Form of Work
Artykuły
(1)
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Krąpiec Tomasz
(1)
Piec Robert
(1)
Rodziewicz Robert
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Centrum Szkolenia Policji (Legionowo)
(2)
Ewakuacja
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Pirotechnika
(1)
Policja
(1)
Szkolenie
(1)
ćwiczenia terenowe
(1)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
2 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Centrum Szkolenia Policji to jedna z największych szkół policyjnych w kraju, której podstawową działalność stanowi realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. Jednostka dysponuje dobrze wyposażoną infrastrukturą dydaktyczną. W dniu 14 marca 2019 r. baza szkoleniowa CSP wzbogaciła się o kolejny nowoczesny obiekt – symulatornię do działań specjalnych. Nowo otwarta symulatornia jest przeznaczona przede wszystkim do prowadzenia w Centrum Szkolenia Policji zajęć dydaktycznych z obszaru działań minersko-pirotechnicznych oraz techniki kryminalistycznej, w szczególności obejmujących detonację ładunków i urządzeń wybuchowych wewnątrz pomieszczeń, a następnie prowadzenie oględzin miejsca wybuchu.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 90-91.
Streszczenie: Głównym celem pracy jest stworzenie funkcjonującego algorytmu ewakuacji fazowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z opracowaniem ogólnych oraz szczegółowych wytycznych dla osób przebywających w budynkach na terenie jednostki. Rozwiązaniem problemu zawartego w pracy jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przeprowadzić ewakuację Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, aby pogodzić funkcje pełnione przez tę instytucję na rzecz bezpieczeństwa publicznego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi ewakuacji? Cała praca zawiera wstęp, cel oraz zakres pracy. Całość została podzielona na 5 rozdziałów, zakończone podsumowaniem wykorzystanych materiałów. W pierwszym rozdziale zatytułowanym Wytyczne dotyczące ewakuacji zawarto ogólne informacje dotyczące ewakuacji, czym jest, jej etapów oraz zachowania ludzi podczas opuszczania zagrożonych obiektów. Zaprezentowano również metody obliczania dostępnego i wymaganego czasu ewakuacji. W drugim rozdziale zatytułowanym Drogi ewakuacyjne, przejścia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe zawarto część teoretyczną oraz wymagania techniczne dotyczące dróg ewakuacyjnych, ich obudów, klatek schodowych, zabezpieczeń przeciwpożarowych lasów, dojść i dojazdów oraz oświetlenia awaryjnego. Trzeci rozdział zatytułowany Warunki ochrony przeciwpożarowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zawiera charakterystykę obiektu, regulamin wewnętrzny dotyczący akcji ratowniczo-gaśniczej, krótką charakterystykę wybranych obiektów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, oraz cały podrozdział poświęcony ewakuacjom rzeczywistym obiektów na terenie CSP oraz analizie zachowań uczestników ewakuacji. Czwarty rozdział Symulacja w programie komputerowym Pathfinder poświęcony jest symulacji ewakuacji budynku internatowego numer 5, ewakuacji osób z budynków na place ewakuacyjne oraz ewakuacji z placów do bram Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Z symulacji zostały wyciągnięte wnioski, a całość została porównana z ewakuacją rzeczywistą. W piątym rozdziale zatytułowanym Algorytm oraz wytyczne ewakuacji Centrum Szkolenia Policji w Legionowie autor zawarł algorytm ewakuacji fazowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Następnie, na podstawie symulacji, obserwacji oraz algorytmu, ogólne wytyczne dotyczące alarmowania oraz ewakuacji. W kolejnym podrozdziale zawarł szczegółowe wytyczne dotyczące ewakuacji. W ostatnim rozdziale Podsumowanie i wnioski zawarto podsumowanie całej pracy wraz z krótkimi wnioskami autora jakie ma do przekazania po napisaniu niniejszej pracy. Na samym końcu zamieszczono bibliografię podzieloną na trzy części. Pierwsza część zawiera wykaz książek, artykułów oraz opracowań wykorzystanych podczas pisania tej pracy. Druga część zawiera spis aktów prawnych, na których opierał się autor pracy. Trzecia część zawiera odwołania do użytych stron. Po części zawierającej bibliografię, autor zawarł spis rysunków oraz tabel znajdujących się w pracy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16960/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again