Form of Work
Artykuły
(9)
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(9)
Author
Dmochowska Anna
(2)
Maj Iwona
(2)
Małek Jacek
(2)
Michalski Rajmund
(2)
Polańczyk Andrzej
(2)
Witkiewicz Zygfryd
(2)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bodzoń-Kułakowska Anna
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Dolan Julia A
(1)
Fleming Ian
(1)
Gniazdowska Justyna
(1)
Goeden Marcel
(1)
Harris Daniel C
(1)
Hetper Jacek
(1)
Kałużna Czapińska Joanna
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Mesyasz Przemysław
(1)
Mirosław Leszek
(1)
Newman Reta
(1)
Popielarski Tomasz
(1)
Rabek Jan Feliks
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Silberring Jerzy
(1)
Skorupka Katarzyna
(1)
Smolarkiewicz Mariusz
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Stauffer Eric
(1)
Suder Piotr
(1)
Szułczyńska Dorota
(1)
Williams Dudley H
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(5)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(18)
United Kingdom
(2)
United States
(1)
Language
Polish
(18)
English
(3)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Chromatografia
(20)
Chemia organiczna
(3)
Przyrządy pomiarowe
(3)
badania
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Chemia
(2)
Dochodzenie popożarowe
(2)
Gazy
(2)
Metody badawcze
(2)
Pogorzelisko
(2)
Ratownictwo chemiczne
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
detektory
(2)
spektrometria
(2)
Broń chemiczna
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Chromatografia jonowymienna
(1)
Ciecze palne
(1)
Gazy palne
(1)
Grupy specjalistyczne
(1)
Morza
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Palność - badanie
(1)
Podpalenia
(1)
Polimery
(1)
Popiół
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Spektroskopia
(1)
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
(1)
Statystyka
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Uzdatnianie wody
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
alkeny
(1)
czujki
(1)
fizykochemia spalania
(1)
jonizacja
(1)
mierniki cyfrowe
(1)
mieszanina palna
(1)
obliczenia
(1)
odpady komunalne
(1)
psy
(1)
skażenie chemiczne
(1)
skażenie środowiska
(1)
spalanie
(1)
spektroskopia
(1)
substancje palne
(1)
urządzenia dozymetryczne
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Normy
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Chemia
(2)
21 results Filter
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: [Książka poświęcona chromatografii jonowej, metodzie, którą posługują się wszystkie laboratoria monitoringowe i ochrony środowiskaw badaniu stanu jakości środowiska naturalnego.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17530, I-17529 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17528 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Przedstawiono istotę i zastosowania chromatografii gazowej, podano informacje dotyczące aparatury i materiałów chromatograficznych oraz przykłady analiz chromatograficznych. Omówiono metody przygotowania próbek do analizy chromatograficznej oraz zamieszczono wykaz terminów polskich i ich angielskich odpowiedników zatwierdzonych przez Komisję Analizy Chromatograficznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18963, I-18962 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18961/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Bibliogr.
Streszczenie: Autorzy w sposób przystępny przedstawili w nim najważniejsze zagadnienia teorii i praktyki chromatografii oraz elektroforezy kapilarnej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy. W porównaniu z poprzednim wydaniem więcej uwagi poświęcono technikom łączonym ze szczególnym uwzględnieniem połączenia chromatografii gazowej i cieczowej ze spektrometrią mas. Więcej uwagi poświęcono też wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej, w tym szybkiej. Szerzej zostały też opisane techniki elektromigracyjne, których rozpowszechnienie w Polsce jest coraz większe. Część obejmująca pobieranie i przygotowanie próbek do analizy została uzupełniona o opis najnowszych technik i procedur w tym zakresie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19295 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19294/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Konzept zur Bestimmung von Verunreinigungen in Gassammelröhrchen / Marcel Goeden // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2010/3 s.189-191.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Bibliogr. 5 poz.
Tł.tyt.: Podejście do oznaczania zanieczyszczeń przy pomocy adsorpcyjnego urządzenia chromatografii gazowej
W artykule przedyskutowano zastosowanie urządzenia adsorpcyjnego chromatografii gazowej do oznaczania zanieczyszczeń.
No cover
Article
In basket
Omówiono zasady właściwego przeprowadzania pomiarów i analizy gazów na miejscu zdarzenia oraz zagadnienia pobrania próbek do badań laboratoryjnych. Przedstawiono służące do tych celów urządzenia: mierniki, analizatory wielogazowe oraz spektrometry i chromatografy.
Book
In basket
Chromatografia jonowa / Rajmund Michalski. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - [2], 495, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Bibliografia, netografia na stronach 411-491. Indeks.
Zawiera: Wymieniacze jonowe // Eluenty // Supresory // Detektory // Elektroforeza kapilarna // Analizy anionów i kationów w wodach i ściekach oraz w innych cieczach // Badania zanieczyszczeń powietrza // Zastosowanie chromatografii jonowej do badania próbek stałych // Zastosowania chromatografii jonowej w przemyśle farmaceutycznym oraz w badaniach klinicznych // Inne analizy wykonywane za pomocą chromatografii jonowej i technik pokrewnych // Przygotowanie próbek do analizy jonów metodą chromatografii jonowej // Wybrane aspekty metodyczne analizy za pomocą chromatografii jonowej.
Polecana studentom, doktorantom i wykładowcom kierunków: chemia, biochemia, biotechnologia, ochrona i inżynieria środowiska, nauki rolnicze i o żywności, medycyna i farmacja oraz pracownikom laboratoriów badawczych i kontrolno-pomiarowych.
Streszczenie: Chromatografia jest obecnie najpopularniejszą techniką rozdzielania mieszanin, a jedną z jej odmian stosowaną do analizy nieorganicznych i organicznych jonów i substancji jonogennych jest chromatografia jonowa. W książce opisano jej podstawy teoretyczne i zastosowania, a w szczególności: historię powstania i miejsce chromatografii jonowej wśród innych metod chromatograficznych; procesy fizyczne i chemiczne, stanowiące podstawy tej metody; zagadnienia dotyczące faz stacjonarnych i eluentów, supresorów oraz rodzajów detekcji; sposoby przygotowania próbek do analizy; zastosowania chromatografii jonowej do badania próbek stałych, ciekłych i gazowych. Niewątpliwym atutem książki jest obszerna bibliografia oraz słowniczek pojęć i terminów, a także wykaz stosowanych akronimów. W porównaniu do poprzedniego wydania znacznie więcej miejsca poświęcono technikom pokrewnym, takim jak: chromatografia wykluczania jonowego oraz chromatografia z tworzeniem par jonowych. Zaktualizowano i poszerzono informacje związane z metodami standardowymi, analizą specjacyjną i technikami łączonymi, czy zastosowaniami chromatografii jonowej w badaniach żywności, próbek klinicznych i farmaceutycznych. Nowe zagadnienia to m.in. zastosowania chromatografii jonowej w oznaczaniu kwasów karboksylowych, chloranów(VII), amin, aminokwasów i białek czy węglowodanów. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22009, I-22008 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22007/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Techniczne środki oceny czynników niebezpiecznych; detektory lotnych związków organicznych; chromatografy gazowe / Leszek Mirosław // W: Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych / red.nauk. Krzysztof Chwesiuk [i in.]. - Szczecin : Akademia Morska w Szczecinie, 2004. - s. 176-181 .
Sygnatura: B-134
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Bilbliografia po rozdziałach, indeks rzeczowy na stronach 357-362.
Streszczenie: Stanowi zwarte opracowanie, ze szczególnym uwzględnieniem biologicznych zastosowań tej metody. Autorzy przedstawiają wiedzę w sposób przystępny, bez stosowania skomplikowanych równań matematycznych czy teorii, wychodząc z założenia, że najważniejsze dla użytkowników są aspekty praktyczne oraz dobór właściwych technik do rozwiązywania określonych problemów analitycznych i badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21306, I-21305 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21304/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Oznaczanie zawartości alkenów-1 metodą chromatografii gazowej. BN-68/0532-04. - Wyd.2. - Ustan. dn. 5 marca 1968r. jako norma obow. od dn. 1 października 1968r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1976. - 12 s. ; 30 cm.
Uwzględnia zm. i popr. wprowadzone do dn. 31.10.76r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. BN-0532-04 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Chromatografia gazowa / Iwona Maj // W Akcji. - 2010/5 s.18-21.
Podstawy, metody i stosowane słownictwo dotyczące chromatografii gazowej.
No cover
Book
In basket
Index, tab.
Tł.tyt.: Metody spektroskopowe w chemii organicznej
Streszczenie: Omówiono poszczególne widma: ultrafioletowe, podczerwień, jądrowego rezonansu magnetycznego i masowego stosowane w badaniach organicznych związków chemicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18419 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono metody oczyszczania biologicznego. Zwrócono uwagę na zmniejszenie zawartości łatwo biodegradowalnych zanieczyszczeń nieorganicznych oraz związków chlorowcopochodnych podczas oczyszcznia ścieków.
No cover
Book
In basket
Quantitative chemical analysis / Daniel C. Harris. - Wyd.7. - New York : W.H. Freeman and Company, cop. 2007. - XVII, 798 s. pag. varia : il. ; 29 cm.
Tł. tyt.: Ilościowa analiza chemiczna
Bibliogr., index, tab.
Streszczenie: Omówiono elementy ilościowej analizy chemicznej i ich zastosowanie, m. in.: błąd doświadczalny, statystyka, metody kalibracji, chemiczna równowaga, spektofotometria, podstawy eletrochemii, techniki elektroanalityczne, analiza grawimetryczna, spalanie, chromatografia i inne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18479 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Próbki gleby zanieczyszczonej mieszaniną paliw węglowodorowych poddano działaniu ognia. Po samoistnym zgaszeniu z popiołu wyekstrahowano związki aromatyczne (2-, 3-, 4-, 5- i 6 pierścieniowe). Jako rozpuszczalnik zastosowano wodę demineralizowaną i 3 -proc. roztwory wodne 5 pianotwórczych środków gaśniczych. Ekstrakt analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Stopień wymywania węglowodorów z gleby przy uzyciu środkó gaśniczych wynosił 28,79 - 51,05%, a przy użyciu wody 1,52%.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16292/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono możliwość wykorzystania chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) do identyfikacji wybranych składników środków pianotwórczych. Z badań wynika, że mimo dużego nacisku na ekologiczne aspekty w środkach pianotwórczych będacych w powszechnym użyciu przez jednostki straży pożarnej znajdują się substancje o działaniu szkodliwym. Główne zagrożenie środowiskowe niosą rozpuszczalniki i stabilizatory wchodzące w skłąd tych środków gaśniczych.
No cover
Article
In basket
Opisuje właściwości łatwo palnych substancji przyspieszających proces spalania, wykorzystywanych często przez podpalaczy. Omawia sposoby poszukiwania śladów na pogorzelisku, których identyfikacja może przyczynić się do ujawnienia sprawców podpaleń. Przedstawia możliwości wykorzystania do poszukiwań psów (tzw. psy pogorzeliskowe) oraz zastosowanie metody chromatografii gazowej do badania próbek.
Book
In basket
Współczesna wiedza o polimerach. 1, Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze / Jan F. Rabek. - Wydanie nowe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - XVIII, 460, [1] strona : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia prac autora na stronie [461], bibliografia na stronach 424-448 i przy rozdziałach. Indeks.
Zawiera: Wstęp do nauki o polimerach // Budowa polimerów // Budowa makrocząsteczek polimerów // Oddziaływania międzycząsteczkowe w polimerach // Roztwory polimerów // Masy molowe makrocząsteczek // Rozdzielanie metodami chromatograficznymi polimerów i produktów syntezy do badań strukturalnych // Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z polimerami // Zastosowanie spektroskopii UV/Vis do badania polimerów // Badanie struktur polimerowych metodami spektroskopii w podczerwieni (IR) // Badanie struktur polimerowych metodami spektroskopii Ramana // Badanie struktur polimerowych metodami magnetycznego rezonansju jądrowego (NMR) // Zastosowanie spektroskopii emisyjnej do badania polimerów: fluorescencja i fosforescencja // Struktura fizyczna polimerów // Morfologia polimerów // Sieciowanie, mieszaniny i stopy polimerowe // Właściwości elektryczne polimerów // Właściwości optyczne polimerów // Właściwości mechaniczne polimerów // Właściwości termiczne polimerów // Degradacja polimerów.
Streszczenie: Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to istotna, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom. Współczesna wiedza o polimerach to podręcznik akademicki, który w sposób prosty i przejrzysty opisuje wybrane zagadnienia z zakresu chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. Dla każdej grupy polimerów zostały podane liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym, na podstawie szeroko cytowanej literatury naukowej. Oprócz podziału logicznego na poszczególne tematy, wiadomości w książce zostały usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Aparat matematyczny został zredukowany do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny chemii polimerów powstałe w ciągu ostatnich 40 lat. Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą o polimerach. Mogą z niego korzystać studenci i doktoranci kształcący się w zakresie chemii i technologii polimerów, a także innych specjalności: inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, farmacji i medycyny. Może być również przydatny pracownikom naukowym i dydaktycznym. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21392, I-21391 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21390/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono wyniki badań środowiskowych dotyczących analizy wybranych niebezpiecznych substancji chemicznych zatopionych w Morzu Bałtyckim, podano rejony zatopienia amunicji chemicznej, podano wyniki analizy bryły iperytu siarkowego z zastosowaniem chromatografii.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again