Źródło opisu
Katalog zbiorów
(18)
Forma i typ
Artykuły
(15)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Czytelnia
(3)
Autor
Chodnikiewicz Krzysztof
(1)
Czarnomska Małgorzata
(1)
Ettlin Edi
(1)
Fiss Manfred
(1)
Krystosik-Gromadzińska Agata
(1)
Kölling Lutz
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Miarecki Piotr
(1)
Nawrot Justyna
(1)
Nordmeyer Heino
(1)
Suchocki Bolesław
(1)
Szkolnicki Ryszard
(1)
Upheber Tim
(1)
Veit Gunter
(1)
Załęcki Stanisław
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(17)
Niemcy
(1)
Język
polski
(17)
niemiecki
(1)
Odbiorca
Prawnicy
(1)
Temat
Żegluga
(18)
Ochrona przeciwpożarowa
(5)
Statki
(3)
przepisy
(3)
transport wodny (morski, rzeczny)
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
statki rzeczne
(2)
transport wodny (morski i rzeczny)
(2)
Akumulator
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo morskie
(1)
Dym
(1)
Działania operacyjne
(1)
Marynarka handlowa
(1)
Porty morskie
(1)
Prawo
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Statki wodne
(1)
Symulacja
(1)
Transport morski
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
analiza operacyjna
(1)
kanały
(1)
katalog
(1)
monitoring
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
rzeki
(1)
wypadki strażaków
(1)
wypadki wodne
(1)
Temat: czas
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Gatunek
Monografia
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
18 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ogień na jachcie / Małgorzata Czarnomska //W: Security & Alarm Systems = Bezpieczeństwo i Systemy Alarmowe : SEC & AS. - 2018/4 strony 124-125.
Sygnatura: CP - 125
Streszczenie: Przyczyny powstawania pożarów na jachcie i ich likwidacja.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Bezpieczeństwo i higiena pracy na statkach żeglugi śródlądowej wynikają ze specyficznych warunków pracy, odbiegających od lądowych. W zależności od realizowanych zadań eksploatacyjnych oraz wielkości i stanu technicznego jednostki, czynniki uciążliwe i szkodliwe to przede wszystkim hałas, wibracje, oddziaływanie temperatury, a także znacznie ograniczona przestrzeń, zarówno na stanowiskach pracy, jak i w pomieszczeniach socjalnych. Pracę na jednostkach żeglugi śródlądowej charakteryzuje również specyficzny rozkład czasu pracy. Ze względu na fakt, że wiek większości jednostek żeglugi śródlądowej przekracza 50 lat, do problemów bezpieczeństwa pracy powinno przywiązywać się szczególną wagę. Warunki pracy w dużej mierze zależą od starań właściciela jednostki oraz od kultury pracy załogi, a powinny być także wyznaczane wymaganiami przepisów. Problem w tym, że obecnie obowiązują jedynie wymagania dotyczące czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Szczegółowych przepisów dla załóg statków żeglugi śródlądowej, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na zróżnicowanych stanowiskach pracy, nie ma od 2002 r. Ta luka w polskim prawie wymaga możliwie najszybszej interwencji.
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Cykl poświęcony jest problemom zorganizowania ratownictwa w żegludze śródlądowej. Omówiono podstawowe zdarzenia i awarie wystepujące w żegludze śródlądowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Specyfika wypadków jachtów morskich / Krzysztof Chodnikiewicz //W: Atest : ochrona pracy. - 2023/1 strony 4-8.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: Inspiracją do napisania poniższego tekstu był artykuł dr. Macieja Kijowskiego pt. „O samobójstwach polskich marynarzy na statkach morskich oraz ich fingowanie w celu zatarcia śladów zabójstw i wypadków przy pracy” opublikowany w numerze 7–8/2022 ATESTU. W artykule zwrócono uwagę na specyfikę pracy na statku, z której według dr. Kijowskiego wynika znaczna liczba samobójstw. Na tę specyfikę składa się odosobnienie (mimo przebywania w grupie), długie okresy braku osobistego kontaktu z rodziną, zmęczenie oraz, różne od tych na lądzie, warunki pracy. Statek, mimo współczesnych środków łączności, jest na morzu samotny i zależny od umiejętności kapitana i załogi. To samo można powiedzieć o jachcie morskim. W obydwu przypadkach często nie ma możliwości poprawy podjętej decyzji, „zjechania na pobocze”, usunięcia usterki przez pomoc drogową itp. Morze jest bezwzględne i ujawnia wszystkie błędy, w tym pozornie nieistotne niedociągnięcia, niestaranność i bylejakość.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawia zagadnienia bezpieczeństwa ludzi na statkach pasażerskich Żeglugi Mazurskiej. Omawia urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu na drogach wodnych, warunki ochrony przeciwpożarowej, instrukcję bezpieczeństwa statku, przedstawia przykłady wypadków oraz podjętych działań ratowniczych podczas rejsów po jeziorach i kanałach.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Żegluga śródlądowa - jakie zagrożenia ? // Zagrożenia. - 1999/2-3 s.2-9.
Omówiono problematykę zagrożeń na wodach śródlądowych. Scharakteryzowano drogi wodne w Polsce. Przedstawiono technologie obsługowe i przepustowość drogi wodnej Odra-Wisła oraz zagrożenie ze strony żeglugi śródlądowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Dampfschifffahrt endet in Rauchwolke / Edi Ettlin // 118 Swissfire.ch. - 2015/3 s.4-6.
Tł.tyt.: Rejs statku kończy się dymem
Przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej statku pasażerskiego "Uri"
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ochrona żeglugi / Stanisław Załęcki // Przegląd Pożarniczy. - 1958/6 s.14-16.
Ochrona przeciwpożarowa transportu morskiego i śródłądowego, stoczni oraz portów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brandschutz auf dem Rhein in Nordhein-Westfallen / Manfred Fiss // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2006/7 s.466-471.
Tł.tyt.: Ochrona przeciwpożarowa nad Renem w Nadreni-Westfalii
Land Nadrenia-Westfalia w okolicach Renu posiada 720 km kanałów i silnie rozwiniętą żeglugę śródlądową. W artykule przedstawiono ochronę przeciwpożarową na statkach i na rzece Ren.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Broszura zawiera opis symulatora HOMAR.NAV do szkolenia personelu jednostek pływających z zakresu manewrowania statkiem firmy Autocomp Management.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1921/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11283/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Polskie porty / Ryszard Szkolnicki // Przegląd Pożarniczy. - 1974/7-8 s.12-15.
Zagrożenie pożarowe, działalnośc prewencyjna oraz techniczno-operacyjne zabezpieczenie portów morskich, statków, stoczni oraz działanie komend straży pożarnych w zabezpieczeniu przeciwpożarowym gospodarki morskiej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Minden: Wybuch jachtu powoduje obrażenia 21 strażaków
Streszczenie: 11 lipca 2017 r. Doszło do wybuchu na jachcie motorowym z napędem hybrydowym w Minden. 21 strażaków i oficer policji ochrony wody zostało rannych w wyniku wybuchu. Jako przyczynę zidentyfikowano wadę akumulatora napędu hybrydowego. Artykuł pokazuje przebieg operacji, przyczynę wybuchu i środki towarzyszące operacji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Monitoring i systemy bezpieczeństwa na promach i statkach żeglugi morskiej // Ochrona Mienia i Informacji. - 2018/6 strony 16-20.
Sygnatura CP-84
Transport towarów morzem stanowi znaczny procent ogólnej wymiany handlowej na świecie. Jakiekolwiek zaburzenia w funkcjonowaniu złożonego systemu transportowego mogą doprowadzić do różnego rodzaju negatywnych skutków. Mogą one być odczuwalne zarówno przez producentów, firmy żeglugowe, terminale przeładunkowe, sięgając, aż po odbiorcę. Zapewnianie poziomu bezpieczeństwa jest złożonym procesem, na który wpływ ma szereg międzynarodowych regulacji prawnych oraz tych ustanawianych na poziomie lokalnym. Wypadki, jakie miały miejsce na obszarach morskich wpływają na szukanie rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa żeglugi. Rezultatem prac są wprowadzane między innymi poprawki do Konwencji SOLAS`741 . Dokumentem, który został włączony do Konwencji SOLAS`74, jako rozdział IX jest Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statku i Zapobieganiem Zanieczyszczaniu (ISM). Przedstawiono monitoring i systemy zarządzania bezpieczeństwem statku.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa morskiego / Justyna Nawrot. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - LXXX, 468 stron : ilustracja; 22 cm.
(Monografie Prawnicze)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach XXIII-LXIII. Indeks.
Pojęcie, przedmiot i ewolucja regulacji dotyczących bezpieczeństwa morskiego // Podmioty prawa bezpieczeństwa morskiego // Bezpieczeństwo nawigacyjne // Standardy techniczne bezpieczeństwa morskiego // Czynnik ludzki w prawie bezpieczeństwa morskiego.
Dla prawników.
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 206/23/D/HS5/02447 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2909/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej