Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Rozdział
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(9)
Author
Chrzęstek Jacek
(2)
Szajewska Anna
(2)
Zieliński Ryszard J
(2)
Dargan Kate
(1)
Dobrzański Mieczysław Michał
(1)
Herland Einar-Arne
(1)
Hryszkiewicz Bartłomiej
(1)
Kelhä Väinö
(1)
Kowalski Janusz
(1)
Kozyra Regina
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Lohi Anssi
(1)
Lubański Andrzej
(1)
Machnio Dawid
(1)
Marczyk Maciej
(1)
Maziec Wojciech
(1)
Nita Michał
(1)
Sawczuk Mirosław
(1)
Tomaszewski Michał
(1)
Wargocki Ludwik
(1)
Williams Geoffrey
(1)
Łazowy Stanisław
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Łączność satelitarna
(16)
Transmisja danych
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Alarmowanie
(2)
Geoinformacja
(2)
Pożary lasów
(2)
Teledetekcja satelitarna
(2)
skutki pożaru
(2)
Łączność
(2)
łączność radiowa
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
GPS
(1)
IMS
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Katastrofy
(1)
Komunikacja
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pożary masowe
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Systemy wczesnego ostrzegania
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Sztuczny satelita
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Teledetekcja
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Wykrywanie pożaru
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
analiza operacyjna
(1)
informacja przestrzenna
(1)
informatyzacja
(1)
mapy
(1)
nawigacja
(1)
systemy informacyjno-wyszukiwawcze
(1)
sztab kryzysowy
(1)
ćwiczenia
(1)
ćwiczenia wielonarodowe
(1)
środki i urządzenia łączności
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Subject: place
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Finlandia
(1)
Skandynawia
(1)
Województwo lubelskie
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Zamość (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(7)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Inżynieria i technika
(1)
16 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliogr.
Streszczenie: Książka jest poświęcona analizie rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie takich usług masowemu odbiorcy w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej i z właściwą dla danej usługi jakością. Opisano zagadnienia związane z orbitami i z zapewnieniem łączności na powierzchni całej Ziemi, co jest możliwe dzięki stosowaniu konstelacji satelitów. Przedstawiono zagadnienia dotyczące bilansu energetycznego łącza satelitarnego, a także modulacji i demodulacji sygnału. Podano sposoby realizacji usług multimedialnych, która wymaga właściwego sterowania przepływem danych i stosowania odpowiednich protokołów transmisyjnych. Omówiono kwestie związane ze skuteczną obsługą wielu milionów abonentów, możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich mechanizmów zwielokrotnienia łącza i dostępu. Przedstawiono także techniczne aspekty działania sieci VSAT oraz zaprezentowano systemy do wolnej transmisji danych, do przenoszenia ruchu IP, do świadczenia usług telefonicznych, szerokopasmowych usług multimedialnych oraz inne tematy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19898, I-19897 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19896/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Shaping the California Wildfire Battlelfield / Kate Dargan // Fire Engineering. - 2010/5 Vol. 163 s.99-104.
Tł. tyt.: Kształtowanie obszarów walki z pożarami masowymi na terenie Kalifornii
Przedstawiono koncepcję STB (Shaping the Battlefield), któa pozwala na ocenę możliwości pożarów masowych zagrażających mieszkańcom Kalifornii. Przykładowe scenariusze pożarowe oraz znaczenie edukacji bezpieczeństwa pożarowego dla pierwszych ratowników.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 51-55.
Streszczenie: Celem oceny możliwości wykorzystania techniki satelitarnej do szacowania skutków pożarów jest możliwość oceny wielkości spalonej przez wykorzystanie satelitów obrazujących powierzchnię Ziemi. Do tego celu wykorzystane zostały darmowe oraz płatne platformy internetowe takie jak: EFFIS, EarthExplorer oraz Planet Explorer. Analiza została dokonana na przykładzie pożarów, które wybuchły w Polsce i Australii. Przybliżone zostały zagadnienia teoretyczne związane z czynnikami wpływającymi na wartość promieniowania oraz technikami pozyskiwania zdjęć satelitarnych. Scharakteryzowano po jednym przykładzie satelity niskorozdzielczego, średniorozdzielczego i wysokorozdzielczego oraz satelity wojskowego. Opisane zostały również rozdzielczości określające satelity. Techniki satelitarne są szczególne skuteczne do szacowania powierzchni pożarów dużych i bardzo dużych, ale ich wadami są czas rewizji oraz jakość zdjęć zależna od zachmurzenia. Niewątpliwą zaletą technik satelitarnych jest wykorzystanie ich w miejscach o ograniczonej dostępności. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18278/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2944 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono różne rodzaje systemów łączności jako elementu infrastruktury krytycznej, który zapewnia sprawne reagowanie oraz przeciwstawianie sie zagrożeniom na obszarach objętych kryzysem. Omówiono rozwój sieci teleinformatycznej, znaczenie łączności w sytuacjach kryzysowych, konieczność tworzenia zintegrowanego systemu i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tł .tyt.: Przepływ informacji komunikacyjnej kluczem do katastrofy
W artykule przedstawiono znaczenie systemu IT niezbędnego do przekazywania informacji podczas sytuacji krytycznej lub katastrofy
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-55.
Streszczenie: Na przestrzeni lat pożary lasów stanowiły jedne z największych zniszczeń w środowisku naturalnym. W wielu przypadkach prowadziły do śmierci ludzi i zwierząt. Obecnie walka z pożarami to nie tylko działania gaśnicze w momencie zaistnienia spalania, lecz również działania prewencyjne. Poprzez zastosowanie wielu nowoczesnych technik istnieje możliwość oszacowania terenów podatnych na ryzyko wystąpienia ognia. Takie możliwości oferują zobrazowania satelitarne. Teledetekcja jest nauką zajmującą się pozyskiwaniem danych o obiektach, które znajdują się na powierzchni Ziemi. Dzięki wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego możliwe jest zobrazowanie kondycji roślin, czy obrazowanie zasięgu pożaru. Każdy obiekt odbija fale w inny sposób, dlatego teledetekcja korzysta z różnych zakresów długości fal m.in. bliskiej podczerwieni, czerwieni. Pozyskiwanie tych danych możliwe jest poprzez pracę satelitów. Ich ciągła obserwacja i obrazowanie pozwalają charakteryzować tereny i weryfikować ich stan. Dane satelitarne w wielu przypadkach dostępne są nieodpłatnie co pozwala na wykorzystanie ich na szeroka skalę. Swoje zastosowanie znalazły również w ochronie przeciwpożarowej. Poprzez zastosowanie różnych zakresów spektrum elektromagnetycznego możliwe jest wyznaczenie wskaźników wegetacji roślin(NDVI, SAVI) i intensywności ognia(dNBR, BAI). Nakłada się na siebie zobrazowania satelitarne o wymaganym zakresie spektrum. Techniki teledetekcyjne stanowią znakomitą alternatywę dla sposób naziemnych wyznaczania powierzchni spalonej. W przypadku ogromnych powierzchni są najlepszym sposobem na analizę skutków pożarów. Podczas mniejszych pożarów nie dostarczają wielu informacji. Korzystniejsze jest wykonanie oblotów dronami. W celu analizy możliwości wykorzystania techniki satelitarnej do szacowania skutków pożaru lasu porównano wskaźniki NDVI, MSAVI i dNBR dla obszaru lasu amazońskiego znajdującego się w Brazylii. Zobrazowania pochodzą z września 2019 r., kiedy to przeszła przez Amazonię fala pożarów, która zniszczyła ponad 730 000 hektarów. Dane satelitarne pozyskano z satelity Landsat 8. Wskaźniki wyliczono za pomocą oprogramowania QGIS. W celu porównań zastosowanych wskaźników, zobrazowania satelitarne ubarwiono. Dzięki temu interpretacja obszarów spalonych jest dokładniejsza i bardziej zrozumiała. W analizie stwierdzono, iż wykorzystanie technik satelitarnych jest skutecznym działaniem w ocenie skutków pożarów lasów. Wykorzystanie odpowiednich wskaźników pozwala odróżnić tereny spalone od obszarów niespalonych i ocenić ich przydatność w procesie pielęgnacyjnym lasów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17258/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12324/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5937 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 57-59.
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy była analiza struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności radiowej na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Zamościu. Pracę podzielono na dwie części literaturową i badawczą. Część pierwsza- literaturowa złożona jest z dwóch rozdziałów. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano współczesne systemy radiokomunikacji ruchomej – system konwencjonalny, system satelitarny, telefonię komórkową oraz system trankingowy. Drugi rozdział poświęcony został określeniu organizacji systemu łączności radiowej w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. Część badawczą rozpoczęto od dokonania analizy organizacyjno-technicznej systemu łączności w powiecie zamojskim. Scharakteryzowano powiat i występujące w nim zagrożenia. Przeanalizowano strukturę organizacyjną KM PSP w Zamościu a także organizację i wyposażenie Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP. Kolejną częścią pracy było przeprowadzenie ankiety badawczej wśród funkcjonariuszy służących w KM PSP w Zamościu oraz dokonanie analizy uzyskanych wyników. Ostatnią częścią niniejszej pracy była analiza wybranych akcji ratowniczo- gaśniczych pod kątem organizacji łączności radiowej. Całość pracy podsumowano w ostatnim rozdziale i sformułowano wnioski, na podstawie których oceniono organizację system łączności na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17925/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Pozaziemskie wsparcie / Regina Kozyra // Przegląd Pożarniczy. - 2011/11 s.24-26.
Ćwiczenia w organizacji i wykorzystaniu łączności satelitarnej i innych nowoczesnych rozwiązań technicznych na potrzeby zarządzania kryzysowego, zorganizowane podczas ćwiczeń EU Carpathex 2011.
No cover
Article
In basket
System ALICE uszyty "na miarę" / Michał Nita // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/3 s.42-45.
Przedstawia zasady działania i możliwości systemu zarządzania kryzysowego ALICE, opartego na mapach i wspomagającego w szerokim zakresie akcje ratownicze, pozwalającego na wymianę informacji, współpracę jednostek, śledzenie i obrazowanie ich lokalizacji, wykonywanie analiz na różnych poziomach dowodzenia itp.
Book
In basket
Satelitarne sieci teleinformatyczne / Ryszard J. Zieliński. - Wydanie I - 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2018. - 533, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia strony 519-526. Indeks.
Zawiera: Orbity sztucznych satelitów Ziemi // Zapewnienie łączności satelitarnej // Konstelacje satelitów // Bilans energetyczny // Modulacja i demodulacja cyfrowa sygnału // Protokoły wewnętrzne systemu satelitarnego // Zwielokrotnienie dostępu // Systemy satelitarne VSAT // Sieci satelitarne do wolnej transmisji danych // Sieci satelitarne przeznaczone do świadczenia usług telefonicznych // Sieci satelitarne do przenoszenia ruchu IP // Szerokopasmowe sieci satelitarne // Systemy i usługi oferowane przez INMARSAT // Platformy stratosferyczne.
Streszczenie: Książka skierowana przede wszystkim do studentów elektroniki i telekomunikacji w wyższych szkołach technicznych, a także do wszystkich zainteresowanych łącznością satelitarną, zarówno profesjonalistów jak i amatorów. Książka jest poświęcona analizie rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie takich usług masowemu odbiorcy w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej i z właściwą dla danej usługi jakością. Opisano zagadnienia związane z orbitami i z zapewnieniem łączności na powierzchni całej Ziemi, co jest możliwe dzięki stosowaniu konstelacji satelitów. Przedstawiono zagadnienia dotyczące bilansu energetycznego łącza satelitarnego, a także modulacji i demodulacji sygnału. Podano sposoby realizacji usług multimedialnych, która wymaga właściwego sterowania przepływem danych i stosowania odpowiednich protokołów transmisyjnych. Omówiono kwestie związane ze skuteczną obsługą wielu milionów abonentów, możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich mechanizmów zwielokrotnienia łącza i dostępu. Przedstawiono także techniczne aspekty działania sieci VSAT oraz zaprezentowano systemy do wolnej transmisji danych, do przenoszenia ruchu IP, do świadczenia usług telefonicznych, szerokopasmowych usług multimedialnych. Opisano również systemy udostępniane przez jedną z najstarszych firm łączności satelitarnej, jaką jest Inmarsat, a w szczególności systemy zwiększające bezpieczeństwo żeglugi morskiej i powietrznej. Zaprezentowano także możliwości zastosowania do łączności tzw. platform stratosferycznych. Wielką zaletą książki jest to, iż oprócz podstaw teoretycznych Czytelnik znajdzie bogato zilustrowany opis wielu rozwiązań technicznych oraz omówienie właściwości różnych współczesnych systemów satelitarnych. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21845/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 57-58.
Streszczenie: Tytuł przedstawionej pracy inżynierskiej to Analiza techniczno–funkcjonalna systemu łączności radiowej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano popularne systemy łączności takie jak: konwencjonalne sieci analogowe, systemy trankingowe, sieci satelitarne GPS oraz sieci telefonii komórkowej. Drugi rozdział poświecono na scharakteryzowaniu funkcjonowania i organizacji KSRG. Przedstawiono akty prawne oraz zaprezentowano strukturę sieci radiowej w PSP i zasady tworzenia kryptonimów. W trzecim rozdziale scharakteryzowano powiat białostocki oraz przedstawiono jak jest zorganizowana sieć łączności na terenie KM PSP w Białymstoku oraz jaki sprzęt jest wykorzystywany. Czwarty rozdział poświęcono analizie wyników badania ankietowego przeprowadzonego pośród strażaków pełniących służbę w białostockiej Komendzie. Zaprezentowano wyniki badań przedstawiające poziom wyszkolenia strażaków oraz częstotliwość korzystania z systemu łączności. W piątym rozdziale oceniono system łączności KSRG na terenie działania KM PSP w Białymstoku według przyjętych kryteriów. W szóstym rozdziale przedstawiono wnioski oraz zaproponowano koncepcję usprawnienia systemu łączności. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17897/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again