Form of Work
Książki
(215)
Publikacje naukowe
(199)
E-booki
(26)
Publikacje fachowe
(21)
Publikacje dydaktyczne
(17)
Pliki i bazy danych
(5)
Status
only on-site
(199)
available
(126)
unavailable
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(138)
Czytelnia
(204)
Author
Wiśniewski, Bernard (wojskowość)
(12)
Piątek, Zbigniew (1964-2015)
(10)
Lubiewski, Paweł
(7)
Babiński, Aleksander
(6)
Falecki, Janusz
(6)
Gołębiowska, Anna (prawnik)
(6)
Kogut, Bogusław
(5)
Radkowski, Radosław
(5)
Sowizdraniuk, Piotr
(5)
Zboina, Jacek
(5)
Year
1990 - 1999
(1)
2000 - 2009
(5)
2010 - 2019
(196)
2020 - 2021
(18)
Time Period of Creation
2001-
(205)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(209)
United States
(5)
Slovakia
(2)
United Kingdom
(2)
England
(1)
Germany
(1)
Language
Polish
(204)
English
(34)
Russian
(4)
Ukrainian
(3)
French
(1)
German
(1)
Slovak
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(8)
Menedżerowie
(2)
Policjanci
(2)
Prawnicy
(2)
Administracja publiczna
(1)
Adwokaci
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biegli
(1)
Dyrektorzy bibliotek
(1)
Geolodzy
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(52)
Bezpieczeństwo publiczne
(34)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(27)
Zarządzanie kryzysowe
(22)
System obronny państwa
(17)
Terroryzm
(16)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(12)
Zarządzanie
(12)
Policja
(10)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(9)
Subject: time
2001-
(120)
1901-2000
(42)
1989-2000
(33)
1945-1989
(17)
1801-1900
(6)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
Subject: place
Polska
(98)
Rosja
(10)
Kraje Unii Europejskiej
(7)
Ukraina
(7)
Europa
(6)
Australia
(3)
Japonia
(3)
Czechy
(2)
Estonia
(2)
Francja
(2)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(220)
Materiały konferencyjne
(35)
Monografia
(9)
Podręcznik
(7)
Materiały pomocnicze
(6)
Opracowanie
(5)
Podręcznik akademicki
(3)
Raport z badań
(3)
Poradnik
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(131)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(62)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(46)
Inżynieria i technika
(31)
Zarządzanie i marketing
(22)
Socjologia i społeczeństwo
(15)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(12)
Ochrona środowiska
(11)
Medycyna i zdrowie
(9)
Historia
(7)
221 results Filter
Authority data
Ryzyko zawodowe (hasło przedmiotowe)
zob. też BHP (hasło przedmiotowe) ; Czynniki szkodliwe (hasło przedmiotowe) ; Obciążenie psychiczne (hasło przedmiotowe) ; Środki ochrony zbiorowej (hasło przedmiotowe) ; Zagrożenia zdrowia (hasło przedmiotowe) ; Czynniki zagrożenia zawodowego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zagrożenie zawodowe ; Zagrożenia zawodowe ; Praca - ryzyko ; Praca - zagrożenia
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2605 - IBC-2606; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2604/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera: Człowiek jako podmiot bezpieczeństwa w perspektywie postmodernistycznych przemian // Społeczno-instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: Bezpieczeństwo jest konstytutywnym atrybutem człowieka określającym właściwie każdy aspekt jego aktywności, zarówno w aspekcie ilościowym i jakościowym. Różnicą gatunkową pojęcia bezpieczeństwa jest nie tylko zachowanie ciągłości trwania, najczęściej redukowanego do egzystencji biologicznej, ale przede wszystkim osiąganie adekwatnych do potrzeb i wyobrażeń poziomów jakościowych, wyrażających się w realnych i potencjalnych perspektywach rozwojowych. Antropologiczna i ogólnie humanistyczna płaszczyzna refleksji nad bezpieczeństwem sytuuje tę problematykę, przede wszystkim w obszarze rozwoju kultury, w tym refleksji uniwersalnej i abstrakcyjnej. Współcześnie analiza zjawisk i zdarzeń determinujących bezpieczeństwo podmiotów wymaga znajdowania związków przyczynowo-skutkowych w złożonej postmodernistycznej rzeczywistości (materialnej i niematerialnej). Globalny zasięg zjawisk, powszechna systemowość, wzrost znaczenia kategorii ryzyka, implikują konieczność permanentnego redukowania wszelkich przedmiotowych aspektów bezpieczeństwa od sfery podmiotowej, do bezpieczeństwa personalnego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2606, IBC-2605 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2604/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2939/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 164-172.
Zawiera: Tradycje i doświadczenia struktur obronnych na terenie Polski // Wnioski z przebiegu wojny hybrydowej na Ukrainie w latach 2014-2016 dla powołania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce // Znaczenie kontekstów i mechanizmów społecznych, edukacyjnych i komunikacyjnych w budowie V rodzaju Sił Zbrojnych // Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w społeczeństwie demokratycznym // Analiza dokumentu "Zasada użycia Wojsk Obrony Terytorialnej w kontekście zadań realizowanych dla społeczeństw lokalnych // Zasadnicze uwarunkowania operacyjnego wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej- wnioski i doświadczenia // Problematyka wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej w walce // Straż Graniczna pozamilitarnym elementem systemu obrony terytorialnej RP // Obszary współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z organizacjami proobronnymi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2939/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2962/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia na stronach 493-511.
Zawiera: Nauki o obronności a nauki o zarzadzaniu - przedmiot badań // Sztuka wojenna i polemologia - korelacje, związki i zależności // Strategiczno - doktrynalne podstawy polityki bezpieczeństwa // Bezpieczeństwo wewnętrzne - paradygmat bezpiczeństwa narodowego czy obronności? // Bezpieczeństwo informacji jako kluczowy obszar obronności państwa // Wojny XXI w. - jak je klasyfikować? // Asymetria współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych // Ewolucja sił zbrojnych państw bałtyckich w aspekcie wydarzeń we wschodniej Ukrainie // Percepcja zagrożeń z pukntu widzenia państw wschodniej flanki NATO // Arktyka - potencjalny teatr działań wojennych // Organizacja i funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczństwem narodowym, w tym obroną państwa, w czasie pokoju i stanu wojennego // Udział Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu zagrożeń kryzysowych // Obrona terytorialna w poglądach klasyków strategii // Wojska obrony terytorialnej ważnym elementem zarządzania kryzysowego // Wojska obrony terytorialnej - uwarunkowania, szanse, wyzwania // Wojska obrony terytorialnej w opinii studentów kierunku "obronność" Akademii Sztuki Wojennej // Organizacje proobronne w systemie obronnym kraju // Straty osobowe podczas prowadzenia operacjii wojskowych // Wspierające działania powietrzne - doświadczenia oraz wnioski dla lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej // Perspektywy rozwoju transportowych statków powietrznych w Polsce // Ochrona lotnictwa cywilnego w aspekcie prawa międzynarodowego //Zarządzanie zasobami kadr lotnictwa cywilnego oraz sił zbrojnych w różnych stanach funkcjonowania państwa // Pływające elektrownie jądrowe - nowym elementem polityki bezpieczeństwa energetycznego Rosji // Taktyka jako przedmiot fakultatywny na cywilnych kierunkach studiów // Możliwości RP w zakresie pozyskania i rozwoju systemu wskazywania celów i rozpoznania dalekiego zasięgu // Problematyka wspomagania procesu decyzyjnego dowódcy w terenie górzystym // Synchronizacja działań bojowych i zwiększanie świadomości sytuacyjnej przez zastosowanie sieciocenttrycznego systemu łączności dowodzenia i rozpoznawania z wykorzystaniem BSL i radiostacji FFH // Teoria systemów internetowych wspomagających proces wykrywczy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2962/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-3028; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-3027 [magazyn]; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: System łączności w systemie obronnym państwa // Rosnące znaczenie tematyki cyberbezpieczeristwa na przykładzie ćwiczeń NATO CWIX 2016 // Niebezpieczna cyberprzestrzeń 2016 // Maskowanie w cyberprzestrzeni // Cyberodstraszanie militarne // Podstawy cyberobronności państwa // Projektowanie i budowa systemów informatycznych // Wirtualna rzeczywistość a edukacja użytkowników cyberprzestrzeni przeznaczenia militarnego // Interakcje społeczne w cyberprzestrzeni // (Nie)bezpieczny Internet // Zagrożenia w sieci - hejt, nienawiść i prześladowanie // Ochrona danych administracji rządowej przed zjawiskiem szpiegostwa w cyberprzestrzeni // Koncepcja nowoczesnego systemu wspomagania dowodzenia w cyberprzestrzeni współczesnego pola walki // Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu rozpoznania sił powietrznych // Problematyka zarządzania danymi organizacji gospodarczych // Systemy informatyczne wspomagające gospodarkę magazynową // Zautomatyzowana Platforma klasy C4ISR Comarch Defence Platform, jako polska propozycja zintegrowanego systemu ISTAR.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3028 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3027 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2399 - IBC-2400; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: wszystkie egzemplarze są wypożyczone
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie: Treści publikacji ukierunkowano przede wszystkim na problematykę retrospekcji zarządzania kryzysowego, kierunki jego transformacji, nowe wyzwania zarządzania kryzysowego, nowe technologie wykorzystywane na potrzeby sprawnego realizowania przedsięwzięć zarządzania kryzysowego oraz ratownictwo.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2400, IBC-2399 (2 egz.)
Czytelnia
All copies are currently on loan
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Technika
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21916/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Odpowiedzialność operatora BSP za wykonywane loty // Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem BSP na lotnisku // BSP w poszukiwaniu osób zaginionych w praktyce policyjnej // Determinanty operacyjnego zastosowania RPAS (wybrane zagadnienia) // Przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa lotów BSP. Wyniki sondażu opinii // Bezpieczeństwo operacji lotniczych w aspekcie szkolenia i pracy operatorów bezzałogowych statków powietrznych // Wybrane zagadnienia lotów BSP w przestrzeni powietrznej nad lotniskiem. Opinia kontrolerów ruchu lotniczego // Wykorzystanie symulatorów VR do szkolenia operatorów i obsługi platform BSP // Taktyka pracy w roju oraz jej implementacja w środowiskach wirtualnej rzeczywistości // Systemy dostarczające usługę lokalizacji BSP dla przestrzeni U-Space // Możliwości badawcze i certyfikacyjne CNBOP-PIB w zakresie BSP przeznaczonych do stosowania przez służby mundurowe.
Publikacja opracowana w ramach projektu nr DOB-BIO9/26/04/2018 pt. „Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (monookularu)”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Streszczenie: Publikacja składa się z trzech zasadniczych części. Część I zawiera opracowania poświęcone współczesnym, wybranym sposobom wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z uwzględnieniem aspektów prawnych. Rozważania skupiają się na odpowiedzialności operatorów, korzyściach i zagrożeniach związanych z wykorzystaniem BSP na lotnisku. Przedstawiono również możliwe wykorzystanie BSP przez Policję jako wsparcie jej działań operacyjnych w poszukiwaniu osób zaginionych. Część II to blok tematyczny poświęcony wybranym zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa lotów, takim jak: szkolenie, świadomość operatorów, własności i właściwości eksploatacyjno-operacyjne BSP. W Części III uwzględniono prace na temat perspektyw rozwoju technologii i usług związanych z BSP. Zwrócono uwagę na stosowanie symulatorów wirtualnej rzeczywistości do szkolenia operatorów i obsługi platform, taktyki pracy BSP w roju, systemy dostarczające usługę lokalizacji dla przestrzeni U-space. Blok tematyczny wieńczy przedstawienie możliwości badawczych i certyfikacyjnych w zakresie BSP przeznaczonych do stosowania przez służby mundurowe. [za Wprowadzeniem].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21916/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2617 - IBC-2618; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2616/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia przy pracach.
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Część prac w języku angielskim, część prac tłumaczona. Streszczenie w języku angielskim przy pracach oraz streszczenie w języku angielskim całości. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Procesy charakteryzujące współczesne środowisko międzynarodowe tworzą wiele nowych wyzwań dla jego bezpieczeństwa. Nie zmieniła się w nim jednak pozycja państwa jako podstawowego podmiotu stosunków międzynarodowych. Stałej ewolucji podlegają natomiast sposoby i instrumenty ich kształtowania. Autorzy zasadnie koncentrują wysiłek badawczy na zagadnieniach wielopłaszczyznowej aktywności państw i uwarunkowaniach relacji zachodzących w stosunkach międzynarodowych. Ich dociekania obejmują zarówno szeroko rozumiany obszar bezpieczeństwa międzynarodowego, politykę bezpieczeństwa, jak i aktywność wojskową, która wpływa na pozycję państwa oraz stan globalnego, światowego bezpieczeństwa. Interesującym zabiegiem jest, że niektóre zagadnienia omówione zostały zarówno przez Autorów z kraju, którego one dotyczą, jak i Autorów zewnętrznych. [prof. dr hab. Eugeniusz Zielińsk]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2618, IBC-2617 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2616/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2749 - IBC-2750; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2748/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Indeks.
Zawiera: Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w wymiarze politycznym // Wyzwania i zagrożenia w wymiarze militarnym // Wyzwania i zagrożenia w wymiarze ekonomicznym.
Publikacja sfinansowana w ramach projektu w programie Grant Badawczy MON.
Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Monografia stanowi sprawozdanie z realizacji zadania badawczego zatytułowanego Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku realizowanego w ramach Grantu Badawczego nr 997/2018 pt. System logistyczny determinantem zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP. Badania ukierunkowane zostały na zapewnienie kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do problematyki logistycznego zapewnienia zdolności obronnych RP w XXI stuleciu, w ramach funkcjonującego systemu bezpieczeństwa narodowego. Postępujące procesy globalne powodują częste zmiany środowiska bezpieczeństwa, w otoczeniu którego znajduje się Polska. Zmiany mają charakter nie tylko polityczno-militarny, ale także ekonomiczny (gospodarczy), społeczno-kulturowy, środowiskowy oraz technologiczny. Procesy globalizacyjne w wielu przypadkach są sprzeczne z interesami narodowymi państw, a czasy, w których żyjemy, są coraz mniej stabilne i trudne do przewidzenia, gdy cywilizacja chińska staje się ponownie hegemonem światowym, a pozycja Stanów Zjednoczonych słabnie. Z kolei Korea Północna rozbudowuje swoje programy rakietowo- jądrowe, zagrażając przede wszystkim Japonii i Korei Południowej, a więc bliskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych. Natomiast Rosja, pomimo że słabsza gospodarczo od innych mocarstw, także dąży do wyznaczenia współczesnemu światu swej dominacji, a jej agresywna polityka sprowadza się do walki o strefy na Bliskim Wschodzie, np. w Syrii czy też zajęcie Abchazji i Osetii Południowej w 2008 r., Krymu i części Ukrainy w 2014 r., prowadzenia tzw. wojny hybrydowej na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Są to działania, które z jednej strony - pokazują słabość UE i NATO w tym obszarze Europy, a z drugiej - niepewność w kwestii bezpieczeństwa wśród społeczności międzynarodowej. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2750, IBC-2749 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2748/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2746 - IBC-2747; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2745/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
Indeks.
Zawiera: Wyzwania i zagrożenia w wymiarze społecznym // Wyzwania i zagrożenia w wymiarze technologiczno-środowiskowym.
Publikacja sfinansowana w ramach projektu w programie Grant Badawczy MON.
Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Monografia stanowi sprawozdanie z realizacji zadania badawczego zatytułowanego Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku realizowanego w ramach Grantu Badawczego nr 997/2018 pt. System logistyczny determinantem zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP. Badania ukierunkowane zostały na zapewnienie kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do problematyki logistycznego zapewnienia zdolności obronnych RP w XXI stuleciu, w ramach funkcjonującego systemu bezpieczeństwa narodowego. Postępujące procesy globalne powodują częste zmiany środowiska bezpieczeństwa, w otoczeniu którego znajduje się Polska. Zmiany mają charakter nie tylko polityczno-militarny, ale także ekonomiczny (gospodarczy), społeczno-kulturowy, środowiskowy oraz technologiczny. Procesy globalizacyjne w wielu przypadkach są sprzeczne z interesami narodowymi państw, a czasy, w których żyjemy, są coraz mniej stabilne i trudne do przewidzenia, gdy cywilizacja chińska staje się ponownie hegemonem światowym, a pozycja Stanów Zjednoczonych słabnie. Z kolei Korea Północna rozbudowuje swoje programy rakietowo-jądrowe, zagrażając przede wszystkim Japonii i Korei Południowej, a więc bliskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych. Natomiast Rosja, pomimo że słabsza gospodarczo od innych mocarstw, także dąży do wyznaczenia współczesnemu światu swej dominacji, a jej agresywna polityka sprowadza się do walki o strefy na Bliskim Wschodzie, np. w Syrii czy też zajęcie Abchazji i Osetii Południowej w 2008 r., Krymu i części Ukrainy w 2014 r., prowadzenia tzw. wojny hybrydowej na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Są to działania, które z jednej strony - pokazują słabość UE i NATO w tym obszarze Europy, a z drugiej - niepewność w kwestii bezpieczeństwa wśród społeczności międzynarodowej. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2747, IBC-2746 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2745/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2840; IBC-1845; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-1844/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, wykaz aktów prawnych strony 129-136.
Zawiera: Zakres przedmiotowo-podmiotowy rozważań // Zagrożenia przestępczością graniczną // System ochrony granicy państwowej // System zarządzania kryzysowego straży granicznej // Wnioski i rekomendacje.
Streszczenie: W niniejszej publikacji poruszono temat ochrony granicy państwowej, w szczególności Rzeczypospolitej Polskiej i działalności służby granicznej. Omówiono źródła i podział zagrożeń związanych z ochroną granicy, przedstawione zostały charakterystyki zagrożeń. Przedstawiono także system zarządzania kryzysowego starży granicznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2840, IBC-1845 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1844/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-21320; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21319/Czyt.; (1 egz.)
Zawiera: Aspekty teoretyczne i historyczne -- Funkcjonariuszki służb mundurowych w badaniach naukowych -- Perspektywa funkcjonariuszek różnych służb mundurowych.
Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Streszczenie: W recenzowanej książce został podjęty naukowo ważny, ale i interesujący problem społeczny, jakim jest aktywność zawodowa kobiet w grupach dyspozycyjnych polskiego społeczeństwa w kontekście pełnionych ról, napotykanych wyzwań i barier. Wśród Autorek i Autorów tekstów są przedstawiciele różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz członkinie grup dyspozycyjnych systemu bezpieczeństwa państwa. Zakres podjętych zagadnień jest szeroki; od ujęcia teoretycznego i historycznego, gdzie ukazano ewolucję roli zawodowej kobiet w poszczególnych grupach dyspozycyjnych (…). W recenzowanej książce przedstawiono wyniki badań własnych Autorek, które w swych analizach poruszają kwestie mobbingu, seksizmu i innych patologii w systemie bezpieczeństwa państwa, w tym bariery i wyzwania w służbie funkcjonariuszek na wyższych stanowiskach stratyfikacyjnych grup dyspozycyjnych. [z recenzji prof. dr. hab. Jana Maciejewskiego]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21320 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21319/Czyt. (1 egz.)
No cover
Other collections
CD
In basket
(Działalność naukowo-badawcza SGSP)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PN-B-367/CD [magazyn]; (1 egz.)

Powiązane rekordy:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-367/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21783/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia przy pracach. Indeks.
Zawiera: Czym jest mikrobioanalityka // Mikrosystemy - modułowe czy zintegrowane // Materiały i technologie do wytwarzania miniaturowych struktur Lab-on-a- Chip // Biopolimery, materiały biozgodne // Kontrola przepływu cieczy w mikrourządzeniach tytu Lab-on-a-Chip // Metody spektroskopowe i optyczne w mikrosystemach Lab-on-a-Chip // Mikroreaktory enzymatyczne i ich zastosowania // Mikroelektroforeza kapilarna i jej zastosowania // Biossensory - podstawy // Biossensory - zastosowania // Zastosowanie koncepcji elektronicznego nosa i języka do klasyfikacji próbek spożywczych i fizjologicznych // Chipy DNA, PCR oraz do protoeomiki // Inżynieria komórkowa w mikroukładach typu Lab-on-a-Chip.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21783/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia przemysłowe
Wypożyczalnia: wszystkie egzemplarze są wypożyczone
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21923/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografie przy pracach.
Zawiera: Modelowanie matematyczne dyspersji zanieczyszczeń w amosferze - badania literaturowe i symulacje numeryczne // Modele i programy obliczeniowe na potrzeby systemu wyznaczania ryzyka obszarowego // Koncepcja informatyczna budowy systemu do wyznaczania ryzyka obszarowego pochodzącego od instalacji przemysłowych // Program do oceny ryzyka występienia awarii w obiektach przemysłowych - założenia projektu systemu a praktyczne zastosowanie.
Publikacja opracowana w ramach projektu nr DOB-BIO7/09/03/2015pt. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Streszczenie: Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie zarówno metod, koncepcji ich zastosowania, jak i narzędzi możliwych do wykorzystania na potrzeby wspoma-gania procesu oceny ryzyka w zakładach przemysłowych. W czterech rozdziałach autorskich przedstawiono problematykę związaną z modelowaniem matema-tycznym dyspersji zanieczyszczeń przy pomocy obliczeniowej mechaniki płynów CFD, modelami oraz programami obliczeniowymi do wyznaczania ryzyka ob-szarowego, koncepcją systemu informatycznego wspomagającego wykonywanie zaawansowanych analiz ryzyka pochodzącego od instalacji przemysłowych oraz de-dykowanym narzędziem do prowadzenia całościowej oceny ryzyka wystąpienia awa-rii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem. [ze Wstępu]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21923/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia przemysłowe
Wypożyczalnia: wszystkie egzemplarze są wypożyczone
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-3053/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy większości prac.
Zawiera: Pomiary promieniowania cieplnego i temperatury pożarów rozlewisk cieczy oraz pożarów strumieniowych - założenia koncepcyjne do badań w dużej skali // Badania pożarów powierzchniowych i strumieniowych w dużej skali // Modelowanie matematyczne pożarów powierzchniowych metodą obliczeniowej mechaniki płynów // Wykorzystanie obliczeniowej mechaniki płynów do modelowania matematycznego pożarów strumieniowych na potrzeby projektu Evaris // Metodyka identyfikacji możliwości powstania efektu domino // Ocena zagrożeń środowiskowych wywoływanych przez poważne awarie przemysłowe // RAT-if - program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Streszczenie: Niniejsza publikacja ma na celu przybliżyć wyniki badań prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, realizowanych w ramach projektu nr DOB-BIO7/09/03/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem”. Projekt - realizowany pod akronimem EVARIS - ma na celu wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu organów administracji publicznej oraz służb właściwych do rozpoznawania zagrożeń na narzędzie, pozwalające na: skuteczną identyfikację zakładów stwarzających ryzyko poza swoim terenem, wykonywanie operatów bezpiecznych odległości, a także wprowadzenie zasad zarządzania ryzykiem już na etapie tworzenia założeń do aktów planistycznych. Głównym efektem realizacji projektu EVARIS jest narzędzie informatyczne RAT-if (ang. Risk Assessment Toolbox at Hazardous Industrial Facilities Posing Threat Outside their Area) służące do całościowej oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem. W siedmiu rozdziałach współautorskich przedstawiono problematykę związaną z: prowadzonymi badaniami eksperymentalnymi nad oddziaływaniem pożarów powierzchniowych oraz strumieniowych w dużej skali, analizą modelowania matematycznego tychże zjawisk, metodami identyfikacji możliwości powstania efektu domino, oceną zagrożeń środowiskowych wywołanych przez awarie przemysłowe oraz programem RAT-if wspomagającym wykonywanie zaawansowanych analiz ryzyka pochodzącego od instalacji przemysłowych. [ze Wstępu]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3053/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Wypożyczalnia: wszystkie egzemplarze są wypożyczone
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21078/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 123-128.
Publikacja finansowana przez NCBR w ramach projektu DOBR-BIO4/051/13087/2013
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Zarządzanie odgrywa coraz większą rolę we współczesnych formach kierowania. W odniesieniu do służb ratowniczych widać, iż pojawiające się różne zagrożenia wymuszają potrzebę systemowego przygotowania i wdrażania nowych, skutecznych form organizacji działań oraz likwidacji skutków zagrożeń. Możemy doskonalić nasze systemy decyzyjne, tak aby spełniały swoją rolę w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w każdej postaci. W odniesieniu do prowadzonych akcji ratowniczych może to być zmiana sposobu pojmowania zarządzania logistycznego jako zbioru uporządkowanych działań po wystąpieniu danego zdarzenia oraz przygotowania się na wypadek nadejścia sytuacji kryzysowej. Od sprawnego zarządzania logistycznego oraz nadzoru eksploatacji zależeć będzie możliwość współpracy podmiotów ratowniczych uczestniczących w działaniach ratowniczych. Z tego też względu tak ważne jest pozyskiwanie niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym, dla racjonalnego i technicznie uzasadnionego zarządzania eksploatacją, działaniami logistycznymi oraz pozyskiwania niezbędnych informacji pod kątem ich wykorzystanych w tworzonych systemach informatycznych wspomagających organizację działań.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21078/Czyt. (1 egz.)
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2447/Czyt.; (1 egz.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 159-167.
Publikacja finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu nr DOB-BIO7/08/01/2015 pn. "Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast"
Streszczenie: W niniejszej monografii zawarto artykuły poszczególnych autorów, w trzech rozdziałach tematycznych. Rozdział pierwszy dotyczy podstaw epistemologicznych nauk o bezpieczeństwie z uwzględnieniem stanowiska dotyczącego postrzegania dyscypliny nauk o bezpieczeństwie we współczesnej nauce, stosowania metody naukowej w procesie poznania i rozwoju nauki oraz obszaru, obiektu i przedmiotu badań bezpieczeństwa w ujęciu holistycznym i systemowym, a także interpretacji celu poznania. Rozdział drugi dotyczy interpretacji wybranych metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na transdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, stosowanie metod, technik i narzędzi badawczych właściwych dla nauk społecznych w ujęciu jakościowym i ilościowym. Rozdział trzeci odnosi się do interdyscyplinarności badań w naukach o bezpieczeństwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na badania operacyjne, inżynierię systemów oraz uwarunkowania kulturowe bezpieczeństwa poprzez stosowanie różnych podejść badawczych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2447/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-21474/Czyt.; (1 egz.)
Tłumaczenie tytułu: Metody i techniki wykrywania pożaru. Perspektywy przetwarzania sygnału, obrazu i wideo.
Indeks.
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
Zawiera:

1. Introduction

2. Camera Based Techniques

3. Infrared Sensor Based Flame Detection

4. Multi-Sensor Fire Analysis

5. Conclusions

Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: This book describes the signal, image and video processing methods and techniques for fire detection and provides a thorough and practical overview of this important subject, as a number of new methods are emerging. This book will serve as a reference for signal processing and computer vision, focusing on fire detection and methods for volume sensors. Applications covered in this book can easily be adapted to other domains, such as multi-modal object recognition in other safety and security problems, with scientific importance for fire detection, as well as video surveillance.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21474/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again