Form of Work
Książki
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Wąsik Wiktor
(2)
Herda Kacper
(1)
Lewicka Sylwia
(1)
Malinowski Artur
(1)
Wielgosiński Grzegorz
(1)
Zarzycki Roman (1940- )
(1)
Łabendowicz Krzysztof
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Audience Group
Analitycy ochrony środowiska
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Absorpcja
(4)
Amoniak
(2)
Adsorpcja
(1)
Dysze
(1)
Emisja gazów i pyłów
(1)
Ochrona atmosfery
(1)
Sorbenty
(1)
Spaliny
(1)
Woda
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Podręcznik
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Chemia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
4 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 42-43.
Streszczenie: Celem pracy było wyznaczenie masowej i objętościowej chłonności sorbentu COMPACT w oparciu o pięć substancji: n-butanol, benzoesan etylu, glikol heksylenowy, glikol propylenowy oraz woda z sieci wodociągowej. Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy przedstawia cel i zakres pracy. Następny jest wprowadzeniem teoretycznym o sorbentach, ich podziale oraz zjawisku sorpcji. W części trzeciej znajduje się opis stanowiska badawczego wraz z osprzętem oraz krótkie charakterystyki wykorzystanych cieczy. Tabele oraz wykresy badawcze umieszczone są w następnym rozdziale. Poprzedza je opis zmodyfikowanej metody Westinghouse’a, która była użyta do badań. Część piąta zawiera obliczenia dotyczące chłonności masowej oraz objętościowej sorbentu z zależności od każdej z substancji. Zwieńczeniem pracy są wnioski końcowe, w których porównane zostały otrzymane wyniki. Przeanalizowano wykresy wyciekania cieczy z sorbentu biorąc pod uwagę również parowanie substancji. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17340 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 72-76.
Streszczenie: Przedstawiona praca zawiera badania zależności wydajności dyszy spiralnej do absorpcji amoniaku. Celem tej pracy było wyznaczenie zależności pomiędzy wydajnością dyszy a współczynnikiem szybkości pochłaniania amoniaku. W części teoretycznej znajdują się informacje ogólne o amoniaku, między innymi informacje o właściwościach fizycznych i chemicznych amoniaku, zastosowaniu amoniaku, oraz wpływie amoniaku na organizm człowieka. W pracy omówiono również zjawisko absorpcji i rozpylenia cieczy oraz przeanalizowano dane statystyczne zdarzeń z amoniakiem w latach 20142018, w których interweniowała Państwowa Straż Pożarna. W części badawczej przedstawiono opis stanowiska pomiarowego, urządzenia pomiarowego oraz dyszy spiralnej. Wyniki badań zostały przedstawione w postaci tabel i wykresów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16827 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 50-51.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było określenie współczynników absorpcji amoniaku dla wody o różnej temperaturze. W celu wprowadzenia czytelnika w tematykę pracy, przedstawiono ogólne informacje na temat amoniaku, takie jak właściwości fizyczne i chemiczne, metody otrzymywania oraz wpływ na człowieka i środowisko. Poruszono również temat absorpcji oraz przeanalizowano dane statystyczne odnośnie zdarzeń z udziałem PSP dotyczących uwolnienia amoniaku. W części badawczej przybliżono opis stanowiska badawczego oraz przedstawiono metodykę badań. Wyniki przedstawiono w formie wykresów oraz wyznaczono współczynniki absorpcji dla wody o danej temperaturze. Ostatnie rozdziały pracy zostały poświęcone sformułowaniu wniosków oraz podsumowaniu badań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16886 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Technologie i procesy ochrony powietrza / Grzegorz Wielgosiński, Roman Zarzycki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. - 498 stron : ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia na stronach 465-468. Indeks.
Zawiera: Atmosfera ziemska // Podstawowe pojęcia i definicje // Źródła zanieczyszczenia powietrza // Skutki zanieczyszczenia powietrza // Regulacje prawne // Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania // Procesy ograniczania emisji pyłów // Absorpcja i absorbery // Adsorpcja i adsorbery // Procesy membranowe // Wykraplanie (wymrażanie) par // Procesy z reakcją chemiczną // Technologie ograniczania emisji ditlenku siarki oraz innych gazów kwaśnych // Technologie ograniczania emisji tlenków azotu // Technologie ograniczania emisji lotnych związków organicznych // Technologie ograniczania trwałych związków organicznych // Ograniczanie emisji rtęci // Wychwytywanie ditlenku węgla // Ogólne zasady wyboru technologii // Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze // Monitoring i zarządzanie jakością powietrza.
Streszczenie: Niniejsza książka składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza stanowiąca wprowadzenie do omawianych zagadnień krótko charakteryzuje atmosferę ziemską, podaje źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień powstawania zanieczyszczeń w procesach spalania. W drugiej części omawiane są procesy ograniczania emisji zanieczyszczeń takie jak: procesy absorpcji, adsorpcji, wykraplania par, procesy membranowe a także procesy ograniczania emisji pyłów oraz procesy. w których dla ograniczania emisji wykorzystywane są reakcje chemiczne. Trzecia część to omówienie technologii ograniczania emisji ditlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych, trwałych związków organicznych, rtęci oraz ditlenku węgla oraz wskazane są ogólne zasady projektowania tych technologii. Na koniec przedstawiono materiał omawiający zagadnienia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz zagadnienia monitoringu i zarządzania jakością powietrza. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21489 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21488/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again