Form of Work
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(4)
Książki
(2)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Dmochowski Dariusz
(3)
Bartoszuk Jan
(1)
Chabelski Zygmunt
(1)
Chmielewski Jarosław
(1)
Czarny-Działak Małgorzata
(1)
Durnaś Paweł
(1)
Florek-łuszczki Magdalena
(1)
Gebertz Johannes
(1)
Geneschen Axel
(1)
Gralewicz Grzegorz
(1)
Gworek Barbara
(1)
Kwiatkowski Antoni
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Neuburg Markus
(1)
Nowak-Starz Grażyna
(1)
Nöllner Michael
(1)
Obmiński Andrzej
(1)
Piękoś Marcelina
(1)
Rutkowski Bartosz
(1)
Sawicki Władysław
(1)
Szpringer Monika
(1)
Tomczuk Jan
(1)
Walosik Alicja
(1)
Wanasek Torsten
(1)
Wardęga Anzelm
(1)
Wiek Markus
(1)
Świątkowska Beata
(1)
Żeber-Dzikowska Ilona
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Germany
(2)
Language
Polish
(12)
German
(1)
Subject
Azbest
(13)
Zagrożenia zdrowia
(5)
Materiały budowlane
(3)
Zagrożenia środowiska
(3)
Budownictwo
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
BHP
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Hale produkcyjne
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Przemysł drzewny
(1)
Wodociąg
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
iskry lotne
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
Subject: place
Niemcy
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Monografia
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-40 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bomba z opóźnionym zapłonem / Lech Lewandowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2007/8 s.19-21.
Przez stulecia azbest uznawano za wręcz cudowny minerał. Okazało się jednak, że jest to wróg któego trzeba zniszczyć i całkowicie usunąć z naszego życia. Sęk w tym że ta świadomość nie przekłada się na konkretne działania. Omówiono sposoby usuwania wyrobów azbestowych.
No cover
Article
In basket
Azbest i jego zastosowanie w pożarnictwie / Anzelm Wardęga // Przegląd Pożarniczy. - 1938/10 s.273-277.
Zastosowanie azbestu w pożarnictwie w latach 30-tych XX w.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Wyroby azbestowe wstępujące dość powszechnie w środowisku naturalnym nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia dopóki ich włókna nie są uwalniane do atmosfery, a co za tym idzie nie są wdychane. Azbest jest zaliczany do silnych czynników kancerogennych, przez co stwarza istotne i realne zagrożenia zdrowotne dla osób narażonych na jego oddziaływanie. Jest szczególnie niebezpieczny w bezpośrednim kontakcie podczas jego wydobywania, produkcji, obróbki, eksploatacji i usuwania. Celem pracy było przedstawienie środowiskowego i zdrowotnego narażenia na azbest. W pracy przybliżono podstawowe dane wynikające z realizacji wieloletniego program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032.
No cover
Article
In basket
Azbest wciąż groźny //W: Atest : ochrona pracy. - 2018/11 strony 20-24.
Sygnatura CP-60
Pomimo że w Polsce zakaz produkcji, obrotu oraz wprowadzania na terytorium kraju azbestu oraz wyrobów zawierających ten minerał obowiązuje od 1997 r. liczba nowych azbestozależnych chorób zawodowych utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Związane jest to ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu. To budzi niepokój. Pytania zadawane przez uczestników Konferencji 3M Poland "Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu", która odbyła się w październiku we Wrocławiu, są tego wyrazem. Odpowiedzi udzielali specjaliści prezentujący referaty podczas wspomnianej konferencji. Poniżej wybrane pytania i odpowiedzi.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Właściwości azbestu, te dobre i te złe, znane są od wielu lat. Ze względu na jego szkodliwe działanie, od 2005 r. istnieje zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest we wszystkich krajach UE, w Polsce zakaz ten obowiązuje od 1997 r. Do dziś jest to temat nierozwiązany i konieczne są pilne, bardziej intensywne działania. Azbest jest naturalnie występującym w przyrodzie minerałem o włóknistej budowie. Pod względem mineralogicznym rozróżniamy dwie grupy azbestów: grupę serpentynów (azbest chryzotylowy) i grupę azbestów amfibolowych (do której należy między innymi krokidolit i amozyt). Unikatowe właściwości azbestu, takie jak ogniotrwałość, odporność na działanie chemikaliów, termoizolacyjność, dźwiękochłonność, wytrzymałość mechaniczna przyczyniły się do powszechnego wykorzystania tego surowca w produkcji wyrobów budowlanych oraz produkcji elementów wzmacniających lub izolujących termicznie, akustycznie i elektrycznie. Stosowano go w produktach odpornych na tarcie, uszczelkach, masach uszczelniających i klejach. Odporność chemiczna azbestu sprawiła, że był też stosowany w niektórych procesach, np. takich jak filtracja czy procesy elektrolityczne. Ze względu na bardzo szerokie możliwości zastosowania azbestu jest on obecny w budynkach użytkowych, przemysłowych i mieszkalnych, również jako izolacja w wagonach kolejowych, statkach, samolotach, w pojazdach wojskowych i innych. W artykule przedstawiono Chorobotwórcze działanie azbestu oraz program usuwania azbestu, inwentaryzacje i zabezpieczanie materiałów zawierających azbest.
No cover
Article
In basket
Euskirchen: Großbrand einer ehemaligen Speditionshalle / Markus Neuburg, Johannes Gebertz, Torsten Wanasek //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2020/7 strony 569-574.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Euskirchen: Pożar w byłej hali spedycyjnej
Streszczenie: W Euskirchen (Nadrenia Północna-Westfalia) w nocy z 15 na 16 lutego 2020 r. doszło do poważnego pożaru byłego przedsiębiorstwa żeglugowego. Ogień doprowadził do silnego lotu iskier i ogromnego rozprzestrzeniania się dymu. Użycie środków gaśniczych było utrudnione przez ograniczony dostęp. W dalszej kolejności okazało się, że w wyniku pożaru odłamki płyt włókno-cementowych zawierające azbest odpadły i spadły na teren. W artykule opisano środki gaśnicze i środki ostrożności przy usuwaniu ładunku azbestu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12994/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Viersen : Brand in einem Holzhandel / Markus Wiek, Axel Geneschen, Michael Nöllner. W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2021/12 strony 1055-1063.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Viersen: Pożar w przemyśle drzewnym
Streszczenie: 12 kwietnia 2021 r., wieczorem z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar w zakładzie przemysłu drzewnego w Viersen (Nadrenia Westfalia). Od 7 rano pożar był tak dobrze opanowany, że nie było już niebezpieczeństwa rozprzestrzenienia się na inne budynki. Pożar trwa w rejonie zawalonej hali. W południe nie można było przewidzieć, ile czasu minie, zanim zgasną wszystkie płomienie i ostatni żar. W artykuke przedstawiono przebieg akcji ratowniczo - gaśniczej podczas której wydzielał się azbest.
Book
In basket
Azbest w budynkach = Asbestos in buildings / Andrzej Obmiński. - Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2017. - 317 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
(Prace Naukowe. Monografie = Scientific Studies. Monographs / Instytut Techniki Budowlanej)
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Numeracja serii głównej: 465.
Bibliografia przy niektórych rozdziałach.
Zawiera: Wyroby i budynki zawierające azbest // Ocena i kontrola zagrożenia pyłem azbestowym // Prace naprawcze i konserwacje, demontaż wyrobów azbestowo-cementowych.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Praca składa się z trzech części, w których omówiono miejsca występowania wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych, ocenę zagrożeń, jakie one powodują w przypadku eksploatacji i usuwania oraz praktyczne zalecenia dotyczące usuwania wyrobów zewnętrznych. Autor postawił następujące tezy w swej pracy: Wyroby i budynki z azbestem powinny być charakteryzowane przez wielkość mierzalnego zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłów respirabilnych azbestu, uwalnianych do wnętrza budynku. Wyroby zwierające azbest użyte w budownictwie ogólnym są bardziej rozpowszechnione i zróżnicowane niż wynika to z raportów gromadzonych w bazie azbestowej, w której uwzględniono głównie wyroby najbardziej typowe, łatwo rozpoznawalne, znajdujące się na zewnątrz budynków (w elewacji i pokryciach dachowych). Ocena wyrobów z azbestem, przedstawiana w formularzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (w skrócie „Ocena”), przygotowywana bez wiedzy eksperckiej, jest mało przydatna do realnego kwalifikowania zagrożenia użytkowników (punktacje „Oceny” i stopień pilności działań naprawczych często nie odzwierciedlają realnego zagrożenia). Wpływa to na zbyt pochopne decyzje o usunięciu wyrobów, które nierzadko prowadzone są w sposób pobieżny, bez należytego przygotowania budynku i wykonawców. W odniesieniu do wyrobów widocznych kwalifikacje „Oceny” są uznaniowe, ich poprawność zależna jest od kompetencji wykonującego oględziny i przygotowującego formularz. W odniesieniu do wyrobów zasłoniętych, niedostępnych do oględzin, takich jak płyty azbestowo-cementowe wewnątrz ścian warstwowych, nie są one wiarygodne i wymagałyby weryfikacji przez wykonanie odkrywek lub/i badań powietrza do stwierdzenia wykluczenia obecności pyłu azbestu w powietrzu wewnętrznym. Wyniki „Oceny” mogą znacząco odbiegać od stwierdzanego w badaniach stężenia pyłów azbestu w powietrzu, stanowiącego realne zagrożenie zdrowotne dla użytkowników obiektów. Istnieje więc potrzeba weryfikacji „Oceny” i wdrażania do stosowania wynikających z nich zaleceń - o ile są one poprawnie przygotowane i potwierdzone wynikami badań powietrza. Zachodzi potrzeba prawidłowej oceny zagrożenia i dopasowania do niego planów eliminacji azbestu oraz zasad kontroli specjalistycznych prac usuwania azbestu z budynków. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21695 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21694/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11154/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7550/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again