Form of Work
Książki
(147)
Publikacje naukowe
(128)
Publikacje fachowe
(20)
E-booki
(15)
Publikacje dydaktyczne
(11)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(135)
available
(102)
unavailable
(5)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(106)
Czytelnia
(139)
Author
Gałaj, Jerzy
(3)
Gromek, Paweł
(3)
Hołyst, Brunon (1930- ). Przeciwko życiu
(3)
Fangrat, Jadwiga
(2)
Grenda, Bogdan
(2)
Guzewski, Piotr
(2)
Gębska, Marta
(2)
Hołyst, Brunon (1930- )
(2)
Hryszkiewicz, Dominik
(2)
Abgarowicz, Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
2010 - 2019
(132)
2020 - 2020
(11)
Time Period of Creation
2001-
(131)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(133)
United States
(6)
United Kingdom
(5)
Belarus
(1)
Serbia
(1)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(131)
English
(15)
Russian
(2)
Serbian
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(6)
Politycy
(2)
Prawnicy
(2)
Elektronicy
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Inżynierowie
(1)
Logistycy
(1)
Mechatronicy
(1)
Nauczyciele
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(14)
Zarządzanie kryzysowe
(10)
Bezpieczeństwo publiczne
(9)
Budownictwo
(7)
Ochrona przeciwpożarowa
(7)
Infrastruktura krytyczna
(6)
Analiza ryzyka
(5)
Bezpieczeństwo
(5)
Zarządzanie ryzykiem
(5)
Administracja publiczna
(4)
Subject: time
2001-
(60)
1901-2000
(32)
1989-2000
(22)
1945-1989
(13)
1801-1900
(6)
1701-1800
(4)
1601-1700
(3)
1914-1918
(3)
1939-1945
(3)
1301-1400
(2)
Subject: place
Polska
(51)
Stany Zjednoczone (USA)
(6)
Europa
(5)
Rosja
(5)
Kraje Unii Europejskiej
(4)
Wielka Brytania
(4)
Czechy
(3)
Niemcy
(3)
Szwecja
(3)
Ukraina
(3)
Genre/Form
Monografia
(147)
Praca zbiorowa
(8)
Podręcznik akademicki
(5)
Opracowanie
(4)
Materiały pomocnicze
(3)
Podręcznik
(2)
Kalendarium
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Raport z badań
(1)
Synteza
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(68)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(28)
Inżynieria i technika
(26)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(24)
Zarządzanie i marketing
(18)
Socjologia i społeczeństwo
(11)
Historia
(10)
Architektura i budownictwo
(7)
Transport i logistyka
(7)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
147 results Filter
Book
E-book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-1115/11; W-1115/4 - W-1115/7; Zarezerwuj egzemplarz (5 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-1115/2 Czyt.; W-1115/1 Zarz-Bezp; (2 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 462-464.
Zawiera: Przegląd wybranych przepisów krajowych, zagranicznych oraz norm i standardów dotyczących zarządzania ryzykiem -- Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem -- Zarządzanie ryzykiem na szczeblu Unii Europejskiej -- Zarządzanie ryzykiem w wybranych państwach -- Zarządzanie ryzykiem w Polsce -- Słownik wybranych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem.
Publikacja powstała w oparciu o wyniki projektu pt. " Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne" finansowanego przez NCBR.
Streszczenie: Zespół autorski dokonał identyfikacji i analizy zasad obowiązujących w zarzą - dzaniu ryzykiem, standardów i norm charakterystycznych dla tego typu zarządza - nia, metod zarządzania ryzykiem w procesie planowania cywilnego, metodyk oceny ryzyka i zagrożeń w przepisach prawa międzynarodowego i krajowego - z uwzględ - nieniem prawa miejscowego oraz metodyk ujętych w normach i projektach norm z zakresu zarządzania ryzykiem. Dokonano również przeglądu wybranych pozycji literatury przedmiotu. Głównym celem analizy tych zagadnień było dostarczenie specjalistom i organizacjom wdrażającym procesy zarządzania ryzykiem uniwer - salnych modeli oraz wskazanie dobrych praktyk, szczególnie w zakresie planowania cywilnego w obszarze zarządzania ryzykiem. Autorzy wyodrębnili najważniejsze dokumenty prawne i normatywne oraz terminologię z zakresu zarządzania ryzykiem - przy zastosowaniu kryterium uży - teczności dla projektu. Sprawne porozumiewanie się, czy to w sferze naukowej, czy praktycznej, zależy od stosowania jednolitej i zrozumiałej dla wszystkich termino - logii. Jest to o tyle trudne, że odmienne doświadczenia różnych państw, organizacji, sektorów działalności i branż, a także niedoskonałości w przekładzie z języków obcych i wymienne stosowanie terminów do nazywania tego samego zjawiska wpływają na różnicowanie znaczeń poszczególnych pojęć i definicji w ramach danego języka i między różnymi językami. Aby możliwie skutecznie zapobiec nie - jednoznacznemu odbiorowi treści, autorzy jasno określili aparat terminologiczny, którym posługiwali się w publikacji i który - w formie słownika oraz indeksu pojęć - został umieszczony w monografii. Większość pojęć zaczerpnięto z uznanej normy ISO Guide 73:2009 Risk Management - Vocabulary i zgodnie z nią ujednolicono terminologię. Jeżeli norma nie wyczerpywała danej definicji, korzystano z innych uznanych źródeł, np. słowników.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1115/11, W-1115/7, W-1115/6, W-1115/5, W-1115/4 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1115/2 Czyt., W-1115/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2870; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2869/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia na stronach 175-181.
Zawiera: Konflikt hybrydowy w literaturze przedmiotu // Deskrypcja wojny hybrydowej // Dominacja informacyjna w wojnie hybrydowej // Radioelektroniczny wymiar wojny hybrydowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2870 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2869/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Flood assessment : modeling and parameterization / edited by Eric W. Harmsen, PhD, Megh R. Goyal, PhD, PE. - Oakville ; Waretown : Apple Academic Press Inc., copyright 2018. - xliii, [i], 369 stron : ilustracje, wykresy, mapy, fotografie ; 24 cm.
(Innovations in agricultural & biological engineering)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21213/Czyt.; (1 egz.)
Tłumaczenie tytułu: Szacowanie zagrożenia powodziowego. Modelowanie i parametryzacja.
Bibliografia strony 332-348. Indeks strony 349-369.
Zawiera: Part I: Flood prediction limitations in small warsheds -- Part II: Flood alert system using high resolution rainfall data.
Streszczenie: This volume focuses on two detailed studies that employ physically based hydrologic models to predict flooding in the particularly challenging environment of small watersheds with mountainous terrain and high intensity/high variability rainfall.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21213/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2914; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2913/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia na stronach [308]-333.
Zawiera: Polityka bezpieczeństwa państwa jako przedmiot badań // Aspekty strategiczno-doktrynalne polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej państw Bałkanów Zachodnich // Położenie geopolityczne w kontekście polityki bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich // Wyzwania bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich.
Współfinansowanie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2914 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2913/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2792/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 169-177.
Zawiera: Zakres przedmiotowo-podmiotowy rozważań i jego konteksty // Pojęcie i klasyfikacja broni - zarys problemu // Normy prawne odnoszące się do posiadania broni w UE // Regulacje dotyczące dostępu do broni w wybranych państwach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2792/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-21289; I-20797; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-20796/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, wykaz norm, wykaz aktów prawnych strony 202-204.
Zawiera: Świadectwa dopuszczenia - podstawowe informacje -- Pojazdy pożarnicze -- Łączniki, nasady, pokrywy nasad, przełączniki, smoki ssawne i rozdzielacze -- Prądownice wodne, wodno-pianowe i pianowe oraz wytwornice pianowe -- Pożarnicze węże tłoczne do pomp pożarniczych, do hydrantów oraz pożarnicze węże ssawne -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem -- Maska twarzowa do aparatu oddechowego butlowego -- Sygnalizator bezruchu -- Hydrualiczne narzędzia ratownicze -- Ubrania specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem -- Ubranie chroniące przed czynnikami chemicznymi -- Ubrania specjalne -- Pasy strażackie -- Linki strażackie ratownicze - Zatrzaśniki strażackie -- Skokochrony -- Toporek strażacki -- Zbiornik przenośny na wodę -- Poduszki pneumatyczne do podnoszenia i korki pneumatyczne do uszczelniania -- Drabiny przenośne -- Hełmy strażackie -- Kominarki -- Buty strażackie -- Rękawice specjalne -- Motopompy do wody czystej -- Motopompy do wody zanieczyszczonej.
Finansowanie: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
Streszczenie: Niniejsza publikacja powstała w związku z potrzebą ujednolicenia zasad postępowania dla poszczególnych etapów odbioru sprzętu i wyposażenia straży pożarnej. Działalność Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie badań kwalifikacyjnych wyrobów, opracowywania oraz doskonalenia wymagań technicznych i formalnych umożliwiła przedstawienie w tej publikacji szczegółowych wytycznych niezbędnych przy odbiorze techniczno-jakościowym różnorodnych wyrobów produkowanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21289, I-20797 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20796/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-21889; I-18709; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-18708/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych po rozdziałach.
Zawiera: Parametry powietrza // Czynniki chemiczne // Pyły // Czynniki mikrobiologiczne // Mikroklimat // Hałas słyszalny i infradzwiękowy // Drgania mechaniczne // Pola elektromagnetyczne // Elektryczność statyczna // Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej.
Zakres i zawartość: Przedstawia zasady i procedury oceny czynników środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych - parametrów powietrza, czynników chemicznych, mikrobiologicznych, pyłów, mikroklimatu, hałasu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, oświetlenia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21889, I-18709 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18708/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2897; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2896/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach [365]-414.
Zawiera: Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego - rozważania teoretyczno -metodeologiczne i definicyjne // Rozwój kryzysu ukraińskiego i jego wpływ na politykę bezpieczeństwa Polski // Wojna hybrydowa jako etap kryzysu ukraińskiego // Destabilizacja wschodniej Ukrainy - separacja Donbasu i operacja antyterrorystyczna oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski w wymiarze polityczno - militarnym // Aktywność wojskowa Rosji w kontekście kryzysu ukraińskiego a bezpieczeństwo narodowe Polski w wymiarze polityczno - militarnym // Reakcje NATO na wydarzenia kryzysu ukraińskiego i ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Polski w wymiarze polityczno - militarnym // Wymiar polityczno -militarny relacji polsko-ukraińskich w kontekście kryzysu ukraińskiego.
Publikacja dofinansowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2897 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2896/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2966 - IBC-2967; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2965 [magazyn]; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach [339]-378.
Zawiera: Od słowa - leksykalne znaczenia bezpieczeństwa // Przez potrzeby - motywacyjne determinanty bezpieczeństwa // Do wartości - aksjologiczne wyznaczniki bezpieczeństwa // Konstytucja a wartości // Aksjologiczność norm konstytucyjnych // Uwarunkowania doktrynalne // Bezpieczeństwo w normach zasadniczych // Bezpieczeństwo w normach programowych // Bezpieczeństwo w normach zwykłych.
Współfinansowanie: Instytut Nauk Politycznych (Uniwersytet Warszawski), Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2967, IBC-2966 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2965 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Structural design for fire safety / Andrew H. Buchanan, Anthony K. Abu. - Second edition. - Chichester : John Wiley & Sons Inc., 2017. - xxii, 415 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21477/Czyt.; (1 egz.)
Tłumaczenie tytułu: Bezpieczeństwo pożarowe projektowania konstrukcyjnego.
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 394-410.
Indeks.
Zawiera: Fire safety in buildings // Fires and heat // Fire severity and fire resistance // Design of structures exposed to fire // Steel structures // Concrete structures // Composite structures // Timber structures // Light frame construction advanced calculation methods // Design recommendations.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: This book presents a comprehensive overview of structural fire engineering. An update on the first edition, the book describes new developments in the past ten years, including advanced calculation methods and computer programs. Further additions include: calculation methods for membrane action in floor slabs exposed to fires; a chapter on composite steel-concrete construction; and case studies of structural collapses. The book begins with an introduction to fire safety in buildings, from fire growth and development to the devastating effects of severe fires on large building structures. Methods of calculating fire severity and fire resistance are then described in detail, together with both simple and advanced methods for assessing and designing for structural fire safety in buildings constructed from structural steel, reinforced concrete, or structural timber. Structural Design for Fire Safety, 2nd edition bridges the information gap between fire safety engineers, structural engineers and building officials, and it will be useful for many others including architects, code writers, building designers, and firefighters. [za Wydawcą]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21477/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Emergency Management : Concepts and Strategies for Effective Programs / Lucien G. Canton. - Second edition. - Hoboken : Wiley, 2020. - xix, [i], 322 strony : ilustracje, wykresy ; 26 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Czytelnia: wszystkie egzemplarze są wypożyczone
Bibliografia, netografia strony 321-325.
Indeks.
Zawiera: Historical perspectives: the evolution of emergency management // Historical perspectives: toward a national response strategy // Social science and the beginnings of emergency management theory // The emergency manager: evolving roles and shifting paradigms // Establishing the emergency management program // Assessing risk // Developing strategy // Planning concepts // Planning techniques and methods // Coordinating response // Leading in crisis // Crisis management.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: Emergency Management: Concepts and Strategies for Effective Programs, Second Edition starts by focusing on the three pillars on which successful emergency management is based: an understanding of history, knowledge of social science research, and technical expertise in emergency management operations. It provides insight as to how emergency management has evolved and suggests reasons why the current method of response planning doesn’t work as well as it should. The book then goes on to discuss establishing and administering the emergency management program. It looks at the analysis of risk as the basis for strategy development, and considers both the traditional macro view of hazard identification and analysis as well as the micro view required for continuity planning. Strategy development is examined next, followed by coverage of planning process, techniques and methods. The book finishes with chapters on coordinating response, leading in crisis, and crisis management [za Wydawcą].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
All copies are currently on loan
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-21094 - I-21095; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21093/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 463-473.
Indeks.
Zawiera: Ocena zgodności jako sposób zarządzania bezpieczeństwem i oczekiwanymi funkcjonalnościami // Znaczenie procesu dopuszczania wyrobów // System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów oraz rozwiązań na rzecz ochrony przeciwpożarowej // Świadectwo dopuszczenia - istota dokumentu // Znaczenie wymagań i badań wyrobów // Znaczenie oceny warunków techniczno-organizacyjnych produkcji (WTO) // Znaczenie kontroli dopuszczeń // Zidentyfikowanie i wyeliminowanie nieprawidłowości w toku dopuszczena.
Streszczenie: [...] publikacja kompleksowo prezentuje tematykę dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej - wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych - a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy […] (Z recenzji dr. hab. Roberta Sochy, prof. SGSP)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21095, I-21094 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21093/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo Cyberprzestrzeni)
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2932 - IBC-2933; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2931/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia na stronach 407-416.
Zawiera: Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestrzeń - zagadnienia definicyjne // Cyberodpowiedzialność - zakres podmiotowy i przedmiotowy // Cyberodpowiedzialność - wybrane regulacje prawne // Cyberprzestępczość - wybrane zagadnienia // Odpowiedzialność państwa za cyberbezpieczeństwo.
Książka sfinansowana ze środków pochodzących z programu "Grant Badawczy MON" w ramach realizacji projektu "System cyberbezpieczeństwa RP - model rozwiązań prawnych"
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2933, IBC-2932 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2931/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie prawnicze (Poltext))
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-3020; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-3019 [magazyn]; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 231-268.
Zawiera: Pojęcie, rodzaje i zakres bezpieczeństwa // Prawne uwarunkowania prawa do prywatności // Prawne aspekty ingerencji organów państwa w sferę prawa do prywatności // Analiza badań w świetle ingerecji państwa w sferę swobód i wolności obywatelskiej // Rola państwa w niejawnym pozyskiwaniu informacji o obywatelach przez służby policyjne i specjalne oraz organy państwowe.
Streszczenie: Monografia przedstawia znaczenie i konstrukcję prawa do prywatności, a także rolę inwigilacyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej i danych telekomunikacyjnych. Książka prezentuje także problematykę bezpieczeństwa w kontekście naruszania sfery prywatności jednostki przez ograny władzy publicznej. W publikacji omówiona jest również skala stosowania podsłuchów procesowych oraz podsłuchów pozaprocesowych (operacyjnych), jak również stopień wykorzystania przez uprawnione służby i organy państwowe danych telekomunikacyjnych. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3020 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3019 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Politechniki Krakowskiej. Seria Inżynieria Lądowa.)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-21403 - I-21404; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21402/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 151-156.
Streszczenie w języku angielskim, francuskim.
Streszczenie: Treść niniejszej monografii stanowi syntetyczne omówienie zagadnień związanych z wymaganiami odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynków, oddziaływaniem na konstrukcje w warunkach pożarowych, weryfikacją odporności pożarowej dla konstrukcji z betonu według procedur norm europejskich (Eurokodów - norm PN-EN).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21404, I-21403 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21402/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2437; IBC-2420; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2321/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia na stronach 141-150.
Streszczenie: Społeczeństwa dzisiejszych czasów stoją przed wyzwaniem przeciwstawienia się coraz to nowym zagrożeniom, które w ubiegłych stuleciach nie byty znane bądź były tylko incydentalnymi zdarzeniami. Rozszerzający się wachlarz realnych lub potencjalnych źródeł zagrożenia bezpieczeństwa zmusza do stałego modyfikowania podejścia do problematyki bezpieczeństwa, a także jego pojmowania oraz przeciwdziałania wszelkim pojawiającym się zagrożeniom.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2437, IBC-2420 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2321/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-3044 - IBC-3045; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-3043/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia na stronach 393-417.
Zawiera: Konflikty zbrojne i bezpieczeństwo militarne w XXI wieku // Prawno-instytucjonalne ramy bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście militarnym w XXI wieku // Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku w kontekście militarnym i konfliktów zbrojnych.
Streszczenie: Książka dotyczy problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze militarnym i konfliktów zbrojnych. W sposób szczegółowy zostaną wyjaśnione kwestie: konfliktów zbrojnych w XXI wieku, w tym przyczyn konfliktów, geografii konfliktów zbrojnych, jak należy analizować konflikt zbrojny, trendów w konfliktach zbrojnych oraz problematyki bezpieczeństwa po konflikcie. Następnie zostanie wyjaśnione zagadnienie bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa państw nieposiadających własnej armii, korporacji z branży militarnej oraz znaczenia dyplomacji obronnej w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Kolejna część monografii dotyczyć będzie prawnoinstytucjonalnych ram bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym kwestii legalności użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, organizacji bezpieczeństwa zbiorowego i sojuszy wojskowych oraz odpowiedzialności państw i osób fizycznych za naruszenie norm prawa międzynarodowego. Ostatnia część będzie dotyczyła wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku w kontekście militarnym i konfliktów, w tym takich zagadnień jak np. kontrola zbrojeń i rozbrojenie, terroryzmu, cyberbezpieczeństwo, zwalczanie rebelii, proliferacja dronów, prywatyzacja bezpieczeństwa, transnarodowa przestępczość, czy też wyścig zbrojeń w kosmosie. [Za wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3045, IBC-3044 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3043/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Securitas et Societas)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - imprezy masowe i zgromadzenia
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2629/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 500-519.
Zawiera: Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej. Ujęcie definicyjne // Prywatyzacja bezpieczeństwa na przykładzie sieci zależności pomiędzy policją a organizatorem // Sieć powiązań pomiędzy policją a władzą lokalną i administracją rządową // Problematyka zachowań widzów meczów piłki nożnej i ich stosunku do funkcjonariuszy policji.
Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Streszczenie: Celem badawczym niniejszej pracy jest analiza roli Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej z uwzględnieniem relacji, ich kształtu oraz siły oddziaływania, zachodzących pomiędzy Policją a podmiotami funkcjonującymi we wskazanym obszarze. Wybór Policji, jako podmiotu centralnego, wynika z istotnej roli tej formacji w sieci bezpieczeństwa imprez masowych oraz w przestrzeni publicznej je otaczającej, w tym tej związanej z przejazdami kibiców. W Polsce to zaangażowanie jest szczególnie widoczne - wiąże się ono ze specyfiką systemu prawnego oraz z utrwalonymi schematami zachowań podmiotów wchodzących w interakcje z Policją. Tak zarysowany przedmiot badań oraz ich cel obejmuje szeroki zakres tematyczny, zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, regulacji prawnych i pozaprawnych, jak i podmiotów niezbędnych do uwzględnienia w trakcie wywodu. Z tego powodu publikacja została zawężona czasowo oraz przedmiotowo. Ograniczenie czasowe sprowadza się do analizy obecnie obowiązujących regulacji, głównie do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, co wskazuje na 2009 r., od którego wszedł w życie wskazany akt prawny. Datą krańcową jest 2016 r., co wynika z zakończenia w tym terminie podstawowych dla pracy badań jakościowych oraz z konieczności włączenia do pracy nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z października 2015 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2629/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2922; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2921/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 415-442. Indeks.
Zawiera: Geopolityczne, historyczne i regionalne uwarunkowania szwedzkiej polityki bezpieczeńśtwa // Współpraca nordycka w okresie szwedzkiej polityki neutralności // Współpraca nordycka w okresie szwedzkiej polityki bezaliansowości // Współpraca nordycka w okresie szwedzkiej polityki solidarności.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2922 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2921/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2393 - IBC-2394; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2392/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia na stronach 383-390.
Streszczenie: Autor podejmuje problematykę genezy państwa w nurcie społecznego kontraktu, która nie jest nowa, ale wciąż aktualna. Idea bezpieczeństwa, tym bliższa człowiekowi, im stabilniejsze i trwalsze jest państwo nadal pozostaje kluczowym kryterium oceny pewności trwania i rozwoju.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2394, IBC-2393 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2392/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again