Źródło opisu
Katalog zbiorów
(64)
Forma i typ
Książki
(30)
Artykuły
(24)
Publikacje naukowe
(11)
Publikacje fachowe
(8)
Dostępność
tylko na miejscu
(26)
dostępne
(14)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(26)
Autor
Kustra Witold
(4)
Pączek Bartłomiej
(3)
Kubiak Krzysztof
(2)
Rokiciński Krzysztof
(2)
Szubrycht Tomasz
(2)
Telak Jerzy
(2)
Walczak Igor
(2)
Anastasakos A.A
(1)
Bolewski Andrzej (wojskowość)
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Bralewska Karolina
(1)
Bugajski Dariusz R
(1)
Bursztyński Andrzej
(1)
Colonna G.R
(1)
Czyż Stefan Emilian
(1)
Częścik Robert
(1)
Dembsey Nicholas A
(1)
Eilitz B
(1)
Fiss Manfred
(1)
Gartowski Tomasz
(1)
Gałecki Andrzej
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Godlewski Maciej
(1)
Goulielmos A.M
(1)
Grant N
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Hoppe Ewelina
(1)
Jacoby David J
(1)
Janssen Ben
(1)
Kakietek Michał
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kettle M
(1)
Knegt Ann-Marie
(1)
Kowalski Adam
(1)
Kołdys Karolina
(1)
Kożuchowski Adam
(1)
Krysiński Stanisław
(1)
Kunze T
(1)
Kurowski Jacek
(1)
Kułakowska Aneta
(1)
Kwiatkowski Antoni. płk poż. prof. dr
(1)
Lijewski Artur
(1)
Magda Andrzej
(1)
Makowski Andrzej
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Michalski Andrzej
(1)
Mickiewicz Piotr
(1)
Miętkiewicz Rafał
(1)
Nawrot Justyna
(1)
Neubauer Tomasz
(1)
Niemczyk Munwitt
(1)
Niwczyk Anna
(1)
Peratoner L
(1)
Pietrzak Krystian
(1)
Pursiainen Christer
(1)
Roschninski O
(1)
Rudnik Ewa
(1)
Rybak Robert
(1)
Sanchez de Muniain Jose Maria
(1)
Seray Jacques
(1)
Siudy Bogdan
(1)
Skorek Grzegorz
(1)
Sorokosz Ryszard
(1)
Sosnowski Piotr
(1)
Stupak Tadeusz
(1)
Telak Oksana
(1)
Ustrzycki Maciej
(1)
Walczak Janusz
(1)
Wikarczyk Agnieszka
(1)
Winiarska Magdalena
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Wong K
(1)
Woźniak Robert
(1)
Wódz Krzysztof
(1)
Zaborowski Tadeusz
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Żylińska Justyna
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(7)
2010 - 2019
(39)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(11)
Kraj wydania
Polska
(62)
Szwecja
(1)
Egipt
(1)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(61)
angielski
(1)
francuski
(1)
ukraiński
(1)
Odbiorca
Prawnicy
(1)
Temat
Bezpieczeństwo morskie
(29)
Porty morskie
(17)
Bezpieczeństwo pożarowe
(16)
transport wodny (morski i rzeczny)
(13)
Statki wodne
(11)
Bezpieczeństwo
(10)
Bezpieczeństwo narodowe
(8)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(8)
transport wodny (morski, rzeczny)
(8)
Terroryzm
(6)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(4)
Unia Europejska (UE)
(4)
Wojsko
(4)
bezpieczeństwo powszechne
(4)
Morza
(3)
Ratownictwo
(3)
Ratownictwo morskie
(3)
Statki
(3)
System obronny państwa
(3)
Służby mundurowe
(3)
Współdziałanie służb
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
służby ratownicze
(3)
terminale pasażerskie
(3)
Administracja publiczna
(2)
Bezpieczeństwo cywilne
(2)
Infrastruktura krytyczna
(2)
Katastrofy morskie
(2)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Logistyka
(2)
Ochrona ludności
(2)
Palność - badanie
(2)
Prawo morskie
(2)
Przestępczość
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Transport
(2)
Woda morska
(2)
Wody śródlądowe
(2)
Współpraca cywilno-wojskowa
(2)
Zagrożenia
(2)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(2)
marynarka wojenna
(2)
monitoring
(2)
przepisy
(2)
regiony bałtyckie
(2)
Żegluga
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Atak terrorystyczny
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo transportu
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Bezzałogowe pojazdy nawodne (USV)
(1)
Dekontaminacja
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Ekonomia
(1)
Gospodarka
(1)
Hydrologia
(1)
Innowacje
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Kąpieliska
(1)
LPG
(1)
Lotniska
(1)
Marynarka handlowa
(1)
Morze
(1)
Narkotyki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Palność
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Polimery
(1)
Powódź
(1)
Pożary
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Socjologia
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Wentylacja
(1)
Woda
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wypadki morskie
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(4)
Województwo zachodniopomorskie
(2)
Holandia
(1)
Region bałtycki
(1)
Rotterdam (Holandia)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(8)
Materiały konferencyjne
(6)
Praca zbiorowa
(5)
Monografia
(3)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(15)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Transport i logistyka
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
64 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bezpieczeństwo ruchu statków i poprawa poziomu czystości mórz Unii Europejskiej w działalności EMSA / Bartłomiej Pączek // W: Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku: między teorią a praktyką / red. Agnieszka Zaremba, Bartłomiej Zapała. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - s.180-191 .
Sygn. IBC-857/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bezpieczny pokład Gryfa / Adam Kowalski // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/8 strony 18-21.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego na promach morskich, przewożących zarówno pasażerów jak i pojazdy wraz z ładunkiem na przykładzie promu Gryf. Przedstawiono urządzenia ochrony przeciwpożarowej: centrale, czujki i urządzenia gaśnicze. Opisano zasady i możliwości udzielania pomocy na morzu oraz, ze względu na specyfikę transportu morskiego, konieczność wyszkolenia załogi w zakresie prowadzenia akcji gaśniczej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kodeks ISPS - ochrona bezpieczeństwa portów morskich / Krystian Pietrzak, Artur Lijewski // W: Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych / red.nauk. Krzysztof Chwesiuk [i in.]. - Szczecin : Akademia Morska w Szczecinie, 2004. - s. 108-111 .
Sygnatura: B-134
Książka
W koszyku
T ł.tyt.; Bezpieczeństwo statków na morzu i w portach
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-4092/A [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Krajowy system bezpieczeństwa morskiego / Tadeusz Stupak //W: Kwartalnik Policyjny. - 2017/4 strony 94-99.
Sygnatura CP-121
Każdy statek musi posiadać wyposażenie radiowe umożliwiające w razie katastrofy wezwanie pomocy z lądu. Sprzęt radiowy ma umożliwić komunikację foniczną oraz automatyczne wysłanie alarmu. Rodzaj środków zależy od odległości statku od brzegu. Ponadto są używane radiopławy pozwalające wyznaczyć za pomocą satelitów miejsce katastrofy i transpondery do lokalizacji rozbitków w obszarze poszukiwań. System Automatycznej Identyfikacji AIS oraz System Identyfikacji i Śledzenia dalekiego zasięgu LRIT monitorują ruch statków i wspomagają Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (wchodzący w skład europejskiego systemu), który bazuje na obserwacji radarowej dla nadzoru nad ruchem statków wzdłuż naszych brzegów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Worldwide security measures for shipping, seafarers and ports / A.M. Goulielmos, A.A. Anastasakos // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2005/4 Vol. 14 s.462-478.
Bibliogr. 39 poz.
Tł. tyt.: Środki światowego bezpieczeństwa dla floty, marynarzy i portów
Omówiono nowe regulacje prawne zawarte w dokumencie IMO SOLAS/ISPS dotyczącym bezpieczeństwa portów i morskich obiektów transportowych. Szczegółowo przedstawiono zawartość ustanowionych regulacji wiążących się z bezpieczeństwem zbiorników statków i kontrolą bezpieczeństwa.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Safety at sea / G.R. Colonna // NFPA Journal. - 2001/1 Vol. 95 s.28-29.
Tł.tyt.; Bezpieczeństwo na morzu
Wymagania normy NFPA 301 dotyczącej bezpieczeństwa statków na morzu (m.in. skutecznej wentylacji).
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia na stronach 251-252.
Zawiera: Wypadki okręt - jednostka cywilna // Wypadki okręt - okręt // Inne nieszczęśliwe wypadki.
Streszczenie: Przedmiotem badań są przedstawione w niniejszej monografii niektóre, wybrane wypadki morskie. Badania dotyczyły przede wszystkim przeanalizowania i oceny powodu i wpływu wypadków morskich z udziałem okrętów Marynarki Wojennej na bezpieczeństwo pływania i wykonywanych zadań przez ich załogi. Zdarzenia te podzielono na trzy grupy. Pierwszą stanowi analiza sprawozdań, protokołów i relacji uczestników wypadków, kolizji i zderzeń okrętów z jednostkami cywilnymi różnych bander. Druga grupa wypadków to zdarzenia z udziałem jednostek nawodnych i podwodnych Marynarki Wojennej. Trzecia natomiast to zderzenia, pożary, kolizje, wejścia na mieliznę i inne nieszczęśliwe wypadki, które na przestrzeni lat miały miejsce na okrętach Marynarki Wojennej. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2926 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2925/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Monitoring i systemy bezpieczeństwa na promach i statkach żeglugi morskiej // Ochrona Mienia i Informacji. - 2018/6 strony 16-20.
Sygnatura CP-84
Transport towarów morzem stanowi znaczny procent ogólnej wymiany handlowej na świecie. Jakiekolwiek zaburzenia w funkcjonowaniu złożonego systemu transportowego mogą doprowadzić do różnego rodzaju negatywnych skutków. Mogą one być odczuwalne zarówno przez producentów, firmy żeglugowe, terminale przeładunkowe, sięgając, aż po odbiorcę. Zapewnianie poziomu bezpieczeństwa jest złożonym procesem, na który wpływ ma szereg międzynarodowych regulacji prawnych oraz tych ustanawianych na poziomie lokalnym. Wypadki, jakie miały miejsce na obszarach morskich wpływają na szukanie rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa żeglugi. Rezultatem prac są wprowadzane między innymi poprawki do Konwencji SOLAS`741 . Dokumentem, który został włączony do Konwencji SOLAS`74, jako rozdział IX jest Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statku i Zapobieganiem Zanieczyszczaniu (ISM). Przedstawiono monitoring i systemy zarządzania bezpieczeństwem statku.
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono aspekty ewentualnych działań terrorystycznych w strefie polskich obszarów morskich i w aglomeracjach nadmorskich, poddano analizie przewidywane sposoby działań terrorystycznych i specjalnych z uwzględnieniem charakteru zagrożenia komunikacji morskiej, morskich budowli hydrotechnicznych, infrastruktury portowej, a także warunków naturalnych, demograficznych i społeczno-ekonomicznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-615, IBC-614, I-17764, I-17763 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-17762/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Systemy ochrony morskiej infrastruktury krytycznej / Magdalena Winiarska // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2013/3 s.28-29.
Przedstawia zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa portów i skutecznego zabezpieczenia morskiej infrastruktury.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 85-89.
Streszczenie: Niniejsza praca porusza od podstaw problem bezpieczeństwa transportu morskiego na Morzu Bałtyckim. Wyróżniono w niej czynniki składowe bezpieczeństwa człowieka, statku, infrastruktury portu. W pracy poruszono wątki katastrof morskich z udziałem statków, ale również pomysły na przeciwdziałanie takim scenariuszom. Ukazano w niej potencjał transportu morskiego, niebezpieczeństwa wypływające z działalności i eksploatacji szlaków żeglugowych, a także instytucje, organizacje oraz przepisy dbające o bezpieczeństwo żeglugi oraz środowiska morskiego. Praca dotycząca uwarunkowań bezpieczeństwa transportu morskiego w Basenie Morza Bałtyckiego składa się z trzech rozdziałów, a każdy z nich zawiera do pięciu podrozdziałów. Rozdział pierwszy pracy dotyczy ogólnych aspektów dotyczących charakteru i klasyfikacji transportu. Scharakteryzowano w nim każdą gałąź transportu oraz opis składowych infrastruktury punktowej i liniowej. w rozdziale pierwszym nakreślony jest temat transportu morskiego, jego organizację i znaczenie dla gospodarki, a także charakteryzuje transport morski w Basenie Morza Bałtyckiego. Rozdział drugi mówi bezpośrednio o składowych transportu morskiego, poczynając od definicji i aspektów bezpieczeństwa, przez ogólny charakter zagrożeń żeglugi, instytucji i systemów, które czuwają nad bezpieczeństwem, a kończąc rozdział zarządzaniem bezpieczeństwa transportu morskiego. Ostatni, trzeci rozdział poświęcony jest dotychczasowym wypadkom, tudzież katastrofami morskimi. Scharakteryzowanie niebezpiecznych wydarzeń w żegludze na Morzu Bałtyckim, a także analiza dwóch katastrof, które dotknęły polską i estońską jednostkę. Największe tragedie po II Wojnie Światowej. Analiza dotyczy promów „Jan Heweliusz” oraz „Estonia”, w których krok po kroku od samego zwodowania opisane są losy obu jednostek. Rozdział kończą propozycje autora, które poprawią lub poprawiają w chwili obecnej bezpieczeństwo transportu morskiego. Całość wieńczą wnioski i zakończenie, będące podsumowaniem. Praca dyplomowa jest wzbogacona wiedzą własną autora oraz szeregiem zdjęć, rysunków i wykresów ukazujących istotę, zagrożenia płynące ze strony transportu morskiego jak i piękno żeglugi. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17093/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, strategia NATO i UE, bezpieczeństwo morskie RP, powietrzne, słuzby specjalne. Geostrategia państwa, bezpieczeństwo struktur społeczenych. Uwarunkowania polityczne, gospodarcze w bezpieczeństwie morskim RP.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1250, IBC-1249 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1248/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: W monografii przedstawiono problematykę społecznego bezpieczeństwa. Autorzy przedstawili wyniki badań dotyczące psychologicznych aspektów zarządzania, znaczenia chronotypu z osobowością i kompetencjami, metody oceny bezpieczeństwa, motywacji i dyscypliny, bezpieczeństwa ubezpieczeniowego i bankowego, bezpieczeństwa gminy oraz zarządzania gminą i jej rozwoju.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2140, IBC-2139 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2138/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Na morzu bezpiecznie? / Janusz Walczak // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2010/4 s.10-15.
Charakterystyka działań i akcji ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Binnenschiffe aus Sicht der Feuerwehr / L. Peratoner, Manfred Fiss // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 1999/1 s.8-15.
Tł. tyt.: Ocena straży pożarnej dotycząca statków rzecznych
Wewnętrzny transport wodny przeznaczony do transportu ludzi lub towarów jest jednym z najbardziej niebezpiecznych transportów. W artykule podano czynniki stwarzające ryzyko oraz znaczenie bezpieczeństwa pożarowego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
EBB and flow / K. Wong // Fire Safety Engineering. - 2007/2 Vol. 14 s.28-30.
Tł. tyt.: Bezpieczeństwo pożarowe terminali promowych
Analiza rozwiązań technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego przystani dla promów w Hong Kongu.
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Książka porusza problem bezpieczeństwa morskiego i gospodarki morskiej. Jest odpowiedzią autora na obojętny stosunek społeczeństwa do tych kwestii. Przedstawia charakterystykę polityczną, demograficzną i ekonomiczną państw nadbałtyckich oraz omawia współpracę między tymi państwami. Pozycja opisuje także poszczególne rodzaje zagrożeń występujących w regionie bałtyckim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-889, IBC-888, IBC-887 (3 egz.)
Książka
W koszyku
"Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego", Rok 3
Streszczenie: Zawiera artykuły omawiające problematykę bezpieczeństwa morskiego, zagadnienia piractwa, bezpieczeństwa żeglugi bałtyckiej, ochrony przeciwpożarowej polskich portów, budowy gazoportu w Świnoujściu oraz działalności i przyszłości Marynarki Wojennej RP.

Powiązane rekordy:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-367 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Shipping news / M. Kettle // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2004/November s.39-41.
Tł.tyt.: Nowości w żegludze
Omówiono zmiany w czynnej i biernej ochronie przeciwpożarowej żeglugi morskiej.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej