Form of Work
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(5)
Książki
(4)
Status
only on-site
(9)
Branch
Czytelnia
(9)
Author
Rabiczko Jan
(2)
Sadowski Dariusz
(2)
Woliński Marek
(2)
Adamusińska Katarzyna
(1)
Anszczak Marcin
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Chlabicz Szymon
(1)
Chrzęstek Jacek
(1)
Foryś Maciej
(1)
Gradkowski Jan
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Lipski Dawid
(1)
Maciejewski M
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Makowski Michał
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Pietraszko Jan
(1)
Sawczuk Mirosław
(1)
Stefaniak Maciej
(1)
Sutuła Mateusz
(1)
Szmitkowski Józef
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wiśniewski Jacek
(1)
Wojtecki Krzysztof
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Zaborowska Katarzyna
(1)
Zagórski Jan
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Katastrofa kolejowa w Białymstoku (2010)
(7)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(5)
cysterny
(5)
Akcja ratownicza
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Transport kolejowy
(2)
Wypadki kolejowe
(2)
chlor
(2)
wyciek paliwa
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Amoniak
(1)
BLEVE
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Elektrociepłownie
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
LPG
(1)
Obiekty sakralne
(1)
Obiekty sportowe
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Pożary
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Stacje benzynowe
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
biurowce
(1)
instalacja chłodnicza
(1)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(1)
odpady komunalne
(1)
przepisy techniczno-budowlane
(1)
Łączność satelitarna
(1)
łączność radiowa
(1)
Subject: place
Białystok (woj. podlaskie)
(18)
Województwo podlaskie
(6)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Architektura i budownictwo
(1)
Transport i logistyka
(1)
18 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 70.
Streszczenie: Celem pracy jest ocena zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie Browar Dojlidy w Białymstoku. Dodatkowym celem jest poznanie świadomości pracowników zakładu odnośnie zagrożeń pożarowych i wiedzy o sprzęcie przeciwpożarowym znajdującym się w zakładzie pracy. W pierwszej części zawarto informacje na temat obiektu Browar Dojlidy, następnie przybliżono przepisy przeciwpożarowe dotyczące obiektów tego typu. Kolejnym tematem, który poruszyłem w pracy były zdarzenia w Browarze, w których uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz ćwiczenia zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną. W drugiej części pracy zawarto wyjaśnienie metody badawczej i przeanalizowanie wyników badania ankietowego. Badanie składało się z 5 pytań dotyczących danych respondentów i 14 pytań zamkniętych. Zebranie odpowiedzi respondentów pozwoliło ocenić poziom świadomości pracowników Browaru Dojlidy w tematyce ochrony przeciwpożarowej Summary [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17911/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Charakterystyka obiektu i przebieg działań ratowniczo-gaśniczych pożaru hali sportowej który wybuchł 8 maja 1989 r w Białymstoku.
No cover
Article
In basket
Doba grozy / Krzysztof Wojtecki // Przegląd Pożarniczy. - 1989/7 s.16-19.
9 marca 1989 r niedaleko stacji Białystok Fabryczny nastąpiło wykolejenie pociągu w wyniku czego wywróciły się trzy cysterny z chlorem, jedna się wykoleiła, 2 puste wagony osunęły się na pobocze. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14818/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3549 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14567/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Opis pożaru kościoła w Białymstoku w 2013 r. i przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej: zgłoszenie, rozpoznanie, przebieg działań, wnioski z akcji.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 45-46.
Streszczenie: Celem wykonanej pracy jest analiza zagrożeń pożarowych występujących w budynku usługowo-biurowym w Białymstoku przy ul. Branickiego 17, a także ocena zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu i ich znajomości przez jego użytkowników w przypadku wystąpienia pożaru. Zakres pracy zawiera wprowadzenie do tematu bezpieczeństwa pożarowego, a następnie opis charakterystyki obiektu i jego wykonania. W pracy znajduje się również porównanie zastosowanych w budynku systemów i instalacji przeciwpożarowych z wymaganiami postawionymi w aktach prawnych. Opisana jest także analiza możliwych źródeł powstania pożaru w zależności od występujących okoliczności. Przedstawione są również warunki dotyczące ewakuacji ludzi budynku oraz postępowanie w sytuacji wystąpienia pożaru. Problematyką pracy jest sprawdzenie poprawności wykonania budynku pod względem pożarowym oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń zmniejszających zagrożenie od ognia. Po porównaniu wymagań znajdujących się w aktach prawnych i normach z zastosowanymi w obiekcie biernymi i czynnymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi stwierdzono, że poziom bezpieczeństwa w budynku usługowo-biurowym jest na wysokim poziomie ze względu na spełnienie wszelkich warunków dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17587/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Śmiercionośna strefa / M. Maciejewski // Przegląd Pożarniczy. - 1993/4 s.3-4.
Zakłady Piwowarskie w Białymstoku w procesie technologicznym zużywają około 7 ton amoniaku do urządzeń chłodniczych. Dnia 15 grudnia 1992 r doszło do awarii instalacji technologicznej z amoniakiem. Przedsatwiono przebieg akcji ratowniczej oraz ocenę zagrożenia i działań ratowniczych
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 57-58.
Streszczenie: Tytuł przedstawionej pracy inżynierskiej to Analiza techniczno–funkcjonalna systemu łączności radiowej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano popularne systemy łączności takie jak: konwencjonalne sieci analogowe, systemy trankingowe, sieci satelitarne GPS oraz sieci telefonii komórkowej. Drugi rozdział poświecono na scharakteryzowaniu funkcjonowania i organizacji KSRG. Przedstawiono akty prawne oraz zaprezentowano strukturę sieci radiowej w PSP i zasady tworzenia kryptonimów. W trzecim rozdziale scharakteryzowano powiat białostocki oraz przedstawiono jak jest zorganizowana sieć łączności na terenie KM PSP w Białymstoku oraz jaki sprzęt jest wykorzystywany. Czwarty rozdział poświęcono analizie wyników badania ankietowego przeprowadzonego pośród strażaków pełniących służbę w białostockiej Komendzie. Zaprezentowano wyniki badań przedstawiające poziom wyszkolenia strażaków oraz częstotliwość korzystania z systemu łączności. W piątym rozdziale oceniono system łączności KSRG na terenie działania KM PSP w Białymstoku według przyjętych kryteriów. W szóstym rozdziale przedstawiono wnioski oraz zaproponowano koncepcję usprawnienia systemu łączności. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17897/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ognisty podmuch na torach / Jan Rabiczko // W Akcji. - 2013/2 s.8-12.
Opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej po katastrofie kolejowej z udziałem cystern na terenie węzła PKP w Białymstoku, trudności w prowadzeniu akcji, wybuch cysterny typu BLEVE. Przedstawia wnioski uogólniające dot. poprawy warunków prowadzenia akcji podczas tego typu wydarzeń i odpowiedniego zabezpieczenia terenów kolejowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8734/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Szczęście sprzyja przygotowanym / Katarzyna Zaborowska ; [rozmowa z] Jan Gradkowski // 998 : czasopismo straży pożarnych. - 2011/5 s.50-54.
Rozmowa z Komendantem Wojewódzkim PSP w Białymstoku na temat akcji gaśniczej po wykolejeniu pociągów towarowych w Białymstoku w listopadzie 2010 r.
No cover
Article
In basket
Opis akcji ratowniczej po wykolejeniu cysterny z chlorem, przebieg zdarzenia, analiza zagrożeń związanych z uwolnieniem chloru.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11132/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Skąpani w ogniu / Jan Rabiczko // Strażak - . - 2011/1 s.7-9.
Opis akcji gaśniczej podczas katastrofy kolejowej w Białymstoku w 2010 r.
No cover
Article
In basket
Inferno na torach / Dariusz Sadowski // Przegląd Pożarniczy. - 2010/12 s.10-17.
Szczegółowy opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru wykolejonych pociągów w Białymstoku w listopadzie 2010 r.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 55-56.
Streszczenie: Praca magisterska na temat funkcjonowania ratownictwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej na kolei w Polsce składa się ze wstępu połączonego z przedstawie-niem celu pracy i problemu badawczego oraz pięciu rozdziałów, gdzie ostatni występu-je w formie podsumowania. Pracę tę otwierają rozważania dotyczące funkcjonowania kolejowego ratownic-twa technicznego oraz analiza aktów prawnych, na podstawie których ratownictwo to działa. Kolejny rozdział, najbardziej rozbudowany, zawiera statystyki dotyczące zda-rzeń z udziałem pojazdów szynowych, kalendarium najtragiczniejszych w skutkach katastrof kolejowych, a także opisane dwa studia przypadku katastrofy pod Szczekoci-nami i w Białymstoku, wraz z ich analizą. Rozdział drugi uwzględnia również zasady funkcjonowania i powiadamiania służb Kolejowego Ratownictwa Technicznego o wy-padku i charakterystykę zespołów ratunkowych. Trzeci rozdział poświęcony został te-matyce przewożenia towarów niebezpiecznych drogą kolejową. Informacje w nim za-warte poparte zostały m.in. statystykami publikowanymi przez Urząd Transportu Kole-jowego. W ostatnim, czwartym rozdziale opisane zostały dwa typy nowych technologii, mające służyć poprawie funkcjonowania bezpieczeństwa taboru kolejowego. W podsumowaniu znajdziemy wnioski i odpowiedź na postawiony problem ba-dawczy Czy zastosowanie nowoczesnych technologii może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa (bhp i ppoż.), jak również odpowiednie dowody, wysnute w trakcie przeprowadzonej analizy. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17101/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again