Form of Work
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(3)
Pliki i bazy danych
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Mizerski Andrzej
(4)
Rudnik Ewa
(2)
Cardoso V.L
(1)
Chrzanowski Łukasz
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Gancarczyk Dominika
(1)
Grzesiak Mateusz
(1)
Górny Rafał L
(1)
Górzyński Włodzimierz
(1)
Jabłonowski Mirosław
(1)
Jakubiec Jakub
(1)
Kostova Lydia
(1)
Kowalski Grzegorz
(1)
Król Bernard
(1)
Kłopotek Beata B
(1)
Małaczyński Marek
(1)
Prochaska Krystyna
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Sadowski Łukasz
(1)
Sewastianowicz Adam
(1)
Sieja Lidia
(1)
Sobolewski Mirosław
(1)
Tataj Aleksandra
(1)
Vieira P.A
(1)
Vieira R.B
(1)
Załęska-Radziwiłł Monika
(1)
de Franca F.P
(1)
Łebkowska Maria
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Biodegradacja
(19)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(7)
ekologia
(4)
Ochrona środowiska
(3)
Odpady
(3)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(3)
Degradacja środowiska
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
korozja
(2)
wilgotność
(2)
Środki zwilżające
(2)
AFFF
(1)
Aerozole
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo
(1)
Chemia
(1)
Dekontaminacja
(1)
Epidemiologia
(1)
FFFP
(1)
Metody badawcze
(1)
Paliwa
(1)
Polimery
(1)
Statystyka
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Toksyczność
(1)
Toksykologia
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Woda
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Związki powierzchniowo czynne
(1)
biologia
(1)
gospodarka rolna
(1)
materiały włókiennicze
(1)
metale
(1)
odpady komunalne
(1)
oleje
(1)
rozlewy olejowe
(1)
rzeki
(1)
skażenie środowiska
(1)
Środki ogniochronne
(1)
ścieki
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Raport z badań
(2)
Domain
Inżynieria i technika
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Ochrona środowiska
(1)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
Określone riodzaje odpadów stanowią potencjalne źródło energii, w tym energii która może być kwalifikowana jako energia ze źródeł odnawialnych. Są to odpady ulegające biodegradacji, przy czym zbiory te częściowo pokrywają się. W artykule przedstawiono możliwości uzyskania energii z odpadów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 25 poz., tab.
Tł.tyt.: Biodegradalność pian gaśniczych
Celem badań omówionych w artykule była ocena i porównanie podatności do biodegradalności siedmiu różnych pian gaśniczych: czterech syntetycznych i trzech białkowych, które są stosowane w Europie.. W badaniach wykorzystano 40 różnych środków pianotwórczych o różnym stężeniu, Biodegradalność badana była zgodnie z wymaganiami zawartymi w Przewodniku OECD 301 F. Wyniki badań pokazują że biodegradalność pian syntetycznych była wyższa niż pian białkowych.
No cover
Article
In basket
Dane statystyczne oraz przykłady prowadzonych badań odpadów komunalnych pod kątem zawartości w nich produktów ulegających biodegradacji.
No cover
Article
In basket
Omówiono właściwości fizyczne oleju i jego zachowanie się w wodzie, sposób rozprzestrzeniania się oleju, emulgację oleju oraz biodegradację oleju na wodach śródlądowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5977 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 58-61.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy dyplomowej była ocena wpływu wilgotności na temperaturę zapalenia poli(kwasu mlekowego). Próbki poli(kwasu mlekowego) poddane zostały ekspozycji na działanie wilgoci przy różnej wilgotności względnej, a następnie zarejestrowane zmiany masy polimeru po ekspozycji. Podczas badań doświadczalnych oznaczona została temperatura zapalenia poli(kwasu mlekowego) po wcześniejszym poddaniu poli(kwasu mlekowego) ekspozycji na działanie wilgotności względnej Określenie temperatury zapalenia jest przydatne w celu zakwalifikowania materiału z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Poli(kwas mlekowy) jest przykładem tworzywa termoplastycznego oraz biodegradowalnego, charakteryzującego się dobrymi właściwościami mechanicznymi. W wyniku rozwoju technologicznego tworzywa wytworzone na bazie poli(kwasu mlekowego) znalazły zastosowanie w przemyśle opakowań oraz w dziale włókiennictwa. Jedną z zalet tego typu polimerów jest niska palność oraz mała gęstość. Rozwój biodegradowalnych oraz przyjaznych dla środowiska materiałów polimerowych redukuje w sposób znaczący emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Stosowanie materiałów naturalnych o dobrych właściwościach mechanicznych oraz stosunkowo niskiej masie pozwala spełniać wymagania, z uwagi na przepisy środowiskowe. Głównym celem recyklingu organicznego jest odzyskanie z odpadów substancji, materiałów w celu ich ponownego wykorzystania przy użyciu mikroorganizmów. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17152/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr 32 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Biodegradacja wycieku skażonego paliwem dieslowskim i benzyną
Zbadano wpływ paliwa (diesel i benzyna), stężenia azotu i typ kultury na biodegradację syntetyków. Po przeprowadzeniu analizy, wykorzystując chromatografię gazową, zidentyfikowano 16 węglowodorów, które nie zdegradowały się całkowicie.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8177/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14916/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Biorazgradimost na tekstini materiali, ognezaszcziteni s inovatini, ekologos`obrazni zabaviteli na gorene / Lydia Kostova // W: Sedma nauczna konferencija s mezdunarodno uczastie: grazdanskata bezopasnost 2014. Siódma międzynarodowa konferencja: bezpieczeństwo obywateli 2014. - Sofia, 2014. - s.125-129 SGSPk0021499.01.
Tł. tyt.: Biodegradacja tkanin ognioodpornych z innowacyjnymi, przyjaznymi dla środowiska środkami ognioochronnymi
Tkaniny z różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi i strukturą, potraktowano środkiem ognioochronnym CSE - 96 oraz zbadano ich biodegradację. Wyniki badań pokazują, że środki ogniochronne nie są szkodliwe dla ekosystemu.
No cover
Article
In basket
Ekologiczne kierunki zmian bazy surowcowej w koncentratach gaśniczych // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2010/3 s.107-116.
Przedstawiono wpływ pianotwórczych kompozycji gaśniczych na środowisko naturalne z uwzględnieniem metod oceny bidegradowalności i toksyczności.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: W publikacji scharakteryzowano główne czynniki mikrobiologiczne odpowiedzialne za korozję biologiczną budynków, struktury i substancje od nich pochodzące odpowiedzialne za niekorzystne skutki zdrowotne u osób eksponowanych na nie w tak zanieczyszczonym środowisku. Opisano objawy biokorozji pleśniowej, sposoby identyfikacji i oceny zagrożeń mikrobiologicznych w pomieszczeniach, a także naturalne, bezinwazyjne sposoby osuszania budynków, które uległy masywnym zniszczeniom wodnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19551 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19550/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Środki gaśnicze i neutralizujące
Omówiono wpływ na środowisko pianotwórczych środków gaśniczych oraz innych preparatów używanych w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Przedstawiono warunki bezpiecznego stosowania.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13524/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZTCr), biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT) i biodegradowalności oraz bezpieczeństwa ekologicznego roztworów wybranych zwilżaczy stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.
No cover
Other collections
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm strony 26-27.
Zawiera: Pianotwórcze środki gaśnicze i zwilżające // Wpływ koncentratów pożarniczych na środowisko naturalne // Użyte w badaniach środki pianotwórcze, zwilżające, surfaktanty i rozpuszczalniki // Badanie biodegradowalności koncentratów pożarniczych, surfaktantów i rozpuszczalników // Wyniki pomiarów.
Streszczenie: Celem pracy było porównanie zdolności do biodegradacji różnych typów środków pianotwórczych i zwilżających. Badania podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym etapie badań wykonana została analiza literaturowa problemu biodegradowalności najczęściej stosowanych koncentratów pianotwórczych, zwilżających oraz głównych składników koncentratów pożarniczych. Sprawdzono procedury badania ścieków obowiązujące w Polsce. Prześledzono również zdarzenia z ostatnich lat z użyciem środków pianotwórczych, których następstwem było skażenie środowiska. Drugi etap badań polegał na oznaczeniu BZT i ChZT koncentratów pożarniczych różnych typów. Badania biodegradowalności zostały wykonane w oparciu o metody wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Oznaczenie ChZT wykonano metodą dwuchromianową. Pomiary zostały przeprowadzone przy użyciu zestawu testów firmy Lovibond z utleniaczem w postaci roztworu dwuchromianu potasu oraz kwasu siarkowego. Badania BZT wykonano zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN 1899-1 Jakość wody, Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn). [za Autorką]
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Streszczenie: W publikacji przedstawiono problematykę związaną z jakością wody pitnej z uwzględnieniem biologicznego oczyszczania wody, rozwoju obrostów w sieci wodociągowej, pogarszania się zapachu i korozji wywołanej przez drobnoustroje. Opisano nowe poglądy dotyczące występowania mikroorganizmów w osadzie czynnym w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów i mikroorganizmów nitkowatych. Omówiono procesy biodegradacji związków refrakcyjnych na drodze kometabolizmu i przy udziale grzybów białej zgnilizny drewna. Zwrócono uwagę na mikrobiologiczne przetwarzanie odpadów w produkty użyteczne. Przedstawiono zagadnienia związane z bioaerozolami w powietrzu atmosferycznym i wewnętrznym budynków, szczególnie w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Szeroko opisano biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych. Cennym uzupełnieniem wiedzy ekologicznej jest rozdział poświęcony ocenie ryzyka wywołanego obecnością zanieczyszczeń w środowisku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20943 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20942/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7551/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Streszczenie: Na podstawie przeprowadzonych badań określono rodzaj i ilość związków powstających podczas transformacji substancji ropopochodnych w procesie biodegradacji w obecności środka pianotwórczego Roteor M. Badania biodegradacji umożliwiły stwierdzenie, że rodzaj gleby ma kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu remediacji. Obecność środków gaśniczych łatwo biodegradowalnych w glebach skażonych przyczynia się do szybszego rozkładu substancji olejowych. [za Autorką]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again