Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Boroń Damian
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Kaczówka Mateusz
(1)
Kloch Monika
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Ceramika budowlana
(3)
Odporność ogniowa
(2)
Beton
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Destrukt betonowy
(1)
Izotopy promieniotwórcze
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Materiały budowlane
(1)
Surowce wtórne
(1)
Właściwości mechaniczne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Raport z badań
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
3 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 44-48.
Streszczenie: W pracy przebadano stężenie radioaktywności izotopów 40K, 226Ra i 232Th oraz parametry zagrożenia radiologicznego: wskaźniki aktywności f1 i f2, moc dawki promieniowania oraz roczną dawkę efektywną dwunastu wyrobów ceramicznych produkcji Polskiej i zagranicznej. Zawartość radionuklidów wyznaczono przy pomocy spektrometrii promieniowania gamma. Koncentrację promieniotwórczego potasu, radu oraz toru wynosiły kolejno: 370 – 759 Bq·kg-1, 32,9 - 56,1 Bq·kg-1, 36,9 - 58 Bq·kg-1. Dodatkowo wyznaczone wskaźniki wyniosły: f1: 32,9 – 56,1, f2 36,9 - 58 Bq·kg-1, D: 59 – 89,7 mSv/rok oraz AED: 0,29 – 0,44 nGy·h-1. Uzyskane wyniki porównane zostały z wartościami rekomendowanymi przez Komitet Naukowy OZN ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR 2000) i Komisję Europejską (Commission European 1999) oraz ze stężeniami wyrobów ceramicznych używanych w materiałach budowlanych na świecie, celem określenia narażenia organizmu człowieka na promieniowanie jonizujące [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17789/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-51.
Streszczenie: Pracę rozpoczyna wprowadzenie, poprzez przedstawienie przepisów prawa dotyczących wymagań stawianych budynkom ze względu na ich przeznaczenie i konstrukcję, a także klasyfikacja obiektów co do odporności pożarowej obiektu oraz ich elementów pod względem odporności ogniowej elementów budynku. Następnie przedstawiono informacje co do elementów murowych, zapraw, techniki budowy oraz skrystalizowano informacje co do materiału budowlanego jakim jest ceramika poryzowana. Później przedstawiono siły jakie działają na ściany podczas ściskania oraz skutki ich działania. Przedstawiono także metody wyznaczania odporności ogniowej ścian murowych. Po części literaturowej przedstawiono badanie oraz jego przebieg wraz z wynikami oraz dokumentacją fotograficzną. Obiektem badań w pracy jest ceramika poryzowana, z której wykonuje się m.in elementy murowe służące do wznoszenia ścian murowych. Badaniu pod względem wytrzymałości na działanie ognia został poddany element próbny (ściana) wykonana z ceramiki poryzowanej. Ściana została pokryta tynkiem z obydwu stron. Na zakończenie podsumowano wykonaną pracę poprzez wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonego badania elementu próbnego i porównano wyniki z deklaracjami producenta. W zakończeniu znajduje się bibliografia ze spisem literatury, aktów prawnych, norm oraz spis tabel i rysunków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17833/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 153-168.
Zawiera: Warunki termiczne pożarów / Kruszywa stosowane w kompozytach betonowych / Odpady białej ceramiki szlachetnej jako kruszywo do betonów / Charakterystyka składników wykorzystywanych do przygotowania mieszanek betonowych / Badania wybranych właściwości mechanicznych betonów z recyklingowym kruszywem ceramicznym / Badanie przyczepności stali do betonu na bazie kruszywa recyklingowego / Badanie chemioodporności betonu na kruszywie recyklingowym.
Streszczenie: "Tematyka monografii jest związana z wykorzystaniem recyklingowych materiałów ceramicznych jako kruszywa do betonów specjalnych odpornych na wysokie temperatury. Jest ona szczególnie aktualna m.in. ze względu na obecne trendy w gospodarce światowej polegające na stopniowym przechodzeniu z gospodarki linearnej do gospodarki w obiegu zamkniętym, w której odpady są traktowane jako surowce wtórne. W pierwszej części pracy w ramach przeglądu literatury omówiono kruszywa stosowane w kompozytach betonowych, w tym odpady ceramiki czerwonej i szlachetnej. W kolejnych rozdziałach bardziej szczegółowo scharakteryzowano odpady białej ceramiki szlachetnej, których autor użył jako kruszywa do skomponowania mieszanek betonowych poddanych badaniom. Kolejne trzy rozdziały zostały poświęcone autorskim badaniom." [z recenzji dr hab. inż. Jerzego Gałaja, prof. SGSP]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1120/15, W-1120/14, W-1120/13, W-1120/12, W-1120/11, W-1120/10, W-1120/9, W-1120/8, W-1120/7, W-1120/6, W-1120/5, W-1120/4, W-1120/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1120/2 Czyt., W-1120/1 Pozarnictwo (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again