Form of Work
Książki
(756)
Publikacje naukowe
(579)
Artykuły
(331)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(90)
Publikacje fachowe
(21)
Pliki i bazy danych
(2)
Publikacje promocyjne
(1)
Status
only on-site
(751)
available
(38)
unavailable
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(42)
Czytelnia
(753)
Author
Woliński, Marek
(151)
Tomczuk, Jan
(47)
Kieliszek, Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(42)
Wiąckowski, Jacek
(25)
Pofit-Szczepańska, Melania
(23)
Szmitkowski, Józef
(22)
Jaskółowski, Waldemar
(20)
Łangowski, Krzysztof
(19)
Ogrodnik, Grzegorz
(16)
Półka, Marzena (1969- )
(16)
Year
1100 - 1109
(1)
1220 - 1229
(1)
1580 - 1589
(1)
1910 - 1919
(1)
1930 - 1939
(1)
1940 - 1949
(2)
1950 - 1959
(7)
1960 - 1969
(30)
1970 - 1979
(73)
1980 - 1989
(80)
1990 - 1999
(101)
2000 - 2009
(428)
2010 - 2019
(359)
2020 - 2021
(9)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(1090)
United States
(4)
United Kingdom
(2)
Germany
(1)
Language
Polish
(1060)
English
(28)
German
(7)
Russian
(2)
unknown (xxx)
(1)
Subject
Zagrożenie wybuchowe
(1069)
Zagrożenia pożarowe
(409)
Wybuchy
(163)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(131)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(97)
Procesy produkcyjne
(91)
obiekty przemysłowe
(86)
Pyły
(83)
Analiza ryzyka
(71)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(62)
Subject: place
Białystok (woj. podlaskie)
(3)
Flixborough (Wielka Brytania)
(2)
Bhopal (Indie)
(1)
Emilianów (woj. mazowieckie, pow. wołomiński)
(1)
Lima (Peru)
(1)
Powiat łęczycki (woj. łódzkie)
(1)
Powiat świdnicki (woj. dolnośląskie)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Województwo dolnośląskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(558)
Normy
(90)
Poradnik
(3)
Opracowanie
(2)
Raport z badań
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(6)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Biologia
(1)
Chemia
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
1108 results Filter
No cover
Article
In basket
Przepisy nakładają na inwestora, projektanta lub użytkownika decydującego o procesie technologicznym wykonanie oceny zagrożenia wybuchem. Oceny tej dokonuje się w obiekcie i na terenie przyległym, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie materiały takie są magazynowane. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić sposób przeprowadzania oceny zagrożenia wybuchem – w świetle obowiązujących aktów prawnych. W artykule przedstawiono również konsekwencje, jakie powoduje sklasyfikowanie pomieszczenia jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.
No cover
Book
In basket
Hasło przedmiotowe: Zagrożenie wybuchowe ; Praca dyplomowa
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-4273 [magazyn]; (1 egz.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4273 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Analiza zagrożeń i wymagania dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem / Marek Woliński // W: Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie : w kontekście projektowania i eksploatacji budynków : konferencja szkoleniowa : Falenty k. Warszawy, 5 maja 2004. - Warszawa : G&W Media, 2004. - k. [24-30] SGSPk0018748.01.
Hasło przedmiotowe: Zagrożenie wybuchowe
Sygnatura P-1558/1
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PN-EN 60079-20-1; (1 egz.)
Zastąpiona PN-EN ISO/IEC 80079-20-1: 2020-03
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 60079-20-1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Klasyfikacja pomieszczeń dla mieszanin wybuchowych m.in. acetylenu.
No cover
Article
In basket
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić podstawowe zasady klasyfi kacji stref zagrożenia wybuchem dla palnych gazów, par cieczy oraz pyłów. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z oceną zagrożenia wybuchem. Prawidłowe zdefiniowanie pojęć pozwoli na uniknięcie nieporozumień pomiędzy osobą wykonującą ocenę zagrożenia wybuchem a architektem, technologiem, inwestorem oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.
No cover
Article
In basket
Pierwsza część oceny zagrożenia wybuchem została opublikowana w numerze 9/2015 „Promotora BHP”. W niniejszym artykule zapraszamy Państwa do kontynuacji omawianego tematu. Dokonanie oceny zagrożenia wybuchem jest podstawą do określenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego, w tym wymagań techniczno-budowlanych, odnoszących się do pomieszczenia, jak również całego budynku (strefy pożarowej). „To, czy pomieszczenie zostanie zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem, ma dla wymogów bezpieczeństwa niebagatelne znaczenie” .
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PN-EN 1127-1; (1 egz.)
Zastępuje PN-EN 1127-1:2011
Norma w języku angielskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1127-1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Co to jest inertyzacja atmosfer wybuchowych / Rafał Porowski // Przegląd Pożarniczy. - 2011/5 s.38-39.
Opisuje rodzaje i sposoby stosowania ineryzacji, czyli dodawania substancji obojętnych w celu zapobieżenia tworzeniu się atmosfer wybuchowych.
No cover
Article
In basket
Zagrożenie wybuchem / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/3 strony 27-32.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono definicję wybuchu i zagrożenia wybuchem. Omówiono procesy związane ze spalaniem wybuchowym, zagadnienia zapobiegania wybuchom domowym, wybuchom w produkcji, transporcie i przechowywaniu. Opisano rodzaje stref zagrożenia wybuchem oraz kilka najczęściej spotykanych urządzeń i substancji o dużym zagrożeniu wybuchowym.
No cover
Article
In basket
Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w nowej odsłonie / Robert Żuczek // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2017/1 s. 30-33.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: W związku z pojawieniem się w 2016 r. nowej edycji normy dot. atmosfer wybuchowych, przedstawiono istotne zmiany w klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem oraz określania ich zasięgów. Scharakteryzowano też koncepcję zmian w podejściu do wprowadzania jednolitych zasad klasyfikowania przestrzeni zagrożonych wybuchem.
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-4946 [magazyn]; (1 egz.)
Tab.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4946 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Podręczny
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. N-673; (1 egz.)
Zawiera: Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Postanowienia ogólne i zakres normy. PN-84/C-01200/00 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Nazwy i określenia. PN-84/C-01200/01 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości pyłów. PN-84/C-01200/08 4 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie minimalnej energii zapłonu iskrowego pyłów. PN-84/C-01200/09 3 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu mieszanian pyłowo-powietrznych. PN-84/C-01200/10 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie zawartości nadtlenków w cieczach organicznych. PN-93/C-01200/11 3 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej włókien. PN-88/C-01200/21 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie grubości włókien w średniej próbce laboratoryjnej. PN-88/C-01200/22 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości mieszanin włókien z powietrzem. PN-88/C-01200/23 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu mieszanin włókien z powietrzem. PN-88/C-01200/24 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie minimalnej dawki zagrożeniowej mieszanin włókien z powietrzem. PN-88/C-01200/25 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie minimalnej energii zapłonu iskrowego mieszanin włókien z powietrzem. PN-88/C-01200/26 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie temperatury samozapłonu mieszanin włókien z powietrzem. PN-88/C-01200/27 2 s.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-673 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-1552 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Hasło przedmiotowe: Zagrożenie wybuchowe ; Pyły
W artykule zostanie przybliżona procedura przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem w odniesieniu do pyłów palnych, na przykładzie pyłu drzewnego.
No cover
Article
In basket
Wentylatory Venture Industries dla stref zagrożonych wybuchem / Piotr Kusyk // W: Forum Wentylacja 2007: V Ogólnopolskie spotkanie branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej; Salon Klimatyzacja 2007: II Ogólnopolska wystawa techniki klimatyzacyjnej i chłodniczej: materiały seminaryjne. - Warszawa : Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 2007. - s. 193-195 SGSPk0017344.01.
Hasło przedmiotowe: Wentylacja ; Zagrożenie wybuchowe
Sygnatura P-1434/1
No cover
Article
In basket
Hasło przedmiotowe: Zagrożenie wybuchowe ; przepisy
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 2 poz.
Przedstawiono wymagania i zakres zastosowania dyrektywy 94/9/WE (ATEX) dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dokonano analizy porównawczej z innymi dyrektywami.
No cover
Article
In basket
Wymagania stawiane wentylacji i urządzeniom wentylacyjnym w strefach zagrożenia wybuchem / Piotr Madej // W: Forum Wentylacja 2005: III Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej: materiały seminaryjne. - Warszawa : Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 2005. - s. 203-212 SGSPk0017342.01.
Hasło przedmiotowe: Wentylacja ; Zagrożenie wybuchowe
Sygnatura P-1436/1
No cover
Article
In basket
Bomby - nowe zagrożenie / Waldemar Maliński, Witold Maziarz // Ratownictwo polskie. - 1995/2 s.53-54.
Hasło przedmiotowe: bomby ; Zagrożenie wybuchowe
Akcje ratownicze związane z zagrożeniem wybuchu bomb z udziałem PSP w 1994 r i w I kwartale 1995 r.
No cover
Article
In basket
Hasło przedmiotowe: acetylen ; Zagrożenie wybuchowe
Zagrożenia wybuchowe w wytwórniach produkujących acetylen. Przykład wybuchu i jego przyczyna.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again