Form of Work
Książki
(8)
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Półka Marzena
(2)
Bartoszewski Andrzej
(1)
Gryz Krzysztof
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Kabat Dominik
(1)
Karpowicz Jolanta
(1)
Kopaczewski Marian
(1)
Kowal Krystyna
(1)
Kowalczyk Stanisław
(1)
Kubica Robert
(1)
Kurkiewicz Anna
(1)
Libudzisz Zdzisława
(1)
Madziała Marcin
(1)
Mikołajczak Stanisław
(1)
Miąsko Krzysztof
(1)
Rak Małgorzata
(1)
Szarpak Łukasz
(1)
Szewczyk Zofia
(1)
Timbrell John
(1)
Witkiewicz Zygfryd
(1)
Zradziński Patryk
(1)
Łakomy Roman
(1)
Żakowska Zofia
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Inspektorzy bhp
(1)
Pracodawcy
(1)
Subject
Żywność
(12)
Bezpieczeństwo
(4)
Toksykologia
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Klęski żywiołowe
(2)
Terroryzm
(2)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
Zatrucia
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
Bioterroryzm
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Dobra kultury
(1)
Elektrotermia
(1)
Epidemie
(1)
Globalizacja
(1)
Internet
(1)
Katastrofy
(1)
Migracja
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Palność - badanie
(1)
Pandemia
(1)
Pole elektromagnetyczne
(1)
Powódź
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Pyły
(1)
Pyły palne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Technika
(1)
Trucizny
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urządzenia elektryczne
(1)
Wyposażenie strażaka
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
biologia
(1)
biotechnologia
(1)
ekologia
(1)
fizjologia
(1)
leki
(1)
prawo autorskie
(1)
przepisy
(1)
religie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(1)
12 results Filter
No cover
Article
In basket
Racja strażaka / Dominik Kabat // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/1 strony 44-45.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zmiany w przepisach dotyczące wyżywienia strażaków podczas prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych. Przypomniano dotychczasowe rozwiązania, a następnie przedstawiono aktualną definicję długotrwałej akcji ratowniczo-gaśniczej, nowe regulacje w zakresie systemu zaopatrzenia w wyżywienie oraz rodzaje żywności.
No cover
Article
In basket
Zatrucia grzybami / Marcin Madziała, Łukasz Szarpak // W: Strażak. - 2017/10 strony 48-49.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omawia problematykę zatruć grzybami, ich objawy i specyfikę.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Toksykologia
Tyt. oryg.: The poison paradox : chemicals as friends and foes, 2005.
Bibliografia strony 316-323. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21314/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Streszczenie: W książce przedstawiono ważne dla współczesnego wytwórcy oraz konsumenta zagadnienia, jak koncepcje bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, suwerenność żywnościowa, jakość żywności, jej fałszowanie oraz obrona żywności przed działaniami o charakterze bioterrorystycznym. Praca zawiera unikatowe rozważania na temat systemów bezpieczeństwa żywności na świecie, modeli ryzyka w tym obszarze, skali fałszerstw żywnościowych na świecie, w tym koncepcję tzw. drugiej fali oszustw żywnościowych, sformułowaną na bazie analizy wykazu ponad 700 znaczących incydentów żywnościowych z ostatnich 200 lat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2018/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Przedstawiono działanie substancji szkodliwych zawartych w popularnych produktach takich jak pomidory, ziemniaki, herbata, czekolada, ananas, gałka muszkatołowa. Opisano objawy, jakie mogą wystąpić w wyniku zatrucia oraz to, jakie leczenie zastosować.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 64-66.
Streszczenie: Celem pracy zatytułowanej „Analiza właściwości palnych pyłów suszu warzywnego” było ustalenie minimalnych temperatur zapłonu pyłów suszu takiego jak cebula, czosnek, pasternak, pietruszka, szpinak, liść lubczyku. Praca została podzielona na dwa działy: część literaturowa oraz część badawcza. Części literaturowa zawiera najważniejsze informacje na temat ogólnych właściwości pyłu, a także sposobów jego zapłonu oraz sposobu zapobiegania pojawienia się zagrożenia pożarowego, jak i również samego pożaru. Wytypowano główne czynniki odpowiadające za wybuch obłoku pyłu. Zawarto również informacje na temat prawidłowej produkcji urządzeń, które będą pracowały w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku pożaru ze względu na dużą zawartość pyłów i obłoków pyłów powstających podczas normalnych prac związanych z działalnością spożywczą. Skupiono się również na sposobach ochrony tych urządzeń oraz zabezpieczeniach, które będą pomocne przy wystąpieniu jakichkolwiek awarii. Dodatkowymi elementami, które omówiono w części literaturowej powyższej pracy są etapy przygotowawcze do zabezpieczenia przed zagrożeniem wybuchu pyłów, a także prewencyjne metody zapobiegające powstawaniu wybuchów. Ostatni rozdział pracy przedstawia główne miejsca w przedsiębiorstwach branży spożywczej, gdzie najczęściej pojawia się ryzyko wybuchu związane z pyłami osiadłymi oraz pyłami unoszącymi się. Część badawcza pracy zawiera krótką charakterystykę badanych pyłów pobranych z lokalnej firmy „Larson”. Przedstawiono urządzenia wykorzystane do dalszej części eksperymentu oraz na których badano minimalne wartości temperatur zapłonów pyłów oraz obłoku pyłów. Eksperymenty przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 80079:2016. Opisano procedurę i etapy badania minimalnej temperatury zapłonu warstw oraz zapłonu obłoku. Wyniki przeprowadzonych badań dla poszczególnych próbek zawarto w tabelach oraz rysunkach dla próbek grubości 5 mm oraz 12,5 mm. Otrzymane wyniki na końcu pracy zinterpretowano oraz podsumowano. Z przeprowadzonych badań wynika, że najniebezpieczniejszym pyłem jest liść lubczyku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17783/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo żywnościowe, jako element bezpieczeństwa narodowego w erze globalizacji / Zofia Szewczyk // W: Współczesne środowisko bezpieczeństwa / red. nauk. Krzysztof Rokiciński, Stanisław Mikołajczak, Oksana Oszowska. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016. - str. 197-207 .
Sygn. IBC-2200
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliogr.
Streszczenie: W II tomie zaprezentowano mikrobiologię żywności i zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności, udział mikroorganizmów w psuciu żywności, zatrucia i zakażenia pokarmowe, analizę mikrobiologiczną żywności oraz metody jej utrwalania, prawo żywnościowe, system HCCP i żywność transgeniczną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19860 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19858/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 30-33.
Zawiera: Wymagania dotyczące środków ochronnych ograniczających zagrożenia elektromagentyczne w przestrzeni pracy // Charakterystyka ekspozycji na pole-EM podczas pracy z urządzeniami do elektrotermicznej obróbki żywności.
Finansowanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Polska), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polska), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Streszczenie: W wydawnictwie przedstawiono zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy różnych urządzeniach wykorzystywanych do obróbki cieplnej żywności, z zastosowaniem procesów technologicznych, związanych z wytwarzaniem pola-EM (intencjonalnie lub w sposób niezamierzony, jako uboczny skutek wykorzystywania energii elektrycznej w procesie wytwarzania ciepła). Scharakteryzowano takie urządzenia do elektrotermicznej obróbki żywności, jak np.: piece konwekcyjne, kuchnie, płyty i patelnie grzejne rezystancyjne, czajniki i bojlery do grzania wody, kuchnie (płyty) indukcyjne i mikrofalowe, a także pole-EM przez nie wytwarzane. Przedstawiono wymagania prawne, dotyczące ochrony przed niepożądanymi skutkami oddziaływania pola-EM na pracujących oraz dobre praktyki i środki ochronne służące ograniczaniu niepożądanych skutków oddziaływania pola-EM emitowanego przez te urządzenia. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22084 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22083 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Streszczenie: Celem pracy była analiza porównawcza właściwości palnych wybranych pyłów spożywczych. Praca składa się z części literaturowej oraz eksperymentalnej. W części literaturowej przedstawiono definicję pyłów ich podział oraz charakterystykę pożarową. Przedstawiono zagrożenia związane z pyłami palnymi oraz krótko opisano parametry oddziaływujące na ich wybuchowość. Omówiono efektywne źródła zapłonu mieszaniny pyłowo-powietrznej. Ukazano podstawowe czynniki wpływające na zagrożenie wybuchem, a także najważniejsze wymagania prawne dotyczące urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem obłoków pyłów. Wymieniono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków wybuchów. Przytoczono przykładowe systemy i urządzenia odciążania, odsprzęgania i tłumienia wybuchu. Zaprezentowano statystyki pożarowo-wybuchowe z roku 2019 jak również z lat poprzednich, a także podano skrócone analizy wybuchów dwóch zakładów. W części eksperymentalnej scharakteryzowano rośliny badanych pyłów: jęczmień, proso, soję, soczewicę i zielony groszek. Opisano wyposażenie potrzebne do przygotowania próbek do badań oraz przebieg badań wilgotności i gęstości nasypowej pyłów. Ukazano stanowiska badawcze najniższej temperatury obłoku pyłu i najniższej temperatury warstwy pyłu. Omówiono szczegółowo metodykę i przyjęte kryteria zapłonu dla obu badań. Przedstawiono wyniki wszystkich badań w formie tabel i wykresów oraz obliczono maksymalne dopuszczalne temperatury urządzeń dla poszczególnych pyłów z rozróżnieniem na grubości warstw i obłok pyłu. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano ich analizy oraz sformułowano wnioski końcowe. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17866/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W książce opisane zostały zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób cywilizacyjnych, wyczerpania nieodnawialnych źródeł energii oraz zasobów planety, a także wielu aspektów codziennego życia niosących ze sobą brak poczucia bezpieczeństwa człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2085, IBC-2084 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2083/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem ; T. 1-3)
Streszczenie: Przedmiot badań nauk o obronności obejmuje problematykę obronną państwa w zakresie systemu obronn ego państwa, teorii sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki. Przedmiotem badań tej dyscypliny są przygotowania obronne państwa i rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacja i prowadzenie działań obronn ych, operacji wojskowych, dowodzenie oraz szkolenie wojsk. Badania w tej dyscyplinie powinny służyć tworzeniu podstaw teoretycznych i rozwojowi systemu obronnego państwa oraz teorii sztuki wojennej i kierowania wojskami. Niniejsza monografia jest próbą analizy aktualnie istniejących zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz działań wskazujących na miejsce i rolę służb w ich likwidacji. Po ruszo ne w niej zostały również kwestie roli i zadań państwa w tworzeniu bezpieczeństwa w oparciu o treści zawarte w Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku.
Streszczenie: Niniejsza monografia jest próbą analizy aktualnie istniejących zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz działań wskazujących na miejsce i rolę służb w ich likwidacji. Poruszone w niej zostały również kwestie roli i zadań państwa w tworzeniu bezpieczeństwa w oparciu o treści zawarte w Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2249, IBC-2204 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again