Form of Work
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(12)
Artykuły
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(21)
Author
Tryboń Monika
(3)
Grabowska-Lepczak Izabella
(2)
Buła Janusz
(1)
Cichy Andrzej
(1)
Czestkowski Marek
(1)
Drabik Krzysztof
(1)
Gajda Joanna
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Gil Alina
(1)
Jarocki Tomasz
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kaczmarek Krzysztof
(1)
Karczewski Edward
(1)
Kiczuk Piotr
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Kopczewski Marian
(1)
Kowalczyk Dawid
(1)
Kowalewski Marian
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kryłowicz Marian
(1)
Kustra Piotr
(1)
Lach Zbigniew
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Loranty Krzysztof
(1)
Majer Piotr
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Marek Helena
(1)
Mazurek Marcin
(1)
Migała Paweł
(1)
Mőtus Martin
(1)
Nadolny Przemysław
(1)
Niedzwiecki Sebastian
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Pacholski Michał
(1)
Paszkowski Marek
(1)
Przybysz Michał
(1)
Pływaczewski Emil (1951- )
(1)
Rostańska Eugenia
(1)
Szmitkowski Józef
(1)
Szyjko Cezary Tomasz
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Tomczuk Jan
(1)
Urbanek Andrzej
(1)
Wawer Tomasz
(1)
Wołejszo Jakub
(1)
Wójcik Katarzyna
(1)
Zduniak Andrzej
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Żyła Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(34)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(35)
Subject
zagrożenia społeczne
(12)
Bezpieczeństwo publiczne
(10)
Bezpieczeństwo społeczne
(8)
Domy pomocy społecznej
(7)
Bezpieczeństwo narodowe
(6)
Analiza zagrożeń
(5)
Terroryzm
(5)
Zagrożenia zdrowia
(5)
wydarzenia społeczne
(5)
Bezpieczeństwo
(4)
Bezpieczeństwo informacyjne
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(4)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(4)
Globalizacja
(3)
Socjologia
(3)
Zachowania ludzi
(3)
Zagrożenia cybernetyczne
(3)
Zagrożenia cywilizacyjne
(3)
analiza bezpieczeństwa
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(2)
Cyberterroryzm
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Ochrona ludności
(2)
Patologie społeczne
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Przestępczość
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Sytuacje kryzysowe
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zwalczanie terroryzmu
(2)
bezrobocie
(2)
edukacja
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
Administracja rządowa
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza treści i zawartości mediów
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Broń jądrowa
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Edukacja obronna
(1)
Historia
(1)
Interwencja kryzysowa
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kobieta
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kryminalistyka
(1)
Logistyka
(1)
Metodologia
(1)
Miasta
(1)
Młodzież
(1)
Narkotyki
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pandemia
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Powódź
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Ratownictwo
(1)
Służby mundurowe
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zagrożenia terrorystyczne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Złośliwe oprogramowanie
(1)
alkoholizm
(1)
ankiety
(1)
dzieci
(1)
polityka
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(3)
Estonia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
35 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Artykuł dotyczy psychologiczno-kulturowych wyznaczników poczucia bezpieczeństwa społecznego jako składowej bezpieczeństwa narodowego. Jest próbą ukazania niektórych mechani-zmów kognitywno-emotywnych implikujących określone nastroje obywateli na tle poczucia zagrożeń ich normalnego funkcjonowania, trwania i rozwoju.
No cover
Article
In basket
Przemoc domowa jako przejaw zachowań patologicznych współczesnej rodziny w przestrzeni miejskiej / Paweł Migała // W: Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej / red. Włodzimierz Fehler. - Warszawa : Arte, 2010. - s.281-294 SGSPk0019086.01.
Sygn. IBC-814/Czyt.- IBC-816
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15928/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-98
Streszczenie: Dyskurs kładący nacisk na systematyczność analiz oraz ich interdyscyplinarność obejmuje swym zasięgiem wielość elementów teoretycznych i praktycznych lokowanych w różnych kontekstach, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają, a to pozwala lepiej poznać rzeczywistość społeczną, w tym rzeczywistość bezpieczeństwa, a także kształtować jej obraz w społeczeństwie. Rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa, z którymi spotykamy się w codziennym doświadczeniu, służyć może dyskurs bezpieczeństwa, za pomocą którego interpretowane i dyskursywnie reprodukowane w międzyludzkich interakcjach są różnorakie społeczne sytuacje oddziałujące na sposób rozumienia przez ludzi zjawisk bezpieczeństwa i związaną z nim ludzką aktywność. Sprawia to, że dla budowania bezpieczeństwa jednostkowego, grupowego czy narodowego badanie sposobów konstruowania wizji bezpieczeństwa i jego różnorakich uwarunkowań we współczesnych dyskursach publicznych dotyczących problemów bezpieczeństwa jest ważne. Wynika to z jednej strony z faktu, że dyskurs kształtuje obrazy sytuacji: zagrożenia - bezpieczeństwo w społeczeństwie, z drugiej zaś dyskursy odnoszą się do tego, jak funkcjonuje państwo, jego instytucje, a także społeczeństwo i poszczególne jednostki w sferze bezpieczeństwa oraz do mechanizmów: politycznych, militarnych, gospodarczych i innych, które wpływają na postrzeganie przez ludzi poziomu bezpieczeństwa. Synergia perspektyw: strategia bezpieczeństwa i dyskurs bezpieczeństwa - która transdyscyplinarnie łączy teoretyczną perspektywę SBN oraz praktykę dyskursu bezpieczeństwa w wymiarze metodologicznej „krytyczności” oglądu tego, jaki jest i jak zmienia się obraz bezpieczeństwa w społeczeństwie - może być postrzegana jako jedna z dróg, mająca na celu usystematyzowanie badań prowadzonych w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie tych związanych sposobami propagowania SBN i jej akceptacji w społecznych środowiskach.
Book
In basket
Edukacja a poczucie bezpieczeństwa. - Rzeszów : Wydawnictwo Amelia, 2012. - 354 s. : wykr. ; 25 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja zawiera zbiór przyczynków, które mają poszerzyć źródła wiedzy dla studentów kierunków studiów w zakresie bezpieczeństwa. Autorzy chcą podkreślić znaczenie pedagogicznej strony takiej edukacji. Składa się z trzech głównych rozdziałów: globalizacja a problemy bezpieczeństwa, elementy patologii w życiu społecznym oraz recenzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1128, IBC-1127, IBC-1126 (3 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Zawiera: Problemy ludnościowe // Demograficzne megatrendy w gospodarce światowej // Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne w starzejącym się społeczeństwie // W poszukiwaniu bezpieczeństwa zdrowotnego w starzejącym się społeczeństwie - samoleczenie // O potrzebie komunikacji międzypokoleniowej // Polityka azylowa jako wyzwania i zagrożenia związane z przyjmowaniem uchodźców w Europie końca II dekady XXI wieku // Wsparcie na rynku pracy dla najsłabszych grup społecznych // Ekonomia społeczna w cieniu dominacji wielkiego kapitału // Wyzwania Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa społecznego. Europejski filar praw socjalnych // Rola innowacyjnych usług społecznych wzmacniających podmiotowość i sprawstwo jednostek w systemie zapewniania bezpieczeństwa społecznego - dobre praktyki // Instytucjonalno-redystrybucyjny model polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością na przykładzie Szwecji - wybrane aspekty // Zagrożenia ładu społecznego i rodzinnego // Patologie życia publicznego jako zagrożenie ładu społecznego // Świat wirtualny jako nowe zagrożenie XXI wieku // Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce // Działania realizowane w świetlicach środowiskowych jako element profilaktyki wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży.
Streszczenia rozdziałów w języku angielskim zamieszczone po rozdziałach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3030 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3029/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1514, IBC-1511 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Nowe wyzwania bezpieczeństwa społecznego - zjawisko i zagrożenia / Mariusz Jędrzejko, Marek Paszkowski // W: Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych / red. Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014. - s. 321-334 SGSPk0021656.01.
IBC-1520/Czyt.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia i katastrofy
Bibliogr.
Streszczenie: W niniejszej publikacji zespół autorów przybliżył współczesne niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, począwszy od zagrożeń politycznych, poprzez zagrożenia ekonomiczne, techniczne i terrorystyczne. Publikacja może być przydatna w procesie dydaktycznym oraz dla studentów studiów pierwszego stopnia, m. in. kierunku bezpieczeństwo publiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1075, IBC-1074 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1073/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Szeroko pojęte zagadnienia zagrożeń w kontekście bezpieczeństwa z ujęciem różnych przykładów w odniesieniu do całego świata i poszczególnych regionów.kontynentów. Zagrożenie polityczne, środowiskowe, energetyczne, społeczene, militarne, ekonomiczne, geologiczne... terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1221, IBC-1220 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Streszczenie: Zamierzeniem niniejszej publikacji jest wyeksponowanie najpoważniejszych, wybranych aspektów bezpieczeństwa społecznego, głównie zagrożeń dla obecnych adolescentow, sytuacji o potencjale kryminogennym, na które świadomie, ale znacznie częściej nieświadomie, my - ludzie dorośli, narażamy naszych zstępnych, osoby pozostające pod naszą opieką, bądź zupełnie obce nam osoby dorastające. Sukcesem naszym, jako autorów tej publikacji, będzie już sama refleksja czytelników, choćby chwila przemyślenia własnego postępowania, bo to już daje nadzieję na przyszłość, to napawa optymizmem w dostrzeganiu prawdziwego człowieka, często zagubionego w gęstwinie nowoczesności, postępującego samemu sobie na złość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1696, IBC-1695 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1694/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15939/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cyberterroryzm i cyberprzestępczość zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego i informacyjnego / Marian Kowalewski ; Politechnika Warszawska. Wydział Administracji i Nauk Społecznych // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego : konferencja 5 kwietnia 2016 r. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. strony 45-68b57133499.
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliografia strony 66-68.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: W artykule przedstawiono rodzaje oprogramowania złośliwego, które umożliwia prowadzenie destrukcyjnego oddziaływania na informacje i zasoby teleinformatyczne oraz rodzaje najczęściej popełnianych przestępstw w cyberprzestrzeni. Przedstawiono także problemy cyberterroryzmu, metody i formy cyberataków ze wskazaniem przykładów ich wystąpienia w cyberprzestrzeni RP.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliogr.
Streszczenie: Książka powstała w wyniku zapotrzebowania na podręcznik do przedmiotu bezpieczeństwo społeczne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Celem tego podręcznika jest zapoznanie studentów z wieloaspektową problematyką bezpieczeństwa społecznego: z podstawowymi zagrożeniami bezpieczeństwa społecznego (problemem biedy, wykluczenia społecznego itp.), rolą administracji publicznej w odniesieniu do prowadzonej polityki społecznej oraz perspektywami poprawy bezpieczeństwa społecznego w Polsce. Jednym z zadań tej pracy jest wskazanie na rosnące znaczenie bezpieczeństwa społecznego jako składnika bezpieczeństwa państwa (narodowego). W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak państwo rozwiązuje liczne problemy związane z bezpieczeństwem społecznym i czy istnieje spójny system bezpieczeństwa w ramach obowiązujących przepisów prawa i przyjętych strategii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1179, IBC-1178 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1177/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W części I tomu znajdziemy artykuły poruszające kwestie zagadnień technicznych związanych z bezpieczeństwem, badania materiałowe, ponadto szeroko omawiane są również zagadnienia zagrożeń środowiskowych. W części II, dotyczącej zagadnień informatycznych, w tym roku wyjątkowo dużo uwagi skupia się wokół bezpieczeństwa informacji. Część III, poświęcona zagadnieniom społecznym, zawiera między innymi prace, w których bada się czynniki informacyjne przestrzeni osobowości, świadomość ekologiczną społeczeństwa polskiego, przeprowadza się analizę ryzyka w przedsiębiorstwie i uczelni publicznej, czy wreszcie omawia się problematykę współdziałania pomiędzy specjalistycznymi grupami ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej i wojska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1472, IBC-1471, IBC-1470 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11933/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 74-75.
Streszczenie: Przedmiotem pracy było omówienie tematyki systemu bezpieczeństwa społecznego poprzez wyszczególnienie wszystkich zagrożeń oraz innych elementów mających wpływ na ogólny obraz bezpieczeństwa. W rozdziale pierwszym zostały opisane najważniejsze regulacje prawne dotyczące wszystkich czynników mających wpływ na system bezpieczeństwa społecznego. Wymienione zostały także zadania administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych współtworzących strategię przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa społecznego. W drugim rozdziale przedstawione i scharakteryzowane zostały najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piaseczyńskiego wytypowane przez samych mieszkańców oraz przez władze powiatu w dokumencie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Następnie wszystkie z zagrożeń zostały podjęte analizie ryzyka dokonanej na podstawie oceny prawdopodobieństwa oraz skutków zaistnienia. Najwyższy wskaźnik ryzyka wykazany został dla zagrożeń spowodowanych nałogowym spożywaniem alkoholu. Dla wszystkich wymienionych zagrożeń zostały określone działania profilaktyczne. W rozdziale trzecim dokonano oceny realizacji zadań wykonywanych przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne. W tym celu posłużono się zebranymi danymi statystycznymi. W celu dokonania oceny zostało porównane w jaki sposób zmieniały się wskaźniki zagrożeń, a także co miało wpływ na taki stan. W rozdziale czwartym skupiono się na ocenie poczucia bezpieczeństwa społecznego wśród samych mieszkańców powiatu. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe składające się z 13 pytań dotyczących zadań będących w kompetencji odpowiednich służb oraz ich realizacji. Następnie uzyskane wyniki podjęto analizie. Grupa ankietowanych osób składała się z 400 respondentów w przedziale wiekowym pomiędzy 18 a 59 lat. Problemem do rozwiązania w pracy, który udało się opracować, była ocena czy skala zagrożeń bezpieczeństwa społecznego uległa zmniejszeniu na wskutek realizacji zadań naprawczych wykonywanych w ramach systemu bezpieczeństwa społecznego w latach 2005 – 2017. Bardzo pomocne w ocenie tego problemu okazało się zebranie danych statystycznych dotyczących bezrobocia oraz przestępczości. Stopa bezrobocia na przestrzeni lat uległa zdecydowanej poprawie, a wpływ na to w największej mierze miało tworzenie nowych miejsc pracy przez prywatnych przedsiębiorców. Zmniejszyły się także wskaźniki przestępczości, pomimo, że z roku na roku zwiększa się liczba mieszkańców powiatu. Działania władz samorządowych współpracujących z organizacjami pozarządowymi są więc na zadowalającym poziomie ale wciąż występują obszary, które powinny ulec poprawie. Cel pracy udało się zrealizować. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17130/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8636 [magazyn], PD-8636/CD [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4583 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14232/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again