Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Author
Kustra Witold
(2)
Olearczyk Sławomir
(2)
Walancik Marek
(2)
Brzostek Agnieszka. (prawo)
(1)
Cichy Andrzej
(1)
Dorosz Krzysztof
(1)
Gajda Grzegorz
(1)
Hermann Henryk
(1)
Kaczmarczyk Barbara
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Meszyński Krzysztof
(1)
Pacek Bogusław (1954- )
(1)
Pietrek Grzegorz
(1)
Piątek Zbigniew (1964-2015)
(1)
Polko Paulina
(1)
Radwan Krzysztof
(1)
Sorokosz Ryszard
(1)
Stępień-Trela Agnieszka
(1)
Syrek Bogusław
(1)
Taczkowska-Olszewska Joanna
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Łukaszczyk Zygmunt
(1)
Łój Roman
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Prawnicy
(1)
Żołnierze
(1)
Subject
Współpraca cywilno-wojskowa
(8)
Administracja publiczna
(7)
Bezpieczeństwo narodowe
(6)
Wojsko
(5)
Zarządzanie kryzysowe
(5)
Bezpieczeństwo morskie
(2)
Reagowanie kryzysowe
(2)
System obronny państwa
(2)
Służby mundurowe
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Administracja
(1)
Administracja wojskowa
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Policja
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do dobrej administracji
(1)
Prawo pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Statki
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Sądowa kontrola administracji
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Zagrożenia niemilitarne
(1)
służby
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(4)
Województwo śląskie
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
9 results Filter
No cover
Article
In basket
Ogólne kierunki organizacji systemu bezpieczeństwa w województwie, przygotowania obronne województwa - obszary współdziałania oraz współpraca cywilno-wojskowa realizowana przez wojewodę śląskiego na przykładzie zadań obronnych wykonywanych przez Śląski Urząd Wojewódzki.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Administracja publiczna w realizacji zadań obronnych / Krzysztof Dorosz // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2000/4 s.144-161.
Zadania administracji publicznej w zakresie działań ratowniczych i ochrony ludności w ramach obronności państwa
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Opracowanie jest wartościowym opisem szerszego spektrum zagadnień związanych z organizacją narodowego systemu bezpieczeństwa oraz jego podsystemów (ochronnego - zarządzania kryzysowego, obronnego) w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń. Monografia, mimo, że nie aspiruje do roli kompleksowego przeglądu spraw związanych z organizacją ww. systemu, daje względnie usystematyzowany pogląd na temat współdziałania administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w przedmiotowym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem roli terenowych organów administracji wojskowej, która to, co można zakładać będzie wzrastała w obecnym czasie i wobec zmian w zakresie wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa. [dr hab. Sławomir Zalewski prof. WSP w Szczytnie]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1920, IBC-1919, IBC-1918 (3 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
Bibliografia na stronach XVII-XXVIII. Indeks.
Dla funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w formacjach mundurowych cywilnych i żołnierzy, a także prawników.
Streszczenie: Komentarz zawiera omówienie zagadnień takich jak: zakres pojęcia „funkcjonariusz publiczny" (w prawie UE, krajowym, cywilnym, administracyjnym, karnym); rozróżnienie pojęć „funkcjonariusz publiczny" i „osoba pełniąca funkcje publiczne" oraz „osoba publiczna"; zakres obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy publicznych, obejmujący m.in. służbę społeczeństwu i państwu; zdefiniowanie słusznego interesu obywateli oraz interesu publicznego; zasady regulujące tok postępowania administracyjnego (w tym m.in. zasady: praworządności organu administracji publicznej, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron w postępowaniu, dwuinstancyjności postępowania, trwałości decyzji administracyjnej, przekonywania, szybkości i prostoty postępowania); postępowanie wykroczeniowe i karne; uprawnienia funkcjonariuszy publicznych; stosunek zatrudnienia funkcjonariuszy publicznych; odpowiedzialność dyscyplinarna i karna funkcjonariuszy publicznych. Publikacja została przygotowana z myślą o funkcjonariuszach publicznych, zatrudnionych w formacjach mundurowych, cywilnych, a także o żołnierzach. Stanowi również nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych. Niewątpliwie jest nieocenioną bazą wiedzy dla aplikantów oraz studentów. [Opis za wydawcą].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22254 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22253/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Współpraca sił zbrojnych z administracją puliczną na obszarach morskich / red. nauk. Witold Kustra. - Kołobrzeg ; Warszawa : Mcopy Paweł Żerański, 2012. - 172 strony : ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Bibliografie przy pracach oraz strona 172.
Współfinansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
Streszczenie: Głównym celem konferencji „Współpraca sił zbrojnych z administracją publiczną na obszarach morskich” jest wymiana poglądów oraz zebranie doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu obronnego państwa w odniesieniu do obszarów morskich z uwzględnieniem podsystemu militarnego i pozamilitarnego. Ponadto celem praktycznym jest wypracowanie metodologicznych aspektów podejścia do systemu obronnego państwa w świetle zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa narodowego. Tematyka konferencji ukierunkowana w szczególności na marynarkę wojenną i administrację morską wskaże formy ujednolicenia procedur oraz poszukiwania kompleksowych rozwiązań w zakresie realizacji zadań na polskich obszarach morskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1759 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2565/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałów: Poczucie bezpieczeństwa jako subiektywny aspekt bezp. i jego znaczenie dla funkcjonowania jednostki; Bezpieczeństwo morskie Rzeczypospolitej Polskiej. Istota i formy zapewnienia; Port Elbląg jako węzeł logistyczny; Terenowa administracja rządowa w systemie bezpieczeństwa narodowego; Rola i zadania prezydenta miasta w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców; Samorząd lokalny a bezpieczeństwo i porządek publiczny; Rola administracji publicznej w systemie obronnym państwa na obszarach morskich; Działalność administracji publicznej a prawa i obowiązki obywateli w stanach nadzwyczajnych; Zarządzanie kryzysowe jako część składowa bezpieczeństwa publicznego na przykładzie gminy miasto Elbląg; Zagrożenia powiatu elbląskiego; Wybrane problemy współpracy cywilno-wojskowej w zakresie bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim; Okrętem do Elbląga; Potencjał jednostek desantu morskiego Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej na tle sił amfibijnych państw nadbałtyckich; Odzyskiwanie izolowanego personelu w obszarach morskich; Motywacja jako teoria potrzeb a bezpieczeństwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1760 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: Współczesne zagrożenia niemilitarne: konteksty historyczne, ekonomiczne, społeczne, psychologiczne i prawne // Aspekty współdziałania i współpracy terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) i administracji w sytuacjach kryzysowych na terenie województwa // Praktyczne konteksty współdziałania podmiotów specjalistycznych, przedsiębiorców i terenowych organów administracji wojskowej w sytuacji kryzysowej.
Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2573/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy rozdziałach.
Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
Streszczenie: W dniu 14 listopada 2012 r. pt: „Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Policją i administracją samorządową w sytuacjach zagrożeń”. Głównym celem konferencji było zebranie doświadczeń Sił Zbrojnych, Policji, Poczty Polskiej, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i administracji samorządowej szczebla powiatowego w zakresie realizacji zadań obronnych. Jednocześnie, konferencja ta, ukierunkowana na administrację samorządową szczebla powiatowego i gminnego wskazała formy ujednolicenia przygotowań obronnych na poziomie powiatu i gminy, zarówno w zakresie opracowywanej dokumentacji, jak i prowadzenia szkolenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2570 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2569/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again