Source
Katalog zbiorów
(73)
Form of Work
Publikacje naukowe
(33)
Artykuły
(21)
Książki
(18)
Pliki i bazy danych
(1)
Rękopisy
(1)
Status
only on-site
(51)
Branch
Czytelnia
(51)
Author
Pecio Mariusz
(9)
Sulik Paweł
(5)
Drzymała Tomasz
(3)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(3)
Kopczyński Ireneusz
(3)
Wojtaszewski Piotr
(3)
Dec Lesław
(2)
Gromek Paweł
(2)
Kosiorek Mirosław
(2)
Marciniak Andrzej
(2)
Ościłowska Barbara
(2)
Wiechetek Marcin
(2)
Żmudna-Czerwonka Wioletta
(2)
Barczyk Michał
(1)
Belosokhov I.P
(1)
Bidniuk Iwona
(1)
Bielak M
(1)
Brzozowski Stanisław
(1)
Błoch Zenon
(1)
Celej Antoni
(1)
Chlebiński Marcin
(1)
Ciszewski Hubert
(1)
Cywiński Paweł
(1)
Danker Harald
(1)
Dobrowolski Dariusz
(1)
Dyduch Dawid
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dziura Maciej
(1)
Döbbeling Ernst-Peter
(1)
Dębska Joanna
(1)
Feichtenschlager Jan
(1)
Fiutka Marek
(1)
Gałęziowski Grzegorz
(1)
Gillmeier Horst
(1)
Gościniak Karol
(1)
Gruchała Krzysztof
(1)
Hallmann Krystian
(1)
Hyz Filip
(1)
Ignaczak Krzysztof
(1)
Janik Paweł
(1)
Jankowski Adam
(1)
Kacprzycki Marek
(1)
Kamiński Rafał
(1)
Karbownik Norbert
(1)
Kholshchevnikov V.V
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Kolarczyk Krzysztof
(1)
Konecki Hubert
(1)
Konecki Marek
(1)
Koperczak Magdalena
(1)
Kołecki Piotr
(1)
Krynojewski Franciszek
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kukliński Roman
(1)
Kulak Łukasz
(1)
Kulicki Paweł
(1)
Kuziora Łukasz
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Lachowicz Lena
(1)
Lange Claus
(1)
Lauber Stefan
(1)
Löwe Silvia
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Michalak Małgorzata
(1)
Michałek Przemysław
(1)
Michoński Łukasz
(1)
Misiaszek Daniel
(1)
Miąsek Przemysław
(1)
Mocek Arkadiusz
(1)
Napiórkowski Piotr
(1)
Natucki Krzysztof
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Nowak Dawid
(1)
Nowotka Anna
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Ott Sebastian
(1)
Parfyonenko A.P
(1)
Pawełczyk Mikołaj
(1)
Pawleniak Renata
(1)
Piasecki Sylwester
(1)
Pieszko Jarosław
(1)
Prochacka Małgorzata
(1)
Przygocki Cezary
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Rochala Paweł. (1968-)
(1)
Rytel Kamil
(1)
Samoshin D.A
(1)
Schanzmann Felix
(1)
Schertel Thomas
(1)
Skwarek Grzegorz
(1)
Stefański Michał
(1)
Szczepański Mariusz
(1)
Szyszko MIchał
(1)
Sägesser Christian
(1)
Taraszkiewicz Kamil
(1)
Tarczyński Robert
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Tryboń Monika
(1)
Tuzimek Zbigniew
(1)
Walczak Marek
(1)
Year
2020 - 2023
(10)
2010 - 2019
(57)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(72)
Germany
(1)
Language
Polish
(73)
Subject
Żłobki i przedszkola
(73)
Ochrona przeciwpożarowa
(22)
przepisy techniczno-budowlane
(11)
Bezpieczeństwo pożarowe
(10)
analiza bezpieczeństwa
(10)
Ewakuacja
(9)
dzieci
(9)
Ewakuacja ludności
(8)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(8)
Szkoły (budynki)
(7)
Analiza zagrożeń
(5)
Budownictwo użyteczności publicznej
(5)
Ekspertyza pożarowo-techniczna
(5)
przepisy
(5)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(4)
Symulacja
(4)
Projektowanie
(3)
Zagrożenia zdrowia
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Analiza ryzyka
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Metody badawcze
(2)
Odporność ogniowa
(2)
Warunki techniczne
(2)
ocena zagrożenia
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza bezpieczeństwa
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Budownictwo
(1)
Budynki
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Klasyfikacja ogniowa
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Konstrukcje drewniane
(1)
Koronawirusy
(1)
Oddymianie
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pożary
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Prawo pracy
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Wypadki
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
budynki użyteczności publicznej
(1)
czas ewakuacji
(1)
dydaktyka
(1)
edukacja
(1)
klapy oddymiające
(1)
kontrola
(1)
planowanie operacyjne
(1)
programy nauczania
(1)
raport bezpieczeństwa
(1)
scenariusz ewakuacji
(1)
szpitale
(1)
tereny miejskie
(1)
warunki budowlane
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
Subject: place
Warszawa (woj. mazowieckie)
(2)
Województwo lubelskie
(2)
Województwo mazowieckie
(2)
Niemcy
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(51)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(12)
Architektura i budownictwo
(4)
73 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Omówiono specjalne wymagania dotyczące oddziałów przedszkolnych pod kątem przeciwpożarowych wymagań budowlanych.
No cover
Article
In basket
Punkt przedszkolny pod kontrolą / Arkadiusz Mocek // Przegląd Pożarniczy. - 2011/11 s. 45-46.
Omawia problemy prawne i obowiązki straży związane z kontrolowaniem punktów przedszkolnych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jakie powinny zostać spełnione przy tworzeniu żłobków i klubów dziecięcych, w świetle znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych.
No cover
Article
In basket
Prawo pracy w czasach koronawirusa (cz. 3) / Piotr Wąż //W: Atest : ochrona pracy. - 2020/6 strony 4-9.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W poprzednich dwóch częściach cyklu „Prawo pracy w czasach koronawirusa” (ATEST nr 4/20 i 5/20) przybliżyliśmy problematykę odnoszącą się do szeroko rozumianego prawa pracy, zawartą w postanowieniach tzw. koronaustawy1 od samego początku jej obowiązywania oraz dodaną do jej treści na podstawie kolejnych nowelizacji, znanych powszechnie pod nazwą „Tarcz”2. W niniejszym artykule przybliżymy istotę najważniejszych zmian odnoszących się do wspomnianej problematyki, wprowadzonych do koronaustawy na mocy Tarczy 33, jak również nakreślimy przepisy, które mają zostać do niej wprowadzone na mocy Tarczy 44. Przy czym należy zastrzec, że ostatnia z „Tarcz”, w chwili przygotowywania niniejszego artykułu do druku, ciągle posiada status projektu, gdyż prace legislacyjne nad jej uchwaleniem nie zostały jeszcze zakończone. W związku z tym, ostateczny kształt jej postanowień może ulec zmianie do czasu opublikowania przedmiotowego artykułu. Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego Na mocy Tarczy 3 po raz kolejny uległ zmianie art. 4 koronaustawy, przewidujący prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wychodząc z założenia, że po 24 maja żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki, o których mowa w tym przepisie zostaną otwarte, ustawodawca pozbawił po upływie tej daty możliwości korzystania z omawianego zasiłku pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8. Począwszy od 25 maja 2020 r. prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego miało przysługiwać wyłącznie z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: ·· dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki,
No cover
Article
In basket
Grosstagesplegestelle der Feuerweh Hannover / Jan Feichtenschlager, Claus Lange // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2015/5 s.353-355.
Tł. tyt.: Wielki dzień hannowerskiej straży pożarnej
Hannowerska straż pożarna prowadzi własny zakład opieki dziennej dla przedszkolaków. W artykule przedstawiono organizacje ww. zadania.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 28 poz., tab.
Tł.tyt.: Wydanie specjalne. Badanie ewakuacji dzieci z przedszkolnych instytucji edukacyjnych
Celem artykułu jest badanie ewakuacji dzieci z przedszkolnych instytucji edukacyjnych. Badania mają na celu określenie możliwych wartości dla czasu pre-ruchowego i dokładnie zbadać parametry ruchu dzieci wzdłuż drogi do wyjść ewakuacyjnych. Wszystkie etapy prowadzonych badań są opisane oraz przygotowano ustalenia dotyczące rzeczywistych badań obserwacyjnych. Zebrano podstawowe dane empireyczne i statystyczne.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół, przedszkoli i innych placówek nie doczekały się do tej pory dogłębnej analizy badawczej. Jeżeli przyjrzymy się danym, to możemy stwierdzić, że wypadkom ulega ponad 1% osób znajdujących się pod opieką szkół (placówek). Niestety wśród tych wypadków mamy również śmiertelne i ciężkie. W ciągu ostatnich 6 lat szkolnych (2010/11-2015/16) doszło do śmierci 188 osób, a wypadkom ciężkim uległo 1269 osób. Dane te wskazują, że należy zwiększyć działania wszystkich zainteresowanych stron mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach w Polsce.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Bibliogr. 10 poz., fot,
Omówiono problem ewakuacji dzieci ze żłobków i przedszkoli w przypadku zagrożenia. Przedstawiono czynniki wpływające na liczbę i wielkość problemów występujących podczas takiej ewakuacji.
No cover
Article
In basket
Przedstawia zakres zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa jaki powinni opanować przedszkolacy i uczniowie na każdym etapie edukacji, zgodnie z rozporządzeniem MEN.
No cover
Article
In basket
"Brennt Kindergarten" / Silvia Löwe // 118 Swissfire.ch. - 2010/2 s,10-11.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł.tyt.: Spalone przedszkole
W przedszkolu w Szafuzie wybucha pożar. W środku są nauczyciel i dwoje rodziców. Ucieczka schodami nie jest mozliwa gdyż wszędzie jest czarny gęsty dym, ale naszczęście znaleźli się odważni ludzie i drabinami uwolnili uwięzione w przedszkolu osoby. Przedstawiono przebieg akcji ratownicz- gaśniczej. Przyczyną pożaru było przegrzanie się lampy halogenowej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11394/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
W artykule dokonano analizy technicznych warunków ewakuacji dla budynków przedszkolnych, opisanych w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych. Celem artykułu było wyznaczenie rzeczywistych czasów przemieszczania się dzieci w budynkach przedszkolnych (na przykładzie trzech obiektów) oraz porównanie ich z wynikami uzyskanymi z analitycznych metod obliczeniowych i symulacji komputerowych dedykowanych głównie do analizy czasów przemieszczania się osób dorosłych.
No cover
Article
In basket
Vollbrand im Kindergarten / Christian Sägesser // 118 Swissfire.ch. - 2013/9 s.17-19.
Tł.tyt.: Pełny rozwój pożaru w przedszkolu
W przedszkolu w Möhlin (kanton Argowia) wybuchł pożar, który bardzo szybko rozwijał się. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej
No cover
Article
In basket
Analiza systemu edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce / Marcin Wiechetek //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2017, numer 1 (1), strony 283-295.
Sygnatura CP-123
Edukacja dla bezpieczeństwa to specyficzna dziedzina nauczania, która bezpośrednio wpływa na poziom bezpieczeństwa społeczeństwa. Dobra jakość szkolenia w tym zakresie powinna być standardem. Analiza polskiego systemu ma na celu wskazanie obszarów krytycznych oraz sposobów ich wyeliminowania bądź ograniczenia. W artykule dokonano analizy całego systemu, począwszy od przedszkoli a skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych. Tylko całościowe podejście do zagadnienia jest właściwe i może doprowadzić do poprawy jakości systemu.
No cover
Article
In basket
Edukacja z zakresu ewakuacji przedszkoli / Marcin Wiechetek //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2018, numer 1 (2), strony 259-272.
Sygnatura CP-123
W artykule poruszono temat ewakuacji szkół i przedszkoli. Przedstawiono zasady prowadzenia szkoleń z tego zakresu. Zaprezentowano wyniki próbnej ewakuacji przedszkoli, a uzyskane wyniki poddano analizie. Na podstawie wniosków z opracowanej analizy zaproponowano system nauczania z zakresu ewakuacji obiektów szkolnych i przedszkolnych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10748/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Właściwie funkcjonujący system ochrony przeciwpożarowej w każdym zakładzie pracy jest gwarantem zapobiegania pożarom i innym niebezpiecznym zdarzeniom. W artykule omówiono przebieg ewakuacji na przykładzie postępowania na wypadek pożaru w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 67-69.
Streszczenie: W pracy dyplomowej dokonano analizy systemu szkoleń obejmujących swoim zakresem ewakuację ośrodków opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat trzech. Zaprezentowano nowatorski system szkoleniowy oparty na trzech modułach: ewakuacja ćwiczebna (praktyczna), szkolenie teoretyczne, Ewakuacja sprawdzająca (praktyczna). Szkolenie teoretyczne dodatkowo dzieli się na: teoretyczne szkolenie ewakuacyjne, szkolenie obsługi sprzętu przeciwpożarowego, szkolenie przypominające z pierwszej pomocy. Część teoretyczna pracy wprowadza w nomenklaturę ewakuacyjną. Przedstawia definicję oraz podział procesu ewakuacyjnego oparte na przepisach i normach prawnych. W drugiej części przedstawiono za pomocą wykresów, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Trzecia część pracy składa się z analizy praktycznego szkolenia ewakuacyjnego przeprowadzonego na terenie dwóch placówek. Analizie poddano problemy pojawiające się podczas przeprowadzania ewakuacji oraz plany ewakuacyjne obiektów. Część twórcza pracy mieści się w ostatnim rozdziale. Przedstawia nowatorskie szkolenie ewakuacyjne wraz z jego wymaganiami i założeniami. Ukazano zastosowanie nowoczesnych technik ewakuacyjnych, odnalezionych z dostępnych ofert rynkowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17699/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15062/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16065/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again