Form of Work
Książki
(118)
Publikacje naukowe
(99)
Artykuły
(48)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(12)
Publikacje fachowe
(3)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(119)
available
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(120)
Author
Dmochowska, Anna
(17)
Kieliszek, Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(10)
Polańczyk, Andrzej
(9)
Jarosz, Wojciech
(8)
Gałązka, Elżbieta
(5)
Jaskółowski, Waldemar
(5)
Majder-Łopatka, Małgorzata
(5)
Dmochowski, Dariusz
(3)
Majka, Adam
(3)
Zaleski, Bogdan
(3)
Year
1060 - 1069
(1)
1950 - 1959
(2)
1960 - 1969
(4)
1970 - 1979
(6)
1980 - 1989
(7)
1990 - 1999
(25)
2000 - 2009
(60)
2010 - 2019
(56)
2020 - 2021
(8)
2060 - 2063
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(169)
United States
(1)
Language
Polish
(166)
English
(3)
Russian
(1)
Subject
Substancje i produkty ropopochodne
(170)
skażenie środowiska
(24)
Zbiorniki
(22)
Zagrożenia środowiska
(19)
rozlewy olejowe
(17)
Paliwa
(15)
Zagrożenia pożarowe
(13)
Ratownictwo chemiczne
(11)
Sorbenty
(11)
Stacje benzynowe
(10)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Buncefield (Wielka Brytania)
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Karpaty (góry)
(1)
Trzebinia (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(98)
Normy
(12)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(4)
Ochrona środowiska
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Fizyka i astronomia
(1)
171 results Filter
No cover
Book
In basket
Przetwory naftowe. Olej wazelinowy niskokrzepnący MWP. PN-67/C-96069. - Zamiast PN-61/C-96070; ustan. dn. 30 grudnia 1967r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1968r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1968. - 2 s. ; 30 cm.
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PN-C-96069; (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-96069 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przetwory naftowe. Oznaczanie sodu w olejach opałowych metodą fotometrii płomieniowej. PN-67/C-04104. - Ustan. dn. 30 czerwca 1967r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1968r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1967. - 4 s. ; 30 cm.
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PN-C-04104; (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-04104 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości żywic w olejach metodą chromotograficzną. PN-67/C-04081. - Ustan. dn. 12 września 1967r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1968r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1967. - 2 s. ; 30 cm.
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PN-C-04081; (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-04081 (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zagadnienia prawne
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. KG-5603 [magazyn]; (1 egz.)
Streszczenie: [Przepisy prawne dotyczące mieszania produktów naftowych, charakterystyka mieszanin produktów naftowych oraz ich przechowywanie na podstawie zezwolenia lub bez zezwolenia. Transport produktów naftowych oraz wypadki. Akty prawne dotyczące zezwolenia na magazynowanie węgliku wapnia oraz jego transport. Acetylen oraz butle z rozpuszczonym acetylenem i wytwornice acetylenu.W załącznikach wyjątki z aktów prawnych z lat 1919 - 1931.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5603 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14044/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Dokonano przeglądu głównych zagrożeń dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi wynikających z przeróbki ropy naftowej oraz jej produktów. Podano też charakterystyki tych substancji.
No cover
Other collections
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-16956 [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-60.
Streszczenie: Praca dotyczyła analizy parametrów palnych poeksploatacyjnych sorbentów substancji ropopochodnych. W części literaturowej omówiono charakterystykę procesu sorpcji, w tym takie parametry jak porowatość, gęstość nasypowa, powierzchnia właściwa porów. Kolejnym parametrem poddanym analizie było nasycenie kapilarne ciał porowatych. W pracy przedstawiono podział sorbentów, zarówno od strony materiałowej jak i użytkowej. Przedstawiono wymagania prawne, które należy stosować w przypadku sorbentów. Poddano analizie użycie sorbentów w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej. W części eksperymentalnej badano sześć rodzajów sorbentów w tym dwa naturalne: piasek i trociny oraz cztery komercyjne: Compact, Abso'net Multisorb, Oilex, Sorbent polipropylenowy w postaci maty. Badano sorbenty w stanie przed eksploatacyjnym jak i poeksploatacyjnym. Następnie przedstawiono analizę wyników oraz wnioski końcowe. [Streszczenie Autorki]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16956 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-8527/CD [magazyn]; PD-8527 [magazyn]; (2 egz.)
Tab.
wersja papierowa + CD
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8527/CD [magazyn], PD-8527 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16106/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-15385/CD [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD.
bibliografia strony 55-56.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15385/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6401 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-5940 [magazyn]; (1 egz.)
Tab.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5940 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Dokonano próby zastosowania pirolizy połączonej z chromatografią gazową (Py-GC) do badań skażenia gleb substancjami ropopochodnymi w otoczeniu naturalnych wycieków ropy naftowej i charakterystyki otoczenia tych wycieków. Metoda okazała się użyteczna do badania gleb o zawartości węglowodorów powyżej 750 mg/kg s.m. W zakresie niższych stężeń walidacja metody Py-GC nie dała zadowalających wyników. Badania próbek kontrolnych wykazały również pewną niezgodność wyników uzyskanych metodą Py-GC z wynikami analiz wykonanych wg metodyki referencyjnej, szczególnie dla próbek o mniejszej zawartości węglowodorów. Było to zapewne związane z maskującym wpływem matrycy. Badania kontynuowano dla ekstraktów rozpuszczalnikowych z gleb, co dało możliwość rozszerzenia zakresu stosowania metody. Charakterystyka porównawcza gruntów w otoczeniu naturalnych wycieków ropy w trzech badanych lokalizacjach pokazała wyraźny wzrost zawartości węglowodorów frakcji olejowej na kierunku spływu, co potwierdza możliwość stosowania metody w zakresie wysokich stężeń.
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-4509 [magazyn]; (1 egz.)
Tab.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4509 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu temperatury gleby oraz temperatury wybranych płynów eksploatacyjnych na stopień przesiąkania gleby. Badaniu poddano płyn chłodniczy oraz olej silnikowy. Zaobserwowano, iż czas przesiąkania cieczy przez grunt maleje wraz ze wzrostem temperatury cieczy. Co więcej, wraz ze wzrostem temperatury gruntu czas przesiąkania cieczy przez grunt ulega skróceniu. Jest to związane ze spadkiem lepkości cieczy oraz wzrostem współczynnika filtracji.
No cover
Book
In basket
Przetwory naftowe. Badanie odporności olejów na utlenianie. PN-67/C-04080. - Ustan. dn. 12 września 1967r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1968r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1967. - 5 s. ; 30 cm.
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PN-C-04080; (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-04080 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przetwory naftowe. Pomiar temperatury samozapłonu (zapłonienia) metodą dynamiczną. PN-64/C-04006. - Wyd.5. - Ustan. dn. 9 października 1964r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1965r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1979. - 4 s. ; 30 cm.
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PN-C-04006; (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-04006 (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-16715 [magazyn]; (1 egz.)
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY.
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-58.
Streszczenie: Postęp cywilizacyjny oraz brak świadomości ekologicznej niesie za sobą możliwość dewastacji środowiska. Skażenie gleb przez substancje pochodzenia naftowego to istotny problem współczesnego świata. W związku z występującym zagrożeniem opracowano szereg metod oczyszczania zanieczyszczonych gleb. Szczególną uwagę należy zwrócić na bioremediację, która może być skuteczną alternatywą wobec metod fizyko-chemicznych. Mając na uwadze ilość nagromadzonych zanieczyszczeń oraz skalę wykorzystanie substancji ropopochodnych konieczne jest szukanie nowych, niekonwencjonalnych metod wspomagania procesu oczyszczania skażonych gleb. Celem pracy było określenie efektywności wybranych sorbentów w procesie oczyszczania gleb z substancji ropopochodnych. Przebadano 4 sorbenty tj.: Compakt, Abso’net Multisorb, perlit oraz trociny. W badaniu wykorzystano także 2 biopreparaty tj.: Bactim i MG Mikroorganizmy Glebowe. Wyniki badań świadczą o pozytywnym oddziaływaniu sorbentów na proces oczyszczania gleb skażonych substancjami ropopochodnymi. Próbki zawierające sorbent Compakt miały o ok. 35% mniej zanieczyszczeń niż próbka bazowa. Dodanie materiałów sorpcyjnych takich jak. perlit, trociny i Abso;net Multisorb zmniejszyło zanieczyszczenie gleby o ok. 50% w stosunku do próby bazowej. Najlepsze efekty uzyskano przy dodatkowym aplikowaniu biopreparatów. Próbki zawierające sorbent Compakt oraz biopreparaty charakteryzowały się zanieczyszczeniem mniejszym o ok.: 80% wobec próbki bazowej oraz 35% wobec próbki z sorbentem Compakt bez biopreparatów. [Streszczenia Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16715 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-6211 [magazyn]; (1 egz.)
Tab.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6211 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2586 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again