Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Gao Jinji
(2)
Wang Feng
(2)
Au Zachary
(1)
Baybutt Paul
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jeerawongsuntorn C
(1)
Krzeski Dominik
(1)
Mróz Katarzyna
(1)
Pérez-Marĺn M
(1)
Rodrĺguez-Toral M.A
(1)
Sainyamsatit N
(1)
Srinophakun T
(1)
Walczak Agata
(1)
Wang Huaquing
(1)
Wieruszewski Mariusz
(1)
Woddstock Ben
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP)
(9)
Analiza ryzyka
(5)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Paliwa
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Przemysł
(1)
Rafinerie
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
biopaliwa
(1)
instalacja
(1)
przemysł chemiczny
(1)
systemy ekspertowe
(1)
zagrożenia techniczne
(1)
Subject: place
Radom (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
10 results Filter
Authority data
Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Hazard and Operability ; Zagrożenia i Zdolności Operacyjne ; HAZOP ; Hazard and Operability ; Zagrożenia i Zdolności Operacyjne
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Integracja bezpieczeństwa technicznego systemu automatycznej analizy HAZOP: Wniosek dla ciągłej produkcji biodiesla
Integracja człowieka - maszyna (HMI) z analizą HAZOP jest proponowane w niniejszej pracy. Ta koncepcja może potencjalnie prowadzić do identyfikacji nieoczekiwanych odchyleń i radykalnie zmniejsza czas potrzebny do identyfikacji zagrożeń.
No cover
Article
In basket
A new intelligent assistant system for HAZOP analysis of complex process plant / Feng Wang, Jinji Gao, Huaquing Wang // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/3 Vol. 25 s.636-642.
Bibliogr. 8 poz., sch.
Tł.tyt.: Nowy inteligentny system zastępczy do analizy HAZOP kompleksowego zakładu przetwórczego
Przedstawiono nowy inteligentny system zastępczy tzw. HELPHAZOP pozwalający na klasyfikację wypadków w przemyśle chemicznym.
No cover
Article
In basket
A critique of the Hazard and Operability (HAZOP) study / Paul Baybutt // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2015/January, Vol. 33 s.52-58.
Bibl. 20 poz.
Tł.tyt.: Krytyczna analiza przydatności HAZOP w określeniu zagrożeń przemysłowych
Metoda HAZOP jest od wielu lat szeroko stosowana na świecie, jako jedna z metod oceny wielkości zagrożenia w przemyśle a nie jakościowy opis. Aktualna metoda HAZOP jest poddawana krytyce przez rzeczoznawców, ze względu na jej słabości, wynikające z nieuwzględnienia w analizie wielu zmiennych, któe wpływają na bezpieczeństwo. W artykule zanalizowano, krytycznie wykorzystywane aktualne dane charakteryzujące procesy w metodzi HAZOP i podano metody jej ulepszania.
No cover
Article
In basket
HAZOP - Local approach in the Mexican oil & gas industry / M. Pérez-Marĺn, M.A. Rodrĺguez-Toral // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/5 Vol. 26 s.936-940.
Bibliogr. 21 poz., tab.
Tł.tyt.: HAZOP - lokalne podejście w meksykańskim przemyśle ropy i gazu
Badania HAZOP zaczęły się 40 lat temu, kiedy na masową skalę przetwarzano produkty naftowe. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie zastosowania HAZOP w meksykańskich zakładach rafineryjnych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., tab.
Tł.tyt.; Nowa, konstrukcyjna metoda bazy danych dla operacyjnego systemu ekspertowego oparta na na analizie HAZOP i analizie wypadków
System ekspertowy dla działań operacyjnych przyczyni się do identyfikacji problemów operacji i rozpozna jego decyzje, ponieważ informacje przechowywane w systemie eksperckim można wykorzystać do rozwiązywania problemów technicznych. Przedstawiono nowoczesną konstrukcyjną metodę bazy danych opartą na analizie HAZOP i na analizie wypadków, któa pozwala na rozwiązanie ww. problemów.
No cover
Article
In basket
Human factors issues in the management of emergency response at high hazard installations / Ben Woddstock, Zachary Au // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/3 Vol. 26 s.547-557.
Bibliogr. 10 poz., tab.
Tł.tyt.: Czynnik ludzki w zarządzaniu reagowania kryzysowego przy dużych zagrożeniach instalacyjnych
Artykuł ma na celu zbadanie czynnika ludzkiego, związanego z zarządzeniem reagowania kryzysowego przy zgarożeniach instalacyjnych, w szczególności instalacji morskich. Czynnik ludzki jest ważnym czynnikiem w przypadku sytuacji awaryjnych z kilku powodów: zdarzenia niebezpieczne i ludzkie błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, oprócz wykrywania błędów i alarmowania, działania reagowania kryzysowego składa się przede wszystkim z działalności człowieka. W artykule poruszono temat roli czynnika ludzkiego, w działaniach kryzysowych i spojrzeć na metody, w jaki badania czynników ludzkich mogą pomóc określić: projekt psychiczny znaczenia ewakuacji, projektowania procedur reagowania i wyposażenia wspierającego. Zastosowanie HAZOP.
No cover
Book
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 64-68.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy była ocena awaryjności średnich i ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Badaniom poddano niezdatności mające miejsce w latach 2015-2019. Opracowanie objęło zagadnienia związane z oceną gotowości oraz niezawodności tych klas pojazdów. Zostały w nim omówione podstawowe informacje dotyczące podziału, klasyfikacji, oznaczenia, budowy i eksploatacji samochodów ratowniczo-gaśniczych. Scharakteryzowano miasto Radom i powiat radomski, z uwzględnieniem infrastruktury i występujących w nim zagrożeń. Zostały opisane zasoby średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych należących do jednostek ratowniczo-gaśniczych wchodzących w skład KM PSP w Radomiu. Głównym elementem pracy są wyniki oraz analiza badań, które obejmują informacje na temat udziału pojazdów w działaniach ratowniczych, rodzaje oraz liczność ich niesprawności, czas odnowy. W celu oceny niezawodności pojazdów przeprowadzono analizę awaryjności opartą na wybranych wskaźnikach niezawodnościowych. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17129 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-65.
Streszczenie: Każdy plan, który ma się udać musi zostać dopracowany i być szczegółowy. Im więcej staranności przy jego tworzeniu tym mniej niespodzianek i niesnasek przy jego realizacji. Zasadność utworzenia takiego dokumentu opiera się na pragmatyczności w strategii zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa ludności. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem oraz infrastrukturą krytyczną, kluczową podczas wystąpienia kryzysu na szeroką skalę. W danej pracy szczegółowo opisane zostały podmioty oraz przedmioty ujęte w planie oraz ich zadania. Dokonana została również charakterystyka powiatu oraz zagrożeń w nim występujących począwszy od niebezpieczeństw spowodowanych siłami natury po typowo ludzkie, przemysłowe zagrożenia. Ukazane zostały zadania oraz zasadność funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej jako jednostki wiodącej podczas wielu złożonych i niebezpiecznych działań przy ograniczaniu rozprzestrzeniania bądź likwidacji zagrożeń na przykładzie powodzi, która miała miejsce w powiecie płockim w 2010 roku. Dokonana została analiza stanu wiedzy mieszkańców powiatu płockiego w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym. Przedstawione zostały propozycje nowych rozwiązań dla systemów kryzysowych oraz podległych im podmiotów w tym, organizacja okresowych ćwiczeń zgrywających, w szczególności Państwowej Straży Pożarnej oraz co roczne aktualizacje planów dla powiatów, gdyż zapewni to ciągłość w uzyskiwaniu aktualnych stanów w siłach i środkach dostępnych i koniecznych do efektywnej likwidacji zagrożeń ujętych i opracowanych przez zespoły zarządzania kryzysowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16961 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again