Form of Work
Książki
(10)
Artykuły
(6)
Status
only on-site
(10)
Branch
Czytelnia
(10)
Author
Denczew Sławczo
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Gawroński Wiktor
(1)
Goss Michał
(1)
Gruszczyński Mateusz Piotr
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kubacki Marek
(1)
Kubera Sławomir
(1)
Legędź Iwona
(1)
Lota Tomasz
(1)
Majchrzak Bartosz
(1)
Majkowska Aneta
(1)
Matusiak Mariusz
(1)
Miksa Patrycja
(1)
Oppeln Bronikowski Eryk
(1)
Pągowski Stanisław
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Rutkowski Dominik
(1)
Sobótka Anna
(1)
Sulik Paweł
(1)
Szajewska Anna
(1)
Tuliszkowski Józef
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Śmigielski Norbert
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(3)
1920 - 1929
(2)
1910 - 1919
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(4)
Historia pożarnictwa
(4)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
Przyczyny pożaru
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Centra handlowe
(1)
Elektrociepłownie
(1)
Farby i lakiery
(1)
JRG
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pożary pojazdów
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Pył zawieszony
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Sport pożarniczy
(1)
Strażacy
(1)
Stres
(1)
Symulacja
(1)
Terroryzm - zapobieganie
(1)
Zabezpieczenia ogniochronne
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
czas dojazdu
(1)
infrastruktura
(1)
nurkowanie
(1)
samochody osobowe
(1)
stacje kolejowe
(1)
straż pożarna-organizacja
(1)
wypadki strażaków
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
Subject: place
Łódź (woj. łódzkie)
(16)
Województwo łódzkie
(9)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Płock (woj. mazowieckie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Prezentacja
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Architektura i budownictwo
(4)
Inżynieria i technika
(1)
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
16 results Filter
No cover
Article
In basket
Ognioodporni / Iwona Legędź // W: Strażak. - 2018/11 strony 30-31.
Sygnatura CP-15.
Opis Firefighter Combat Challenge - zawodów w sportach pożarniczych w Łodzi, w których zawodnicy startują w pełnym rynsztunku bojowym, z aparatami ODO i butlami na plecach.
No cover
Article
In basket
Strażacy z miasta ognia / Anna Sobótka // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/10 strony 40-44.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis powstania, zmian organizacyjnych i historii działalności straży pożarnej w Łodzi.
No cover
Article
In basket
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 93-95.
Streszczenie: Praca zajmuje się tematyką minimalizacji zagrożenia atakiem terrorystycznym zakładu, na podstawie jednej z łódzkich elektrociepłowni. Problemem badawczym postawionym w pracy jest odpowiedź na pytanie o stan przygotowania infrastruktury elektrociepłowni do zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Celem określonym w pracy jest identyfikacja oraz minimalizacja zagrożeń o charakterze terrorystycznym w Elektrociepłowni. Został on osiągnięty poprzez przeprowadzenie analizy oraz szacowania ryzyka potencjalnym form ataków terrorystycznych przy pomocy metody PHA. W pierwszym rozdziale, dzięki przeprowadzonej analizie literatury została podjęta próba zdefiniowania pojęcia terroryzmu. Opisano jego podział oraz kryteria klasyfikacji. W drugim rozdziale została opisana Elektrociepłownia nr 3 w Łodzi. Szczegółowy opis procesu technologicznego przybliżył informację na temat badanej infrastruktury oraz schematy postępowań w razie wystąpienia zagrożeń według wewnątrzzakładowej instrukcji postępowania. Trzeci rozdział stanowi analizę odpowiedzi ankietowanych. Ankieta miała na celu poznanie wiedzy pracowników w temacie postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. W czwartym rozdziale została przeprowadzona analiza oraz szacowanie ryzyka za pomocą metody PHA. Piąty rozdział został poświęcony na propozycje możliwych rozwiązań minimalizujących ryzyko ataku terrorystycznego. Ukazane propozycje znacząco zwiększyłyby poziom bezpieczeństwa pracowników oraz zakładu. Całość pracy kończy się wnioskami oraz spostrzeżeniami autora. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17677/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nowoczesne metody zarządzania ruchem drogowym na przykładzie Łodzi / Eryk Oppeln Bronikowski //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2019, numer 1 (3), strony 117-124.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: W artykule zaprezentowano zagadnienia zastosowania nowoczesnych metod zarządzania ruchem drogowym w Łodzi. Zarządzanie to jest szczególnie trudne zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy aglomeracji miejskich, w których natężenie ruchu drogowego, a zatem również prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń w tym ruchu jest stosunkowo duże.
No cover
Article
In basket
Pożar Rzgowa / Józef Tuliszkowski // Przegląd Pożarniczy. - 1917/14-15 s.201-203.
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej częsci miasta Łódź, która miała miejsce dnnia 20 czerwca 1917 r. Przyczyną pożaru było wygarnianie popiołu i żużlu przez maszynistę wskutek czego iskry dostały się na dach budynku i spowodowały pożar.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 50-55.
Streszczenie: Nieustanny rozwój przemysłu oraz powstawanie dużych aglomeracji miejskich, a co za tym idzie licznych skupisk ludzkich stanowią przyczyny zwiększonej emisji pyłu zawieszonego do atmosfery. Wpływ pyłu na organizm ludzki zależny jest w dużej mierze od średnicy jego cząstek – te o mniejsze średnicy mogą przenikać do dalszych części układu oddechowego. Ponadto z uwagi na transgraniczny charakter pył zawieszony uznaje się za ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi, bez względu na ich miejsce zamieszkania. W niniejszej pracy pt. „Narażenie strażaków na pył zawieszony podczas służby w podziale bojowym na przykładzie jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Łodzi” dokonano oceny narażenia na pył zawieszony strażaków pełniących służbę w podziale bojowym. Badania przeprowadzono w pomieszczeniach jednostki ratowniczo-gaśniczej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Łodzi takich jak punkt alarmowy, garaż, szatnia, kuchnia czy kabina pojazdu pożarniczego oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych związanych z pożarami mieszkań. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano, że strażacy pełniący służbę w podziale bojowym są narażeni na negatywny wpływ pyłu zawieszonego, a zwłaszcza na zaadsorbowane na jego cząsteczkach wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Przeprowadzone obliczenia ryzyka narażenia na raka układu oddechowego wykazały potencjalne oraz wysokie wskaźniki narażenia dla pomieszczeń w jednostce ratowniczo-gaśniczej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17553/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 73-76.
Streszczenie: Tematem pracy jest ocena czynników chłodniczych stosowanych w samochodach w aspekcie ochrony przeciwpożarowej. Celem pracy jest określenie czasu rozszczelnienia układów samochodowych, których integralną część stanowią czynniki chłodnicze i płyny eksploatacyjne podczas pożaru. Wpływu czynników chłodniczych na przebieg pożaru samochodu. Odniesienie zdarzenia typu pożar samochodu osobowego wraz z zakresem spowodowanych zniszczeń do czasu trwania realizowanych przez PSP, w oparciu o obowiązujące wytyczne, założeń związanych z alarmowaniem oraz dojazdem do miejsca akcji na przykładzie miasta Łodzi. Zakresem pracy jest przegląd literatury obejmujący zagadnienia związane z najczęstszymi przyczynami pożarów pojazdów, jak również opis stosowanych czynników chłodniczych i płynów eksploatacyjnych wykorzystywanych do prawidłowego funkcjonowania samochodów osobowych. Praca zawiera informacje dotyczące przeprowadzonego badania. Badania zostały przeprowadzone na terenie jednostki ratowniczo gaśniczej nr 4 w Łodzi. W doświadczeniu został wykorzystany samochód marki Ford model: FORD ESCORT VII KOMBI 1.8 TD 70KM 51KW 1998 r Celem badań oraz analiz było odpowiedzenie na pytanie: 1.Jak długi okres czasu trwa pożar samochodu osobowego przy szczególnym uwzględnieniu momentów rozszczelnienia układów zawierających czynniki chłodnicze i płyny eksploatacyjne? 2.Jaki wpływ ma zjawisko pożaru na czynniki chłodnicze oraz płyny eksploatacyjne zawarte w samochodzie? 3.Jak przedstawia się stosunek powierzchni chronionej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (Państwowa Straż Pożarna) w czasie do wielkości uszkodzeń pojazdu spowodowanego pożarem? Parametrem zbadanym jest temperatura wybranych przestrzeni pojazdu w czasie pożaru. Przedstawiono również analizę obszaru chronionego (miasto Łódź) na podstawie obowiązujących wytycznych w oparciu o dane uzyskane z KW PSP Łódź w czasie. Po przeanalizowaniu wyników badań można oraz wykonanej analizie z zakresu czasu trwania realizowanych założeń związanych z alarmowaniem oraz dojazdem do miejsca akcji wyznaczonych służb, dowiadujemy się że dla pożarów aut osobowych wpisujących się w model przedstawiony w badaniu czas rozszczelnienia głównych układów zaopatrzonych w czynniki chłodnicze oraz płyny eksploatacyjne lub/i rozkład termiczny wspomnianych mediów następuje w okresie do 18 minut. Natomiast realizacja wytycznych zawartych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji KSRG oraz na podstawie przykładu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi obrazuje, że ściśle zurbanizowane obszary miejskie zapewniają podjęcie działań gaśniczych w czasie do 8 minut w przypadku rozlokowania jednostek których rejon operacyjny nie przekracza 11 km2. Powiększenie rejonu operacyjnego do max 33 km2 skutkuje wydłużeniem czasu o kolejne 7 minut. Zwiększanie powierzchni rejonu operacyjnego wpływa proporcjonalnie na wydłużenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17086/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 73-74.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy dyplomowej było przeprowadzenie analizy porównawczej prawdopodobnych czasów dotarcia do zdarzenia z wykorzystaniem narzędzi programu QGIS i rzeczywistych czasów dojazdów zdarzeń pochodzących z danych magazynowanych w SWD-ST dla JRG 1 w Łodzi. Dodatkowo przeprowadzono badania własne, aby jak najdokładniej przeanalizować wszystkie dane. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę badanego obszaru oraz zagrożenia występujące na terenie miasta. Rozdział drugi zawiera informacje na temat obszaru chronionego KM PSP Łódź, w którym przedstawiono poszczególne rejony operacyjne oraz jednostki PSP i OSP. Następnie w rozdziale trzecim poruszona została kwestia funkcjonowania Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawione zostały wymagania jakie musi spełniać system oraz jakie zadanie pełni w podmiotach ochrony przeciwpożarowej. Ponadto w tym rozdziale przybliżono możliwości aplikacji QGIS oraz jej zastosowanie. W czwartym etapie pracy skupiono się na danych ze zdarzeń dla JRG 1 w Łodzi. Wyjaśniono również metodykę wyznaczania teoretycznych czasów dotarcia do zdarzeń. W ostatniej części pracy przeprowadzono analizę czasów dojazdów zastępów PSP pozyskanych podczas badań własnych. Ponadto w rozdziale umieszczono wyniki prób, graficzną interpretację oraz analizę otrzymanych wartości. Ostatnią część pracy stanowią wnioski wyciągnięte na podstawie obserwacji i wyników przebiegu badań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17503/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Groźny pożar w Łodzi : Tragiczna śmierć trzech strażaków // Przegląd Pożarniczy. - 1924/8 s.128-132.
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru przędzalni w Łodzi, który wybuchł 9.04.1914 r. Podczas akcji śmierć poniosło trzech strażaków.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-64.
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w Centrum Handlowym M1 w Łodzi. W celu realizacji wybranego zagadnienia przedstawiono najważniejsze akty prawne i podstawy teoretyczne z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. W dalszej części scharakteryzowane zostało objęte analizą centrum handlowe. Następnie dokonano analizy i oceny rozwiązań przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę badanego obiektu w świetle obowiązujących przepisów prawnych, a także określono, czy wymagana jest koncepcja poprawy tych rozwiązań. Budynek centrum handlowego o powierzchni ok. 50 tysięcy m2 został wybudowany w 1999 r. i jest największym tego typu obiektem w północno-wschodniej części miasta Łódź. Kubatura budynku wynosi ok. 380500 m3, a wysokość nie przekracza 12 metrów. Wokół obiektu rozmieszczonych jest 12 hydrantów nadziemnych DN 80, które są zamontowane na obwodowej sieci wodociągowej. Na terenie działki znajdują się dwa przeciwpożarowe zbiorniki wodne o łącznej pojemności 928 m3 wody. Omawiany obiekt został wyposażony w 31 hydrantów HW-52, znajdujące się w części magazynowej, 44 hydranty HW-25, które chronią część handlowo-usługową oraz instalację tryskaczową. Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny rozwiązań przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w Centrum Handlowym M1 w Łodzi w świetle przepisów prawnych stwierdzono, że wydajności sieci wodociągowej, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych są wystarczające oraz minimalny całkowity zapas źródła wody zaopatrującego wewnętrzne instalacje przeciwpożarowe jest zapewniony. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17850/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-58.
Streszczenie: W pracy dokonano analizy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dodatkowych rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa obiektu oraz ludzi w nim przebywających. Ze względu na skomplikowaną bryłę architektoniczną Dworca Łódź Fabryczna trzeba było wprowadzić wiele odstępstw od przepisów zawartych w rozporządzeniach, aby budynek mógł zostać oddany do użytkowania.Praca składa się z trzech zasadniczych rozdziałów: teoretycznej, analitycznej oraz rysunkowej. W części pierwszej została opisana charakterystyka zabezpieczeń przeciwpożarowych, rozwiązania techniczne i kryteria prawne jakim odpowiada badany obiekt. W drugiej części pracy zostały opisane rozwiązania dodatkowe i zastępcze, które zostały wykonane ze względu na brak możliwości spełnianie wszystkich wymogów zawartych w przepisach prawnych norm i rozporządzeń odpowiadających budynkom użyteczności publicznej.W części trzeciej została opracowana dokumentacja rysunkowa. Na rzutach zostały naniesione odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w przedmiotowym budynku. Przedmiotem analizy jest Dworzec Łódź Fabryczna zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I posiadający pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (PM) oraz lokale przeznaczone dla części administracyjno-biurowej (ZL III).W nowoczesnych budynkach do jakich należy Dworzec Łódź Fabryczna należy projektować zabezpieczenia przeciwpożarowe w sposób innowacyjny z wykorzystaniem nieszablonowych rozwiązań. Zastosowane systemy ochrony przeciwpożarowej dodatkowej i zamiennej gwarantują wysoki poziom ochrony obiektu. Zastosowane odstępstwa co do wymagań zawartych w normach i rozporządzeniach są konieczne, aby był zachowany wysoki stopień bezpieczeństwa budynku i ludzi w nim przebywających. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17531/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 48-49.
Streszczenie: Celem pracy było określenie alternatywnego sposobu zabezpieczenia ogniochronnego dla drewnianych stropów dla klasy odporności ogniowej REI 60 oraz REI 30 w rewitalizowanych obiektach budowlanych. Rozwiązania będące dostępne na rynku nie zawsze korelują odpowiednio z obiektami zabytkowymi w zakresie funkcji użytkowej jak również wskaźnika ekonomicznego. Przedstawiony w pracy system zabezpieczeń ppoż. został zweryfikowany w oparciu o przeprowadzone autorskie badanie ogniowe wykonane na specjalnie do tego zdania zbudowanym prowizorycznym modelu fizycznym. Przeprowadzone badanie pozwoliło zobrazować przyrost temperatury w czasie dla zastosowanej okładziny oddolnej w postaci niepalnej płyty z wełny kamiennej o handlowej nazwie Paroc FPS 17, gęstości 170 kg/m3. W pracy zostały przedstawione sposoby montażu okładzin do elementów konstrukcji stropu. Zostały przedstawione sposoby na przeprowadzenie przez warstwy stropu instalacji użytkowych. Została wykonana analiza techniczno-ekonomiczna dla rozwiązania przedstawionego w pracy w konfrontacji z rozwiązaniem standardowym dostępnym na rynku krajowym na podstawie KOT. Rozwiązania przyjęte i opisane w pracy znalazły zastosowanie w praktyce i są stosowane w rewitalizowanych obiektach budowlanych na terenie Łodzi. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17077/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 82-83.
Streszczenie: W pracy dyplomowej przedstawiono zagadnienie kompetencji jakie powinni posiadać dowódcy w Państwowej Straży Pożarnej aby dobrze wywiązywać się z powierzonych im zadań a także jaki wpływ mogą wywierać na podległych strażaków podczas działań operacyjnych. Jako miejsce, na którym przeprowadzono badania empiryczne była Komenda Miejska PSP w Łodzi. Jest to duża jednostka organizacyjna PSP w skład, której wchodzi 11 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. W pierwszej części pracy skupiono się na zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przybliżono historię tego zagadnienia. Okazuje się, że już w XIX w. zaczęto dostrzegać, że ludzie to wielki kapitał dla organizacji i dobrze zmotywowani potrafią osiągać dużo lepsze wyniki. W kolejnej części przybliżono istotę kadry dowódczej. Przedstawiono podział kadry dowódczej oraz jaką rolę odgrywają poszczególni dowódcy w strukturze organizacyjnej PSP. Wyszczególniono cechy osobowości jakie powinny wyróżniać dobrego przełożonego. Część trzecia to wprowadzenie w struktury straży pożarnej zapoznanie z powstaniem struktur na ziemiach polskich w czasie zaborów oraz po II wojnie światowej. Przedstawiono również strukturę organizacyjną całej firmy oraz mniejszych jednostek organizacyjnych jak Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza czy zmiana służbowa oraz hierarchię tam panujące. Ostatnia część to badania empiryczne przeprowadzone w formie ankiety. Ankietę wypełniali funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Łodzi z losowych JRG oraz losowych zmian służbowych. Łącznie w badaniu wzięło udział 113 osób. Dokonano analizy otrzymanych wyników oraz wyciągnięto wnioski. Większość funkcjonariuszy odznacza się stażem w przedziale3-10 lat. Wielu z badanych zajmuje stanowiska kierownicze jak dowódca zmiany lub dowódca sekcji. Ankietowani wyłonili postać idealnego dla nich dowódcy, który posiada takie cechy jak: sprawiedliwość, umiejętność scalenia zespołu, umiejętność przyznania się do błędu lub przyznanie racji innym. Obraz ten odbiega od dowódcy twardego, nieomylnego. Podwładni cenią zupełnie inne cechy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17529/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 77-79.
Streszczenie: Praca magisterska pod tytułem „Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranego procesu produkcyjnego’’. Celem pracy było sprawdzenie stosowanych urządzeń przeciwpożarowych obecnie stosowanych w procesie technologicznym malowania proszkowego w lakierni. W pracy opisano proces technologiczny wraz z zidentyfikowaniem zagrożeń, które mogą pojawić się podczas produkcji. Określono gęstość obciążeniowego dla strefy, w której zlokalizowana jest lakiernia, określono strefy pożarowe oraz strefy zagrożenia wybuchem. Na podstawie analizy stwierdzono, że w obiekcie, należy poprawić czytelność ewakuacji. Zastosowanie w budynku oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, pozwoli na bezpieczną ewakuację oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożenia pożarowego, należy odpowiednio oznakować drogi ewakuacyjne, przeszkolić pracowników z instrukcji dotyczących pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Ponadto na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono konieczność przeszkolenia pracowników z dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. W rozwiązaniach docelowych zainstalowanie instalacji tryskaczowej oraz klap dymowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17682/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 65-68.
Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu działań operacyjnych specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego w wybranych jednostkach KSRG na występowanie stresu wśród ratowników. Na podstawie przeprowadzonych badań udało się odpowiedzieć na pytania szczegółowe z zakresu pracy. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich omówiono miejsce i rolę specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego w systemie bezpieczeństwa państwa. W drugiej przedstawiono podstawowe informacje i pojęcia o stresie i jego charakterystyki w służbie operacyjnej strażaków będących nurkami działających w SGRW-N. Część trzecia pracy traktuje o metodologii oraz analizie wyników badań przeprowadzonych ze strażakami będącymi nurkami w SGRW-N na przykładzie wybranych jednostek KSRG. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej nagrupie 87 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, będących nurkami SGRW-N z wybranych jednostek znajdujących się w: Legnicy, Wrocławiu, Płocku, Łodzi, Sieradzu, Warszawie, Suwałkach, Nowym Targu, Nowej Soli, Lublinie, Augustowie, Siemiatyczach, Olsztynie i Poznaniu. Analiza wyników pozwoliła na stwierdzenie, że czynnikami wywołującymi najwyższy stres wśród ratowników wodno-nurkowych są niska przejrzystość wody (do jednego metra) i złe warunki na wodzie. Ponadto najbardziej stresującą czynnością według przebadanych osób jest poszukiwanie ofiar utonięć. Najbardziej stresującym momentem jest sam dojazd do zdarzenia i wykonywanie działań. Stres wśród ratowników wodno-nurkowych objawia się głównie poprzez uczucie niepokoju, lęku oraz podwyższone tętno. Jako sposób na odreagowanie stresu większość respondentów wybrała uprawianie sportu i zajmowanie się hobby. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17506/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again