Form of Work
Artykuły
(690)
Książki
(644)
Publikacje naukowe
(367)
Publikacje fachowe
(43)
Pliki i bazy danych
(23)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(12)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Rozdział
(2)
Status
only on-site
(649)
available
(101)
unavailable
(6)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(104)
Czytelnia
(653)
Author
Lipiński, Stanisław
(34)
Kokot-Góra, Szymon
(14)
Wojcieski, Józef
(11)
Guzewski, Piotr
(8)
Burzyński, Edward Mieczysław
(7)
Grosset, Ryszard
(6)
Lewandowski, Lech
(6)
Marciniak, Andrzej
(6)
Michalska, Jolanta
(6)
Naworol, Ireneusz
(6)
Year
1110 - 1119
(2)
1340 - 1349
(1)
1500 - 1509
(1)
1680 - 1689
(1)
1920 - 1929
(4)
1930 - 1939
(6)
1940 - 1949
(4)
1950 - 1959
(10)
1960 - 1969
(136)
1970 - 1979
(124)
1980 - 1989
(27)
1990 - 1999
(117)
2000 - 2009
(484)
2010 - 2019
(419)
2020 - 2021
(10)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(1342)
Germany
(17)
United States
(14)
United Kingdom
(3)
Belgium
(2)
unknown (xxx)
(1)
Language
Polish
(1265)
English
(72)
German
(41)
unknown (xxx)
(4)
Russian
(3)
French
(2)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Szkolenie
(1107)
szkolenie przeciwpożarowe
(218)
programy szkoleń
(132)
Ochotnicza Straż Pożarna
(124)
Organizacja straży pożarnych
(110)
Kształcenie
(96)
Ochrona przeciwpożarowa
(88)
Państwowa Straż Pożarna
(78)
ćwiczenia
(77)
Ratownictwo
(76)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Stany Zjednoczone (USA)
(5)
Niemcy
(4)
Austria
(2)
Legionowo (woj. mazowieckie)
(1)
Moreton-in-Marsh (Wielka Brytania)
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(309)
Opracowanie
(4)
Poradnik
(4)
Wywiad dziennikarski
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Studium przypadku
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Zarządzanie i marketing
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
1390 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Centrum Szkolenia Policji to jedna z największych szkół policyjnych w kraju, której podstawową działalność stanowi realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. Jednostka dysponuje dobrze wyposażoną infrastrukturą dydaktyczną. W dniu 14 marca 2019 r. baza szkoleniowa CSP wzbogaciła się o kolejny nowoczesny obiekt – symulatornię do działań specjalnych. Nowo otwarta symulatornia jest przeznaczona przede wszystkim do prowadzenia w Centrum Szkolenia Policji zajęć dydaktycznych z obszaru działań minersko-pirotechnicznych oraz techniki kryminalistycznej, w szczególności obejmujących detonację ładunków i urządzeń wybuchowych wewnątrz pomieszczeń, a następnie prowadzenie oględzin miejsca wybuchu.
No cover
Other collections
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-16960 [magazyn]; (1 egz.)
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 90-91.
Streszczenie: Głównym celem pracy jest stworzenie funkcjonującego algorytmu ewakuacji fazowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z opracowaniem ogólnych oraz szczegółowych wytycznych dla osób przebywających w budynkach na terenie jednostki. Rozwiązaniem problemu zawartego w pracy jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przeprowadzić ewakuację Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, aby pogodzić funkcje pełnione przez tę instytucję na rzecz bezpieczeństwa publicznego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi ewakuacji? Cała praca zawiera wstęp, cel oraz zakres pracy. Całość została podzielona na 5 rozdziałów, zakończone podsumowaniem wykorzystanych materiałów. W pierwszym rozdziale zatytułowanym Wytyczne dotyczące ewakuacji zawarto ogólne informacje dotyczące ewakuacji, czym jest, jej etapów oraz zachowania ludzi podczas opuszczania zagrożonych obiektów. Zaprezentowano również metody obliczania dostępnego i wymaganego czasu ewakuacji. W drugim rozdziale zatytułowanym Drogi ewakuacyjne, przejścia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe zawarto część teoretyczną oraz wymagania techniczne dotyczące dróg ewakuacyjnych, ich obudów, klatek schodowych, zabezpieczeń przeciwpożarowych lasów, dojść i dojazdów oraz oświetlenia awaryjnego. Trzeci rozdział zatytułowany Warunki ochrony przeciwpożarowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zawiera charakterystykę obiektu, regulamin wewnętrzny dotyczący akcji ratowniczo-gaśniczej, krótką charakterystykę wybranych obiektów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, oraz cały podrozdział poświęcony ewakuacjom rzeczywistym obiektów na terenie CSP oraz analizie zachowań uczestników ewakuacji. Czwarty rozdział Symulacja w programie komputerowym Pathfinder poświęcony jest symulacji ewakuacji budynku internatowego numer 5, ewakuacji osób z budynków na place ewakuacyjne oraz ewakuacji z placów do bram Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Z symulacji zostały wyciągnięte wnioski, a całość została porównana z ewakuacją rzeczywistą. W piątym rozdziale zatytułowanym Algorytm oraz wytyczne ewakuacji Centrum Szkolenia Policji w Legionowie autor zawarł algorytm ewakuacji fazowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Następnie, na podstawie symulacji, obserwacji oraz algorytmu, ogólne wytyczne dotyczące alarmowania oraz ewakuacji. W kolejnym podrozdziale zawarł szczegółowe wytyczne dotyczące ewakuacji. W ostatnim rozdziale Podsumowanie i wnioski zawarto podsumowanie całej pracy wraz z krótkimi wnioskami autora jakie ma do przekazania po napisaniu niniejszej pracy. Na samym końcu zamieszczono bibliografię podzieloną na trzy części. Pierwsza część zawiera wykaz książek, artykułów oraz opracowań wykorzystanych podczas pisania tej pracy. Druga część zawiera spis aktów prawnych, na których opierał się autor pracy. Trzecia część zawiera odwołania do użytych stron. Po części zawierającej bibliografię, autor zawarł spis rysunków oraz tabel znajdujących się w pracy. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16960 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-60 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-131 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PS-651 [magazyn]; (1 egz.)
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-651 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-656 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-206 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-391 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PS-85 [magazyn]; (1 egz.)
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-85 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Hasło przedmiotowe: Ochotnicza Straż Pożarna ; Szkolenie
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-13386; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-13387 [magazyn]; (1 egz.)
Bibliogr., tab.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-13386 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-13387 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Hasło przedmiotowe: Ochotnicza Straż Pożarna ; Szkolenie
Grupa tematyczna: Szkolenie
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. KG-7516 - KG-7517; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. KG-7515 [magazyn]; (1 egz.)
Tab.
Streszczenie: [Nauczaniem podstawowym dla szeregowców objęci są wszy scy członkowie ochotniczych straży pożarnych. Niniejszy podręcznik zaspokaja potrzeby nauczania I stopnia w OSP. Przedstawiono cykl operacyjny, zapobiegania pożarom, techniki pożarniczej, ogólny (musztra, służba wewnętrzna) oraz cykl obrony cywilnej.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7517, KG-7516 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7515 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Hasło przedmiotowe: Szkolenie
Grupa tematyczna: Szkolenie
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. KG-10237 [magazyn]; (1 egz.)
Bibliogr.
Streszczenie: [Szkolenie pożarnicze w latach 70 -tych XX wieku w ZSRR.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-10237 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Hasło przedmiotowe: Szkolenie
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-13384; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-13385 [magazyn]; (1 egz.)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-13384 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-13385 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Hasło przedmiotowe: Szkolenie
Grupa tematyczna: Szkolenie
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. P-1184/1 [magazyn]; (1 egz.)
Prospekt
Streszczenie: [Prezentacja Szkoły i programy szkoleń.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1184/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5246 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Szkolenie
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-4488 [magazyn]; (1 egz.)
Tab.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4488 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Hasło przedmiotowe: Szkolenie
Grupa tematyczna: Inne
Czytelnia: egzemplarze są czasowo niedostępne
Ind.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Hasło przedmiotowe: Szkolenie
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. P-119/1 [magazyn]; (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-119/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Training without frontiers / D. MacOwan // Fire International. - 2000/179 s.20-21.
Hasło przedmiotowe: Szkolenie
Grupa tematyczna: Szkolenie
Tł.tyt.: Szkolenie bez granic
Organizacja CERN stanowi część Centrum Badań Fizycznych, który mieści się na granicy francusko-szwajcarskiej. Opisano zmiany przeprowadzone w szkoleniu strażaków z różnych krajów świata.
No cover
Article
In basket
Firefighter education is everyone's responsibility / Jim McCormack // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2003/8 Vol. 47 s.30-32.
Hasło przedmiotowe: Szkolenie
Grupa tematyczna: Szkolenie
Tł. tyt.: Edukacja strażaka jest odpowiedzialnością wszystkich
Znaczenie szkolenia strażaków oraz rola jednostek odpowiedzialnych za szkolenie.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again