Wojciech Jarosz, Łukasz Drążkiewicz // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2019/4 strony 9-16.
Hasło przedmiotowe: LPG ; Zagrożenie wybuchowe ; butle gazowe ; BLEVE
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Opisano właściwości fizykochemiczne LPG, wynikające z nich zagrożenia oraz najczęstsze sytuacje niebezpieczne związane z LPG np. pożar strumieniowy i różne typy wybuchów. Omówiono rodzaje przenośnych zbiorników LPG oraz dokonano porównania zagrożeń stwarzanych przez zbiorniki stalowe i kompozytowe.
No cover
Article
In basket
L'Argus des accidents technologiques / S. Jousserand // Préventique Sécurité. - 2004/74 s.69-76.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tł.tyt.: Argus wypadków technologicznych
Przedstawiono 30 wyróżniających się wypadków jakie miały miejsce w listopadzie i grudniu 2003 r. W regionie Lens zachorowało 85 osób a zmarło 13 na chorobę "legionistów". Wydarzyły się trzy przypadki BLEVE. W Chinach w wyniku eksplozji zginęły 243 osoby a 9 tysięcy zostało poszkodowanych.
No cover
Article
In basket
Hasło przedmiotowe: LPG ; BLEVE ; Wybuchy ; Zagrożenie wybuchowe ; Katastrofy
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z wypadkami z udziałem zbiorników LPG oraz opisano zjawisko bleve na przykładzie kilku katastrof w Polsce i na świecie.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again