Form of Work
Artykuły
(808)
Książki
(525)
Publikacje naukowe
(365)
Publikacje fachowe
(35)
Pliki i bazy danych
(8)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(6)
E-booki
(2)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje informacyjne
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje promocyjne
(1)
Status
only on-site
(516)
available
(97)
unknown
(6)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(101)
Czytelnia
(522)
Author
Skoczylas, Józef Jan
(29)
Lipiński, Stanisław
(20)
Lisiecki, Marek
(18)
Frątczak, Paweł
(14)
Mazur, Andrzej
(14)
Szewczyk, Joanna
(14)
Maciak, Tadeusz
(11)
Łańduch, Anna
(10)
Rochala, Paweł
(9)
Buczek, Jerzy
(7)
Year
1020 - 1029
(1)
1030 - 1039
(3)
1070 - 1079
(1)
1080 - 1089
(1)
1100 - 1109
(1)
1110 - 1119
(1)
1160 - 1169
(1)
1170 - 1179
(2)
1180 - 1189
(1)
1220 - 1229
(3)
1230 - 1239
(1)
1240 - 1249
(1)
1250 - 1259
(1)
1290 - 1299
(1)
1310 - 1319
(2)
1330 - 1339
(1)
1340 - 1349
(1)
1370 - 1379
(2)
1460 - 1469
(1)
1470 - 1479
(1)
1580 - 1589
(1)
1620 - 1629
(1)
1700 - 1709
(1)
1720 - 1729
(1)
1760 - 1769
(1)
1770 - 1779
(1)
1820 - 1829
(1)
1930 - 1939
(1)
1960 - 1969
(14)
1970 - 1979
(22)
1980 - 1989
(27)
1990 - 1999
(141)
2000 - 2009
(442)
2010 - 2019
(627)
2020 - 2021
(33)
2030 - 2035
(3)
2120 - 2127
(2)
2190 - 2191
(1)
2210 - 2213
(1)
2240 - 2247
(1)
2400 - 2404
(1)
2520 - 2521
(1)
2560 - 2565
(1)
2830 - 2838
(1)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(1357)
unknown (xxx)
(1)
Language
Polish
(1352)
English
(9)
German
(1)
Russian
(1)
Subject
Państwowa Straż Pożarna
(1350)
przepisy
(246)
Organizacja straży pożarnych
(225)
Współdziałanie służb
(102)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(96)
Ochotnicza Straż Pożarna
(75)
Szkolenie
(68)
Historia pożarnictwa
(57)
Ochrona przeciwpożarowa
(48)
Zarządzanie kryzysowe
(43)
Subject: time
2001-
(11)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(10)
Szwecja
(6)
Nepal (Azja)
(4)
Województwo podkarpackie (1999- )
(3)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(2)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(2)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(2)
Chorzów (woj. śląskie)
(1)
Cieszyn (woj. śląskie)
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(375)
Wywiad dziennikarski
(24)
Biografia
(6)
Materiały konferencyjne
(4)
Opracowanie
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Publikacja bogato ilustrowana
(2)
Raport z badań
(2)
Informator
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(12)
Zarządzanie i marketing
(6)
Inżynieria i technika
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Historia
(2)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
1364 results Filter
No cover
Other collections
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-17004 [magazyn]; (1 egz.)
Praca na Cd
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 37-38.
Streszczenie: Praca zajmuje się badaniem sprawności fizycznej u strażaków pracujących w systemie zmianowym KM PSP m.st. Warszawy. Autora interesowało w badaniach m. in. to jaki był najlepszy wynik w poszczególnych konkurencjach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17004 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Brak informacji o dostępności: Czytelnia : sygn. PD-17063;
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-59.
Streszczenie: Każdy człowiek ma predyspozycje do wykonywania określonego zawodu lub pracy w konkretnej branży. Zbiór cech, postaw oraz umiejętności określany jest pojęciem kompetencji. Literatura przedmiotu wyróżnia kompetencje miękkie oraz twarde. Kompetencje miękkie związane są z cechami charakteru oraz zachowaniami. Kompetencje twarde dotyczą tych umiejętności, które mogą zostać potwierdzone określonymi dokumentami. Każde stanowisko wymaga posiadania określonych kompetencji. W przypadku rozbieżności pomiędzy kompetencjami oczekiwanymi przez pracodawcę a posiadanymi przez pracownika mamy do czynienia z pojęciem luki kompetencyjnej. Różnica ta powinna być niwelowana w trakcie szkoleń i działań naprawczych. W niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia profilu kompetencyjnego dowódców w strukturach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Straż pożarna jest specyficzną formacją, której zadaniem jest ochrona zdrowia i życia obywateli oraz mienia w sytuacjach związanych z niwelowaniem skutków pożarów i innych zdarzeń, w tym usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Strażacy w swojej pracy narażeni są na niebezpieczeństwo, a ich praca przebiega w warunkach stresogennych. Rolą dowódcy jest podejmowanie decyzji zapewniających powodzenie akcji. Specyficzna forma zarządzania, którą jest dowodzenie wymaga posiadania określonego profilu kompetencyjnego. Wyniki przeprowadzonych przez autora badań pokazują, że dowódcy w polskiej straży pożarnej są osobami kompetentnymi, które cieszą się zaufaniem podwładnych. W opinii ankietowanych strażaków nie każdy ma predyspozycje, aby zostać dowódcą. Pomimo pełnienia tej funkcji istnieje konieczność nieustannego doskonalenia swoich kompetencji, co zapewniane jest poprzez system szkoleń realizowanych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
No availability information: sygn. PD-17063
No cover
Other collections
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-17008 [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD
Bibliografia wykaz aktów prawnych na stronach 35-36.
Streszczenie: Praca bada kompetencje społeczne funkcjonariuszy PSP. Badanie autor przedstawił wśród funkcjonariuszy Centralnej szkoły Państwowej Straży Pożarnbej w Częstochowie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17008 [magazyn] (1 egz.)
Authority data
CS PSP (hasło przedmiotowe)
zob. też Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej (hasło przedmiotowe) ; szkoła aspirantów PSP (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
No cover
Other collections
In basket
Brak informacji o dostępności: Czytelnia : sygn. PD-17112;
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 74-79.
Streszczenie: Bezpieczeństwo jest dla człowieka bardzo ważną, naczelną wartością, która decyduje o prawidłowym jego rozwoju i komfortowym życiu bez poczucia zagrożenia. Zapewnieniem powyższego zajmują się instytucje działające na terenie całego kraju, ponieważ każda jednostka społeczna ma ku temu konstytucyjne prawo. Do takich organizacji należy Straż Pożarna, której działanie prawnie normuje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. Podążając za definicją w niej zawartą, Straż Pożarna jest umundurowaną, zorganizowaną i zawodową formacją posiadającą specjalistyczny sprzęt, a jej przeznaczeniem jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Tematem niniejszej pracy jest działalność PSP i OSP w zakresie prewencji społecznej na terenie powiatu makowskiego. Działania prewencyjne to takie, które zmierzają ku poprawie bezpieczeństwa obywateli. Praca została podzielona na 4 części, gdzie pierwsze trzy rozdziały dotyczą zakresu informacji o działalności jednostek Straży Pożarnej i roli, jaką spełnia w społeczeństwie. Ostatnia część jest analizą i oceną omawianej formacji zarówno w kwestii zapewniania i poprawy warunków bezpieczeństwa, jak i w kwestii odbioru społecznego jej działań. W niniejszej pracy posłużono się literaturą specjalistyczną, publikacjami w czasopismach i Internecie oraz danymi pozyskanymi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim. [Streszczenie Autorki]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
No availability information: sygn. PD-17112
No cover
Other collections
In basket
Brak informacji o dostępności: Czytelnia : sygn. PD-17114;
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 106-107.
Streszczenie: Ninniejsza praca dotyczy roli jaką PSP ma w systemie zarządzania kryzysowego powiatu nyskiego. Rozdział pierwszy przedstawia definicję kryzysu jak i istotę zarządzania kryzysowego. W kolejnym zotała opisana geneza PSP oraz jej zadań. W następnym zostały zawarte działania PSP w systemie zarządzania kryzysowego. Ostatni rozdział przedstawia badania, ocenę PSP w ramach zarządzania kryzysowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
No availability information: sygn. PD-17114
No cover
Other collections
In basket
Brak informacji o dostępności: Czytelnia : sygn. PD-17090;
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 66-68.
Streszczenie: Niniejsza praca magisterska jest analizą działań prewencyjnych, które prowadzi PSP. Przedtem Autor wykonuje analizę teoretyczną, która dotyczy m. in. zarządzania kryzysowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
No availability information: sygn. PD-17090
No cover
Other collections
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-17010 [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 31-32.
Streszczenie: Praca dotyczy współpracy z środkami masowego przekazu na przykładzie komendy powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim. Autorka zwraca uwagę m. in. na to jak istotną sprawą jest współpraca z mediami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17010 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Brak informacji o dostępności: Czytelnia : sygn. PD-17116;
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 103-107.
Streszczenie: Praca ta miała na celu analizę działań Państwowej Straży Pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu wadowickiego, współpracę służb powiatu oraz poznanie opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa w powiecie wadowickim. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział odnosi się do struktury i organizacji zarządzania kryzysowego w powiecie wadowickim, w którym znajduje się charakterystyka powiatu wadowickiego, opisane zostały zagrożenia mogące wystąpić na jego terenie, a także przedstawiona została struktura zarządzania kryzysowego w powiecie wadowickim. Rozdział drugi w całości poświęcony został jednostce Państwowej Straży Pożarnej, w którym scharakteryzowana została ta instytucja, jej zadania oraz wyposażenie jednostek z terenu powiatu wadowickiego. Trzeci rozdział dotyczący współdziałania jednostek PSP z innymi służbami w ramach reagowania kryzysowego pokazuje jakie służby działają na terenie powiatu wadowickiego, w jakim zakresie współdziałają ze sobą i z PSP w systemie zarządzania kryzysowego. Rozdział ten też zawiera przedstawioną siatkę bezpieczeństwa powiatowego, w które to zawarte są informacje o zagrożeniach i konkretnych służbach, które mają pierwsze wziąć udział w ich zapobieżeniu, bądź szybkiemu zlikwidowaniu oraz opis doświadczeń mających miejsce w historii powiatu, gdzie współpraca takowa służb następowała i dzięki ćwiczeniom przyniosła szybkie i zamierzone efekty. W rozdziale czwartym opisana została społeczna ocena działań PSP w ramach zarządzania kryzysowego w powiecie wadowickim. W kwestionariuszu ankietowym mieszkańcy powiatu mieli odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa w powiecie wadowickim jak i służb, które mają wpływ na to bezpieczeństwo i jego poczucie w oczach mieszkańców powiatu. Przenalizowane badania odpowiedziały na pytanie dotyczące oceny działań funkcjonariuszy PSP przez mieszkańców powiatu, których wyniki wskazują jasno na zaufanie do jednostki PSP, ale również przedstawiły powiat w dobrym świetle jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu powiatu. Wnioski z analizy przedstawiły jeden problem, na który zwrócono uwagę, którym jest brak wiedzy mieszkańców na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w powiecie wadowickim. Każdy rozdział zakończony został wnioskami, w których podsumowana jest istota odnosząca się do danego rozdziału. Na końcu pracy znajduje się zakończenie, które zebrane w całość podsumowuje treść całej pracy. [Streszczenie Autorki]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
No availability information: sygn. PD-17116
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Rozmowa z gen. dyw. Wiesławem Kukłą, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej na temat organizacji i zadań WOT oraz współpracy z jednostkami PSP i OSP.
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-106/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-17006 [magazyn]; (1 egz.)
Praca na Cd
Bibliografia, netografia na stronie 36.
Streszczenie: Autor w pracy analizuje systemy wodnego zaopatrzenia PSP jak Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu piskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17006 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-17011 [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 56-57.
Streszczenie: Praca porównuje wybrane interwencje straży pożarnej w Cieszynie i Dąbrowie Górniczej. Atorzy chcą wykazać, że podjęcie odpowiednich działań poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17011 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-17036 [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 64-70.
Streszczenie: Tematem pracy była współpraca między Policją a Państwową Strażą Pożarną w sytuacji zagrożenia kryzysowego. Pracę podzielono na cztery rozdziały, w rozdziale pierwszym został przedstawiony zakres przedmiotowy rozważań, w którym zostały przybliżone pojęcia takie jak współpraca czy sytuacja kryzysowa, których znajomość jest niezbędna do podjęcia rozważań tematyki w pracy. W rozdziale drugim przedstawiona została charakterystyka Policji, znalazły się w nim informacje dotyczące między innymi przeznaczenia tejże formacji, reguły działań czy uprawnienia funkcjonariuszy. Rozdział trzeci był swoistego rodzaju bliźniaczym odpowiednikiem rozdziału poprzedniego, ponieważ poszukiwane były w nim odpowiedzi te same zagadnie dotyczące jednak charakterystyki Państwowej Straży Pożarnej. Oba te rozdziały stanowiły kolejny znaczący etap, dzięki któremu można było dowiedzieć się o tych cechach łączących omawiane organizacje, które ułatwiają im współpracę oraz dają możliwości odpowiedniej komunikacji i wymiany informacji, a także różnic w strukturach czy zasadach funkcjonowania, które mogą stanowić wyzwanie przy wspólnym działaniu w chwilach tak wymagających jak sytuacja kryzysowa. Rozdział ostatni jest zwieńczeniem niniejszej pracy, ponieważ zostały w nim określone główne zakresy realizacji wspólnych przedsięwzięć Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych na poziomie lokalnym. Stanowiło to cel pracy. Zostało to zrealizowane na podstawie powodzi w maju 2019 r. na terenie Polski w województwie podkarpackim i małopolskim. Przedstawione zostały tam przykłady działań w rejonach najdotkliwiej dotkniętych przez niszczycielski żywioł, w których współpracowały ze sobą jednostki Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17036 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-184/1 [magazyn] (1 egz.)
Authority data
Administracja rządowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Policja (hasło przedmiotowe) ; PSP (hasło przedmiotowe) ; Straż graniczna (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe administracja straży pożarnej (hasło przedmiotowe) ; Zadania publiczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Administracja państwowa
Authority data
Służby mundurowe (hasło przedmiotowe)
zob. też obrona powszechna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe marynarka wojenna (hasło przedmiotowe) ; Policja (hasło przedmiotowe) ; PSP (hasło przedmiotowe) ; Straż graniczna (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe) ; BOR (hasło przedmiotowe) ; służby logistyczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Kobiety w służbach mundurowych (hasło przedmiotowe) ; Stosunek służbowy służb mundurowych (hasło przedmiotowe) ; Stopnie wojskowe i służb mundurowych (hasło przedmiotowe) ; Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 (hasło przedmiotowe) ; Wystąpienie ze służby (hasło przedmiotowe) ; Zwolnienie ze służby (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zawody mundurowe ; Mundórówka ; Uniformed services
No cover
Article
In basket
Strumień wsparcia dla rozwoju / [red.] // Przegląd Pożarniczy. - 2017/5 s.19-21.
Streszczenie: Omówiono założenia programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020 w odniesieniu do PSP. Przedstawiono propozycje rozdziału środków przewidzianych w programie, planowane inwestycje budowlane, wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy i środki dla ochotników.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia usprawnienia pracy dyżurnego na stanowisku kierownia poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu łączności. Przedstawiono założenia systemu, jego wdrażanie i plany dalszej rozbudowy w KW PSP w Katowicach.
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-14764/CD [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD - BRAK ZGODY AUTORA NA WGLĄD DO PRACY
Bibliogr. 18 poz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14764/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again