Form of Work
Artykuły
(2)
Książki
(1)
Rozdział
(1)
Status
available
(1)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(1)
Author
Chmura Alicja
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Misiągiewicz Justyna
(1)
Zajdler Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Bezpieczeństwo energetyczne
(3)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Gaz ziemny
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
NATO
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Prawo
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
energia elektryczna
(1)
prawo humanitarne
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
4 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-81
We współczesnych stosunkach międzynarodowych dostęp do surowców energetycznych stanowi egzystencjalną potrzebę każdego państwa, warunkującą jego rozwój gospodarczy i społeczny. Polska jest chłonnym rynkiem zbytu dla surowców energetycznych, a jej położenie geograficzne umożliwia odgrywanie roli państwa tranzytowego dla ropy naftowej i gazu ziemnego na rynki europejskie. Założenia strategii energetycznej Polski wynikają z wielu uwarunkowań wynikających zarówno ze złożoności i dynamiki współczesnego rynku energetycznego, jak i interesów wewnętrznych państwa. Kluczowym wyznacznikiem strategii bezpieczeństwa energetycznego Polski są standardy Unii Europejskiej w tym wymiarze. Unia Europejska, jako jeden z najbardziej dynamicznych rynków energetycznych w skali światowej, jest głównym uczestnikiem oddziałującym na międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne. Szacuje się, iż uzależnienie od importu surowców w UE będzie postępować i w związku z tym priorytetem polityki bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich jest utworzenie jednolitego rynku energii oraz solidarność w relacjach z dostawcami. Jak na razie działania Unii Europejskiej w tym wymiarze są niewystarczające. Celem niniejszego opracowania jest tym samym ukazanie specyfiki polityki bezpieczeństwa energetycznego RP w kontekście wymogów UE oraz analiza głównych wyzwań i scenariuszy dla strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa.
No cover
Article
In basket
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiego sektora energetycznego w systemie bezpieczeństwa narodowego / Alicja Chmura //W: Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (ASzWoj). - 2018/3 (27) strony 6-26.
Sygnatura: CP-109
Streszczenie: Konsekwencją postępu technicznego i rozwoju współczesnego świata jest rosnące zapotrzebowanie na różne formy energii, w tym energię elektryczną. Efekt ten zauważa się również w Polsce. Międzynarodowe uwarunkowania oraz stan polskiej energetyki skłaniają organy rządowe do podejmowania strategicznych decyzji, dotyczących wyboru głównych kierunków rozwoju tego sektora gospodarki. Jednym z rozpatrywanych rozwiązań jest energetyka jądrowa, która została uwzględniona w planach rozwojowych do 2030 roku. Z różnych powodów idea ta budzi w społeczeństwie szereg kontrowersji. Ich źródłem są obawy przed zagrożeniami, związanymi z eksploatacją elektrowni jądrowej, ekonomiczna opłacalność projektu oraz rzeczywisty wpływ na bezpieczeństwo energetyczne. W artykule uwaga została skoncentrowana na gospodarczych uwarunkowaniach rozwoju energetyki w Polsce jako jednego z istotnych elementów kształtujących bezpieczeństwo narodowe, w tym głównie na bieżącym stanie sektora energetycznego, skutkach zmienności cen surowców energetycznych na rynkach światowych i polskich zobowiązaniach związanych z tworzeniem europejskiej unii energetycznej. Na tym tle inwestycje w energetykę jądrową jawią się nie tylko jako alternatywa, lecz także jeden z najbardziej racjonalnych kierunków rozwoju sektora energetycznego w Polsce.
No cover
Book
In basket
Kształtowanie bezpieczeństwa energetycznego w regulacjach prawa krajowego : postulowane rozwiązania / Robert Zajdler ; Politechnika Warszawska. Wydział Administracji i Nauk Społecznych // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego : konferencja 5 kwietnia 2016 r. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. strony 138-144b57133499.
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliografia strony 143-144.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Obecny poziom rozwoju polityki i regulacji prawa Unii Europejskiej nie zapewniają wystarczającego poziomu jednolitości unijnego rynku energii. Obserwowany jest wciąż wysoki poziom fragmentacji unijnego rynku energii, pomimo podjęcia przez UE szeregu isotnych działań w kierunku integracji tego rynku. Ma to znaczenie dla budowania bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw członkowskich, skutkując chęcią, a niekiedy potrzebą tworzenia krajowych lub regionalnych rozwiązań. Doświadczenia wynikające z funkcjonowania rynku energii w Polsce wskazują, iż szereg kwestii wymaga wciąż zmiany.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Pozycja skierowana do studenctów politologii i stosunków międzynarodowych, w której otrzymują oni po raz pierwszy w naszym kraju, syntetyczny podręcznik akademicki do studiowania bezpieczeństwa międzynarodowego, spełniający rygory gatunku. Książka została przygotowana przez pracowników Zakładu Studiów Strategicznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego. Mają oni za sobą bogatą praktykę w siłach zbrojnych, organach administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz świetnych badaczy akademickich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1062, IBC-1061 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1060/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again