Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Artykuły
(1)
E-booki
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Gierszewski Janusz
(2)
Pieczywok Andrzej
(2)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Jakubczak Weronika
(1)
Komorowska Karen
(1)
Kozioł Joanna
(1)
Malinowska Irena (1961- )
(1)
Marek Helena
(1)
Myślińska Dominika
(1)
Oleksy Piotr (1986- )
(1)
Parada Monika
(1)
Pinkowicka Magdalena
(1)
Piwowarski Juliusz (1954- )
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Policjanci
(1)
Prawnicy
(1)
Psycholodzy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Świadomość społeczna
(6)
Bezpieczeństwo kulturowe państwa
(2)
Kultura
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Handel ludźmi
(1)
Kultura bezpieczeństwa
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rodzina
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojna domowa
(1)
Wojna o Naddniestrze (1991-1992)
(1)
edukacja
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Naddniestrze (Mołdawia ; region autonomiczny)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Reportaż
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Historia
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
6 results Filter
No cover
Article
In basket
Zwiększenie świadomości społecznej w aspekcie ochrony dóbr kultury – szansą rozwoju bezpieczeństwa kulturowego / Karen Komorowska //W: Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono = Pro Publico Bono Scientific Papers. - 2020 numer 1 (1) strony 75-95.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Kultura dzięki swojej bogatej zawartości niesie pewnego rodzaju przekaz wspierający edukację. O ile zachodząca interakcja pomiędzy edukacją a ochroną dziedzictwa kulturowego jest zdecydowanie odmienna, to ochrona dóbr kultury wymaga wsparcia poprzez edukację. Niezwykle ważne jest przekonanie obywateli do wspierania działań związanych z ochroną dóbr kultury, gdyż stanowi to jeden z warunków funkcjonowania tego przedsięwzięcia. Celem artykułu jest wskazanie, jakie działania należy podjąć, aby usprawnić proces ochrony dóbr kultury oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby społeczeństwo było bardziej świadome obowiązków ochrony i dbania o wspólne dziedzictwo narodu. Publikacja w pierwszej części stanowi wprowadzenie do tematu ochrony dóbr kultury w Polsce. Z uwagi na różnorodne definicje przedmiotu ochrony, którym są dobra kultury, przeanalizowano i wyjaśniono istotę tego pojęcia oraz terminów ściśle z nim związanych, wskazano również, jak należy rozumieć przedsięwzięcie ochrony w odniesieniu do dóbr kultury. W dalszej części przedstawiono znaczenie ochrony dóbr kultury dla życia społecznego oraz ukazano wkład kultury w proces tworzenia się grup, społeczeństw i narodów. Zgromadzony przez autorkę materiał stanowi odpowiedź na główny problem badawczy, który przyjął formę pytania: dlaczego bezpieczeństwo kulturowe, a co za tym idzie ochrona dóbr kultury jest i powinna być ważna dla każdego z nas? Ostatnia część artykułu podkreśla ogromną rolę edukacji w obszarze ochrony dóbr kultury, a także wskazuje przełomową szansę dla rozwoju ochrony dóbr kultury, jaką stanowi rozwijanie w świadomości społecznej potrzeby dbania o dziedzictwo wspólne.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliografia na stronach 209-222.
Zawiera: Zagrożenia kulturowe państw kształtujących społeczeństwo wielokulturowe // Zagrożenia kulturowe społeczności regionalnej i pogranicza // Zagrożenia kulturowe w perspektywie personalnej // Bezpieczeństwo kulturowe w kontekście idei zrównoważonego rozwoju.
Współfinansowanie: Akademia Pomorska (Słupsk), Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" (Kraków)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3154, IBC-3116 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3115/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach [271]-284.
Streszczenie: Autorzy podejmują próbę antropocentrycznego ujęcia bezpieczeństwa kulturowego człowieka w kontekście kryzysu jego tożsamości. Prezentowana praca zawiera wiele ważnych i interesujących analiz tego zagadnienia w ujęciu systemowym. Jednym z problemów podejmowanych w publikacji jest człowiek funkcjonujący w procesie zmiany społecznej. Główna płaszczyzną rozważań są procesy wpisane w ponowoczesność, takie jak: modernizacja społeczna, kultura masowa czy cyberkultura. Procesy globalizacji uwypuklają narcystyczną (egoistyczną) naturę człowieka, objawiającą się odrzuceniem dotychczasowych reguł, wartości i sposobów zachowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3285, IBC-3284, IBC-3283 (3 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 113-120.
Zawiera: Budowanie odporności społecznej - szansa czy wyzwanie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych // Rodzinny plecak na sytuacje kryzysowe jako narzędzie kształtowania kultury bezpieczeństwa w rodzinie // Kształtowanie świadomości społecznej w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego // Zadania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa rodziny.
Streszczenie: (…) państwo za pośrednictwem administracji publicznej w swoich działaniach powinno dążyć do stworzenia warunków do kreowania kultury bezpieczeństwa oraz uregulowania stosunków społecznych w taki sposób, by każdy obywatel czuł się bezpiecznie w swoim środowisku oraz mógł funkcjonować w poczuciu poszanowania jego praw, wartości i dóbr osobistych. Na potrzeby przedmiotowych rozważań, które oscylują wokół bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w kontekście kultury bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przeanalizowano kluczowe czynniki determinujące poziom bezpieczeństwa indywidualnego w obliczu zagrożeń. Autorki monografii, promując ideę podmiotowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, dowiodły, że podstawą efektywnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa są silne i odporne mikrosystemy, tj. jednostka, rodzina, społeczność lokalna. Odporne jednostki, a tym samym odporne mikro- i makrosystemy, zdecydowanie szybciej rozpoznają symptomy zagrożeń oraz sprawniej podejmą reakcję odpowiedzi, wykazując wysoką gotowość adaptacyjną i skuteczność działania. Takie podejście w sposób jednoznaczny podkreśla rolę kapitału ludzkiego w zarządzaniu bezpieczeństwem, a w szczególności w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1154/15, W-1154/14, W-1154/13, W-1154/12, W-1154/11, W-1154/10, W-1154/9, W-1154/8, W-1154/7, W-1154/6, W-1154/5 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1154/2 Czyt. [magazyn], W-1154/1 Czyt. [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Handel ludźmi - zagadnienia kryminologiczne i prawne // Wybrane formy wykorzystania ofiar handlu ludźmi // Zwalczanie i zapobieganie zjawisku handlu ludźmi.
Zawiera: Human trafficking - crimonological and legal issues // Selected patterns of human trafficking victims exploitation // Combating and preventing trafficking of human beings.
Dla policjantów, prokuratorów, sędziów, adwokatów oraz studentów kierunków: prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne i psychologia.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Przedkładając czytelnikowi prezentowane opracowanie z zakresu społecznych i prawnych aspektów handlu ludźmi należy stwierdzić, że podjęty w książce problem poznawczy jest nośny ze względu na wpisanie go w nurt badań nauk społecznych i prawnych. Zawarte w niej treści i konstatacje twórczo włączaj ą się w przeciwdziałanie niezwykle niebezpiecznej patologii społecznej jaką jest handel ludźmi. Stanowią również przydatny do dalszych rozważań teoretycznych i realizacji praktycznych przedsięwzięć materiał poznawczy, a niekiedy wskazują nawet konkretne rozwiązania wieloaspektowych problemów zakłócających egzystencję i harmonijny rozwój społeczeństwa. [za redaktorami]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2644/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Naddniestrze : terror tożsamości, / Piotr Oleksy. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. - 291, [4] strony ; 20 cm.
(Sulina)
Bibliografia, netografia na stronach 281-284.
Brukołaki, komuniści, przemytnicy // Tam, gdzie rosną bastiony // Mołdawia konstruowana // Jak powstaje państwo dyrektów // Naddniestrzańskie awantury // Dyrektoriat, generał i szeryf // Dla niego wszystko rozkwitało // Czas historyków // My Naddniestrzanie // Cudowne dziecko geopolityki.
Dostępne także jako e-book.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22406 / WP (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again