Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(10)
Publikacje fachowe
(4)
E-booki
(3)
Artykuły
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Rozdział
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(11)
Author
Gierszewski Janusz
(3)
Pieczywok Andrzej
(3)
Bąk Damian
(2)
Kielin Jan
(2)
Komorowska Karen
(2)
Wojtasiak Beata
(2)
Zaciera Konrad
(2)
Zboina Jacek
(2)
Brzezińska-Pająk Marta
(1)
Chyla Karolina
(1)
Drabik Krzysztof
(1)
Drewniacka Beata
(1)
Fereński Piotr J
(1)
Gietner Mateusz
(1)
Gwardyński Robert
(1)
Habdas Marta
(1)
Jach Dominika
(1)
Jaremczuk Edward Janusz
(1)
Kil-Matlak Aleksandra
(1)
Kisilowska Małgorzata
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Kolański Błażej
(1)
Kondraciuk Piotr
(1)
Kopecka-Piech Katarzyna
(1)
Kowalczewska Kaja
(1)
Kośmider Tomasz
(1)
Nahirny Rafał
(1)
Nakielski Grzegorz
(1)
Nikiel Sławomir
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Olszewski Bogusław
(1)
Pawłowski Jacek
(1)
Piwowarski Juliusz (1954- )
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Sarosiek Anna
(1)
Sałaciński Krzysztof
(1)
Sobór Ewa
(1)
Stasiowska Justyna
(1)
Tańczuk Renata
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wojtaszewski Piotr
(1)
Wójtowicz Tomasz
(1)
Zamorska Magdalena
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Audience Group
Inżynierowie pożarnictwa
(1)
Konserwatorzy zabytków
(1)
Muzealnicy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Zarządcy nieruchomości
(1)
Subject
Bezpieczeństwo kulturowe
(9)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(6)
Dobra kultury
(3)
Ochrona zabytków
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo kulturowe państwa
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Kultura
(2)
Muzea
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Budownictwo
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Emigracja
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Ewakuacja materiałowa
(1)
Globalizacja
(1)
Migracja
(1)
Muzealnictwo
(1)
Nauki o bezpieczeństwie
(1)
Obiekty sakralne
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Pożary
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Wojna
(1)
Zagrożenia
(1)
działania militarne
(1)
edukacja
(1)
informacja
(1)
kultura i sztuka
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1989-2000
(3)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Opracowanie
(2)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Etnologia i antropologia kulturowa
(2)
Kultura i sztuka
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
16 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-40
Tematem artykułu jest problematyka bezpieczeństwa kulturowego rozpatrywana w ujęciu ogólnym. Głównym powodem poruszania kwestii bezpieczeństwa kulturowego i podkreślania istoty koniecznośći podjęcia debaty w zakresie bezpieczeństwa kulturowego jest niedobór wiedzy w danym obszarze. Ponadto artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z edukacją kulturową.
No cover
Article
In basket
Zwiększenie świadomości społecznej w aspekcie ochrony dóbr kultury – szansą rozwoju bezpieczeństwa kulturowego / Karen Komorowska //W: Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono = Pro Publico Bono Scientific Papers. - 2020 numer 1 (1) strony 75-95.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Kultura dzięki swojej bogatej zawartości niesie pewnego rodzaju przekaz wspierający edukację. O ile zachodząca interakcja pomiędzy edukacją a ochroną dziedzictwa kulturowego jest zdecydowanie odmienna, to ochrona dóbr kultury wymaga wsparcia poprzez edukację. Niezwykle ważne jest przekonanie obywateli do wspierania działań związanych z ochroną dóbr kultury, gdyż stanowi to jeden z warunków funkcjonowania tego przedsięwzięcia. Celem artykułu jest wskazanie, jakie działania należy podjąć, aby usprawnić proces ochrony dóbr kultury oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby społeczeństwo było bardziej świadome obowiązków ochrony i dbania o wspólne dziedzictwo narodu. Publikacja w pierwszej części stanowi wprowadzenie do tematu ochrony dóbr kultury w Polsce. Z uwagi na różnorodne definicje przedmiotu ochrony, którym są dobra kultury, przeanalizowano i wyjaśniono istotę tego pojęcia oraz terminów ściśle z nim związanych, wskazano również, jak należy rozumieć przedsięwzięcie ochrony w odniesieniu do dóbr kultury. W dalszej części przedstawiono znaczenie ochrony dóbr kultury dla życia społecznego oraz ukazano wkład kultury w proces tworzenia się grup, społeczeństw i narodów. Zgromadzony przez autorkę materiał stanowi odpowiedź na główny problem badawczy, który przyjął formę pytania: dlaczego bezpieczeństwo kulturowe, a co za tym idzie ochrona dóbr kultury jest i powinna być ważna dla każdego z nas? Ostatnia część artykułu podkreśla ogromną rolę edukacji w obszarze ochrony dóbr kultury, a także wskazuje przełomową szansę dla rozwoju ochrony dóbr kultury, jaką stanowi rozwijanie w świadomości społecznej potrzeby dbania o dziedzictwo wspólne.
No cover
Book
In basket
Wybrane problemy bezpieczeństwa kulturowego w aspekcie lokalnym / dr Piotr Kondraciuk // W: Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym : materiały z konferencji, Zamość, 25 czerwca 2010 r. : praca zbiorowa / opracowanie i redakcja Marek Gąska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Zamość : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2011. strony 111-120 .
Sygnatura: B-455/Czyt.
Streszczenie: W prezentowanym artykule autor skupił się na wybranych i aktualnych dla społeczności lokalnych aspektach bezpieczeństwa kulturowego związanych z ochroną zabytków na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Book
In basket
Bibliografia na stronach [271]-284.
Streszczenie: Autorzy podejmują próbę antropocentrycznego ujęcia bezpieczeństwa kulturowego człowieka w kontekście kryzysu jego tożsamości. Prezentowana praca zawiera wiele ważnych i interesujących analiz tego zagadnienia w ujęciu systemowym. Jednym z problemów podejmowanych w publikacji jest człowiek funkcjonujący w procesie zmiany społecznej. Główna płaszczyzną rozważań są procesy wpisane w ponowoczesność, takie jak: modernizacja społeczna, kultura masowa czy cyberkultura. Procesy globalizacji uwypuklają narcystyczną (egoistyczną) naturę człowieka, objawiającą się odrzuceniem dotychczasowych reguł, wartości i sposobów zachowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3285, IBC-3284, IBC-3283 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15167/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach, indeks.
Streszczenie: Monografię podzielono na trzy części. Część pierwszą poświęcono zagadnieniom specyfiki polskiego modelu nauk o bezpieczeństwie, druga część dotyczy problematyki bezpieczeństwa jako przedmiotu poznania różnych dyscyplin naukowych, a trzecia zagadnieniom związanym z ujmowaniem domeny bezpieczeństwa w praktyce dydaktycznej uczelni i innych ośrodków edukacyjnych w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2480, IBC-2479 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2478 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wsparcie dla wymiany informacji pomiędzy wojskiem a służbami cywilnymi dla ochrony dziedzictwa kulturowego w czasie działań wojennych / Sławomir Nikiel, Grzegorz Nakielski // W: Współczesne środowisko bezpieczeństwa / red. nauk. Krzysztof Rokiciński, Stanisław Mikołajczak, Oksana Oszowska. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016. - str. 527-531 .
Sygn. IBC-2200
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliografia na stronach 209-222.
Zawiera: Zagrożenia kulturowe państw kształtujących społeczeństwo wielokulturowe // Zagrożenia kulturowe społeczności regionalnej i pogranicza // Zagrożenia kulturowe w perspektywie personalnej // Bezpieczeństwo kulturowe w kontekście idei zrównoważonego rozwoju.
Współfinansowanie: Akademia Pomorska (Słupsk), Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" (Kraków)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3116 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3115/Czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. IBC-3154
Book
In basket
Bibliografia na stronie [618] i bibliografia, netografia,wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Streszczenie: Celem opracowania według autorów było przygotowanie i wydanie podręcznika akademickiego z zakresu podstaw bezpieczeństwa narodowego dla potrzeb studentów w uczelniach wyższych. Opracowanie jest syntezą aktualnej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz prezentuje wyniki dotychczas prowadznych badań i rozważań naukowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2367, IBC-2366 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2365/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie wnosi wiele nowych i ważnych elementów - zarówno w wymiarze metodologicznym, poznawczym, jak i utylitarnym - w obszarze nauki o polityce, internacjologii oraz sekuritologii. Podkreślić należy dobrze przemyślaną i w efekcie spójną konstrukcję pracy, a także dbałość wszystkich autorów o wnikliwą analizę podejmowanych problemów: od repatriacji, przez zderzenie demograficzne , bezpieczeństwo demograficzne, bezpieczeństwo migracyjne, procesy dechrystianizacji i islamizacji, tzw. "prawdę historyczną" , kulturę pokoju, aż po kwestie odnoszące się do ludobójstwa. (...) Szczególnie pozytywnie należy ocenić odważne (czytaj: wolne od ograniczeń political correctness), poparte rzetelną argumentacją prognozy - obecne w niemal wszystkich artykułach. (...) W książce nie brakuje kontrowersyjnych tez i opinii (wydaje się, że świadomie na pograniczu języka nauki i wyrazistej publicystyki), a to zwiastuje interesującą dyskusją nad jej zawartością. [dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2546 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2545 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliografia, netografia przy pracach. Indeks.
Zawiera: Nowe powiązania // Wizualne przyjemności // Strefy konfliktów.
Publikacja dofinansowana przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Streszczenie: "Pytamy o pragnienia dronów w tytule niniejszej książki z dwóch zasadniczych powodów. Chcieliśmy w ten sposób nawiązać do osobliwego doświadczenia kontaktu z bezzałogowcem w sytuacji, gdy operator znajduje się poza naszym polem widzenia. Wówczas dron zdaje się nie tylko enigmatyczną czarną skrzynką, ale także obcą i nieprzejrzystą maszyną żyjącą własnym życiem i skrywającą szereg tajemnic. W tradycji psychoanalitycznej tajemnica pragnienia Innego odgrywa kluczową rolę w procesie formowania się tożsamości jednostki. Czy w takiej właśnie sytuacji pytanie to nie powraca w odniesieniu do nowoczesnych technologii? Dlatego, parafrazując tytuł słynnego eseju W. J. T. Mitchella o pragnieniach obrazowych, mieliśmy nadzieję sprowokować/zachęcić zarówno autorów, jak i czytelników do refleksji nad nowoczesną technologią, która nie ujmowałaby dronów wyłącznie jako narzędzi w rękach jednostek, ale właśnie jako równoprawnych aktorów społecznych wywierających realny wpływ na świat." (Ze Wstępu)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21888 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21329/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 183-190.
Wydawnictwo finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu nr DOB-BIO7/08/01/2015 pn. "Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast"
Streszczenie: Publikacja przedstawia wyniki prowadzonych badań dotyczących uwarunkowań bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych i muzealnych. Dziedzictwo kulturowe i kultura własnego narodu jako przedmiot bezpieczeństwa posiada specyficzne cechy wymagające szczególnych procedur i środków. Obiekty zabytkowe i muzealne są z jednej strony otaczane szczególną troską, co wymaga dużych nakładów finansowych, z drugiej strony ze względu na cechy historyczne obiektu nie zawsze jest możliwe zastosowanie wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej. Specyfika obiektów zabytkowych i muzealnych, ich szczególne cechy stwarzają konieczność zastosowania szczególnych, dedykowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ochrony przeciwpożarowej. Prowadzenie badań naukowych w tym zakresie jest uzasadnione poszukiwaniem wiedzy dotyczącej przyczyn, zagrożeń oraz skutków pożarów w tych obiektach, co pozwoli na wdrażanie skuteczniejszych rozwiązań w zakresie technicznym i organizacyjnym ochrony przeciwpożarowej. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach jest problemem złożonym wymagającym nie tylko właściwego przygotowania administratorów do zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych, ale również właściwego przygotowania procedur, zamierzeń profilaktycznych i służb uczestniczących w działaniach ratowniczych. [fragment książki]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21235 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21156/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 155-157.
Zawiera: Tworzenie scenariuszy rozwoju pożaru w muzeach // Wymagania dla systemów wspomagających procesy ewakuacji zbiorów, dóbr i eksponatów zabytkowych znajdujących się w chronionych obiektach // Program certyfikacji obiektów muzealnych i zabytkowych.
Dla zarządców obiektów muzealnych i zabytkowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Publikacja opracowana w ramach projektu nr DOB-BIO7/08/01/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast"
Streszczenie: Książka prezentuje ważne informacje związane z nowymi narzędziami do doskonalenia warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektów muzealnych oraz ich zbiorów, uwzględniającymi certyfikację rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Certyfikacja ta jest oferowana dla zarządców obiektów muzealnych i zabytkowych, ale z pewnością spotka się również z dużym zainteresowaniem w środowisku pożarniczym, wśród rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na uwagę zasługuje przedstawienie propozycji wykorzystania systemu wspomagającego procesy ewakuacji zbiorów, dóbr i eksponatów, jak również założenia modelowe dla scenariuszy pożarowych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21338/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach [157]-166.
Zawiera: Kulturowy wymiar bezpieczeństwa // Bezpieczeństwo społeczności lokalnych // Bezpieczeństwo kulturowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2984, IBC-2983, IBC-2970 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2968 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Zawiera: Konflikty zbrojne, kulturowe i terroryzm. Nowe wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego // Uroczysta sesja na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 50. rocznicy podpisania konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego // Międzynarodowe, regionalne i lokalne inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonego dziedzictwa kultury.
Tekst częściowo tłumaczony z języka angielskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2566 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera: Ewakuacja osób i dóbr cywilnych podczas konfliktu zbrojnego w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego // Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego // Wkład Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w ochronę dziedzictwa // Program Błękitnej Tarczy - pogotowia, pomocy, doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury z perspektywy światowej, europejskiej i polskiej - doświadczenia i propozycje działań // Ochrona obiektów zabytkowych i ewakuacja zbiorów muzealnych // Pożary obiektów zabytkowych w ostatnich latach - przyczyny i statystyki // Wykorzystanie mgły wodnej do polepszania warunków w kontekście wybranych zagrożeń - zarys zagadnienia // Wybrane aspekty ewakuacji osób i mienia z obiektów zabytkowych // Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji w obiekcie zabytkowym // Prezentacja projektu OZAB // Wprowadzenie do ćwiczeń w Bazylice Mariackiej // Wybrane aspekty prawne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych - warunki ewakuacji, wyposażenie w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe // Ryzyka związane z przemieszczeniem dzieł sztuki. Ocena stanu aktualnego i ukierunkowanie na przyszłość // Katastrofa budowlana na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - case study // Pożar katedry w Gorzowie Wielkopolskim - case study // Uwagi dotyczące badań drewnianego obiektu zabytkowego po pożarze (na przykładzie budowli sakralnej) // Aspekty konserwacji zbiorów zabytków w sytuacji zniszczeń spowodowanych zagrożeniami lub akcjami ratowniczymi.
Streszczenia w języku angielskim przy niektórych pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2061/1 Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again