Form of Work
Książki
(35)
Artykuły
(30)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje naukowe
(8)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(29)
available
(22)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(29)
Author
Zubrzycki, Waldemar
(4)
Hołyst, Brunon
(2)
Jałoszyński Kuba
(2)
Kwiatkowski, Marek
(2)
Liedel, Krzysztof
(2)
Smolarkiewicz, Mariusz
(2)
Tobolski, Marek
(2)
Aleksandrowicz, Tomasz R.
(1)
Balabanov, Valery A.
(1)
Barlińska, Julia
(1)
Year
1990 - 1999
(3)
2000 - 2009
(8)
2010 - 2019
(54)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(65)
Language
Polish
(64)
English
(1)
Subject
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(65)
Terroryzm
(15)
Bezpieczeństwo narodowe
(11)
Klęski żywiołowe
(8)
Bezpieczeństwo
(7)
Zagrożenia cywilizacyjne
(7)
wydarzenia społeczne
(6)
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Przestępczość
(5)
Psychologia
(5)
Subject: place
Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki)
(1)
Nowy Orlean (Stany Zjednoczone Ameryki)
(1)
Polska
(1)
Waszyngton (Stany Zjednoczone Ameryki)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
69 results Filter
No cover
Article
In basket
Przed nami wiosenne smogi / Grzegorz Demboryński // Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. - 2017/1 s.22-23.
Sygnatura CP-70
Przedstawiono zagrożenia wynikające z wypalania traw, nieużytków, resztek pożniwnych.
No cover
Article
In basket
Agresja wobec ratowników medycznych / Krzysztof Wiśniewski //W: Kwartalnik Policyjny. - 2018/2 strony 70-73.
Sygnatura CP-121
Agresja to współczesny problem ochrony zdrowia, ale głównie ratownictwa medycznego. Każdy, kto pracuje w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, spotkał się nie raz z agresją słowną i fizyczną ze strony pacjenta, jego kolegów lub rodziny. Ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze już nie tylko podnoszą wiedzę merytoryczną i praktyczną związaną z wykonywanym zawodem, ale coraz częściej uczą się samoobrony lub zaopatrują się prywatnie w środki przymusu bezpośredniego, np. w gaz pieprzowy. Autor artykułu wskazuje na potrzebę wprowadzenia bardziej skutecznych rozwiązań systemowych.
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11197/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Terroryzm i Islam jako główne elementy zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku / Lech Hyb // W: Współczesne środowisko bezpieczeństwa / red. nauk. Krzysztof Rokiciński, Stanisław Mikołajczak, Oksana Oszowska. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016. - str. 209-221 SGSPk0022555.01.
Sygn. IBC-2200
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14738/CD [magazyn], PD-14615/CD [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-287 - IBC-289; Zarezerwuj egzemplarz (3 egz.)
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono pojęcia ekologii i bezpieczeństwa ekologicznego, skutki działalności człowieka, skutki działań wojennych, zagrożenie bronią biologiczną.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-289, IBC-288, IBC-287 (3 egz.)
Authority data
Zagrożenia spowodowane przez człowieka (hasło przedmiotowe)
zob. też Działania militarne (hasło przedmiotowe) ; Terroryzm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka ; Zagrożenia z przyczyn cywilizacyjnych ; Człowiek - zagrożenia
No cover
Article
In basket
Współczesny islamski terroryzm antyizraelski / Kuba Jałoszyński // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2000/1 s.240-248.
Terroryzm islamski zagrożenie współczesnego świata
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-2058; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-2057/Czyt.; (1 egz.)
Streszczenie: Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z możliwością wykorzystania analiz strategicznych do oceny poziomu zagrożeń bezpieczeństwa państwa płynących ze strony dynamicznie zmieniających się zagrożeń terrorystycznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2058 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2057/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-98
Streszczenie: Dyskurs kładący nacisk na systematyczność analiz oraz ich interdyscyplinarność obejmuje swym zasięgiem wielość elementów teoretycznych i praktycznych lokowanych w różnych kontekstach, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają, a to pozwala lepiej poznać rzeczywistość społeczną, w tym rzeczywistość bezpieczeństwa, a także kształtować jej obraz w społeczeństwie. Rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa, z którymi spotykamy się w codziennym doświadczeniu, służyć może dyskurs bezpieczeństwa, za pomocą którego interpretowane i dyskursywnie reprodukowane w międzyludzkich interakcjach są różnorakie społeczne sytuacje oddziałujące na sposób rozumienia przez ludzi zjawisk bezpieczeństwa i związaną z nim ludzką aktywność. Sprawia to, że dla budowania bezpieczeństwa jednostkowego, grupowego czy narodowego badanie sposobów konstruowania wizji bezpieczeństwa i jego różnorakich uwarunkowań we współczesnych dyskursach publicznych dotyczących problemów bezpieczeństwa jest ważne. Wynika to z jednej strony z faktu, że dyskurs kształtuje obrazy sytuacji: zagrożenia - bezpieczeństwo w społeczeństwie, z drugiej zaś dyskursy odnoszą się do tego, jak funkcjonuje państwo, jego instytucje, a także społeczeństwo i poszczególne jednostki w sferze bezpieczeństwa oraz do mechanizmów: politycznych, militarnych, gospodarczych i innych, które wpływają na postrzeganie przez ludzi poziomu bezpieczeństwa. Synergia perspektyw: strategia bezpieczeństwa i dyskurs bezpieczeństwa - która transdyscyplinarnie łączy teoretyczną perspektywę SBN oraz praktykę dyskursu bezpieczeństwa w wymiarze metodologicznej „krytyczności” oglądu tego, jaki jest i jak zmienia się obraz bezpieczeństwa w społeczeństwie - może być postrzegana jako jedna z dróg, mająca na celu usystematyzowanie badań prowadzonych w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie tych związanych sposobami propagowania SBN i jej akceptacji w społecznych środowiskach.
No cover
Article
In basket
Nowe wyzwania bezpieczeństwa społecznego - zjawisko i zagrożenia / Mariusz Jędrzejko, Marek Paszkowski // W: Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych / red. Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014. - s. 321-334 SGSPk0021656.01.
IBC-1520/Czyt.
No cover
Article
In basket
Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej w kontekście bezpieczeństwa kraju - wybrane aspekty / Hanna Sommer // W: Społeczne aspekty bezpieczeństwa / red. nauk. Krzysztof Rokiciński, Stanisław Mikołajczak, Oksana Oszowska. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016. - str. 303-314 SGSPk0022556.01.
Sygn. IBC-2202
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-593 - IBC-595; I-18383; Zarezerwuj egzemplarz (4 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-18382/Czyt.; (1 egz.)
Tab.
Streszczenie: Omówiono trzy kluczowe systemy środowiskowe: atmosferę, hydrosferę, środowisko lądowe a także procesy chemiczne zachodzące wewnątrz i pomiedzy nimi, a także wpływ człowieka na te systemy oraz zagrożenia związane z zakłóceniem równowagi środowiskowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-594, IBC-595, IBC-593, I-18383 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18382/Czyt. (1 egz.)
Authority data
grypa (hasło przedmiotowe)
zob. też epidemia (hasło przedmiotowe) ; pandemia (hasło przedmiotowe) ; zagrożenia spowodowane przez człowieka (hasło przedmiotowe) ; zagrożenia epidemiologiczne (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11354/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-11240/CD [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD
Tab., bibliogr. 10 poz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11240/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Współczesne zagrożenia patogenami biologicznymi / Tadeusz Płusa. - Warszawa : MEDPRESS, 2015. - 228 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia CBRN
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-1800; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-1799/Czyt.; (1 egz.)
Streszczenie: W monografii przedstawiono klasyfikację, charakterystykę i obraz kliniczny zakażeń, które wywołują patogeny rozpatrywane jako broń biologiczna. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości postępowania ratunkowego i leczenia. Przedstawiono ponadto organizację służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz zasady ich działania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1800 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1799/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14614/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Konflikt w Libanie jako źródło potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Tomasz Gajewski // W: Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku: między teorią a praktyką / red. Agnieszka Zaremba, Bartłomiej Zapała. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - s.273-285 SGSPk0019239.01.
Sygn. IBC-857/Czyt.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. IBC-1339; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. IBC-1338/Czyt.; (1 egz.)
Streszczenie: W ksiażce zawarto informacje dotyczące współczesnego terroryzmu i tego jakie niesie ze sobą zagrożenia. Opisano sposoby finansowania i działania grup terrorystycznych, a także przedstawione zostały organizacje terrorystyczne i antyterrorystyczne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1338/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again