Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
Branch
Czytelnia
(7)
Author
Pecio Mariusz
(2)
Adamski Bartłomiej
(1)
Biedugnis Stanisław
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Jakubczyk Arkadiusz
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kosiela Wojciech
(1)
Kubera Sławomir
(1)
Kwapień Maciej
(1)
Motor Grzegorz
(1)
Sulik Paweł
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Wleciał Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Centra handlowe
(7)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(4)
Ewakuacja
(2)
Ewakuacja ludności
(1)
Stan techniczny
(1)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(2)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Wołomin (woj. mazowieckie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(7)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Architektura i budownictwo
(6)
7 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 83-85.
Streszczenie: Tematem pracy była Analiza i ocena procesu ewakuacji na przykładzie budynku wybranej Galerii Handlowej w Warszawie. Praca składa się z 4 rozdziałów które przybliżają informacje ogólne o ewakuacji oraz ich zastosowanie na przykładzie analizowanego budynku. Celem pracy była ocena procesu ewakuacji na przykładzie wyników otrzymanych podczas ćwiczeń ewakuacyjnych przeprowadzonych w analizowanym budynku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17969/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-56.
Streszczenie: Tematem pracy dyplomowej była ,,Analiza bezpieczeństwa pożarowego w typowym obiekcie wybranej sieci handlowej”. Praca zawiera informacje teoretyczne na temat ochrony przeciwpożarowej budynków. Przedstawiono również opis historycznych dużych pożarów supermarketów w Polsce. Praca zawiera również analizę zabezpieczenia przeciwpożarowego w supermarkecie Dino. Przeprowadzona analiza dotyczyła supermarketu Dino, który znajduje się w miejscowości Leszcze, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim. Dokonano oceny zabezpieczenia pożarowego konstrukcji budynku oraz analizy zastosowanych systemów przeciwpożarowych wewnątrz obiektu. Na podstawie uzyskanej wiedzy teoretycznej oraz dokonanej analizy można stwierdzić czy poziom bezpieczeństwa w analizowanym obiekcie odpowiada obecnie panującym przepisom prawnym w Polsce. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17937/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 72-73.
Streszczenie: Celem pracy inżynierskiej jest ocena warunków techniczno-budowlanych i ewakuacji obiektu Centrum Handlowego „Galardia” w Starachowicach. Dokonano analizy bezpieczeństwa bezpieczeństwa pożarowego oraz możliwości ewakuacji osób przebywających w obiekcie. W pierwszej części pracy przedstawioną charakterystykę ogólną Centrum Handlowego (m. in. lokalizację, konstrukcję, instalacje użytkowe), jak również dokonano przedstawienia wymagań przeciwpożarowych zawartych w przepisach dla tego rodzaju budynków i skonfrontowano je ze stanem rzeczywistym występującym w obiekcie. Drugą część pracy stanowi analiza bezpieczeństwa pożarowego. Podsumowano stan faktyczny obecny w obiekcie. Przedstawiono rozwiązania ponadstandardowe zwiększające poziom bezpieczeństwa. Zastosowane zmiany oceniono za pomocą wybranej metody inżynierskiej według standard brytyjskiego. Obliczono oraz porównano ze sobą czasy wymaganego (WCBE) i dopuszczalnego (DCBE) czasu bezpiecznej ewakuacji w Centrum Handlowym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16879/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 73-74.
Streszczenie: Opracowana praca dyplomowa porusza problematykę doboru ponadstandardowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w ramach występujących niezgodności z wymaganiami obowiązujuących przepisów, a jej celem jest przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazanie najbardziej efektywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwagi na specyfikę obiektu. Opracowanie obejmuje wymagania ochrony przeciwpożarowej i charakterystykę budynku, opis warunków ewakuacji, a także analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego. Jako przykładowy obiekt, do opisu i analizy warunków bezpieczeństwwa pożarowego został wybrany budynek Galerii Handlowej Jedenastka w Lublińcu. Galeria została otwarta w marcu 2009 r. Powierzchnia całkowita Galerii to około 9500 m2. Przedmiotowy budynek składa się z części północnej i południowej. Część północna w przeważającej częsci jest jednokondygnacyjna i zaliczona do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. W północno-wschodnim narozniku wystepuje II kondygnacja nadziemna, stanowiąca zaplecze socjalno-biurowe supermarketu - strefa ZL III. Część południowa jest w większości dwukondygnacyjna i obejmuje powierzchnie handlowe zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I oraz pomieszczenie biurowe - ZL III. Łącznie w budynku wydzielono cztery strefy pożarowe oraz jedno pomieszczenie techniczne. W toku prowadzonej analizy bezpieczeństwa pożarowego w budynku, wykryto pewne niezgodności z uregulowaniami prawnymi: nieodpowiednią odległość klapy dymowej od ściany oddzielenia przeciwpożarowego, zbyt wąską jedną z klatek schodowych, zastosowanie w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego okien e bez potwierdzonej klasy odporności ogniowej, przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego oraz beak wyposażenia pasaży ewakuacyjnych w instalację do usuwania dymu. W opracowaniu podjęto decyzję, które nieprawidłowości zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów, a które pozostaną, z uwagi na brak możliwości ich usunięcia. Przeprowadzona analiza bezpieczeństwa pożarowego pozwoliła na zoptymalizowanie, wyselekcjonowanie i wskazanie najbardziej efektywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla rozpatrywanego przypadku Galerii Handlowej Jedenastka. Dobrane rozwiąznaia pozwolą uzyskać zadowalający poziom bezpieczeństwa, w związku z czym uznać należy, że załozony cel pracy zostanie osiągnięty. Podsumowując uważa się, że zastosowanie w budynku przyjętych rozwiązań ponadstandardowych, zapewni w razie pożaru odpowiedną nośność konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru do sąsiednich stref pożarowych oraz na sąsiednie budynki, możliwość ewakuacji ludzi i bezpieczeństwo ekip ratowniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17143/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej inżynierskiej było wykonanie analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego, a więc poprawności zastosowanych rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa uczestników w przypadku powstania pożaru w galerii hotelowo - handlowej. Przedstawiona analiza przeprowadzona była w formie audytu, czyli porównania wymagań prawnych ze stanem faktycznym na podstawie Galerii Jordanowskiej, która została wybudowana i oddana do użytku w październiku 2016 r. Głównym elementem pracy było przeanalizowanie warunków ewakuacji z przestrzeni zamkniętej obiektu. Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę opisywanego budynku, jego położenie oraz użyte rozwiązania konstrukcyjne z wyszczególnieniem na podział poszczególnych kondygnacji i sposobów użytkowania obiektu. W kolejnym rozdziale przedstawione są wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz skonfrontowanie ich ze stanem faktycznym. Sprawdzenie czy spełnione zostały wymagania dotyczące odległości od innych obiektów budowlanych, wielkości stref pożarowych czy klasy odporności pożarowej budynku i klasy odporności ogniowej jego elementów. W rozdziale tym przedstawiona również jest klasyfikacja budynku ze względu na wysokość, podział na strefy pożarowe, a także zaprezentowanie możliwych maksymalnych ilości osób w poszczególnych przestrzeniach obiektu. Rozdział trzeci zawiera opis zastosowanych urządzeń i instalacji, które mają za zadanie wykryć pożar, zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, ostrzec użytkowników o zagrożeniu oraz pomóc im w sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z zagrożonych stref. W rozdziale czwartym i piątym przedstawione są wymagania oraz stan faktyczny zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz istniejącej drogi pożarowej. Kolejny rozdział opisuje warunki ewakuacji z poszczególnych części galerii. Na wstępie przedstawione są wybrane wymagania względem elementów wpływających na sposób przeprowadzenia ewakuacji. W dalszej części przedstawione są parametry wstępujących elementów, które pozwalają na opuszczenie danej przestrzeni w razie pożaru lub innego zagrożenia.. Ostatnia cześć pracy zawiera podsumowanie całości oraz wnioski wyniesione podczas analizy bezpieczeństwa pożarowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17351/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 41-45.
Streszczenie: Niniejsza praca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera charakterystykę Galerii Wołomin w Wołominie. Następny z nich dotyczy zagadnienia ewakuacji obiektu m. in. rodzaje ewakuacji. W trzecim rozdziale zostały opisane wybrane modele obliczeniowe czasów ewakuacji a w piątym sąscenqariusze pożarowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18024/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-64.
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w Centrum Handlowym M1 w Łodzi. W celu realizacji wybranego zagadnienia przedstawiono najważniejsze akty prawne i podstawy teoretyczne z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. W dalszej części scharakteryzowane zostało objęte analizą centrum handlowe. Następnie dokonano analizy i oceny rozwiązań przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę badanego obiektu w świetle obowiązujących przepisów prawnych, a także określono, czy wymagana jest koncepcja poprawy tych rozwiązań. Budynek centrum handlowego o powierzchni ok. 50 tysięcy m2 został wybudowany w 1999 r. i jest największym tego typu obiektem w północno-wschodniej części miasta Łódź. Kubatura budynku wynosi ok. 380500 m3, a wysokość nie przekracza 12 metrów. Wokół obiektu rozmieszczonych jest 12 hydrantów nadziemnych DN 80, które są zamontowane na obwodowej sieci wodociągowej. Na terenie działki znajdują się dwa przeciwpożarowe zbiorniki wodne o łącznej pojemności 928 m3 wody. Omawiany obiekt został wyposażony w 31 hydrantów HW-52, znajdujące się w części magazynowej, 44 hydranty HW-25, które chronią część handlowo-usługową oraz instalację tryskaczową. Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny rozwiązań przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w Centrum Handlowym M1 w Łodzi w świetle przepisów prawnych stwierdzono, że wydajności sieci wodociągowej, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych są wystarczające oraz minimalny całkowity zapas źródła wody zaopatrującego wewnętrzne instalacje przeciwpożarowe jest zapewniony. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17850/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again