Form of Work
Książki
(8)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Ciekot Zbigniew
(1)
Czech Maciej
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Kończak Jarosław
(1)
Luft Sławomir
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Podgórski Mateusz
(1)
Rogolińska Marlena
(1)
Wróbel Paweł
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Zając Piotr (budowa i eksploatacja maszyn)
(1)
Zawiślak Przemysław
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(3)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
English
(1)
Audience Group
Szkoły branżowe I stopnia
(1)
Technikum
(1)
Subject
Budowa i konstrukcje
(7)
Obsługa i eksploatacja
(2)
BHP
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Drabiny
(1)
Dym
(1)
Kierowanie
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Paliwa
(1)
Pancerze (powłoki)
(1)
Pojazdy wojskowe
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Pyły
(1)
Samochody
(1)
Silniki samochodowe
(1)
Silniki spalinowe
(1)
Wyposażenie
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
energia
(1)
magazyny
(1)
plac budowy
(1)
przepisy techniczno-budowlane
(1)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Inżynieria i technika
(4)
Architektura i budownictwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Podstawy budowy silników / Sławomir Luft. - Wydanie 3 uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011. - 364 strony : ilustracje ; 25 cm.
(Pojazdy samochodowe)
Księgozbiór czytelni: : Technika
Zawiera: Klasyfikacja i zasada działania silników // Paliwa // Obiegi cieplne // Wskaźniki pracy silnika // Podstawowe charakterystyki silników // Spalanie // Toksyczność spalin // Wymiana ładunku // Doładowanie // Podstawy projektowania silnka // Układy tłokowo-korbowe // Układy rozdządu // Kadłuby i głowice // Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym // Układy zasilania silników o zapłonie samoczynnym // Układy dolotowe i wylotowe // Układy chłodzenia // Uklady smarowania // Układy zapłonowe // Urządzenia rozruchowe // Doskonalenie konstrukcji silnika samochodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21778, I-21777, I-20430, I-20429 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20428/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 63-66.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy inżynierskiej było określenie wydatku energetycznego pracownika budowlanego na przykładzie pracownika z przedsiębiorstwa handolow-usługowego Agro-Płyt podczas budowy obiektu z płyty warstwowej. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem miernika MWE-1. Z uwagi na sytuację panująca w kraju, badania wykonano tylko raz, w porze jesiennej. W badaniu brali udział tylko mężczyżni. Ocena wydatku energetycznego pracowników budowlanych została przeprowadzona z wykorzystaniem dwóch metod. Pierwsza z nich określa koszt energetyczny opierając się za założeniach Lehmanna. Z kolei drugi sposób odnosi się do analizy uzyskanych wyników. Interpretację przeprowadzono za pomocą programu ekonometrycznego Gretl. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17999/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 98-100.
Streszczenie: Tematem pracy jest analiza ryzyka w procesie budowlanym na przykładzie budowy zespołu apartamentowego. Celem pracy jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie budowy za pomocą przeanalizowania i zminimalizowania ryzyka występujących zagrożeń, w oparciu o badanie kwestionariuszem ankiety, wśród pracowników realizujących inwestycję. W pierwszym rozdziale pracy dyplomowej opisana jest inwestycja budowlana, struktura organizacyjna firmy, a także przedstawione są podstawowe pojęcia i regulacje prawne związane z procesem budowlanym. Ponadto przybliżone jest stowarzyszenie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W drugim rozdziale pracy opisana jest identyfikacja zagrożeń występujących na realizowanej inwestycji w oparciu o prace szczególnie niebezpieczne. Trzeci rozdział pracy stanowią badania oparte na metodzie eksperckiej. Z analizy badań wynika, że pracownicy są świadomi zagrożeń występujących w codziennej pracy, jednakże potrzebują szkoleń, głównie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym ewakuacji oraz pierwszej pomocy. W dalszej części pracy jest przeprowadzone szacowanie ryzyka w oparciu o metodę ocenową PN-N-18002, wskazujące na zagrożenia, dla których należy zredukować wartości ryzyka. W końcowym etapie pracy przedstawione są propozycje rozwiązań technologicznych zwiększających poziom bezpieczeństwa, odnoszących się do zagrożeń związanych z: upadkiem człowieka z wysokości (powyżej 1 metra), transportem pionowym oraz upadkiem materiałów/przedmiotów z wysokości. Ponadto przedstawione są działania dotyczące szkoleń – głównie z tematyki przeciwpożarowej, udzielania pierwszej poocy oraz przeprowadzenia próbnej ewakuacji. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17663/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 48-50.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było zbadanie i wskazanie perspektyw rozwoju przepisów techniczno- budowlanych, w wybranych aspektach ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzona analiza zmian tych regulacji, wydanych na podstawie delegacji w ustawie Prawo budowlane, w ostatnich dwudziestu latach wskazuje na tendencje do zmiany formy części wymagań z nakazowych na takie, które posiadają określone cele do spełnienia. W ramach pracy autor zaproponował treści nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków raz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych metra. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17686/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 44-46.
Streszczenie: Tematem pracy była analiza możliwości rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową firmy Energika z uwzględnieniem możliwości zastosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych. W ramach pracy poddano analizie możliwość nadbudowy budynku biurowo-magazynowego o jedno piętro, oraz rozbudowy hali magazynowej przez zwiększenie jej gęstości obciążenia ogniowego i/lub powierzchni obiektu. W pierwszych 4 rozdziałach została przedstawiona tematyka i zakres działań analizy, akty prawne na podstawie których dokonywano oceny, oraz krótki opis budynków firmy. Rozdział V charakteryzuje warunki ochrony przeciwpożarowej, jakie należało sprawdzić, by budynki spełniały wymogi przepisów. Następnie w wyniku powyższych działań przedstawiono w rozdziale VI przepisy, które nie mogły zostać spełnione w wyniku przeprowadzanej analizy rozbudowy. Następnie znaleziono rozwiązania, które pozwoliły na zrekompensowanie wymagań przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych wymienionych w poprzednim rozdziale. W ostatnim rozdziale poddano analizie zastosowane rozwiązania i oceniono czy warunki bezpieczeństwa ludzi w omawianym zespole budynków zostały zachowane. Na końcu zamieszczono ostateczne wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16847/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Transport, bezpieczeństwo transportu
Podstawa programowa 2017.
Bibliografia na stronach 544-546.
Zawiera: Podstawowe wiadomości o silnikach spalinowych // Proces spalania w silnikach // Parametry pracy i charakterystyki silników // Kadłuby i głowice // Układ korbowy // Układ rozrządu // Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym // Układy zasilania silników o zapłonie samoczynnym // Układ chłodzenia // Układ smarowania // Układy dolotowe i wylotowe // Napędy alternatywne pojazdów samochodowych.
Podręcznik szkolny dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej
Streszczenie: Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy, głównym zespołom mechanicznym silników spalinowych pojazdów samochodowych oraz ich diagnozowaniu i naprawie. Opisano zagadnienia teoretyczne, dotyczące pracy silnika oraz jego podstawowe parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne. Przedstawiono budowę i działanie oraz zasady eksploatacji, obsługi i naprawy głównych zespołów i układów mechanicznych, czyli kadłubów i głowic, układu korbowego i układu rozrządu silników spalinowych. Materiał nauczania bogato zilustrowano przykładami, uwzględniając najnowsze rozwiązania konstrukcyjne silników. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne umożliwiające uczniowi samoocenę w zakresie opanowania materiału, a w niektórych rozdziałach podano również rozwiązania przykładowych zadań oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21847 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21846/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa pracy w budownictwie m.in.oświetlenie, pyły i opary, para wodna, dym, maszyny. Manipulacje materiałami i sprzętem. Prace malarskie. Pojazdy mechaniczne na placach budowy. Magazynowanie paliw płynnych. Roboty budowlane jak: wy kopy, tunele, szyby, rusztowania itp.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-4402/A [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm przy rozdziałach i bibliografia na stronach 147-153.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21890 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again