Form of Work
Artykuły
(1)
Rozdział
(1)
Author
Misiągiewicz Justyna
(1)
Zajdler Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Bezpieczeństwo energetyczne
(2)
Gaz ziemny
(1)
energia elektryczna
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
2 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-81
We współczesnych stosunkach międzynarodowych dostęp do surowców energetycznych stanowi egzystencjalną potrzebę każdego państwa, warunkującą jego rozwój gospodarczy i społeczny. Polska jest chłonnym rynkiem zbytu dla surowców energetycznych, a jej położenie geograficzne umożliwia odgrywanie roli państwa tranzytowego dla ropy naftowej i gazu ziemnego na rynki europejskie. Założenia strategii energetycznej Polski wynikają z wielu uwarunkowań wynikających zarówno ze złożoności i dynamiki współczesnego rynku energetycznego, jak i interesów wewnętrznych państwa. Kluczowym wyznacznikiem strategii bezpieczeństwa energetycznego Polski są standardy Unii Europejskiej w tym wymiarze. Unia Europejska, jako jeden z najbardziej dynamicznych rynków energetycznych w skali światowej, jest głównym uczestnikiem oddziałującym na międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne. Szacuje się, iż uzależnienie od importu surowców w UE będzie postępować i w związku z tym priorytetem polityki bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich jest utworzenie jednolitego rynku energii oraz solidarność w relacjach z dostawcami. Jak na razie działania Unii Europejskiej w tym wymiarze są niewystarczające. Celem niniejszego opracowania jest tym samym ukazanie specyfiki polityki bezpieczeństwa energetycznego RP w kontekście wymogów UE oraz analiza głównych wyzwań i scenariuszy dla strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa.
No cover
Book
In basket
Kształtowanie bezpieczeństwa energetycznego w regulacjach prawa krajowego : postulowane rozwiązania / Robert Zajdler ; Politechnika Warszawska. Wydział Administracji i Nauk Społecznych // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego : konferencja 5 kwietnia 2016 r. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. strony 138-144.
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliografia strony 143-144.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Obecny poziom rozwoju polityki i regulacji prawa Unii Europejskiej nie zapewniają wystarczającego poziomu jednolitości unijnego rynku energii. Obserwowany jest wciąż wysoki poziom fragmentacji unijnego rynku energii, pomimo podjęcia przez UE szeregu isotnych działań w kierunku integracji tego rynku. Ma to znaczenie dla budowania bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw członkowskich, skutkując chęcią, a niekiedy potrzebą tworzenia krajowych lub regionalnych rozwiązań. Doświadczenia wynikające z funkcjonowania rynku energii w Polsce wskazują, iż szereg kwestii wymaga wciąż zmiany.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again