Form of Work
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(3)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Merci Bart
(3)
Tilley Nele
(3)
Bałaga Łukasz
(2)
Ostapiuk Łukasz
(2)
Rauwoens Pieter
(2)
Spadafora Ronald R
(2)
Wróbel Paweł
(2)
Brzezińska Dorota
(1)
Całuch Szymon
(1)
Chow W.K
(1)
Dec Lesław
(1)
Doheim R.M
(1)
Dziubiński Marek
(1)
Elkadi H
(1)
Fauconnier Dieter
(1)
Ferreira M-J
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
He Yaping
(1)
Ho Chee Leong
(1)
Karamiszev Angel
(1)
Kerber S
(1)
Klisarski Rajczev
(1)
Kowalski Grzegorz
(1)
Li Kai Yuan
(1)
Milke James A
(1)
Nadjai A
(1)
Poreh Michael
(1)
Skaźnik Marian
(1)
Spearpoint Michael John
(1)
Stauder J
(1)
Staśkiewicz Jacek
(1)
Todorov Plamen
(1)
Trebukov S
(1)
Wang Jiang
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Yin R
(1)
Yohanis Y.G
(1)
Zhou Dechuang
(1)
Łyjak Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Atrium (pomieszczenie)
(23)
Dym
(7)
Projektowanie
(7)
Badania pożarnicze
(5)
Oddymianie
(5)
Wentylacja
(5)
Symulacja
(4)
NFPA
(3)
Obliczeniowa mechanika płynów
(3)
systemy wykrywania dymu
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Metody badawcze
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Rozprzestrzenianie się dymu
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
hotele
(2)
obliczenia
(2)
urządzenia oddymiające
(2)
Alarmowanie
(1)
Budynki wysokie
(1)
Ewakuacja
(1)
Fotowoltaika
(1)
Gazy palne
(1)
Kierowanie
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Obiekty sportowe
(1)
Produkty spalania
(1)
Programy komputerowe
(1)
Skażenia
(1)
Systemy oddymiające
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Tryskacze
(1)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(1)
Wentylacja nadciśnieniowa (PPV)
(1)
Wyciek
(1)
algorytmy
(1)
analiza
(1)
badania
(1)
budynki biurowe
(1)
detektory
(1)
ekologia
(1)
elementy budowlane
(1)
kontrola
(1)
kotłownie
(1)
model polowy
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
testy pożarnicze
(1)
tunele
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
23 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibl. 27 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ kształtu atrium na naturalną wentylację dymową
Szacowano wpływ kształtu atrium na naturalną wentylację dymową przy pomocy symulatora FDS.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5535 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Izsledovanei analiz na praktikite za poddr'żka na sistemi za osigurjavane na pożarna bezopastnost na sgradi s atriumi / Plamen Todorov, Angel Karamiszev, Rajczev Klisarski // W: Sedma nauczna konferencija s mezdunarodno uczastie: grazdanskata bezopasnost 2014. Siódma międzynarodowa konferencja: bezpieczeństwo obywateli 2014. - Sofia, 2014. - s.23-30 .
Tł.tyt.: Badanie i analiza w praktyce na systemach bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich rodzajów nieruchomości z atrium
Rozległa analiza systemów bezpieczeństwa pożarowego przełożona w praktyce dla wszystkich budynków z atrium.
No cover
Article
In basket
Biblogr. 39 poz., sch., wykr.
Tł.tyt.: Badania reakcji na ciepło główek tryskaczy w budowlach atrialnych w pożarach modelowanych
Tryskacze umieszcza się zwykle w atrium budynku, tam gdzie takie systemy są wymagane. Podano jednak w wątpliwość, czy główka tryskacza aktywuje się na wypadek pożaru. Zastosowano technikę modelowania pożaru, aby sprawdzić pobudzenie do działania główek tryskaczy umieszczonych w sufitach atrium. Wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 24 poz., tab.
Tł .tyt.: Numeryczna symulacja skażenia dymu górnej części atrium, spowodowanego przez pożar wycieku na balkonie
Opis badań nad możliwością i szybkością ewakuacji użytkowników atrium, w warunkach powstania pożaru w dolnej jego części. Do szacowania wielkości skażenia atrium wykorzystano symulator dynamiki rozprzestrzeniania się pożaru - FDS i obliczeniowy program dynamiki ruchu płynów. Jako parametry porównawcze, zastosowano: temperaturę, gęstość i wysokość skażenia dymem. Wyniki badań łącznie z interpretacją jakościową otrzymanych rezultatów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz., tab.
Tł.tyt.: Ekstrapolacja wyników CFD dotyczących kontroli ciepła i dymu otrzymanych w małej skali do dużej skali testów: konfiguracja atrium
Metoda obliczeniowej dynamiki płynów - CFD umożliwia obliczenie dużej ilości parametrów charakteryzujących pożar w pomieszczeniu. Piśmiennictwo przedmiotu, najczęściej do równań wykorzystanych w modelu wprowadza dane eksperymentalne, otrzym,ane w małej skali testów pożarowych. W artykule opisano równania - prawa skalowania, umożliwiające ekstrapolację tych danych do dużej skali pożaru.
No cover
Article
In basket
Numerical simulation study of smoke exhaust efficiency in an atrium / Dechuang Zhou, Jiang Wang, Yaping He // Journal of Fire Protection Engineering. - 2010/2 Vol. 20 s.117-142.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 38 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Numeryczna symulacja badań skuteczności instalacji wyciągowej dymu z atrium
Przedmiotem rozważań w artykule jest szacowanie wpływu wielu parametrów na skuteczność instalacji wyciągowej dymu z atrium. Opisano szereg numerycznych symulacji mechanicznej instalacji wyciągowej dymu. badane parametry to: czas zadziałania instalacji, mechaniczna pojemność wentylatora, aranżacja przestrzenna wentylatorów. Wszystkie ww. parametry mają wpływ na skuteczność instalacji wyciągowej. Przedyskutowano również w artykule przyczyny zmniejszające skuteczność instalacji wyciągowej dymu.
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono sposób lokalizacji systemów oddymiających w budynkach o dużej powierzchni (w tym ze szczególnym uwzględnieniem obiektów atrialnych) w oparciu o normy NFPA 92.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono systemy wentylacji pożarowej projektowane w zależności od konstrukcji budynku, techniki oceny skuteczności działania systemu oraz projektowanie wentylacji pożarowej kotłowni przemysłowych zgodnie z zasadami oddymiania atriów.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wykorzystanie symulatora dynamiki rozwoju pożaru (FDS) do określania położenia warstwy dymu w atrium
Opis wyników badań przemieszczania sie warstwy dymu w czasie pożarów atriów. Rozpatrzono szybkości przemieszczenia się warstwy dymu równo od: 0,5 m/s do 3 m/s, różną lokalizację otworów wentylacyjnych. Przy wykorzystaniu symulatora dynamiki pożaru (Fire Dynamic Simulator), zbadano dziesięć różnych scenariuszy pożarowych przy założeniu, że kinetyka generacji ciepła była równa 5 MW. Wyniki badań pokazały, że dostarczenie nowych porcji powietrza do pomieszczenia nie zmieniało szybkości wzrostu pożaru, ale wpływało na znaczny wzrost szybkości tworzenia się dymu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 9 poz., fot., tab
Tł.tyt.; Ekologiczne konstrukcje budowlane z energią słoneczną: perspektywa oficera straży pożarnej
Obiekty tzw. "Green House" znane są także pod nazwą zrównoważonego budownictwa. Wykorzystują one naturalne światło i nie stwarzają zagrożenia środowiskowego. W artykule omówiono technikę systemu energii słonecznej w nowoczesnych budynkach oraz uwagi oficera straży pożarnej.
No cover
Article
In basket
Rooms with a view // Fire Safety Engineering. - 2007/2 Vol. 14 s.35-36.
Grupa tematyczna: Budownictwo
Tł. tyt.: Pokoje z widokiem
Duże atria wymagają zastosowania specjalnych systemów bezpieczeństwa pożarowego. W artykule opisano nowy system video detekcji dymu w hotelu na przykładzie rozwiązań zastosowanych w jednym z hoteli w Londynie.
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono zasady obliczania (m.in. ilości dymu, średniej temperatury kolumny konwekcyjnej dymu, objętościowego natężenia przepływu dymu) dla systemów oddymiających wg wytycznych NFPA 92.
No cover
Article
In basket
Fire Dynamics Simulator / M-J. Ferreira // NFPA Journal. - 2008/1 Vol. 102 s.51-55.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł. tyt.: Symulator Dynamiki Pożarów
Opis działania symulatora pożarowego, umożliwiającego wizualną obserwację rozchodzenia się dymu w budynkach atrialnych. Symulator opracowany został przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST). Celem badań z wykorzystaniem symulatorów jest opracowanie nowych alternatywnych systemów rozprzestrzeniania się dymów w czasie pożarów w atriach oraz ulepszenie metod obliczeniowych szybkości ruchu dymu z uwzglednieniem geometrii budynku.
No cover
Article
In basket
Atrium Features and Firefighting Tactics / Ronald R. Spadafora // Fire Engineering. - 2012/3 Vol. 165 s.113-125.
Bibliogr. 15 poz.
Tł .tyt.: Funkcje atrium a taktyki gaszenia pożarów atrium
Przedstawiono typy atriów, funkcje projektowe oraz zasady taktyki gaszenia pożarów w atriach.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12152/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wind effects on smoke motion in buildings / Michael Poreh, S. Trebukov // Fire Safety Journal. - 2000/3 Vol. 35 s.257-273.
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wpływ wiatru na ruch dymu w budynkach
Przedstawiono analizę wpływu wiatru na ruch wyporu hydrostatycznego ruchu dymu i jego kontrolę w budynku. Zanalizowano: atrium naturalnie wentylowane, dwa atria przyległe, klatkę schodową oraz klatkę schodową wentylowaną z nadciśnieniem. Dyskusja wyników badań.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7685/CD [magazyn], PD-7685 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Tł. tyt.: Inżynieria ochrony przeciwpożarowej w zastosowaniu do budynków atrialnych "Projekty zielonych budynków"
Omówienie wymagań normy NFPA 92 B w odniesieniu do kierowania instalacjami oddymiającymi w centrach handlowych, atriach i dużych przestrzeniach.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Numeryczne badanie oddymiania dla przylegających pióropuszy wycieku w atriach: Wpływ szybkości ekstrakcji i parametrów geometrycznych
W przypadku pożaru w atrium system kontroli dymu i ciepła (SHC) może być zaprojektowany w celu poprawy bezpieczeństwa wewnątrz atrium. Ważnym kryterium projektowym jest wysokośc swobodnego dymu w atrium. Wysokośc wolnego dymu jest wynikiem kolejności parametrów których HRR SHC, ekstrakcji współczynnika masowego przepływu, położenia urządzenia do ekstrakcji lub otworu i wielkości oraz położenia otworów dla uzupełnienia powietrza pierwotnego ma duże znaczenie. W artykule przedstawiono obszerne opracowanie na podstawie numerycznego CFD, których parametry są zróżnicowane.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again