Źródło opisu
Katalog zbiorów
(5)
Forma i typ
E-booki
(2)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(3)
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Autor
Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
(1)
Gąska Marek (1962- )
(1)
Kociołek‑Pęksa Anna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Bezpieczeństwo prawne
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Czerwony Krzyż
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Leki
(1)
Logistyka bezpieczeństwa
(1)
Nauki o bezpieczeństwie
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Policja
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Prawo
(1)
Prawo nowych technologii
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
prognozowanie
(1)
przepisy
(1)
Temat: czas
1901-2000
(2)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Sahel
(1)
Gatunek
Czasopismo akademickie
(1)
Komentarz prawny
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Nauka i badania
(1)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: W tekście zostały omówione aksjologiczne uwarunkowania procesu tworzenia prawa. Autorka przedstawia potencjalny aksjologiczny model regulacji prawnej, uzasadnia tezę, że idea prawa stanowi narzędzie eliminacji konfliktu między wolnością i bezpieczeństwem.
Książka
E-book
W koszyku
(Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.)
Na grzbiecie odmienny tytuł serii: Monografie WSEI.
Bibliografia, netografia na stronach 201-223 i przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Na opracowanie pt. Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia złożyły się teksty pracowników naukowo- dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademii Sztuki Wojennej oraz pracowników instytucji kształtujących praktyczny wymiar bezpieczeństwa. Opracowanie poświęcone jest różnym aspektom bezpieczeństwa Polski, składa się z dziewięciu rozdziałów, które zostały podzielone na podrozdziały. W prezentowanej monografii zostały przedstawione wybrane zagadnienia bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej w ujęciu przedmiotowym. Publikację otwiera rozdział Sławomira Franca i Pawła Pochodyły Charakterystyka przestępczości gospodarczej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Autorzy przedstawiają zagadnienie przestępczości gospodarczej w dobie transformacji systemowej z uwzględnieniem lat 1989-2004. Tekst Andrzeja Pieczywoka i Aleksandry Spławskiej Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa - źródło kreacji i doskonalenia zawodowego przedstawia sylwetkę nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa. Autorzy szczególnie podkreślają taką cechę osobowościową nauczyciela jak kreatywność i związana z tym jakość jego pracy. W rozdziale trzecim, Poczucie bezpieczeństwa młodzieży w środowisku lokalnym Małgorzata Dubis poddaje analizie badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku lokalnym. Opracowanie Bogdana Michailiuka, Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ujmuje zagadnienie implementacji zaleceń w zakresie bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych. Rozdział piąty, autorstwa Anety Trojanowskiej nosi tytuł Oszustwa komputerowe - phishing - w świetle art. 287 k.k. Autorka przybliża pojęcie przestępstwa komputerowego. Sygnalizuje ogromny wzrost liczby i typów przestępczości phishingowej, tak na zachodzie Europy, jak i w Polsce. Przedstawia zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, zalecane przez ekspertów i specjalistów z zakresu teleinformatyki. W rozdziale siódmym, zatytułowanym Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w problematyce bezpieczeństwa państwa. Wybrane problemy, Marek Gąska dokonuje oceny przydatności i znajomości m.p.h.k.z. w tym obszarze. Autor stwierdza, że problematyka bezpieczeństwa kraju, w tym aspekty dotyczące prawa konfliktów zbrojnych są przedstawiane w sposób niewłaściwy, dezinformujący opinię publiczną. Ochrona dóbr kultury istotnym zadaniem obrony cywilnej, to kolejny tekst autorstwa Piotra Kondraciuka. Zdaniem Autora obrona cywilna to istotny element w systemie bezpieczeństwa państwa, a jednym z jej zadań jest ochrona dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. W rozdziale ostatnim, dziewiątym Katarzyna Dziubińska-Wójcik stara się przybliżyć podstawy prawne wykorzystania SZ RP w sytuacjach kryzysowych wewnątrz kraju.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2442 (1 egz.)
Druk ulotny
W koszyku
Tytuł na podstawie okładki.
Zadanie publiczne finansowane ze środków MON.
Streszczenie: Zawiera rys historyczny powstania i stosowania znaków czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca. Opisuje także współczesne uregulowania prawne dot. ich stosowania, a także nadużywania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-2017/2 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-2017/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prawo Cyberprzestrzeni)
Bibliografia, netografia na stronach 407-416.
Zawiera: Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestrzeń - zagadnienia definicyjne // Cyberodpowiedzialność - zakres podmiotowy i przedmiotowy // Cyberodpowiedzialność - wybrane regulacje prawne // Cyberprzestępczość - wybrane zagadnienia // Odpowiedzialność państwa za cyberbezpieczeństwo.
Książka sfinansowana ze środków pochodzących z programu "Grant Badawczy MON" w ramach realizacji projektu "System cyberbezpieczeństwa RP - model rozwiązań prawnych"
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2933, IBC-2932 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2931/Czyt. (1 egz.)
Czasopismo
E-book
W koszyku
(Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Bibliografia przy niektórych artykułach.
Zawiera: Bezpieczeństwo prawne obywateli w działalności Biur Porad Obywatelskich -- Metoda badań w naukach o bezpieczeństwie na przykładzie badania bezpieczeństwa pracy -- Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Sahelu -- Leki a prowadzenie pojazdów -- Foresight w logistyce bezpieczeństwa - Leadership, the Moving Spirit. The Theory of Management in Policing -- Ostatnia przeszkoda w drodze Polski do NATO. Sprawa Józefa Oleksego i innych polityków lewicy.
Artykuły w językach polskim i angielskim. Streszczenia w języku polskim, rosyjskim i angielskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-459 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej