Form of Work
Artykuły
(7)
Author
Madziała Marcin
(2)
Szarpak Łukasz
(2)
Datta Krzysztof
(1)
Gałuszka Dominik
(1)
Kot Krystian
(1)
Pawlina Iga
(1)
Tuchowski Piotr
(1)
Wawrzynek Jacek
(1)
Ziomek Marcin
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
środki i urządzenia medyczne
(7)
Ratownictwo medyczne
(3)
Bezpieczeństwo działań operacyjnych
(1)
COVID-19
(1)
Oddychanie
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pole elektromagnetyczne
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Urazy
(1)
szpitale
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
7 results Filter
No cover
Article
In basket
Przedstawia informacjie przydatne w praktyce ratownikom mającym kontakt z chorymi z wszczepionym stymulatorem lub defibrylatorem serca. Omawia czym są te urządzenia i do czego służą. Opisuje typy stymulacji i sposoby odczytywania kodów literowych, metody sprawdzenia prawidłowości działania stymulatora oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa przez chorych z wszczepionym rozrusznikiem.
No cover
Article
In basket
Przedstawia informacjie przydatne w praktyce ratownikom mającym kontakt z chorymi z wszczepionym stymulatorem lub defibrylatorem serca. W cz. 2 omawia zagadnienia związane z kardiowerterem defibrylatorem, jego stosowanie w określonych chorobach i wadach serca, budowę urządzenia, funkcje i zasadę działania.
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Opisano zagadnienia niewydolności oddechowej, zastosowanie respiratorów oraz podstawowe tryby wentylacji mechanicznej pacjenta.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Omówiono zasady opatrywania różnego rodzaju ran przy użyciu opatrunków będących na wyposażeniu zestawu PSP R-1.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Opisano zagrożenia dla ratowników PSP i utrudnienia mogące wystąpić podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w placówkach służby zdrowia ze względu na specjalistyczny sprzęt i różnego typu urządzenia diagnostyczne stanowiące ich wyposażenie. Omówiono zasady postępowania z różnego typu urządzeniami na przykładzie Radomskiego Centrum Onkologii. Podkreślono konieczność przeprowadzania ćwiczeń w celu zapoznania strażaków ze sposobami zabezpieczania sprzętu w czasie akcji.
No cover
Article
In basket
Pulsoksymetr / Krzysztof Datta // W: Strażak. - 2021/1 strony 50-51.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono budowę i sposób działania pulsoksymetru. Omówiono wskazówki praktyczne jego użykowania oraz szczególne rodzaje zastosowania do monitorowania pacjentów w przebiegu COVID-19.
No cover
Article
In basket
Strażak w pracowni rezonansu / Krystian Kot // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/9 strony 27-29.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono budowę i elementy konstrukcji skanera magnetycznego z punktu widzenia istotnego dla działań ratowniczych. Przedstawiono zagrożenia jakie mogą się pojawić podczas działań ratowniczych oraz przepisy regulujące zasady i odległości dotyczące przebywania w pobliżu urządzenia. Omówiono kwestię doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej strażaków podczas działań w pracowni rezonansu magnetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem ekwipunku, który nie może być używany w strefie działania silnego pola magnetycznego.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again