Form of Work
Książki
(118)
Artykuły
(100)
Publikacje naukowe
(90)
Publikacje fachowe
(15)
Albumy i książki artystyczne
(1)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(117)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(117)
Author
Gałązka, Elżbieta
(9)
Salamonowicz, Zdzisław
(7)
Grosset, Ryszard
(5)
Majka, Adam
(5)
Obolewicz-Pietrusiak, Anna
(5)
Dmochowska, Anna
(4)
Jarosz, Wojciech
(4)
Wojtkowska, Barbara
(4)
Wrotek, Jerzy. prof. dr hab
(4)
Andurand, R.
(3)
Year
1960 - 1969
(3)
1970 - 1979
(4)
1980 - 1989
(4)
1990 - 1999
(53)
2000 - 2009
(87)
2010 - 2019
(66)
2020 - 2021
(1)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(215)
United States
(2)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(208)
English
(8)
Russian
(3)
German
(1)
Ukrainian
(1)
Subject
awarie chemiczne i radiacyjne
(217)
Zagrożenia chemiczne
(37)
Awarie przemysłowe
(35)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(32)
Ratownictwo chemiczne
(30)
przemysł chemiczny
(23)
Analiza zagrożeń
(22)
Katastrofy
(19)
substancje chemiczne
(19)
obiekty przemysłowe
(16)
Subject: time
1945-1989
(1)
Subject: place
Czarnobyl (Ukraina)
(8)
Bhopal (Indie)
(2)
Flixborough (Wielka Brytania)
(2)
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(1)
Fukushima (Japonia)
(1)
Płock (woj. mazowieckie)
(1)
Tuluza (Francja)
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(89)
Poradnik
(2)
Albumy fotograficzne
(1)
Domain
Historia
(1)
224 results Filter
No cover
Article
In basket
A review of data on spreading and vaporisation of cryogenic liquid spills / A.M. Thyer // Journal of Hazardous Materials. - 2003/1 Vol. 99 s.31-40.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 44 poz., tab.
Tł. tyt.: Przegląd danych dotyczących rozprzestrzeniania się i parowania cieczy kriogeniczncyh w czasie wycieków awaryjnych
Dane eksperymentalne szybkości parowania i rozprzestrzeniania się cieczy na różnych podłożach: ziemia, piasek, beton i woda w czasie wycieków awaryjnych. Rozważania odniesiono do LNG i LPG.
No cover
Article
In basket
Les grands accidents d'hexafluorure d'uranium dans le monde / R. Andurand // Préventique Sécurité. - 2005/79 s.47-51.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł.tyt.: Wielkie wypadki z sześciofluorkiem uranu na świecie
Przedstawiono mało znane fakty i wydarzenia związane z katastrofami spowodowanymi wyciekiem sześciofluorku uranu. W 1978 r. na sympozjum międzynarodowym podniesiono kwestię zagrożeń wynikających z technologicznych zastosowań sześciofluorku uranu.
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8226/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. PD-14945/CD [magazyn]; (1 egz.)
Praca na CD-BRAK ZGODY AUTORA NA WGLĄD DO PRACY
Tab., bibliogr. 19 poz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14945/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy / Jerzy Ziółko. - Wyd.2 zm.i uzup. - Warszawa : Arkady, 1986. - 372 s. : rys. ; 24 cm.
Grupa tematyczna: Budownictwo
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. KG-11454 [magazyn]; (1 egz.)
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [W pracy podano metody racjonalnego projektowania i wykonania oraz sposoby eksploatacji róznych typów zbiorników metalowych na ciecze i gazy. Dokonano anali zy pod względem technicznym i ekonomicznym licznych zbiorników wykonanych w różnych krajach. W celu komple ksowego ujęcia tematu omówiono, na podstawie konkretnych przykładów, remonty realizowane przy wyłączeniu lub bez wyłączenia zbiornika z eksploatacji, a także poddano analizie przyczyny wielu awarii zbiorników.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-11454 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy / Jerzy Ziółko. - Warszawa : Arkady, 1970. - 319 s. : rys. ; 24 cm.
Grupa tematyczna: Budownictwo
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. I-1599; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [W pracy podano metody racjonalnego projektowania i wykonania oraz sposoby eksploatacji róznych typów zbiorników metalowych na ciecze i gazy. Dokonano anali zy pod względem technicznym i ekonomicznym licznych zbiorników wykonanych w różnych krajach. W celu komple ksowego ujęcia tematu omówiono, na podstawie konkretnych przykładów, remonty realizowane przy wyłączeniu lub bez wyłączenia zbiornika z eksploatacji, a także poddano analizie przyczyny wielu awarii zbiorników.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-1599 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6590 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
W cyklu artykułów Autor prezentuje poglądy wyniesione z praktyki działań ratowniczych. W niniejszym artykule wprowadzono komentarz do głównych zasad bezpieczństwa w ratownictwie chemicznym.
No cover
Article
In basket
De l'origine de la chimie a l'époque moderne // Préventique Sécurité. - 1999/46 s.7-15.
Tł .tyt.: Początki chemii we współczesnej epoce
Chemia współczesna narodziła się w latach 1774-1798 (Priestley, Scheele, Lavoisier) i w niespełna dwadzieścia lat została wykorzystana do celów militarnych. Przedstawiono poszczególne etapy zastosowania chemii w Europie oraz związane z tym katastrofy, począwszy od eksplozji prochu strzelniczego w 1793 r., śmierci ponad tysiąca osób w 1794 r., katastrof sterowców Zeppelinów i Hindenburga, użycia gazów bojowych, do BLEVE w Clevelandzie w 1944 r.
No cover
Article
In basket
Kwas na placu / Tomasz Wierciński // Przegląd Pożarniczy. - 2004/2 s.14-15.
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Opisano awarię chemiczną związaną z wyciekiem kwasu solnego ze zbiornika w obiekcie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie.
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4655 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5468 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Petri net modeling for the emergency response to chemical accidents / Jianfeng Zhou // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/4 Vol. 26 s.766-770.
Bibliogr. 21 poz., tab.
Tł.tyt.: Sieciowy model Petri`ego dla działań ratowniczych do wypadków chemicznych
Działania ratownicze są niezbędne w zminimalizowaniu strat wskutek wypadku i dobry plan interwencyjny pozwala na większą wydajność ratownictwa. W artykule zaproponowano skoloryzowany sieciowy model hybrydowy Petrie`go (CHPN) do analizy działań interwencyjnych ratownictwa.
No cover
Article
In basket
Des accidents technologiques. Juillet/Aoüt 1998 / H. Baratin // Préventique Sécurité. - 1998/42 s.66-69.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tabl.
Tł.tyt.: Wypadki technologiczne. Lipiec/sierpień 1998
Na podstawie bazy danych ARIA Biuro Analizy Ryzyka i Skażeń Przemysłowych BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et Pollutios Industrielles) przedstawiło 37 wypadków, jakie miały miejsce we Francji i na świecie. Stwierdzono zmniejszenie liczby wypadków w przemyśle chemicznym oraz niewielki wzrost w przemyśle metalurgicznym. Wzrosła ilość skażeń środowiska.
No cover
Article
In basket
La nouvelle approche d'analyse des risques / J.-C. Couronneau // Préventique Sécurité. - 2004/73 s.12-16.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł.tyt.: Nowe podejście w analizie ryzyka
W nawiązaniu do nowych przepisów dotyczących analizy ryzyka technologicznego jakie zostały wprowadzone w związku z eksplozją w Tuluzie (2001 r.) w zakładach chemicznych, przedstawiono metodę strukturalną głównych zasad ulepszenia studiów zagrożeń. Metoda składa się z 11 etapów uwzględniających matrycę ryzyka, metody HAZOP, HAZIP, APR oraz sposób określenia ryzyka nieakceptowalnego, zakres redukcji ryzyka i ryzyka akceptowalnego.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł.tyt.: Dyspersja gazu skroplonego w środowisku przemysłowym
Przedstawiono europejski projekt FLIE: Flashing Liquids in Industrial Environments, rozwijający modele dyspersji gazu skroplonego uwzględniające specyfikę środowiska przemysłowego, a szczególnie wpływu przeszkód znajdujących się w bliskim sąsiedztwie miejsca wyrzutu gazu. Rozszczelnienie cysterny zawierającej 22 tony amoniaku (22 marca 1992 r. w Dakarze) spowodowało śmierć 129 osób i raniło ponad 1100 osób.
No cover
Book
In basket
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5748 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Pomyłka, błąd - i tragedia gotowa! Czynnik ludzki // Przegląd Pożarniczy. - 1999/8 s.13-15.
Zdefiniowano termin "awaria" oraz podano podstawowe przyczyny powstawania zagrożenia.
Authority data
katastrofy techniczne (hasło przedmiotowe)
zob. też awarie chemiczne i radiacyjne (hasło przedmiotowe) ; awarie przemysłowe (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
Des accidents technologiques. Novembre/Décembre 1999 / J.-L. Claret // Préventique Sécurité. - 1999/48 s.89-96.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tł.tyt.: Wypadki technologiczne. Listopad/grudzień 1999 r
Omówiono szczegółowo 29 poważnych wypadków jakie miały miejsce we Francji i na świecie. Według banku danych BARPI, aż 18 wydarzeń, czyli 62% stanowiły pożary i eksplozje, głównie powstałe w chemicznych zakładach przemysłowych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again