Źródło opisu
Katalog zbiorów
(539)
Forma i typ
Książki
(369)
Publikacje naukowe
(88)
Artykuły
(67)
Publikacje dydaktyczne
(38)
Rękopisy
(26)
Publikacje fachowe
(23)
Pliki i bazy danych
(8)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(3)
Publikacje informacyjne
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Publikacje promocyjne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(340)
dostępne
(238)
wypożyczone
(6)
nieokreślona
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(243)
Czytelnia
(343)
Autor
Mizerski Andrzej
(20)
Kuryłowicz Jerzy
(10)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(9)
Majder-Łopatka Małgorzata
(7)
McMurry John
(7)
Minczewski Jerzy
(7)
Pigoń Krzysztof
(7)
Rabek Jan Feliks
(7)
Boczoń W
(6)
Chodkowski Jerzy
(6)
Jaskółowski Waldemar
(6)
Koroniak H
(6)
Koroniak Henryk
(6)
Marczenko Zygmunt
(6)
Milecki J
(6)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(6)
Sobolewski Mirosław
(6)
Grajewski Jakub
(5)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(5)
Koroniak-Szejn Katarzyna Maria (1981- )
(5)
McMurry John (1942- )
(5)
Milecki Jan
(5)
Zaleski Bogdan
(5)
Bielański Adam
(4)
Czuranow S.S
(4)
Komorowski Ludwik
(4)
Kuziakow J.J
(4)
Niemkowa O.G
(4)
Rieszetnikowa Ł.A
(4)
Semeniuk Bazyli
(4)
Szperliński Zbigniew
(4)
Wołodina M.A
(4)
Węsierski Tomasz
(4)
Zawadzki Zbigniew
(4)
Bańkowski Zdzisław
(3)
Bellen N
(3)
Brzozowski Zbigniew K
(3)
Floriańczyk Zbigniew
(3)
Gajewska Irena
(3)
Gajewski Władysław
(3)
Gutorska A
(3)
Idzikowski Andrzej
(3)
Karietnikow G. S
(3)
Kisielewa E.W
(3)
Kryt Dobromiła
(3)
Kudriaszow I.W
(3)
Ostrowski Tadeusz
(3)
Pajdowski Lech
(3)
Penczka Stanisław
(3)
Plane Robert A
(3)
Rudziewicz Zdzisław
(3)
Różycki Cezary
(3)
Różycki Marek
(3)
Sienko Michell J
(3)
Stańczuk-Różycka Teresa
(3)
Szlezyngier Włodzimierz
(3)
Ufnalski Waldemar
(3)
Urbański Tadeusz
(3)
Wrotek Jerzy
(3)
Zienkowicz Jan
(3)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(3)
Achmatowicz Osman
(2)
Atkins Peter Wiliam
(2)
Babrauskas Vytenis
(2)
Baranowska Anna
(2)
Barańska Monika
(2)
Berger Maria M
(2)
Bielański Adam (1912-2016)
(2)
Boczoń Władysław
(2)
Broniewski Tadeusz
(2)
Bukowska Maria
(2)
Celiński Maciej
(2)
Ciba Jerzy
(2)
Cox P.A
(2)
Crouch Stanley R
(2)
Cygański Andrzej
(2)
Czaja Krystyna
(2)
Czarnecki Lech
(2)
Czub Piotr
(2)
Dmochowska Anna
(2)
Dojlido Jan R
(2)
Dryjański Piotr
(2)
Fedotov M.N
(2)
Gajek Agnieszka
(2)
Gajkowska-Stefańska Lidia
(2)
Gałuszka Agnieszka
(2)
Guberski Stanisław
(2)
Hawlicka Ewa
(2)
Henning Otto
(2)
Hilado Carlos J
(2)
Holler F. James
(2)
Hulanicki Adam
(2)
Jamróz Dorota
(2)
Jaworska Teresa
(2)
Jurowski Kamil
(2)
Kawecki Wiesław
(2)
Kemula Wiktor
(2)
Kolditz Lothar
(2)
Kołodziejczyk Aleksander
(2)
Królikowska Anna
(2)
Rok wydania
2020 - 2023
(21)
2010 - 2019
(150)
2000 - 2009
(125)
1990 - 1999
(49)
1980 - 1989
(29)
1970 - 1979
(69)
1960 - 1969
(54)
1950 - 1959
(33)
1930 - 1939
(2)
1920 - 1929
(2)
1130 - 1139
(1)
1120 - 1129
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(55)
Kraj wydania
Polska
(514)
Stany Zjednoczone
(16)
Wielka Brytania
(6)
Niemcy
(1)
Szwajcaria
(1)
Język
polski
(459)
angielski
(52)
rosyjski
(15)
niemiecki
(13)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(17)
Farmaceuci
(2)
Lekarze
(2)
Strażacy
(2)
Analitycy ochrony środowiska
(1)
Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej
(1)
Inżynierowie
(1)
Inżynierowie chemiczni
(1)
Temat
Chemia
(279)
Chemia fizyczna
(143)
Chemia organiczna
(56)
podręcznik
(44)
Substancje chemiczne
(38)
Tworzywa sztuczne
(35)
Metody badawcze
(33)
Badania pożarnicze
(29)
Chemia nieorganiczna
(29)
badania
(28)
fizyka
(24)
Polimery
(22)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(20)
słownik
(20)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(16)
technologia
(15)
Ochrona środowiska
(14)
obliczenia
(14)
spalanie
(14)
BHP
(13)
Paliwa
(13)
Palność - badanie
(13)
Gazy
(12)
Ochrona przeciwpożarowa
(12)
Wybuchy
(12)
metale
(12)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(11)
Materiały budowlane
(11)
Palność
(11)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(11)
Ratownictwo chemiczne
(10)
Toksykologia
(10)
biologia
(10)
chemia środowiska
(10)
laboratorium
(10)
Pożary - powstawanie
(9)
Symulacja
(9)
Związki powierzchniowo czynne
(9)
Pożary - zapobieganie
(8)
Substancje toksyczne
(8)
Zanieczyszczenie
(8)
Zapłon
(8)
język angielski
(8)
magazyny
(8)
Chromatografia
(7)
Materiały i substancje wybuchowe
(7)
Materiały palne
(7)
Mieszaniny
(7)
Pyły
(7)
Ropa naftowa
(7)
Szkoły wyższe
(7)
Budownictwo
(6)
Ciecze palne
(6)
Drewno
(6)
Matematyka
(6)
Promieniowanie jonizujące
(6)
Sorbenty
(6)
Substancje i produkty ropopochodne
(6)
Termodynamika
(6)
Zagrożenia chemiczne
(6)
Zagrożenia pożarowe
(6)
nauki ścisłe
(6)
Bezpieczeństwo pożarowe
(5)
Elektrownie jądrowe
(5)
Odporność ogniowa
(5)
Pożary
(5)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(5)
Procesy produkcyjne
(5)
Programy komputerowe
(5)
Przemysł
(5)
Przyczyny pożaru
(5)
Prądownice
(5)
Rozkład termiczny
(5)
Statystyka pożarnicza
(5)
ekologia
(5)
język niemiecki
(5)
polimeryzacja
(5)
Analiza chemiczna
(4)
Badanie wybuchowości
(4)
Biochemia
(4)
Farby i lakiery
(4)
Materiałoznawstwo
(4)
Pierwiastki chemiczne
(4)
Pomiary
(4)
Taktyka walki z pożarami
(4)
Technologia chemiczna
(4)
Temperatura
(4)
Woda
(4)
Zagrożenie wybuchowe
(4)
Zbiorniki
(4)
chemia fizyczna
(4)
odpady niebezpieczne
(4)
przemysł chemiczny
(4)
spektrometria
(4)
Amoniak
(3)
Analiza ryzyka
(3)
Beton
(3)
Degradacja środowiska
(3)
Elektrotechnika
(3)
Gazy palne
(3)
Temat: czas
2001-
(4)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Rosja
(1)
Ruda Śląska (woj. śląskie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo śląskie
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(83)
Podręcznik
(27)
Poradnik
(15)
Podręcznik akademicki
(9)
Materiały konferencyjne
(3)
Opracowanie
(3)
Raport z badań
(3)
Monografia
(2)
Normy
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Anegdoty
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Laudacja
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Publikacja okolicznościowa
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Studium przypadku
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Dziedzina i ujęcie
Chemia
(59)
Inżynieria i technika
(19)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(15)
Ochrona środowiska
(5)
Informatyka i technologie informacyjne
(3)
Medycyna i zdrowie
(3)
Nauka i badania
(3)
Fizyka i astronomia
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Biologia
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Historia
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
539 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18386/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Streszczenie: [Podręcznik przeznaczony dla studentów studiujących chemię koordynacyjną i fizyczną chemię nieorganiczną z różnymi ważnymi problemami i metodami stosowanymi w tej dziedzinie. Omówiono wiele metod teoretycznych, spektroskopowych i fizykochemicznych oraz chemię koordynacyjną.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-15965 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15806/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Fizyka
Streszczenie: Książka ta to jeden z najlepszych podręczników dotyczących identyfikacji związków organicznych za pomocą metod spektroskopowych. Zawiera gruntowne i rzetelne omówienie technik, w tym: spektrometrii mas, spektroskopii w podczerwieni (IR), spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz spektroskopii korelacyjnej (2D NMR). Materiał teoretyczny uzupełniony jest odpowiednią ilością informacji praktycznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20186 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20185/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Streszczenie: [Podręcznik do samodzielnej nauki chemii. Obejmuje elementarną wiedzę chemiczną.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15979/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-347/36, W-347/21, W-347/18, W-347/17, W-347/11 (5 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-347/8 [magazyn], W-347/5 [magazyn] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-491/159, W-491/157, W-491/156, W-491/154, W-491/151, W-491/150, W-491/149, W-491/148, W-491/144, W-491/139, W-491/138, W-491/135, W-491/133, W-491/129, W-491/127, W-491/126, W-491/125, W-491/124, W-491/123, W-491/122, W-491/117, W-491/113, W-491/109, W-491/106, W-491/105, W-491/103, W-491/100, W-491/99, W-491/97, W-491/96, W-491/94, W-491/93, W-491/90, W-491/89, W-491/88, W-491/87, W-491/84, W-491/82, W-491/78, W-491/75, W-491/73, W-491/70, W-491/69, W-491/68, W-491/67, W-491/66, W-491/65, W-491/64, W-491/63, W-491/61, W-491/60, W-491/59, W-491/58, W-491/57, W-491/56, W-491/51, W-491/49, W-491/48, W-491/46, W-491/43, W-491/42, W-491/41, W-491/39, W-491/37, W-491/36, W-491/34, W-491/32, W-491/28, W-491/26, W-491/20, W-491/19, W-491/16, W-491/15, W-491/11, W-491/10, W-491/9, W-491/8, W-491/7, W-491/6, W-491/5, W-491/3 (81 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-491/2 [magazyn], W-491/1 [magazyn] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Atom i cząsteczka / Włodzimierz Kołos, Joanna Sadlej. - Wydane drugie. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 439 s. : il. ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Streszczenie: W książce przedstawiono elementy fizyczne podstaw mechaniki kwantowej, teorie atomu wodoru oraz atomu wieloelektronowego. Wnikliwie omówiono zagadnienia dotyczące cząsteczek, uwzględniając ich udział w reakcjach chemicznych. W drugim wydaniu położono większy nacisk na związek chemii kwantowej ze spektrometrią poprzez dokładniejsze omawianie doświadczeń spektroskopowych. Ponadto w tekście zamieszczono przykłady posługiwania się pakietem programu Gaussian 98 do badania konformacji cząsteczek i ich struktury elektronowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20704/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Tab.
Streszczenie: [Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne; budowa atomu, pierwiastek; układ okresowy; wiązania chemiczne; reakcje chemiczne; kwasy, zasady, sole; systematyka pierwiastków; ochrona środowiska.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15988/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Chemia organiczna. T. 1, Rozdziały 1-6 / John McMurry ; z angielskiego tłumaczyli Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki. - Wydanie IV - dodruk 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - xiv, 254, 15, [1] strona : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Tekst także na stronie 2. i 3. okładki. Na książce także ISBN oryginału.
Indeks.
Zawiera: Struktura i wiązania chemiczne // Wiązania spolaryzowane; kwasy i zasady // Związki organiczne: alkany i ich stereochemia // Związki organiczne: cykloalkany i ich stereochemia // Stereochemia tetraedrycznych atomów węgla // Przegląd reakcji organicznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21805 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21804/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Chemia organiczna. T. 2, Rozdziały 7-14 / John McMurry ; z angielskiego tłumaczyli Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki. - Wydanie IV - dodruk 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - Strony XII, [1], 256-630, 15, [1] : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Tekst także na stronie 2. i 3. okładki. Na książce także ISBN oryginału.
Indeks.
Zawiera: Alkeny: struktura i reaktywność // Alkeny: synteza i reakcje // Alkiny: wprowadzenie do syntezy organicznej // Halogenki organiczne // Reakcje halogenków alkilów: substytucje nukleofilowe i eliminacje // Określenie struktury cząsteczki: spektrometria mas i spektroskopia w podczerwieni // Określenie stuktury cząsteczki: spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego // Sprzężone dieny. Spektroskopia w nadfiolecie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21807 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21806/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Chemia organiczna. T. 3, Rozdziały 15-19 / John McMurry ; z angielskiego tłumaczyli Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki. - Wydanie IV - dodruk 3 - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - Strony X, [1], 632-918, S 15, [1] : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Tekst także na stronie 2. i 3. okładki.
Indeks.
Zawiera: Benzen i aromatyczność // Chemia benzenu: aromatyczna substancja elektrofilowa // Alkohole i fenole // Etery i epoksydy; tiole i sulfidy // Wstęp do chemii związków karbonylowych // Aldehydy i ketony: reakcje addycji nukleofilowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21803 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21802/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Chemia organiczna. T. 4, Rozdziały 20-24 / John McMurry ; z angielskiego tłumaczyli Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki. - Wydanie IV - dodruk 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - Strony X, [1], 920-1180, 15, [1] : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Tekst także na stronie 2. i 3. okładki. Na książce także ISBN oryginału.
Indeks.
Zawiera: Kwasy karboksylowe i nitryle // Pochodne kwasów karboksylowych: reakcje nukleofilowej substancji acylowej // Reakcje substancji alfa w związkach karbonylowych // Reakcje kondensacji karbonylowej // Aminy i związki heterocykliczne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21809 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21808/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Chemia organiczna. T. 5, Rozdziały 25-31 / John McMurry ; z angielskiego tłumaczyli Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki. - Wydanie IV - dodruk 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - Strony X, [1], 1182-1498, 15, [1] : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Tekst także na stronie 2. i 3. okładki.
Bibliografia, netografia na stronie 1475. Indeks.
Zawiera: Biocząsteczki: węglowodany // Biocząsteczki: aminokwasy, peptydy i białka // Biocząsteczki: lipidy // Biocząsteczki: kwasy nukleinowe // Chemia organiczna szlaków metabolicznych // Orbitale molekularne a chemia organiczna: reakcje pericykliczne // Syntetyczne polimery.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21811 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21810/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Chemia polimerów / John W. Nicholson ; tł. Jan Brzeziński. - Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1996. - 168 s. : rys., skor., tabl. ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia - tworzywa sztuczne
Bibliogr.
Streszczenie: [Zbiór wiadomości o reakcjach polimeryzacji, strukturze, właściwościach chemicznych, termicznych i mechanicznych, sieciowaniu, roztworach, metodach wyznaczania masy molowej, degradacji najczęściej spotykanych polimerów takich jak: polietylen, polipropylen, polistylen, poliamid, żywice epoksydowe, fenoplasty, silikony oraz występujących w przyrodzie: celulozie, skrobi, kauczuku naturalnym, białkach.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-15596 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15595/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-956, I-955 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Książka została napisana przede wszystkim z myślą o studentach zainteresowanych biologią, medycyną, żywieniem ludzi i pokrewnymi dziedzinami. Przedstawiono podstawowe zasady chemii nieorganicznej i organicznej.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15807/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Chemia bionieorganiczna / Rosette M. Roat-Malone. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - XIII, [3], 494, [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Streszczenie: Nowoczesny podręcznik chemii bionieorganicznej, w którym zawarto wszelkie wiadomości niezbędne do zrozumienia przedmiotu poczynając od podstaw chemii nieorganicznej i biochemii, a kończąc na szczegółowym opisie kluczowych zagadnień chemii bionieorganicznej oraz technik badawczych stosowanych w tej dziedzinie nauki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20708/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-11745, I-11744, I-11743, I-11742, I-8111 (5 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-306/20, W-306/19, W-306/17 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-306/10 [magazyn], W-306/4 [magazyn] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-299/91, W-299/90, W-299/87, W-299/86, W-299/85, W-299/83, W-299/81, W-299/80, W-299/78, W-299/77, W-299/76, W-299/75, W-299/74, W-299/73, W-299/72, W-299/71, W-299/70, W-299/69, W-299/68, W-299/67, W-299/65, W-299/64, W-299/63, W-299/62, W-299/61, W-299/60, W-299/59, W-299/58, W-299/57, W-299/56, W-299/55, W-299/52, W-299/51, W-299/49, W-299/47, W-299/46, W-299/45, W-299/44, W-299/43, W-299/41, W-299/40, W-299/39, W-299/38, W-299/37, W-299/36, W-299/35, W-299/34, W-299/33, W-299/31, W-299/30, W-299/29, W-299/27, W-299/26, W-299/25, W-299/24, W-299/20, W-299/19, W-299/18, W-299/17, W-299/16, W-299/14, W-299/13, W-299/12, W-299/11, W-299/9, W-299/8, W-299/7, W-299/6, W-299/5, W-299/4, W-299/3 (71 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-299/2 [magazyn], W-299/1 [magazyn] (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej