Forma i typ
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(4)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(9)
Autor
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(2)
Arasimowicz Sławomir
(1)
Butler Ronald M
(1)
Chmiel Michał
(1)
Chudy Piotr
(1)
Chybowski Ryszard
(1)
Datta Krzysztof
(1)
Działak Robert
(1)
Fidos Andrzej
(1)
Frątczak Paweł
(1)
Janicki Michał
(1)
Kimball Warren Y
(1)
Nowak Mariusz
(1)
Perski Andrzej
(1)
Ptak Szymon
(1)
Rozmus Mariusz
(1)
Wiatr Julian
(1)
Wisławski Mieczysław
(1)
Woźniak Janusz
(1)
Wyszyński Piotr
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(17)
Język
polski
(15)
angielski
(2)
Temat
Agregat prądotwórczy
(17)
Projektowanie
(3)
Samochody pożarnicze
(3)
BHP
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Akumulator
(1)
Budowle
(1)
Budynki
(1)
Elektryczność
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Morza
(1)
Motopompy
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Pożary
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Technika
(1)
Urządzenia elektryczne
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Zasilacz awaryjny
(1)
agregaty pożarnicze
(1)
armatura wodna
(1)
hałas i drgania mechaniczne
(1)
hydranty
(1)
hydraulika
(1)
pompy pożarnicze
(1)
prądnice
(1)
rozlewy olejowe
(1)
urządzenia zasilające
(1)
wybrzeża
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(5)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Inżynieria i technika
(1)
17 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Opis budowy, parametrów technicznych i zastosowań agregatów prądotwórczych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autonomiczny agregat prądotwórczy // Elektroinstalator. - 2019/5 strony 13-15.
Sygnatura CP-33
Streszczenie: Agregat prądotwórczy generuje energię elektryczną w procesie przemiany energii mechanicznej, wytworzonej przez silnik spalinowy na energię elektryczną wytworzoną w pradnicy połączonej z silnikiem. W artykule przedstawiono budowę agregatu prądotwórczego.
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Streszczenie: [Wyjaśnienia ogólne dotyczące prądów gaśniczych podawanych liniami wężowymi. Przepływ strumienia wody poprzez linie wężowe i prądownice, dodatkowe problemy dotyczące przepływu wody w liniach wężowych, szybkość przepływu, ciśnienie na pompie i pyszczku, dostarczenie wody do prądownic o dużych wydajnościach i ciśnieniu, prądownice mgłowe. Problemy podawania wody na duże odległości.W załączniku wykaz literatury związanej z przedstawionym tematem.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-4952/A [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Agregat prądotwórczy / Krzysztof Datta // W: Strażak. - 2017/11 strony 50-51.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omawia budowę i zalety użytkowe agregatów prądotwórczych, przedstawia ich różne typy oraz podaje wskazówki praktyczne dot. ich użycia i eksploatacji.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3302 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia bezpiecznej obsługi agregatów prądotwórczych, szczególnie w specyficznych warunkach działań ratowniczych, co wymaga świadomości operatorów, ale także właściwych rozwiązań technicznych. W artykule opisano typowe sytuacje niebezpieczne, do których może dojść podczas działań, wraz z krótką analizą stosowanych obecnie rozwiązań, zwracając uwagę na brak szczegółowych regulacji prawnych i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa działań i obsługi zespołów prądotwórczych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zasilanie pomp z napędem elektrycznym na plażach morskich oraz wyznaczenie potrzebnej mocy agregatu do usuwania zanieczyszczeń.
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Brak Pt.cz.2-5
Streszczenie: [Podstawy dynamiki płynów. Pomiary przepływu płynów. Charakterystyka dysz. Dostarczanie wody i hydranty pożarnicze.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-8271 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-2028 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12589/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Lithium battery fires / Ronald M. Butler // Industrial Fire Journal. - 2015/101 s.14-16.
Tł.tyt.: Pożary baterii litowych
Analiza i zastosowanie odpowiednich środków gaśniczych w przypadku pożaru akumulatorów bądź baterii litowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Agregaty prądotwórcze / Andrzej Perski // Elektroinstalator. - 2001/1 s.4-10.
Artykuł dotyczy urządzeń będących samodzielnymi rezerwowymi źródłami zasilania energią elektryczną w miejscach, w których jej brak mógłby spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub straty materialne.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3071 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówienie elementów stałego wyposażenia samochodów pożarniczych.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14903/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Zeszyty dla Elektryków ; nr 3)
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 82-83.
Zawiera: Zjawiska fizyczne występujące w generatorze podczas zwarć // Wyznaczanie parametrów zwarciowych generatora dla celów ochrony przeciwporażeniowej // Obliczanie zwarć jednofazowych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie w instalacjach projektowanych. Wymagania dotyczące uziemiania zespołu prądotwórczego // Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną // Wymagania dotyczące instalowania zespołów prądotwóczych // Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w eksploatowanych instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego // Badania zespołu prądotwórczego.
Streszczenie: W wielu obiektach budowlanych konieczne jest projektowanie układów zasilających o zwiększonej pewności dostaw energii elektrycznej. Do obiektów takich należy zaliczyć banki, centra przetwarzania informacji, szpitale, komendy policji, straż pożarną, obiekty łączności, kompleksy wojskowe itp. Niejednokrotnie zastosowanie zasilania dwustronnego z sieci elektroenergetycznej jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego. Rozwiązanie takie jest poprawne pod warunkiem spełnienia podstawowych zasad współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną oraz zachowania ochrony przeciwporażeniowej w zasilanych odbiornikach energii elektrycznej, przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej oraz zespołu prądotwórczego (ZP). Doświadczenie wyniesione przez autora z prowadzonych kontroli w różnych obiektach wojskowych podczas pracy w Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej pozwala wyciągnąć wniosek, że właściciele lub zarządcy budynków instalują zespoły prądotwórcze bez uzgodnienia z właścicielem sieci elektroenergetycznej oraz bez sprawdzenia warunków zasilania odbiorników z awaryjnego źródła zasilania, którym jest ZP. Często instalowany zespół prądotwórczy nie pokrywa zapotrzebowanej mocy przez odbiorniki oraz nie spełnia podstawowych zasad ochrony przeciwporażeniowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22285/Czyt. (1 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
(System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych / red. Zbigniew Sural ; Z.3)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - działania ratowniczo-gaśnicze
Streszczenie: Omówiono prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego, charakterystykę oraz obsługę samochodów pożarniczych, konserwację i eksploatację samochodowego sprzętu gaśniczego i ratowniczego, a także zasady łączności i alarmowania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18342, I-18341 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18340/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej