Form of Work
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Sulik Paweł
(2)
Gorzelańczyk Tomasz
(1)
Hurley Morgan J
(1)
Knauff Michał
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Kołodziejska Julita
(1)
Kroner Andrzej
(1)
Michalonek Bartosz
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Rosenbaum Eric R
(1)
Roszkowski Paweł
(1)
Rudziński Lech
(1)
Schabowicz Krzysztof
(1)
Turkowski Piotr
(1)
Woźniak Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(9)
United States
(1)
Language
Polish
(9)
English
(1)
Audience Group
Inżynierowie budownictwa
(3)
Szkoły wyższe
(3)
Architekci
(2)
Subject
Budownictwo
(5)
Projektowanie
(5)
Konstrukcje drewniane
(3)
Konstrukcje budowlane
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Warunki pożarowe
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Eurokody
(1)
Izolacje cieplne
(1)
Konstrukcje stalowe
(1)
Konstrukcje żelbetowe
(1)
Niezawodność konstrukcji
(1)
Obiekty sakralne
(1)
Ocieplenie budynku
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
(1)
inżynieria pożarowa
(1)
przepisy techniczno-budowlane
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(3)
Praca dyplomowa
(2)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(7)
Inżynieria i technika
(2)
10 results Filter
No cover
Article
In basket
Poradnik ochrony przeciwpożarowej (cz.28) / Krzysztof T. Kociołek //W: Atest : ochrona pracy. - 2020/6 strony 24-27.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W tej części autor omawia elementy procesu uzgadniania projektu budowlanego.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-70.
Streszczenie: W pracy przedstawiono ogólną budowę drewna oraz jego gatunki wykorzystywane do celów budowlanych. Omówione zostały wady drewna i zagrożenia biologiczne powodujące jego niszczenie. Przedstawiono także rodzaje oraz klasyfikację drewna konstrukcyjnego, a także sposoby jego łączenia. Scharakteryzowane zostały technologie wznoszenia konstrukcji stosowane w budownictwie drewnianym. Określono wady i zalety budowy domów z drewna. Przedstawiona została również sytuacja budownictwa drewnianego w Polsce oraz omówiono bariery utrudniające płynny rozwój tego rodzaju budownictwa. W końcowej części pracy przedstawiono przebieg oraz uzyskane wyniki badań ogniowych metodą reakcji na ogień według normy PN-EN 13823+A1:2014. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17144/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Budownictwo ogólne : podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków / Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk. - Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. - 491 stron (w tym 20 kart tablic złożonych) : ilustracje, fotografie, mapy, wykresy ; 31 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 487-491.
Zawiera: Wprowadzenie do projektownia budynków // Podstawe zasady sporządzania rysunku technicznego budowlanego // Podstawy projektowania // Wybrane zagadnienia prawne dotyczące projektowania architektonicznego-budowlanego budynków // Wymagania dotyczące obliczeń cieplnych // Podstawy obliczania konstrukcji budowlanych // Przykładowy projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego.
Streszczenie: W książce usystematyzowano i uaktualniono wiedzę mieszczącą się w dyscyplinie budownictwo, w specjalności budownictwo ogólne. Dotyczy to przede wszystkim rysunku technicznego budowlanego oraz podstaw projektowania architektonicznego i obliczania konstrukcyjnego budynków. Uwzględniono najnowsze Polskie Normy dotyczące rysunku technicznego budowlanego oraz normy wycofane, a także obowiązujące i wycofane przepisy prawne związane z projektowaniem budynków - podając ich stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21371 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21370/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 / Michał Knauff. - Wydanie 3. poszerzone. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - XXXIII, [1], 734 strony : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 723-734.
Zawiera: Wstęp // Właściwości betonu // Zbrojenie - właściwości i ogólne zasady konstruowania // Siły i naprężenia w przekrojach elementów żelbetowych // Podstawy projektowania // Nośność graniczna przekrojów normalnych - podstawy teorii // Zginanie // Obliczanie przekrojów, na które działa moment zginający i siła podłużna // Analiza konstrukcji // Ścinanie // Skręcanie // Ogólne zasady analizy konstrukcji // Stany graniczne użytkowalności - wymagania ogólne, obliczanie naprężeń // Zarysowanie // Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie // Sztwność, krzywizna i ugięcia elementów zginanych // Dwuosowiowy rozkład naprężeń i projektowanie za pomocą modeli ST // Zasady konstruowania // Konstrukcje sprężone.
Dla inżynierów projektujących konstrukcje żelbetowe oraz pracowników naukowych, jak i studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni.
Streszczenie: W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów pochodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są przedstawione w sposób prostszy niż w normie. (...) W tym wydaniu dokonano korekty zauważonych usterek w tekście, we wzorach i na rysunkach. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21436/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Streszczenie: Niniejsze Wytyczne SITP WP-03:2018 stanowią opracowanie wiedzy technicznej, zalecane do stosowania przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w oparciu o § 10 pkt 10 Statutu SITP i uchwałę 62/18 Zarządu Głównego SITP z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia „Wytycznych SITP WP-03:2018 Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21501, I-21500 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21499/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Projektowanie Według Eurokodów)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Bibliografia,netografia, wykaz norm na stronach 107-110.
Zawiera: Ogólne informacje o projektowaniu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów // Przeznaczenie i zakres zastosowania // Powołania normatywne // Podstawy projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe // Właściwości materiałów // Temperatura elementów stalowych // Odpornośc ogniowa elementów stalowych według PN-EN 1993-1-2 // Zabezpiecznia ochronne konstrukcji stalowych // Metodyka projektowania konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe,
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21718, I-21717 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21716/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Projektowanie Według Eurokodów)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Bibliografia, wykaz norm na stronach 83-[84].
Zawiera: Ogólne informacje o projektowaniu konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów // Podstawy projektowania kontrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe // Zachowanie konstrukcji drewnianych w warunkach pożarowych // Zasady projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe // Odpornośc ogniowa zestawów ściennych i stropowych // Projetkowanie połączeń.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21715 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21714/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Przykłady obliczeń wybranych konstrukcji drewnianych / Lech Rudziński, Andrzej Kroner. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. - VI, 152, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliografia, wykaz norm na stronach 151-152.
Zawiera: Wykaz oznaczeń według normy PN-EN 1995-1-1:2010 -- Materiały pomocnicze do projektowania -- Przykłady obliczeń konstrukcji według normy PN-EN 1995-1-1:2010.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Niniejsza publikacja stanowi zbiór podstawowych wiadomości niezbędnych do projektowania konstrukcji drewnianych. W opracowaniu zaprezentowano procedury i przykłady projektowania konstrukcji z drewna litego i klejonego warstwowo, oparte na normie PN-EN 1995-1-1, zwanej Eurokodem 5. W pierwszej części opracowania autorzy umieścili materiały pomocnicze do projektowania konstrukcji drewnianych, w drugiej zaś - przykłady obliczeń wybranych elementów konstrukcji budynków, takich jak stropy, słupy, schody, kratownice oraz wiązary i dźwigary dachowe. Całość uzupełniona została o tablice, wzory i schematy obliczeniowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21325, I-21324 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21323/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16568/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Performance-based fire safety design / Morgan J. Hurley and Eric R. Rosenbaum. - Boca Raton : London : New York : CRC Press/Taylor & Francis Group, copyright 2015. - xi, 203 stron : ilustracje, wykresy, fotografie ; 24 cm.
Tłumaczenie tytułu: Projektowanie ochrony przeciwpożarowej w oparciu o cele funkcjonalne.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Zawiera: 1. Introduction -- 2. Hazard and Risk -- 3. Design Fire Scenarios -- 4. Design Fire Scenarios -- 5. Fire Dynamics and Hazard Calculations -- 6. Human Behavior -- 7. Detection and Suppression System Design -- 8. Smoke Control Design -- 9. Structural Fire Resistance -- 10. Fire Testing -- 11. Performance-Based Design Documentation and Management -- 12. Uncertainty.
Streszczenie: Performance-Based Fire Safety Design demonstrates how fire science can be used to solve fire protection problems in the built environment. It also provides an understanding of the performance-based design process, deterministic and risk-based analysis techniques, development of design fire scenarios, trial design development and analysis, and building life cycle management.Topics addressed include designing to protect people from fire, design of detection systems, smoke control systems and structural fire resistance, addressing computational and design uncertainty, and fire testing to support design development or evaluation.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21219/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again