Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(13)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(13)
Author
Karpiuk Mirosław
(2)
Misiuk Andrzej
(2)
Pieczywok Andrzej
(2)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bogdalski Piotr
(1)
Cymerski Jarosław
(1)
Dyduch Leszek
(1)
Grosicka Katarzyna
(1)
Grosicki Leszek
(1)
Grosicki Przemysław
(1)
Jałoszyński Kuba
(1)
Kiedrowicz Łukasz
(1)
Maciejczyk Robert
(1)
Marasz Rafał
(1)
Niczyporuk Zygmunt T
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Piekarski Michał
(1)
Pietrek Grzegorz
(1)
Rajchel Kazimierz
(1)
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Wojnarowska-Szpucha Sylwia
(1)
Wojnarowski Jan
(1)
Zalewski Sławomir
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
BOR
(14)
Służby mundurowe
(13)
Bezpieczeństwo narodowe
(7)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(6)
Policja
(6)
Służby specjalne
(6)
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Państwowa Straż Pożarna
(5)
Bezpieczeństwo
(3)
Ochrona osób i mienia
(3)
Prawo
(3)
Straż graniczna
(3)
Wojsko
(3)
służby
(3)
Administracja
(2)
Administracja rządowa
(2)
Parki narodowe/rezerwaty
(2)
Straż gminna
(2)
Terroryzm
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Globalizacja
(1)
Kryminalistyka
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Przestępczość
(1)
System obronny państwa
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
broń
(1)
działania interwencyjne
(1)
instytucje
(1)
ocena zagrożenia
(1)
państwo
(1)
planowanie operacyjne
(1)
zagrożenia nadzwyczajne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Park Narodowy "Bory Tucholskie"
(2)
Województwo pomorskie
(2)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
16 results Filter
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Celem opracowania jest wskazanie na najistotniejsze cechy modelu polskich służb specjalnych, który ukształtował się w warunkach transformacji ustrojowej oraz będącej jej składową przebudowy systemu bezpieczeństwa państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-209 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Streszczenie: Opracowanie to ma na celu upamietnienie 90 rocznicy powołania w wolnej Polsce pierwszej formacji ochronnej, której zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, ponadto poprzez pryzmat rocznicy dniesienie się do różnych aspektów organizacyjnych, jak też formalno-prawnych realizacji w stosunku do nich zadań ochronnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1538, IBC-1529 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1503/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Omówiono historię administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce, systemy policyjne w Europie i USA, organy państwowe RP, straże graniczne oraz firmy detektywistyczne, a także ochrony osób i mienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-683, IBC-682 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-681/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Współczesne państwo posiada, w ramach administracji publicznej, instytucje, których celem jest zapewnienie oraz kreowanie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W niniejszej pozycji usystematyzowalno je w relacji do struktury organizacyjnej administracji publicznej. Wskazano ich miejsce w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w zależności od celu powołania i działania, uwzględniając specyfikę każdego organu, nadaną przez ustawodawcę, zadania, strukturę organizacyjną, uprawnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1455 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Tmatem książki są wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w szczególnym okresie dla systemu politycznego, jakim były dwie dekady transformacji społeczno-ustrojowej. Wybranymi aspektami, które zostały poddane analizie, były problemy związane z reakcją państwa na transformację globalnego środowiska bezpieczeństwa przez pryzmat funkcjonowania jednostek specjalnych policji i innych służb państwowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1428, IBC-1427 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia strony 226-231.
Streszczenie: Celem naukowym monografii jest dokonanie analizy systemu przygotowania i funkcjonowania określonych służb w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ustalenie ich statusu, obowiązków oraz systemu doskonalenia w wypełnianiu podstawowych funkcji w państwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2382, IBC-2381 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2380/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliogr.
Streszczenie: Niniejsza książka pozwala poznać podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zrozumieć ich znaczenie we współczesnym państwie. Porządkuje system administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, wskazując miejsce poszczególnych podmiotów w tym systemie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-991/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: Publikacja omawia w sposób kompleksowy instytucje bezpieczeństwa narodowego. Szczególny nacisk położony został na prezentację podstawowych zadań i kompetencji Sił Zbrojnych RP, rodzajów służb, zwłaszcza służb specjalnych oraz formacji policyjnych. Omówiono także funkjonowanie instytucji zabezpieczających ( w tym PSP), służb ochrony władz oraz straże lokalne i sektorowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1123 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1122/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliogr.
Streszczenie: Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy prawnych regulacji użycia środków przymusu bezpośredniego przez uprawnione podmioty. W rozdziale drugim omówiono szczegółowe uprawnienia instytucji i służb w zakresie użycia tych środków, a w trzecim - ich stosowanie w związku z popełnieniem czynów karalnych lub przejawami demoralizacji nieletnich. Ostatni rozdział przedstawia prawne aspekty użycia broni palnej przez uprawnione podmioty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1190/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16097/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: Celem naukowym monografii jest dokonanie analizy odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy różnych służb dbających o bezpieczeństwo i porządek publiczny w różnych obszarach funkcjonowania państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-20968 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20967/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja na temat bezpieczeństwa publicznego oraz organów państwowych i podległych im służb. Służby mundurowe, ABW, CBA, AW, SKW, SWW, ŻW, SC, Inspekcja Kontroli Skarbowej, Służba Więzienna, SOK, Straż: rybacka, łowiecka, parków, Służba Ochrony Zabytków, Inspekcja Transportu Drogowego. Porządek publiczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1244, IBC-1243 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1242/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5337 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1881, IBC-1880 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1879/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony 179-182.
Streszczenie: Autorzy w monografii rozpatrują cztery główne problemy składające się na potencjał obronny państwa. Są nimi: po pierwsze siły zbrojne, straże, służby i agencje oraz przemysłowy potencjał obronny, po drugie przygotowania mobilizacyjne w siłach zbrojnych, po trzecie programowanie mobilizacji gospodarki oraz przygotowania w jednostkach organizacyjnych administracji i gospodarki do objęcia ich militaryzacją na czas kryzysu i wojny. Zamieszczona charakterystyka tych problemów pozwala zauważać jak ważnym jest potencjał obronny w kontekście utrzymania bezpieczeństwa narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2361, IBC-2360 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa i porządku publicznego w szerokim ujęciu i w odniesieniu do współczesnych zagrożeń. Książkę podzielono na trzy główne części. W pierwszej przedstawiono podstawy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz wybrane środki do kształtowania bezpiecznych warunków życia społecznego. Kolejne części pracy stanowią analizy kwestii bezpieczeństwa publicznego, w aspekcie organizacyjnym, instrumentów stosowanych w tym obszarze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-995, IBC-994 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-993/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again