Form of Work
Artykuły
(17)
Author
Spearpoint M.J
(2)
Ahmed G.N
(1)
Anderson S.K
(1)
Balasubramonian S
(1)
Beyler Craig
(1)
Bill Robert G. Jr
(1)
Blum M
(1)
Correia J.R
(1)
Dinaburg Josh
(1)
Ferron R
(1)
Fleischmann C.M
(1)
Ganesan B
(1)
Gann Richard G
(1)
Gracik T
(1)
Green K
(1)
Harris M
(1)
Hatinger Nickolas R
(1)
Hnetkovsky Edward J
(1)
Hughs S.E
(1)
Hunston Donald L
(1)
Hurst J.P
(1)
Joshi Kulblushan
(1)
Klingsch W
(1)
Kodur Venkatesh
(1)
Kumar Shekhar
(1)
Kung Hsiang-Cheng
(1)
LaMalva Kevin J
(1)
Lau Peter W.C
(1)
Long G
(1)
Marques A.M
(1)
McGee R.O
(1)
Mealy Chris
(1)
Merryweather G
(1)
Ness J
(1)
Parnell jr. C.B
(1)
Pereira C.M.C
(1)
Raghavan V
(1)
Rangwala Ali S
(1)
Sivakumar D
(1)
Sorathia U
(1)
Srivastav Ravi Kant
(1)
Tan Kar Tean
(1)
Tobeck D.O
(1)
Van Zeeland Ineke
(1)
Vanderlick F.J
(1)
White Christopher C
(1)
White Robert
(1)
Wittbecker F.-W
(1)
de Brito J
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Country
United States
(9)
United Kingdom
(4)
Poland
(3)
Slovenia
(1)
Language
English
(13)
Polish
(4)
Subject
ASTM International
(17)
Badania pożarnicze
(10)
Odporność ogniowa
(3)
Kalorymetr stożkowy
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Materiały budowlane
(2)
Palność - badanie
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Pyły
(2)
Symulacja
(2)
Zapłon
(2)
elementy budowlane
(2)
Analiza termiczna
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
DIN Deutsches Institut für Normung
(1)
Drewno
(1)
Eurokody
(1)
HRR
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Materiały palne
(1)
Mieszaniny
(1)
Normalizacja
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Pożary masowe
(1)
Przemysł
(1)
Płomień
(1)
Temperatura zapłonu
(1)
Tereny zielone
(1)
Tryskacze
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
UL
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
algorytmy
(1)
magazyny
(1)
materiały
(1)
materiały gumowe
(1)
meble
(1)
model
(1)
obciążenie ogniowe
(1)
odporność cieplna/termiczna
(1)
samozapłon
(1)
spalanie
(1)
surowce
(1)
termograwimetria
(1)
testy pożarnicze
(1)
warunki termiczne
(1)
wyroby tytoniowe
(1)
zwęglanie
(1)
źródło zapalenia
(1)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibl. 26 poz., tab.
Tł. tyt.: Przewidywanie temperatury zapłonu dwuskładnikowej mieszaniny rozpuszczalników fosforowych i n-dekanu przy wykorzystaniu modelu grupy UNIFAC
Temperatury zapłonu fosforanu tri-n-butylu (TBP) i fosforanu tri-izo-amylowego badano metodą normatywną zgodną z ASTM D 6450. Natomiast przewidywane temperatury zapłonu mieszaniny liczono wykorzystując opracowaną przez grupe UNIFAC.Analiza porównawcza obu wartości temperatur zapłonu:, wyznaczonymi eksperymentalnie i metodami analitycznymi wykazała pozytywne odchylenia od mierzonych temperatur zapłonu dla obu mieszanin dwuskładnikowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie ciśnienia, wilgoci i temperatury w wysoko-wytrzymałych kolumnach betonowych eksponowanych na pożar
Przedstawiono model matematyczny zmian i rozkładu temperatury, wilgoci i ciśnienia podczas ogrzewania betonowych kolumn w warunkach cieplnych symulujących pożar. Ekspozycja cieplna była zgodna z dwoma standardami ASTM E119 i ASTM E1529. Szczegółowo omówiono otrzymane dane eksperymentalne i ich wykorzystanie w modelach.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., tab.
Tł. tyt.: Krytyczna ocena metod badań palności / wybuchowości pyłu - Część 1
Porównanie dwóch metod badań palności /wybuchowości pyłu ASTM i CAAQES. Wynik pierwszego testu wskazał że pył był wybuchowy używając tylko ciśnienia jako wskaźnika z deflagracji w komorze całkowicie zamkniętej i prawdopodobnie wynikiem "na" badaniu nieprawidłowo określono wybuchowośc tego pyłu zaś badania CAAQES określiły że pył nie był wybuchowy.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., rys.
Tł.tyt.: Wykorzystanie metody natryskowej do zwiększenia odporności ogniowej materiałów
W artykule opisano metodę nakładania warstw niepalnych, metodą natryskową na elementy stalowe. Metoda umożliwia wzrost odporności ogniowej elemnetu przez co wydłuża czas funkcjonowania obiektu i czas ewakuacji. W celu analizy zmian zachowania się elementu po natrysku wykorzystano normę ASTM E 736 "Standard test method for cohesion/ adhesion of spray fire-resitive materials applied to structural members". W artykule przeprowadzono również analizę porównawczą wyników badań metodami tradycyjnymi i nową metodą opisaną w artykule.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ wietrzenia węgla i pyłów organicznych na ich samozapłon
Wietrzenie węgla i innych celulozowych pyłów występuje ze względu na proces zwilżania a następnie suszenia, lub przez poddanie ich do temperatury wyższej od temperatury otoczenia przez dłuższy okres czasu. Pierwszy typ wietrzenia występuje w wilgotnych magazynach, drugi typ występuje, gdy przechowuje się przetwarzane pyły jednostkowe i utrzymuje sięzgromadzony pył w podwyższonej temperaturze. W wyniku wietrzenia, fizyczne i termiczne właściwości pyłu mogą się zmienić. Dlatego też zastosowano standardową metodę testową ASTM E 20121 do określenia zapłonu pyłu. W tym badaniu zastosowano trzy próbki mianowicie: pył mąki pszennej, węgiel z Pittsburgh`a i proszek węglowy z zagłębia rzeki. Termograwimetryczną analizęi standardowe testy zapłonu przeprowadzono zarówno na świeżych i suchych próbkach pyłu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Mechaniczne metody badania testu LIFT dla danych zapłonu
Standardowy (ASTM E 1321/97a) test bocznego zapłonu i rozprzestrzeniania się płomienia (LIFT) wymaga korelacji Thermal Response podczas której muszą być kontrolowane punkty danych, naruszają wymógi zerowych strat ciepła. Opracowano podstawę regresji liniowej, któej celem było przeglądanie i bezstronne i mechaniczny badanie algorytmu LIFT danych zapłonu bez interwencji człowieka.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz., fot., tab.
Tł.tyt.: Modyfikacja normy ASTM E 2187 opisującej pomiar zdolności do zapaleń tradycyjnych papierosów
W aktualnie obowiązujących w USA standardach palności - papieros jest podstawowym, standardowym źródłem zapalenia miekkich mebli, materacy, tapczanó, foteli, szczególnie zapalenia bezpłomieniowego (tlenia). Dotychczas na rynku panowała dowolność w doborze gatunku papierosa jako źródła zapalenia. Ze względu na produkcję aktualnie tylko papierosów o zmniejszonej palności, tradycyjne papierosy "wypadły" z rynku. W artykule omówiono konieczność wprowadzenia na rynek standardowego papierosa jako "standardowego źródła zapalenia". W tym celu opracowano metodę umożliwiającą ilościowe określenie zdolności zapalającej standardowego papierosa. Artykuł opisuje metodę, wyniki badań różnych papierosów z różnymi warstwami wypełniajacymi bibułkę oraz oraz procedurę pomiaru.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 33 poz., tab., wykr., zał.
Tł.tyt.: Przybliżenie podstaw do skutecznej oceny odporności ogniowej betonu sprężonego podwójnej T-belki
Celem artykuły jest przybliżenie oceny odporności ogniowej betonu sprężonego (PC). Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach pożarowych, z bellami obciążonymi. Analizę numeryczną prowadzono w celu zbadania wpływu różnych czynników dotyczących odporności ogniowej PC podwójnych T- belek. W analizie, uwzgledniono wysokie właściwości temperaturowe materiału, różne poziomy obciążenia i geometryczną nieliniowość, a także realistyczne kryteria stosowanych do określenia błędów. Wyniki analizy wskazują, że poziom scenariuszy pożaru, obciążenia i kryterium zniszczenia mają znaczny wpływ na odporność ogniową PC podwójne T-belki.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie zwęglania drewnianych elementów budowlanych
Opisano empiryczne modele szybkości zwęglania drewnianych elementów budowlanych o różnych przekrojach. W badaniach wykorzystano belki świerku, sosny i jodły, które ogrzewano do 500 oC zgodnie z warunkami cieplnymi opisanymi w normie ASTM E 119. W analizowanych modelach zwęglania, parametrem zmiennym był płomień belki. Otrzymane wyniki eksperymentalne porównano z danymi literaturowymi opublikowanymi w piśmiennictwie przedmiotu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., wykr.
Tł.tyt.: Pomiary rozprzestrzeniania się płomienia na wyrobach z drewna przy użyciu aparatury ASTM E 1321 LIFT i zmniejszenie skali dostosowania kalorymetru stożkowego
Przeprowadzono eksperymenty dotyczące rozprzestrzeniania się płomienia metodą ASTM E 1321 i i przy pomocy aparatury bocznego zapłonu transport płomienia (LIFT), zmniejszenia skali zapłonu oraz test rozprzestrzeniania płomienia (RIFT) dostosowany do kalorymetru stożkowego. Materiałem badawczym były drewnopochodne produkty i model rozprzestrzeniania się płomienia który zastosowano w celu celu uzyskania parametrów rozprzestrzenianie się płomienia i minimum strumienia ciepła wymagane do rozprzestrzeniania się płomienia. RIFT dał porównywalne wyniki do LIFT na kilku badanych materiałach.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Nowy test umożliwiający oszacowywanie instalacji tryskaczowych w budynkach mieszkalnych
Wyniki badań przeprowadzonych przez Underwriters Laboratories (UL) z instalacjami tryskaczowymi instalowanymi w budynkach mieszkalnych. W badaniach skuteczności tryskaczy podczas pożarów budynków mieszkalnych wykorzystano normę ASTM E 2058 opisującą sposób oceny palności materiałów eksploatowanych w ww. budynkach (Fire Propagation Apparatus). Wyniki badań porównano z testami skuteczności tryskaczy ww. budynkach, przeprowadzonymi przez Factory Mutual Research i Los Angeles Residential Test Programs.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Reakcja na pożar betonu wykonanego z agregatów recyklinowanej gumy (CRRA)
Opis wyników badań czterech typów betonów o różnym, składzie. Przygotowano je z 1/2 betonu (RC) wykonanego z naturalnych kruszców i trzech mieszanek betonowych z zawartością odpowiednio 5, 10 i 15% naturalnych składników i agregatów kruszców otrzymywanych z recyklingu gumy. W badaniach wykorzystano kalorymetr stożkowy w warunkach zgodnych z ASTM E1354, stosując 25, 50, 75 KW/m2 strumiń cieplny. Testy miały wykazać jak stosowane dodatki wpływają na własności termokinetyczne modyfikowanych betonów.
No cover
Article
In basket
Thermal response of steel strucutres to fire: test versus field conditions / Kevin J. LaMalva //W: Journal of Fire Protection Engineering. - 2011/4 Vol. 21 s.285-299.
Bibliogr. 10 poz., wykr.
Tł.tyt.: Termiczna odporność konstrukcji stalowych na pożar
Odporność ogniowa konstrukcji stalowych bada się wykorzystując normę ASTM 119. Norma ta nie uwzględnia jednak wszystkich czynników wymaganych do okreslenia zagrożenia pożarowego materiałów i produktów i układów warstw w rzeczywistych warunkach pożarowych. W artykule opisano model termiczny zachowania się dwóch konstrukcji stalowych w środowisku pożarowym uwzględniając zmienną konfigurację konstrukcji, zmienną ekspozycję pożarową, zróżnicowane własności termiczne materiałów konstrukcyjnych. W oparciu o uzyskane dane eksperymentalne opracowano termiczny model zachowania się konstrukcji stalowych w pożarze.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Testy klasyfikacyjne określające bezpieczeństwo pożarowe kompozytów mających zastosowanie w przemyśle okrętowym
Nowe amerykańskie wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla materiałów stosowanych przy budowie statków. Materiały te są kompozytami (materiałami warstwowymi) badanymi w dużej skali pożaru. Wymagania obejmują wartości określające szybkość wzrostu pożaru, toksyczność dymu, widzialność, odporność ogniową i strukturalną integralność w warunkach pożarowych. W badaniach ww. cech pożarowych kompozytów stosuje się metody zgodne z: ASTM E-1354, ASTM E-1321, a analizą CFHAT (Composite Fire Hazard Analysis)
No cover
Article
In basket
Bibl. 42 poz., tab.
Tł.tyt.: Rozwój testów do szacowania w krajobrazie zagrożenia pożarowego, stwarzanego przez ściółkę
Różnego typu roślinność, występująca w różnym krajobrazie w otoczeniu domów mieszkalnych, ogrodowych, parkach stwarza, szczególnie w suchym klimacie duże zagrożenie pożarowe. W literaturze przedmiotu jest bardzo mała ilość informacji, opisujących własności palne różnych ściółek ogrodowych, leśnych i przydrożnych. W artykule podano wyniki badań palności roślinności różnego typu o różnej wielkości, gęstości wystepowania na danym terenie. W badaniach wykorzystano metodę ASTM E 108, umożliwiającą ocenę podatności do zapalenia i szybkości rozprzestrzeniania się pożaru po ściółce oraz zmienny krajobraz o zróżnicowanym podłożu, wilgotności, nasłonecznieniu i rodzajów ściółki.
No cover
Article
In basket
Thinking big / M. Harris //W: FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2007/Ocotber s.36-38.
Tł.tyt.: Palność paneli konstrukcyjnych
Omówienie własności pożarowych paneli konstrukcyjnych, stosowanych jako elementy budowlane w magazynach o dużej powierzchni. Wielkość przestrzeni magazynowej, duża liczba przeszkleń, duże obciążenie ogniowe powodują, że pożar może rozprzestrzeniać się z dużą szybkością. W artykule opisano konstrukcję paneli, typy materiałów okładzinowych, wykaz norm ASTM, UB i FMRC oraz systemów klasyfikacji paneli.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Charakterystyka spalania wyrobów budowlanych w świetle europejskich wymagań
W artykule rozważa się problemy związane z klasyfikacją materiałów i wyrobów budowlanych w oparciu o tzw. "reakcję pożarową materiałów". Omówiono metody badań testowych, które byłyby najbardziej przystawalne do potrzeb rozszerzającego się rynku UE. Zanalizowano procedury związane z normami ASTM E 662 i DIN 53436/7.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again