Form of Work
Artykuły
(21)
Author
Lattimer B.Y
(2)
Maranghides Alexander
(2)
Sorathia U
(2)
Viegas D.X
(2)
Almeida M
(1)
Baldwin R
(1)
Boniecka-Rodak Anna
(1)
Cisek Tadeusz
(1)
Fernandez-Pello Carlos
(1)
Gann Richard G
(1)
Hadden Rory M
(1)
Haysahi Yoshihiko
(1)
Heping Zhang
(1)
Hnetkovsky Edward J
(1)
Honma Masakatsu
(1)
Hu L.H
(1)
Huo R
(1)
Jiang Y.Q
(1)
Keller Stefan
(1)
Kopański Mariusz Krzysztof
(1)
Kovalyshyn V.V
(1)
Lautenberger Chris
(1)
Li Xiao
(1)
Liu S
(1)
Manzello Samuel L
(1)
Mell William
(1)
Mell William E
(1)
Miyamoto Hiroki
(1)
Movileanu C
(1)
Mąkosa A
(1)
Nii Daisaku
(1)
Oancea D
(1)
Okamoto Katsuhiro
(1)
Oliveira R
(1)
Otake Takuma
(1)
Pastor E
(1)
Planas E
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Pérez Y
(1)
Qiyuan Xie
(1)
Raposo J
(1)
Razus D
(1)
Scheiht I
(1)
Scott Sarah
(1)
Shields John R
(1)
Szachowska H
(1)
Thomas P.H
(1)
Tuliszkowski Józef
(1)
Viegas C.X
(1)
Wang Hai-Hui
(1)
Watanabe Norimichi
(1)
Wilczyński H
(1)
Wu Laixi
(1)
Yang D
(1)
Yang Lizhong
(1)
Zhang Jialei
(1)
Águeda A
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(8)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(20)
United States
(1)
Language
Polish
(20)
English
(1)
Subject
źródło zapalenia
(21)
Badania pożarnicze
(7)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(4)
Lasy
(3)
Palność - badanie
(3)
Pożary - powstawanie
(3)
Pożary masowe
(3)
Zagrożenia pożarowe
(3)
Materiały palne
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
Wentylacja
(2)
meble
(2)
spalanie
(2)
ASTM International
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Budynki
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Ciecze palne
(1)
Drewno
(1)
Dym
(1)
Gazy palne
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
ISO
(1)
Metody badawcze
(1)
NIST
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Samochody
(1)
Symulacja
(1)
Tereny zielone
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Wybuchy
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapłon
(1)
analiza
(1)
iskry lotne
(1)
kina
(1)
kinetyka
(1)
obliczenia
(1)
przepisy
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
regiony śródziemnomorskie
(1)
spalanie bezpłomieniowe
(1)
spalanie płomieniowe
(1)
testy pożarnicze
(1)
tunele
(1)
warunki termiczne
(1)
wilgotność
(1)
wyroby tytoniowe
(1)
źródło pożaru
(1)
21 results Filter
No cover
Article
In basket
Źródła zapalenia / I. Scheiht ; [tł.] H. Szachowska // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1975/4 s.71-89.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 6 poz., rys.
Tł. tyt.: Charakterystyka cieplna pożarów powstałych w warunkach testu narożnikowego z palnymi materiałami
Wyniki badań charaketerystyki cieplnej pożarów badanej metodą ISO 9705 (corner test). Stosując różną moc źródła zapalenia od 180 do 300 KW badano zapalność materiałów ściennych w warunkach gdy wokół źródła zapalenia były wykładziny palne.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Charakterystyka cieplna pożarów powstałych w warunkach testu narożnikowego z niepalnymi materiałami
Wyniki badań charakterystyki cieplnej pożarów badanej metodą ISO 9705 (corner test). Stosując różną moc źródłą zapalenia (palnik propanowy) od 25 do 300 KW, badano zapalność materiałów ściennych w warunkach, gdy źródła zapalenia były wykładziny niepalne.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono metody gaszenia źródeł pożaru w piwnicy, sadz, firanek, mebli, papieru w koszu, pościeli jakie stosowano w okresie XX-lecia międzywojennego.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 27 poz., rys., wykr.
Tł .tyt.: Wpływ lokalizacji pożaru na generację tlenku węgla w dobrze wentylowanych budynkach w skali zmniejszonej
Omówienie serii testów mających na celu badanie wpływu miejsca powstania pożaru o temperaturze 800 K na stężenie tlenku węgla. Źródłem zapalenia był palnik benzyny umieszczony w trzech różnych pozycjach. Badano stężenie, temperaturę i masę. Wyniki obliczono i korelowano metodą GER (Global Equivalence Ratio) Ponadto wyniki przedstawiono w formie graficznej.
No cover
Article
In basket
Bibl. 11 poz., tab.
Tł.tyt.: Sposób spalania się pasażerskiech minifurgonetek
Opis wyników badań sposobu spalania się małych pasażerskich samochodów przeprowadzonych w pełnej skali testów. W czasie badan badano sposób rozprzestrzeniania się płomienia, jego kierunek, temperaturę wewnątrz spalającego się samochodu i szybkość ubytku masy. Podano szczegółowy opis sposobu spalania się wnętrza samochodu w zależności od początkowej lokalizacji źródła zapalenia. Zaobserwowano że jeśli wszystkie okna w samochodzie były zamknięte, spalanie natychmiast ulegało przerwaniu (samougaszenie)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 20 poz., tab., wykr.
Tł. tyt.: Dystrybucja masy i wielkości zarzewia ognia powstającego w czasie spalania sosny koreańskiej (Pinus koraiensis)
Omówienie wyników badań przeprowadzonych w dużej skali dystrybucji wielkości i masy zarzewia ognia dużych elementów drzew, przenoszonych prądami konwekcyjnymi w warunkach silnego wiatru i pożarów masowych na duże odległości. badania prowadził Instytut Badań Budowlanych w Tokio. Materiałem badawczym były drzewa sosny o wysokości 4 m i 3% wilgotności. badano rozrzut palących się elementów i ich wielkość, wykorzystując w badaniach 500 próbek. Opis sposobu przeprowadzenia badań oraz szczegółowa interpretacja otrzymanych wyników.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 24 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Zmniejszenie intensywności pożaru w snopie słomy jako paliwa traktowanych długoterminowymi opóźniaczami
W pracy przedstawiono sprawozdania współczynników redukujących intensywność pożaru snopów słomy potraktowanych specjalnymi opóźniaczami rozwoju pożaru.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 40 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Zapalenie palnych materiałów przez gorące cząsteczki; badania teoretyczne i eksperymentalne
W literaturze naukowej, istnieje bardzo mało danych na temat zapalności materiałow od bezpłomieniowych do ogrzanych cząsteczek. W artykule omówiono teoretyczne aspekty zapalności od gorących cząsteczek i eksperymenty zapalenia homogenicznej celulozy przez gorące cząsteczki. Skład celulozy był ściśle określony. Jako gorące elementy - źródła zapalenia wykorzystano w badaniach cząstki metalu ogrzane do temperatury od 500 C do 1300 C. Wyniki badań wskazują, że wielkości cząsteczek i temperatura decysują o zdolności zapalenia płomieniowego i bezpłomieniowego materiału palnego.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 21 poz., wykr.
Tł.tyt.; Porównawcze badania pionowych profili temepratury dymu i stężeń tlenku węgla w czasie pożaru w tunelach
W artykule opisano wykorzystanie symulatora FDS do badań rozprzestrzeniania się gazów pożarowych w budynku. W badaniach wykorzystano 600 m długości tunel, szerokości 10 m i wysokości 7 m. Kinetyka generacji ciepła źródła zapalenia była równa 4 MW. Badano: pionowe profile stężeń CO w odległościach 20m, 150m i 250m w dół od źródła zapalenia, wpływ wentylacji wzdłużnej na profile temepratury dymu. Wyniki badań wskazują na zmiany temperatur i stężeń CO w różnych odległościach tunelu, przy czym zmiana stężeń CO w badanych odległościach była znacznie większa. Wpływ wentylacji wzdłużnej zaobserwowano zarówno w obniżce temperatury dymu jak i zmniejszenie się stężeń CO.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 8 poz.
Tł.tyt.; Modelowanie rozpoczęcia i rozwoju pożarów w obszernych pomieszczeniach zamkniętych
Przedstawiono matematyczny model rozwoju pożaru ze względu na ilość tlenu. Źródło ciepła nie podano w formie empirycznej uzależnionej od czasu lecz w formie poruszania sie ciepła w przestrzeni.
No cover
Article
In basket
Bibl. 32 poz., tab.
Tł.tyt.: Podatność do zapalenia roślinności śródziemnomorskiej od lotnych źródeł zapalenia
W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych mających na celu określenie prawdopodobieństwa zapalenia się i czasu zwłoki do zapalenia 11 rodzajów roślinności występującej w lasach śródziemnomorskich. Badano wpływ warunków atmosferycznych (silny wiatr, brak wiatru) na możliwość zapłonu od lotnych, żarzących się źródeł zapłonu i od płomieniowych lotnych źródeł zapłonu. Wyniki wskazują, że badane rośliny w warunkach bezwietrznych, zapalają się tylko wtedy gdy działają na nie jednocześnie płomieniowe i bezpłomieniowe (żarzące się) źródło ciepła. Najistotniejszym czynikiem w określaniu podatności do zapłonu i czasu zwłoki do zapalenia jest wilgotność roślinnośći oraz włąsności roślin a nie charakterystyka żarzącego się źródła.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz., fot., tab.
Tł.tyt.: Modyfikacja normy ASTM E 2187 opisującej pomiar zdolności do zapaleń tradycyjnych papierosów
W aktualnie obowiązujących w USA standardach palności - papieros jest podstawowym, standardowym źródłem zapalenia miekkich mebli, materacy, tapczanó, foteli, szczególnie zapalenia bezpłomieniowego (tlenia). Dotychczas na rynku panowała dowolność w doborze gatunku papierosa jako źródła zapalenia. Ze względu na produkcję aktualnie tylko papierosów o zmniejszonej palności, tradycyjne papierosy "wypadły" z rynku. W artykule omówiono konieczność wprowadzenia na rynek standardowego papierosa jako "standardowego źródła zapalenia". W tym celu opracowano metodę umożliwiającą ilościowe określenie zdolności zapalającej standardowego papierosa. Artykuł opisuje metodę, wyniki badań różnych papierosów z różnymi warstwami wypełniajacymi bibułkę oraz oraz procedurę pomiaru.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 8 poz., wykr.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania wpływu źródeł zapalenia na sposób spalania tworzyw termoplastycznych
Opis eksperymentalnych badań sposobu spalania się tworzyw termoplastycznych. Materiałem badawczym w eksperymencie były płyty polipropylenowe. W badaniach wykorzystano stanowisko zgodne z ISO 9075. Badano wpływ źródeł zapalenia różnej mocy na cechy pożarowe polipropylenu. Wyniki pokazują, że wpływ źródeł zapalenia jest bardzo istotny. Im wieksza moc źródła zapalenia (wykorzystano stosy drewna), tym maksymalna kinetyka wydzielania ciepła wzrasta wielokrotnie i zwiększają się stosunki powstałych stężeń CO/CO2
No cover
Article
In basket
Fotele tapicerowane jako źródło zagrożenia pożarowego sal kinowo - widowiskowych. / Mariusz Krzysztof Kopański // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2015/3 s.31-42.
Sygnatura: CP-80
Celem publikacji jest ocena zagrożenia pożarowego sal kinowo - widowiskowych wyposażonych w siedziska tapicerowane (fotele) spełniające aktualne wymogi techniczno - prawne. Fotele w salach mieszczących powyżej 200 osób dorosłych lub 100 dzieci bada się przy użyciu źródeł ognia o małej mocy (tlący się paieros, płomień zapałki). Należy ustalić jak zareagują fotele i jaki będzie miał przebieg pożar, gdy zastosujemy inne źródło ognia (np. palącą się złozoną gazetę.). Badania przeprowadzono na pełnowymiarowych fotelach oraz ich układach tapicerskich, które są ogólnodostępnymi wyrobami handlowymi na rynku europejskim spełniającymi wymagania zapalności mebli tapicerowanych, które są zgodne z metodą EN-PN 1021-1 Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: tlący się papieros oraz EN-PN 1021-2 Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki. W celu ustalenia zagrożenia pożarowego siedzisk tapicerowanych od innych źródeł zapłonu, poddano je badaniom według wymagań normy kolejowej PN-EN 45545-2 Aneks B, C, PN-ISO 9705, ISO/TR 9705-2 (kalorymetr meblowy). Dodatkowo wyznaczono profile temperatur na powierzchni podpalanych foteli wykorzystując do tego celu kamerę termowizyjną. Wnioski: Zaleca się modyfikację i rozszerzenie palety źródeł zapłonu w obowiązującej normie. Za wzór można przyjąć angielską normę BS 5852, zgodnie z którą rozpatrywanych jest osiem różnych rodzajów źródeł zapłonu w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia. Przegląd mebli tapicerowanych pod względem oceny palności wskazuje, że powinny one być przebadane w pełnej skali z uwzględnieniem większych źródeł zapłonu, jak np. kule z gazety lub stosy z drewna.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Analiza dystrybucji lotnych źródeł zapalenia w kierunku ruchu wiatru w czasie pożaru masowego lasu
Opis wykorzystania analitycznych przybliżeń do szacowania dystrybucji lotnych źródeł zapalenia w czasie pożaru masowego. Procesy analizowania dystrybucji źródeł w artykule objęły: emisje lotnych źródeł zapalenia, ich transport w kierunku ruchu wiatru i wpływu podłoża na szybkość zapalenia. Autorzy artykułu analizują szybkość pirolizy wpływającej na emisję lotnej fazy, interakcję między przepływajacą fazą lotną i spalającym się podłożem, szybkość zużycia paliwa. W artykule omówiono również modelepożaró buszu w Canberze i zastosowanie ww. modeli do analizy dystrybucji lotnych źródeł zapalenia.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., rys.
Podano przykłady wypadków spowodowanych nieprawidłowym prowadzeniem procesu cięcia lub spawania. Przedstawiono podstawy prawne regulujące bezpieczeństwo pożarowe procesów, podczas których powstają przemysłowe mechaniczne źródła zapłonu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 54 poz., rys., tab.
Badano ciśnienie wybuchu (p. max) mieszaniny metanu, pentanu, n - heksanu, propenu, butenu, butadienu, cykloheksanu i benzenu z powietrzem w naczyniach zamknietych (P = 10 cm) i w naczyniach kulistych o zmiennym stosunku średnicy / wysokości. Obok parametrów wybuchowych, badano wpływ pozycji źródła zapalenia, stężeń paliwa i straty ciepła podczas rozprzestzreniania się płomienia w naczyniu.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again