Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(9)
Artykuły
(4)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(11)
Author
Bralewski Adrian
(1)
Chyrzyński Ryszard
(1)
Cieślarczyk Marian (1946- )
(1)
Falecki Janusz
(1)
Feltynowski Mariusz
(1)
Garasyim Petro
(1)
Garstka Małgorzata
(1)
Gozdór Grzegorz
(1)
Grzela Joanna
(1)
Gumieniak Agata
(1)
Gwardyński Robert
(1)
Gębska Marta
(1)
Helnarska Karolina Julia
(1)
Jaczyński Stanisław (1951- )
(1)
Kaczmarek Aleksandra
(1)
Kaczmarek Waldemar
(1)
Kaźmierski Jan
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Kogut Bogusław
(1)
Krysiński Stanisław
(1)
Kubiak Mariusz
(1)
Kubiak Mariusz (nauki o obronności)
(1)
Kurek Stanisław
(1)
Kurkiewicz Anna
(1)
Kułakowska Aneta
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Lubiewski Paweł
(1)
Motrycz Grzegorz
(1)
Nowicka Julia
(1)
Ostrowska Martyna
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Przychocka Iwona
(1)
Radkowski Radosław
(1)
Redo Magdalena
(1)
Shevchuk Lyubov
(1)
Siwek Monika
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Socha Robert
(1)
Sowizdraniuk Piotr
(1)
Stańczyk Konrad
(1)
Stęplewski Bogumił
(1)
Szczurowski Maciej
(1)
Słowik Dorota
(1)
Trejnis Zenon (1942- )
(1)
Walczak Marcin
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Ziobro Jan
(1)
Zych Jan
(1)
Żylińska Justyna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(13)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Bezpieczeństwo ekonomiczne
(7)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(7)
Bezpieczeństwo narodowe
(6)
System obronny państwa
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Agencje ochrony osób i mienia
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo granic
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Dezinformacja
(1)
Finanse
(1)
Fundusze europejskie
(1)
Konflikt
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Logistyka bezpieczeństwa
(1)
Mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej
(1)
Migracja
(1)
NATO
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obrona cywilna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Prawo
(1)
Służby mundurowe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Walka informacyjna
(1)
Zagrożenia
(1)
Zarządzanie
(1)
zagrożenie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Islandia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Rosja
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(6)
Opracowanie
(3)
Kalendarium
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(9)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
15 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Przedstawiono przegląd funkcjonujących w literaturze definicji bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wybór definicji odpowiadającej poruszanej w artykule tematyce, identyfikację potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski na podstawie literatury przedmiotu oraz hierarchizację zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego z wykorzystaniem metody porównań wzajemnych.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawiono rynek ubezpieczeń i instytucje ubezpieczeniowe funkcjonujące w Polsce. Omówiono ubezpieczenia jako instrument finansowy, produkty ubezpieczeniowe oraz znaczenie bezpieczeństwa finansowego.
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-98
Streszczenie: W tym opracowaniu podjęto próbę ujednolicenia podstaw rozumienia zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Zarysowana propozycja jest wynikiem przyjętych metod i założeń w odniesieniu do sposobu postrzegania i oceny zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Podstawą do określenia istoty i identyfikacji zagrożeń jest teoria konfliktów. Proponowane ujęcie może być wykorzystane do oceny zagrożeń i określenia sposobów ich neutralizacji w formie głównych strategii przeciwdziałań. Identyfikacja i ocena zagrożeń z tej perspektywy może zapobiec niespójności ich określenia. Taka niespójność występuje w części opracowań zajmujących się bezpieczeństwem.
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski po wejściu do Unii Europejskiej / Stanisław Krysiński //W: Przedsiębiorstwo Przyszłości. - 2021/2 (47) strony 7-22.
Sygn. CP-98
Streszczenie: Dołączenie Polski do Unii Europejskiej stało się dla naszego państwa najlep- szą decyzją w XXI wieku. Polska odniosła i cały czas odnosi ogromne korzyści, nie tylko finansowe. Integracja europejska zapewniła bezpieczeństwo ekonomiczne i duży wzrost PKB. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw środkami finansowymi z poszczególnych funduszy i strategii przyczyniło się do poprawy wyników finan- sowych polskich przedsiębiorstw, pociągając za sobą wzrost ich konkurencyjności na rynku europejskim. Projekty służące rozwojowi zasobów ludzkich i podnoszeniu kwalifikacji pracowników przełożyły się na wzrost ich wartości na rynku pracy.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Konkrety obronności państwa // Uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski // Zagrożenia w otoczeniu geopolitycznym Polski // Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa i obronnosci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2903, IBC-2902 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2901/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa / Bogumił Stęplewski. - Wydanie I. - Warszawa : Difin, 2019. - 180 stron : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Zakres teorii i praktyki logistyki bezpieczeństwa // Inżynieria zarządzania logistyką bezpieczeństwa // Nowoczesne technologie a potrzeby logistyki bezpieczeństwa // Podstawy normatywnych wymagań bezpieczeństwa systemów logistycznych // Inżynieria ryzyka w logistyce bezpieczeństwa // Logistyka jako narzędzie racjonalizacji decyzji w systemach bezpieczeństwa // Powiązanie zarządzania z logistyką bezpieczeństwa z systemami gospodarczymi państwa.
Streszczenie: Logistyka bezpieczeństwa jest aktualnie na etapie wyodrębniania się jako nauka szczegółowa tworząca własną teorię i praktykę definiowania procesów logistycznych, jakie zachodzą w gospodarce obronnej, siłach zbrojnych, zarządzaniu kryzysowym i bezpieczeństwie biznesu. Szeroki zakres zainteresowania logistyki bezpieczeństwa dotyczący funkcjonowania jej zróżnicowanych procesów logistycznych powoduje, że niezbędnym jest szeroko rozumiana integracja między wieloobszarowymi operacjami, strategicznymi i normatywnymi decyzjami w sferze logistyki państwa oraz z całym systemem zarządzania Gospodarki Narodowej pracującym dla sfery bezpieczeństwa społecznego. W publikacji podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na wybrane pytania z inżynierii procesów logistycznych w obszarze bezpieczeństwa. Autor zdaje sobie sprawę z tego, że „rozpędzonego świata” nie zatrzymamy, a zaprezentowane rozważania z zakresu teorii logistycznej i przytoczone przykłady mogą być pomocne w zdobywaniu i doskonaleniu wiedzy z inżynierii procesów logistycznych przez studentów i praktyków zainteresowanych tym obszarem funkcjonowania służb, instytucji oraz przedsiębiorstw zajmujących się problematyką logistyki bezpieczeństwa. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21617, I-21616 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21615/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Indeks.
Zawiera: Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w wymiarze politycznym // Wyzwania i zagrożenia w wymiarze militarnym // Wyzwania i zagrożenia w wymiarze ekonomicznym.
Publikacja sfinansowana w ramach projektu w programie Grant Badawczy MON.
Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Monografia stanowi sprawozdanie z realizacji zadania badawczego zatytułowanego Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku realizowanego w ramach Grantu Badawczego nr 997/2018 pt. System logistyczny determinantem zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP. Badania ukierunkowane zostały na zapewnienie kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do problematyki logistycznego zapewnienia zdolności obronnych RP w XXI stuleciu, w ramach funkcjonującego systemu bezpieczeństwa narodowego. Postępujące procesy globalne powodują częste zmiany środowiska bezpieczeństwa, w otoczeniu którego znajduje się Polska. Zmiany mają charakter nie tylko polityczno-militarny, ale także ekonomiczny (gospodarczy), społeczno-kulturowy, środowiskowy oraz technologiczny. Procesy globalizacyjne w wielu przypadkach są sprzeczne z interesami narodowymi państw, a czasy, w których żyjemy, są coraz mniej stabilne i trudne do przewidzenia, gdy cywilizacja chińska staje się ponownie hegemonem światowym, a pozycja Stanów Zjednoczonych słabnie. Z kolei Korea Północna rozbudowuje swoje programy rakietowo- jądrowe, zagrażając przede wszystkim Japonii i Korei Południowej, a więc bliskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych. Natomiast Rosja, pomimo że słabsza gospodarczo od innych mocarstw, także dąży do wyznaczenia współczesnemu światu swej dominacji, a jej agresywna polityka sprowadza się do walki o strefy na Bliskim Wschodzie, np. w Syrii czy też zajęcie Abchazji i Osetii Południowej w 2008 r., Krymu i części Ukrainy w 2014 r., prowadzenia tzw. wojny hybrydowej na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Są to działania, które z jednej strony - pokazują słabość UE i NATO w tym obszarze Europy, a z drugiej - niepewność w kwestii bezpieczeństwa wśród społeczności międzynarodowej. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2750, IBC-2749 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2748/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera:

1. Bezpieczeństwo ekonomiczne w teorii i praktyce

2. Wymiar energetyczny bezpieczeństwa ekonomicznego

3. Kontekst finansowy bezpieczeństwa ekonomicznego

Streszczenie angielskie przy pracach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2705 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2704 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 141-147.
Zawiera: Bezpieczeństwo ekonomiczne w rzeczywistości ponowoczesnej // Formacje rządowe i samorządowe i ich rola w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego // Zarządzanie kryzysowe - wybrane zagadnienia // Prywatyzacja bezpieczeństwa - udział podmiotów prywatnych w zapewnieniu bezpieczeństwa w wymiarze krajowym.
Streszczenie: Podręcznik zawiera omówienie kluczowych regulacji prawnych i rozwiązań w obszarze kierowania systemami bezpieczeństwa. Problemy prezentowane w książce dotyczą takich kwestii, jak: bezpieczeństwo ekonomiczne w rzeczywistości ponowoczesnej, formacje rządowe i samorządowe, które mają na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzanie kryzysowe - zagadnienia wybrane oraz prywatyzacja bezpieczeństwa - udział podmiotów prywatnych w zapewnieniu bezpieczeństwa w wymiarze krajowym. Książka adresowana jest głównie dla studentów kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, administracja, zarządzanie i logistyka. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2647, IBC-2646 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2645/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy)
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera: Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe // Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe // Bezpieczeństwo lokalne i gospodarcze.
Jedna praca w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim, polskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Celem powstania niniejszej monografii jest diagnostyka zjawiska bezpieczeństwa oraz identyfikacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2831, IBC-2830 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2829/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia po rozdziałach.
Zawiera: System zarządzania kryzysowego - wybrane aspekty -- System ratowniczo-gaśniczy -- Bezpieczeństwo publiczne -- Bezpieczeństwo ekonomiczne.
Część z rodziałów w języku angielskim.
Streszczenie: W pierwszej części opisano wybrane aspekty ewolucji systemu zarządzania kryzysowego oraz podstawowe podmioty w nim uczestniczące. Wprowadzający w tę tematyką rozdział opisuje ewolucję systemu zarządzania kryzysowego w Islandii. Druga część publikacji dotyczy związanych z systemem ratowniczo-gaśniczym stanowiącym wraz z systemem ratownictwa medycznego trzon służb ratowniczym w naszym kraju. Trzecia część pracy dotyka głównych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego związanych z migracją ludności, terroryzmem oraz bezpieczeństwem transportu zbiorowego. W ostatniej części poruszono wybrane problemy związane z bezpieczeństwem ekonomicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1116/5, W-1116/4, W-1116/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1116/2 Czyt., W-1116/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
(Securitas et Societas)
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera: Wpływ procederu prania brudnych pięniedzy na bezpieczeństwo państwa // Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w prawie międzynarodowym w ostatnim stuleciu // The aspects of economic security as a part of national and international security // Kapitał relacyjny przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego // Ceny transferowe i ich znaczenia dla bezpieczeństwa i obronności państwa // Znaczenie geotermii w strategii bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie poszczególnych regionów Polski // Wyzwanie związane z autonomizacją systemów obrony // Determinanty systemu uposażeń żołnierzy zawodowych // Odpowiedzialność majątkowa żołnierzy - zagadnienia ogólne // Bezpieczeństwo publiczne w Polsce // Terenowe organy administracji wojskowej w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa // Organizacje pozarządowe w sytuacjach kryzysowych // Ocena policji krajowej i współpraca międzynarodowa // Human resources management through competence and competencies for security and defence // Ocena wydziałów akademii wojskowych na podstawie otrzymanych wyników parametryzacji za lata 2013-2016 // Przywódca, dowódca, a może lider - która z tych postaw ma największe znaczenie w obronności // Psychospołeczne implikacje udziału PKW w misjach stabilizacyjnych (na przykładzie Iraku i Afganistanu w latach 2003-2014) // Proces wdrożenia zmian w organizacji ratownictwa medycznego i bezpieczeństwo zdrowotnego w Niemczczech i Polsce wg poglądów prof. F. W. Ahnefelda // Honorowe krwiodawstwo w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego.
Część prac w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2865, IBC-2864 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2863/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 171-206.
Zawiera: Polityka pieniężna i polityka fiskalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa // Kluczowa rola kanału oczekiwań rynkowych w procesie transmisji polityki pieniężnej do gospodarki w warunkach niskich stóp procentowych // Kanał kosztów mechanizmem podażowym w procesie transmisji polityki pieniężnej do gospodarki // Kanał giełdowy w procesie transmisji polityki pieniężnej // Kanał Q Tobina w procesie polityki pieniężnej // Kanał bilansowy w procesie tranmisji polityki pieniężnej // Kanał risk-taking w procesie transmisji polityki pieniężnej // Kanał regulacyjny w procesie tranmisji polityki pieniężnej.
Streszczenie: Niniejsza publikacja przybliża istotę złożoności mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej do gospodarki i przedstawia siedem mniej znanych, nietradycyjnych kanałów oddziaływania banku centralnego na realną gospodarkę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2814 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2813/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Informacja i dezinformacja w komunikowaniu politycznym w mediach społecznościowych // Współczesne środowisko bezpieczeństwa - uwarunkowania i prognoza przyszłych konfliktów zbrojnych // Handel obietnicami - czyli rynki finansowe a kwestie bezpieczeństwa w 2017 roku // Svalbard w relacjach Rosja-NATO - ocena poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego w Arktyce w 2017 roku // Wspólnota euroatlantycka w 2017 roku - powrót paradygmatu siły w postrzeganiu i kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego /// Konsekwencje migracji do Unii Europejskiej // Zwiększenie efektywności polskiej przestrzeni powietrznej // Obszary konfliktogenne w roku 2017 w świetle prognozy Foreign Policy // Kalendarium wydarzeń 2017 rok.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2930, IBC-2929 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2872/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera: Bezpieczeństwo a nauki o obronności – casus podejścia do teorii // Kryteria bezpieczeństwa państwa – aspekty teoretyczne // Bezpieczeństwo publiczne w czasach Internetu rzeczy // Uchodźstwo zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego // Nacjonalizm a zmieniająca się rzeczywistość transgraniczna // Broń chemiczna jako zagrożenie ekologiczne Bałtyku // Cyberterroryzm wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego // Współczesne zagrożenia asymetryczne występujące w rejonie Bałtyku Południowego // Decision Aid for Marine Munition – inicjatywa państwa nadbałtyckich w zakresie oceny, wspierania działań i zarządzania ryzykiem // Czad i ogień – obudź czujność // Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie stadionów piłkarskich. – aspekty prawne i problemy organizacyjne // Mniejszość rosyjska jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo państw bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) // Bezpieczeństwo zdrowotne: typy zagrożeń – metody wykorzystywane w inżynierii bezpieczeństwa do oceny stanu i likwidacji zagrożeń // Model zintegrowanego postrzegania sygnału ostrzegawczego // Idea i geneza lotniskowcowego zespołu uderzeniowego // Wykorzystanie bezzałogowych systemów morskich w tworzeniu obrazu sytuacji morskiej // Wpływ kampanii społecznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni // Rola rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kreowaniu środowiska bezpieczeństwa szkolnego // Zadania organów administracji publicznej na przykładzie zarządzania kryzysowego // Stan budownictwa ochronnego w Polsce – wyzwania i ryzyko // Rezerwy strategiczne w systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego // Udział wybranych służb w przeciwdziałaniu zagrożeniom epidemiologicznym na przykładzie województwa pomorskiego // Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej oraz Morski Oddział Straży Granicznej w służbie bezpieczeństwa gospodarki morskiej // W uścisku Gazpromu: gazociąg OPAL a bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy // Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej (ICDO) – geneza i działalność // Podstawy prawne i organizacyjne systemu bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej na przykładzie Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego // Organy administracji publicznej a ochrona ludności // Przeciwdziałanie zagrożeniom – misja czy wyzwanie dla samorządu? // Budowa linii kolejowej Baku–Tbilisi–Kars (BTK) – kontrowersje natury politycznej // Obieg informacji i wspomaganie decyzji w sytuacjach kryzysowych na przykładzie systemu wsparcia zarządzania kryzysowego // Analiza koncepcji zabezpieczeń energetyki w zakresie źródeł nieodnawialnych // Wyzwania dla operatorów logistycznych w obliczu zmieniających się modeli funkcjonowania przedsiębiorstw // Bezpieczeństwo w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych – wybrane zagadnienia administracyjnoprawne // Procedury skonteneryzowanego transportu morskiego towarów niebezpiecznych w Unii Europejskiej // Skuteczność współczesnych metod zwalczania przestępstw na szlakach kolejowych w Polsce // Systemy informacyjne jako narzędzie bezpieczeństwa – ochrony i monitoringu centrów logistycznych // Koncepcja nauczania przedmiotów z obszaru logistyki w bezpieczeństwie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej // Agregacja i integracja działań planistycznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym // Zagrożenia wirtualne w profilaktyce pracy szkoły // Responsibility for Driving Vehicles under the Influence of Alcohol or Drugs in the EU Countries and the Former Soviet Republics: Comparative Analysis” (Odpowiedzialność karno-administracyjna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu na przykładzie byłych republik radzieckich – analiza prawnoporównawcza) // Bezprawne niszczenie, uszkadzanie, ukrywanie, czynienie bezużytecznym oraz usuwanie dokumentów // Artykuł 246 k.k. – wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego – jako determinant spadku zaufania do wymiaru sprawiedliwości // Zbieg przestępstw czy zbieg kar – podstawa wymiaru kary łącznej // Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kancelarii doradcy podatkowego w świetle obowiązujących regulacji prawnych // Odpowiedzialność solidarna profesjonalnych pełnomocników za zaległości VAT // Konstytucyjne kompetencje prezydenta w sferze bezpieczeństwa państwa – problemy interpretacyjne // Podstawy konstytucyjne cywilnej kontroli nad Siłami Zbrojnymi RP // Zamachy na nietykalność osobistą dyplomatów – aspekty kryminologiczne i prawne // Ochrona podejrzanego w postępowaniu karnym po nowelizacji z 11 marca 2016 roku // Udział pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym jako gwarancja bezpieczeństwa przebiegu tego etapu procesu karnego // Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego // Globalny problem ochrony środowiska // Prawnokarne aspekty obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i pozbywania się tych nieczystości w sposób zgodny z przepisami // Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa // Bezpieczeństwo e-zakupów i e-zaopatrzenia w przedsiębiorstwie // Design thinking & management w innowacyjnym zarządzaniu produkcją // Źródła finansowania działalności polskich przedsiębiorstw dostępne w ramach europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości // Możliwości wykorzystania finansowania społecznościowego w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce // Kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego w demokratycznym społeczeństwie // Plan inwestycyjny dla Europy jako inicjatywa wspierająca działalność inwestycyjną przedsiębiorstw // Strukturalizacja doświadczeń związanych z podejmowaniem trudnych decyzji menedżerskich // Metafora kostki lodu w kontekście zmian organizacyjnych // Typy strategii opartych na twórczości technologicznej // Innovation strategies – selected aspects (Strategie innowacyjne – wybrane aspekty) // Kompetencje organizacyjne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako czynnik wspierający inteligentne specjalizacje regionów // Finansowanie turystyki na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa // Dojrzałe wdrażanie rozwiązań informatycznych w organizacjach // Zintegrowane zarządzanie rozwojem gminy // Metropolitalne obszary funkcjonalne – doświadczenia i wyzwania // Analiza wpływu prywatnych standardów żywnościowych na eksporterów towarów rolno-spożywczych w Azerbejdżanie w ujęciu założeń realizowanego projektu badawczego.
Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim, polskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3168 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again