Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(5)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Truchan Jarosław (1976- )
(2)
Babiński Aleksander
(1)
Falecki Janusz
(1)
Górak Aleksandra
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Jałoszyński Kuba
(1)
Kaczmarczyk Barbara
(1)
Lew-Mirski Maciej
(1)
Opioła Marek
(1)
Stęplewski Bogumił
(1)
Wawrzusiszyn Andrzej
(1)
Wiśniewski Bernard
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Zawisza Jerzy
(1)
Łuczak Dariusz
(1)
Żukowski Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Bezpieczeństwo granic
(5)
Straż graniczna
(4)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Granice
(3)
Policja
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Logistyka bezpieczeństwa
(1)
Lotniska
(1)
Organizacja
(1)
Ratownictwo
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
System obronny państwa
(1)
Służby specjalne
(1)
Terroryzm
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Województwo lubelskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Inżynieria i technika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
8 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-81
Streszczenie: W latach 2017/2018 posłowie oraz doradcy Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach projektu „GRANICA”, uczestniczyli w wizytacjach granic państwa. Celem wizyt było zapoznanie się z działaniami, problemami i oczekiwaniami podmiotów państwa realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa w rejonach przygranicznych. Ze względu na charakter merytorycznego zainteresowania Komisji głównymi podmiotami, będącymi przedmiotem wizytacji, były służby i formacje sektora pozamilitarnego. Podczas wizyt członkowie Komisji spotkali się także z przedstawicielami terenowej administracji rządowej oraz spółek strategicznych Skarbu Państwa, mającymi swoje siedziby na wizytowanym terenie.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 31-34.
Streszczenie: Celem pracy jest określenie uwarunkowań działania Straży Granicznej jako ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego w portach lotniczych. Głównym problemem do rozwiązania są determinanty organizacji działań Straży Granicznej w portach lotniczych. Zakres pracy obejmuje rozwiązania prawno-organizacyjne stosowane przez Straż Graniczną w systemie cywilnych portów lotniczych wykorzystywanych do transportu pasażerskiego [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17018/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-54.
Streszczenie: Od początku istnienia każdego państwa kluczowym elementem który stanowił priorytet jego działania, było zapewnienie bezpieczeństwa w państwie oraz jego obywatelom w taki sposób aby zagwarantować możliwość samorozwoju oraz stabilizacji godnego życia w społeczeństwie. Potrzeba bezpieczeństwa, spokoju i stabilności według piramidy potrzeb Maslowa jest pierwszą koniecznością zaraz po potrzebach fizjologicznych oraz biologicznych dlatego tak ważne jest dążenie do jej zaspokajania. „»Konsekwencją zaniechania tej potrzeby jest strach, lęk, niepewność, a także brak szansy na rozwój«. »Zagrożenie bezpieczeństwa jest więc potencjalnym albo już panującym zjawiskiem, wydarzeniem negatywnie oddziałującym na system wartości i interesy, powodujący niebezpieczeństwo dla poziomu życia i zdrowia, warunków istnienia, własności prywatnej i publicznej oraz środowiska«. »Funkcjonowanie formacji, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwo to niezbędny element każdego państwa«.” W mojej pracy podjąłem się zbadania oraz opisania problematyki związanej z kształtowaniem bezpieczeństwa na granicznych przejściach drogowych przez Straż Graniczną, w zakresie dotyczącym odczucia kształtowanego bezpieczeństwa przez Straż Graniczną u obywateli na lądowych przejściach granicznych. Jednocześnie chcę określić jakie elementy kształtowania bezpieczeństwa wpływają na bezpieczeństwo przekraczających granicę. Opierając się na przeprowadzonych przeze mnie badaniach w formie ankiety, z grupą badaną obejmującą ludność w miejscowości Terespol, oraz dostępnych podstawach prawnych chcę określić rolę oraz znaczenie Polskiej formacji Straży Granicznej na drogowych przejściach granicznych ze szczególnym uwzględnieniem placówki Straży Granicznej w miejscowości Terespol. Jednocześnie chcąc zagłębić się w przedstawioną przeze mnie problematykę za cel mojej pracy obrałem przedstawienie oraz dokonanie analizy, roli i znaczenia Straży Granicznej na granicznych przejściach drogowych. W pierwszym rozdziale aby odpowiednio zagłębić się w tematykę Straży Granicznej postanowiłem przedstawić jej genezę poglądowo od czasów Korpusu Ochrony Pogranicza założonego w 1924 roku, przez Wojska Ochrony Pogranicza z 1945 roku, aż do roku 1991 kiedy to 16 maja utworzono Straż Graniczną. Po zapoznaniu się z rysem historycznym tej jednostki sięgnąłem do ujęcia podstaw teoretycznych mówiących o Straży Granicznej, aby szczegółowo scharakteryzować rolę jaką pełni ta jednostka w kontekście kształtowania i dbania o bezpieczeństwo wewnętrzne, jednocześnie mając na względzie obowiązujące podstawy prawne na jakich funkcjonuje obecnie ta jednostka. W drugim rozdziale korzystając z dostępnych informacji uzyskanych na złożony przeze mnie wniosek do Komendanta placówki Straży Granicznej w miejscowości Terespol przeprowadziłem szczegółową charakterystykę funkcjonowania jednostki na przejściu drogowym, z opisem wcześniej wymienionego przejścia drogowego. Mając następnie na celu scharakteryzowanie tego przejścia drogowego w wywiadzie środowiskowym dążyłem do przedstawienie sposobu realizacji ustawowych zadań na tym obszarze, jednocześnie mając na względzie strukturę, budowę danego przejścia, jego wyposażenie zarówno w kontekście pojazdów wykorzystywanych przez funkcjonariuszy, na ogólnym wyposażeniu magazynu kończąc. Wystosowałem również swój krytyczny pogląd dla ewentualnych niedociągnięć, błędów w organizacji oraz niejasności w skonkretyzowaniu wykonywanych działań w ramach ustawowych obowiązków jednostki. Jednak na koniec tego rozdziału konieczne jest podkreślenie tego z jakimi jednostkami i na jakich warunkach Straż Graniczna współpracuje z innymi podmiotami zapewniającymi bezpieczeństwo wewnętrzne, ważne jest również skąd wynika potrzeba współpracy z tymi podmiotami, co najlepiej przedstawić na opisanym z życia przykładzie za równo samodzielnej akcji SG jak i tej z koniecznością nawiązania współpracy z pomiotami pomocniczymi. Rozdział trzeci stanowi element odkrywczy mojej pracy ponieważ odnosi się i opiera całkowicie na przeprowadzonej przeze mnie ankiecie na temat tego, jak działania realizowane przez placówkę Straży Granicznej w miejscowości Terespol, wpływają na odczucie bezpieczeństwa jej mieszkańców, jak radzenie sobie z przemytem na granicy wpływa na jakość ich życia lub czy wpływa w jakimkolwiek stopniu. Grupą badaną w mojej ankiecie były tylko i wyłącznie osoby stale zamieszkujące teren miasta Terespol oraz część funkcjonariuszy Służby Celnej w Koroszczynie współpracującymi z placówką SG. Po przedstawieniu wyników ankiety konieczne było jej omówienie pod kątem merytorycznym z mojego bezstronnego punktu widzenia na potrzebę kolejno wyciągnięcia wniosków na podstawie otrzymanych wyników. Dla dopełnienia poruszonej tematyki, na podstawie zarówno wywiadu środowiskowego jak i ankiety, podjąłem się sformułowania ewentualnych propozycji zmian w zakresie usprawnienia funkcjonowania przejścia drogowego w Terespolu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17040/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa / Bogumił Stęplewski. - Wydanie I. - Warszawa : Difin, 2019. - 180 stron : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Zakres teorii i praktyki logistyki bezpieczeństwa // Inżynieria zarządzania logistyką bezpieczeństwa // Nowoczesne technologie a potrzeby logistyki bezpieczeństwa // Podstawy normatywnych wymagań bezpieczeństwa systemów logistycznych // Inżynieria ryzyka w logistyce bezpieczeństwa // Logistyka jako narzędzie racjonalizacji decyzji w systemach bezpieczeństwa // Powiązanie zarządzania z logistyką bezpieczeństwa z systemami gospodarczymi państwa.
Streszczenie: Logistyka bezpieczeństwa jest aktualnie na etapie wyodrębniania się jako nauka szczegółowa tworząca własną teorię i praktykę definiowania procesów logistycznych, jakie zachodzą w gospodarce obronnej, siłach zbrojnych, zarządzaniu kryzysowym i bezpieczeństwie biznesu. Szeroki zakres zainteresowania logistyki bezpieczeństwa dotyczący funkcjonowania jej zróżnicowanych procesów logistycznych powoduje, że niezbędnym jest szeroko rozumiana integracja między wieloobszarowymi operacjami, strategicznymi i normatywnymi decyzjami w sferze logistyki państwa oraz z całym systemem zarządzania Gospodarki Narodowej pracującym dla sfery bezpieczeństwa społecznego. W publikacji podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na wybrane pytania z inżynierii procesów logistycznych w obszarze bezpieczeństwa. Autor zdaje sobie sprawę z tego, że „rozpędzonego świata” nie zatrzymamy, a zaprezentowane rozważania z zakresu teorii logistycznej i przytoczone przykłady mogą być pomocne w zdobywaniu i doskonaleniu wiedzy z inżynierii procesów logistycznych przez studentów i praktyków zainteresowanych tym obszarem funkcjonowania służb, instytucji oraz przedsiębiorstw zajmujących się problematyką logistyki bezpieczeństwa. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21617, I-21616 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21615/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla bezpieczeństwa)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Granica Państwa - pojęcie i istota // Współczesne uwarunkowania ochrony granicy państwowej RP // Interdyscyplinarność zagrożeń granicznych // Poznawcze i utylitarne aspekty działań ratowniczych.
Streszczenie: W niniejszym opracowaniu opisano podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem w obszarach przygranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony granic państwowych RP, a także określeniem zagrożeń występujących w tych obszarach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2462, IBC-2461 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2460 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia, wykaz aktów prawnych strony 129-136.
Zawiera: Zakres przedmiotowo-podmiotowy rozważań // Zagrożenia przestępczością graniczną // System ochrony granicy państwowej // System zarządzania kryzysowego straży granicznej // Wnioski i rekomendacje.
Streszczenie: W niniejszej publikacji poruszono temat ochrony granicy państwowej, w szczególności Rzeczypospolitej Polskiej i działalności służby granicznej. Omówiono źródła i podział zagrożeń związanych z ochroną granicy, przedstawione zostały charakterystyki zagrożeń. Przedstawiono także system zarządzania kryzysowego starży granicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2840, IBC-1845 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1844/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 397-407.
Zawiera: Środowisko bezpieczeństwa i jego wyzwania // Suwerenność drogą do bezpiecznej państwowości // Bezpieczeństwo państwa wobec ewolucji zagrożeń współczesnego świata // Budowa bezpieczeństwa zbiorowego // Odpowiedzialność organów państwa za bezpieczeństwo narodowe i ich kompetencje // Gotowość obronna państwa podstawą jego bezpieczeństwa // System stałych dyżurów // Współczesny świat wobec terroryzmu // Zagrożenia terroryzmem mórz i oceanów // Organizacje międzynarodowe w walce z terroryzmem // Bezpieczeństwo RP składowym elementem bezpieczeństwa Unii Europejskiej // Grupa Wyszehradzka i Trójkąt Weimarski wsparciem bezpieczeństwa Polski po 1989 roku // Zagrożenia cyberterroryzmem - strategia obrony // Instytucje państwowe w przeciwdziałaniu aktom terroru na obszarze RP // Zagrożenia układu z Schengen // Bezpieczeństwo informacyjne a bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2672, IBC-2671 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2670/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 141-152.
Zawiera: Granice państwowe // Formacje ochronne granicy II RP (1918-1939) // Straż graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa // Policja w systemie bezpieczeństwa państwa // Straż graniczna i Policja jako podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo granicy UE.
Streszczenie: Niniejsza publikacja jest próbą wskazania wybranych mechanizmów współdziałania, które zostały wypracowane przez struktury państwa odpowiedzialne za ochronę granicy oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2803, IBC-2080, IBC-2079 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again