Form of Work
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(6)
Branch
Czytelnia
(6)
Author
Ulicki Bogusław
(7)
Dobrowolski Paweł Tadeusz (1954- )
(1)
Kaźmierak Jan
(1)
Półka Marzena
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Staszko Sebastian
(1)
Łukawski Aleksander
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(4)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Historia pożarnictwa
(4)
Pożary
(3)
Ulicki, Bogusław
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pożarnictwo
(2)
Garaże
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Gazety angielskie
(1)
Gaśnice
(1)
JRG
(1)
Lotne związki organiczne
(1)
Palność - badanie
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Straż pożarna
(1)
Strażacy
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Wełna
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Wykładziny podłogowe
(1)
Włókna polipropylenowe
(1)
Zajęcki, Maurycy
(1)
Zamek Królewski (Warsaw, Poland)
(1)
Zamki i pałace
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: work
Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej
(1)
Subject: time
1701-1800
(6)
1501-1600
(4)
1601-1700
(4)
1301-1400
(2)
1401-1500
(2)
1801-1900
(2)
1-100
(1)
1001-1100
(1)
101-200
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
201-300
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
301-400
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
401-500
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
501-600
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
601-700
(1)
700-601 p.n.e.
(1)
701-800
(1)
800-701 p.n.e.
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
do 801 p.n.e.
(1)
Subject: place
Warszawa (woj. mazowieckie)
(3)
Polska
(2)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Londyn (Wielka Brytania)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(6)
Artykuł z czasopisma historycznego
(5)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Źródła historyczne
(4)
Praca dyplomowa
(3)
Wycinki prasowe
(3)
Artykuł z czasopisma o sztuce
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Historia
(8)
Inżynieria i technika
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Biologia
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
Pożary Zamku Królewskiego w Warszawie : przegląd źródeł i opracowań / Bogusław Ulicki. W: Kronika Zamkowa : biuletyn informacyjny Zamku Królewskiego w Warszawie. 0239-4898 S. n. 2018, [nr] 5, s. 191-207 SGSPk21001743. - 2019.
Sygnatura P-2095
Bibliografia na stronach 204-207.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Artykuł, będący fragmentem pracy Pożary dawnej Warszawy. Materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261 – 1795), ma charakter przyczynkarski i jest wstępem do dalszego badania historii ochrony przeciwpożarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Opracowanie zawiera rozproszone w wielu źródłach, w tym pochodzących z badań archeologicznych, informacje o pożarach, które dotknęły Zamek w okresie do 1795 r. oraz o tych, które tylko mu zagrażały. W kilku przypadkach przedstawiono dane pochodzące ze źródeł dotychczas nieznanych lub nigdy niepublikowanych, dzięki czemu wiele pożarów opisano znacznie obszerniej niż dotychczas.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Zamieszczona w formie artykułu w Architecture Civil Engineering Environment 4/2020. doi:10.21307/ACEE-2020-034
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 18-19.
Streszczenie: The paper analyses the impact that the construction of water mist extinguishers exerts on the size of generated drops. The test was based on the examination of three extinguishers of two producers, which have been available in the market in recent years. The test was carried out with the use of the IPS Drop Spectrum Analyzer (DSA). The device operates by using the photoelectric method to measure the parameters of the extinguishing stream microstructure. There were two measuring ranges: 0¸1 414 mm and 0¸2 658 mm. The test results present mean diameters of the generated drops, aggregated curves representative of their share as well as the analysis of the quality of spraying the extinguishing medium. The tests have shown that two out of three tested extinguishers do not generate water mist with standard parameters at a distance of 170 cm. The smallest mean diameters of drops were generated by extinguisher B, whereas the biggest ones by extinguisher C The highest level of spraying among all samples was found for extinguisher B. It's Sauter diameter mean amounted 564.03 mm. Further, it was shown what impact the construction of water mist extinguishers exerts on the size of generated drops. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17515/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Miasto w ogniu : ludzkie tragedie i zachowania rynkowe w Londynie XVIII wieku / Paweł T. Dobrowolski ; Collegium Civitas. W: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 0023-5881. R. 65, nr 2 (2017), s. 221-237 SGSPk21001760. - 2017.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Londyn był miastem pozbawionym profesjonalnej ochrony przeciwpożarowej aż do 1832 r. W XVIII w. istniały przy parafiach grupy ochotników, którzysłużyli jako strażacy mimo, że ich wysiłki były niewystarczające w przypadku nieszczęścia. W kwestii ochrony Londyn był daleko w tyle za Paryżem, a nawet amerykańskimi miastami kolonialnymi np. Bostonem. Redaktorzy londyńskich osiemnastowiecznych miesięcznikówpoddawalipod osąd czytelników wpływ pożaru miejskiego opisując pożar i wysiłki ludzi by ograniczyć szkody. Redaktorzy tych czasopism opisują pożar ze szczegółami jako tragiczny i często śmiertelna pamiątka przypadku i jako ostrzeżenie dla czytelników. W epoce wynalazków Thomas’aNewcomen’a i James’aWatts’ana stronach miesięczników londyńskich toczyły się debaty o empirycznych eksperymentach i technologicznych ulepszeniach – takich jak wozy strażackie i pompy wodne – wdrożone w celu zapobiegania pożarom i zmniejszenia skali zniszczenia. W końcu innym efektem częstych pożarów był bardzo szybki wzrost ilości towarzystw ubezpieczeniowych których dokumentacja dostarcza wyjątkowy wgląd w pozycję finansową i socjalną londyńczyków, a także ich umiejętność do prowadzenia biznesu z zagrożeń pożarowych i gotowość do ubezpieczenia mienia.
No cover
Article
In basket
Technika w obronie przed pożarami dawnej Warszawy / Bogusław Ulicki ; Instytut Historii UMCS w Lublinie. W: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 0023-5881. R. 64, nr 1 (2016), s. 59-83 SGSPk0022268.01. - 2016.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Gaszenie pożarów dawnego Gdańska na przykładzie porządków ogniowych z XVI w. / Bogusław Ulicki. W: Rocznik Gdański (Gdańsk). 0080-3456 T. 80 (2020), s. 17-42 SGSPk21001770. - 2020.
Bibliografia na stronach 40-42.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Artykuł przedstawia treść gdańskiego porządku ogniowego (Fewers Ordnung) z 1539 r. razem z jego aktualizacjami z lat 1569 i 1587. Dokument z 1539 r. dotychczas nie prezentowany i nie omawiany, jest ogniwem pośrednim między najstarszymi wilkierzami, skąpo opisujacymi problematykę gaszenia pożarów, a odrębnymi i jednolitymi od tego roku przepisami przeciwpożarowymi. Niniejsze opracowanie, choć w niewielkim zakresie, nawiązuje do pracy Tadeusza Maciejewskiego "Ustawodawstwo przeciwpożarowe w dawnym Gdańsku (1454 - 1793), opublikowanej w periodyku "Studia z dziejów Państwa i prawa polskiego" w 2017 r.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 21-23.
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki prac nad właściwościami palnymi wytypowanych wykładzin wełnianych, polimerowych oraz mieszanek wełny z polimerami termoplastycznymi (PA, PP). Przeprowadzono analizę termograwimetryczną wg normy PN-EN ISO 11358:2014 oraz określono szybkość wydzielenia ciepła i dymu za pomocą kalorymetru stożkowego wg normy ISO 5660:2015. Dodatkowo wyznaczono wartości ciepła spalania z użyciem bomby kalorymetrycznej wg normy PN-EN ISO 1716:2010. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16918/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
[Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach przedwojennej Polski - recenzja] / Bogusław Ulicki. W: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 0023-5881. R. 65, nr 2 (2017), s. 271-278 SGSPk21001760. - 2017.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedzaborowej / Maurycy Zajęcki. - Poznań, 2014.
Streszczenie: Artykuł jest recenzją książki Maurycego Zajęckiego wydanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w 2014 r. W tej recenzji autor przedstawia swoje uwagi i wątpliwości powołując się na źródła. Przedstawia tezy M. Zajęckiego jednocześnie dając swoje kontrargumenty.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 25-28.
Streszczenie: W artykule przebadano ilość lotnych związków organicznych (LZO) występujących w dwóch wybranych punktach na terenie wybranej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (JRG). Analizowano powietrze z garażu oraz kabiny samochodu gaśniczego za pomocą tubek dyfuzyjnych zawierających sorbent Tenax-TA®. Przy wykorzystaniu techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas oznaczono związki pochłonięte z powietrza. Oznaczono wysokie stężenia toluenu, m/p-ksylenów i benzenu. Wykorzystując otrzymane dane pomiarowe oraz dane o profilach i stężeniach LZO zaczerpnięte z literatury przeanalizowano potencjalne źródła LZO oznaczonych w powietrzu wybranej JRG. Wykazano, że źródłami LZO w powietrzu były m. in. spaliny silników mechanicznych i pożary. W oparciu o dostępne dane opisano również potencjalny negatywny wpływ lotnych związków organicznych na zdrowie strażaków przebywających w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej. Na podstawie porównania z publikacjami oceniono, że powietrze z terenu JRG oddziałując chronicznie może stanowić zagrożenie dla zdrowia strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16891/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
Article
In basket
Bibliografia pożarnicza zawodowa : (lata 1979 - 1985) / Bogusław Ulicki. - Warszawa : wielu wydawców, 2020. - Wiele stron : ilustracje, fotografie ; 30 cm.
Zawiera: Nie tylko do pożaru // Strażacy na samolotach i śmigłowcach // Sprzęt ratownictwa techniczego // Targi Poznań 80. // Urządzenia ewakuacyjne // Model gaśnicy // Uszczelniacze // Ubrania gazoszczelne i rurki wskaźnikowe // Dla kogo taka książka // Sprzęt lotniskowy // Jakie ma być ratownictwo techniczne // Centralna wężownia w Warszawie // Badania akustyczne widma pożaru // Nie doszło do katastrofy ekologicznej // Zabezpiecznie ppoż. wahadłowca // Stopień narażenia strażaków na działanie tlenku węgla // Jak utrzymać ciągły stan gotowości wyjazdu samochodów pożarniczych // O termicznym zabezpieczeniu samochodów pożarniczych // Przyszłość ochrony ppoż. // Badania techniczne ubrań gazoszczelnych // Pożary w elektrowniach jądrowych // Lasery a strażacy // Klasyfikacja i oznakowanie budynków użyteczności publicznej // Tendencje w rozwoju aparatów oddechowych // Gaszenie pożarów rozlewisk // Fira brigade in the People's Republic of Poland // Feuerwehren in der Volksrepublik Polen // A profile of the Polish fire service // Projekt uniwersalnego stanowiska do badania wytrzymałościowego nieniszczącego drabin pożarniczych // Elektroniczne i chemiczne wykrywacze par i gazów // Patent P. 242460 T. Sposób uruchamiania stałego urządzenia gaśniczego oraz urządzenie gaśnicze uruchamiane tym sposobem // Gdzie jesteś absolwencie.
Część z artykłów w języku angielskim i niemieckim.
Streszczenie: Publikacja jest zbiorem artykułów napisanych przez Bogusława Ulickiego na temat techniki pożarniczej na przestrzeni lat 1979-1985.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2084/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
Article
In basket
Zawiera: Pożary Zamku Królewskiego w Warszawie. Przegląd źródeł i opracowań // Budownictwo ognioodporne w polskiej literaturze naukowej i technicznej XVIII-XIX i poczatku XX stulecia // Materiały do historii ochrony ppoż. w Volumina Legum // Maurycy Zajęcki, Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej [recenzja] // Technika w obronie przed pożarami dawnej Warszawy // Pożary i obrona przed nimi w starej Warszawie.
Streszczenie: Publikacja jest zbiorem artykułów opublikowanych przez Bogusława Ulickego w okresie 2014-2019 nt. historii pożarnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2086/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
Article
In basket
Zawiera: Dokumenty drukowane do roku 1939 // Święty Florian. Od średniowiecza do współczesności // Wybuch na statku // Pożar w Gujanie Francuskiej // Antoni Szczerbowski // Pożar mostu // Historia OSP [recenzja] // Pewnego aptekarza receptura gaszenia pożaru // Pożar w kulturze ludowej // Osiemnastowieczne zasady bezpiecznego budowania // Bibliografia pożarnicza - próba systematyki // Od kodeksu Hetytów do "Speculum Saxonum". Problem podpaleń w zabytkach prawniczych // Jak walczono z ogniem w dawnej Polsce // Od Ctesibiosa do Breithwaita. Zarys historii sikawek ręcznych // Nieznane archiwalia z okresu XVII-XIX wieku // Wybrane wilkierze i regulaminy ogniowe // Wilkierze i regulaminy ogniowe z okresu XV-XVIII wieku // Teorie spalania na przestrzeni wieków // Opisy pożarów w średniowiecznych dokumentacjach miejskich // Opisy pożarów w starych dokumentach // Opis pożaru jako forma literacka // Der heilige Florian in Polen // Polnisch-deutsche Urkunden als Quelle zur Geschichte des Brandschtuzes in Polen und Deutschland // "Speculum Saxonum" und "Ius Municipale Magedenburgense" als Quelle zur Forschung der Brandschutzgeschichte // Verbrennungstheorien und ihre Wandlungen im Laufe der Jahrhunderte // Un moyen chimique pour l'exctinction de feu.
Część artykułów w językach francuskim i niemieckim.
Streszczenie: Publikacja jest zbiorem artykułów opublikowanych przez Bogusława Ulickego w okresie 1981-1991 nt. historii pożarnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2085/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again