Form of Work
Publikacje naukowe
(31)
Artykuły
(25)
Książki
(13)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(3)
Status
only on-site
(46)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(46)
Author
Półka Marzena (1969- )
(15)
Ościłowska Barbara
(6)
Jaskółowski Waldemar
(4)
Bednarek Zoja (1936- )
(2)
Piechocka Ewa
(2)
Surała Marek
(2)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Albahri Tareq A
(1)
Antosik Adrian K
(1)
Baukal Charles E
(1)
Beeson Harold D
(1)
Bieniasz Bartosz
(1)
Bobryk Ewa
(1)
Błaszczak Łukasz
(1)
Cyprys Radosław
(1)
Czech Zbigniew
(1)
Drysdale Dougal
(1)
Dzurenda Ladislaw
(1)
Fletcher D.F
(1)
Florczak Arkadiusz
(1)
Florko A.B
(1)
Franiak Damian
(1)
Frukacz Joanna
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Groot W.J. de
(1)
Gusaňenko L. K
(1)
Górski Łukasz
(1)
Gąska Marcin
(1)
Gładysz Krzysztof
(1)
Habich Bohdan
(1)
Hackett Stacey M
(1)
Hansen Anne Steen
(1)
Heping Zhang
(1)
Heskestad Gunnar
(1)
Hirano Toshisuke
(1)
Hirsch David B
(1)
Hshieh Fu-Yu
(1)
Ionaitls R.R
(1)
Iwata Y
(1)
Jakubowski Ireneusz
(1)
Jankowski Tomasz
(1)
Jarmułowski Krzysztof
(1)
Jiang J.C
(1)
Jiang J.J
(1)
Kent J.H
(1)
Kenyon Y
(1)
Konecki Marek
(1)
Kopański Mariusz K
(1)
Koroltchenko A.Y
(1)
Koseki H
(1)
Krasnopolski Arkadiusz
(1)
Krzyżaniak Mateusz
(1)
Law Margaret
(1)
Lemaire T
(1)
Lennon P.F
(1)
Lizhong Y
(1)
Ludwicki Tomasz
(1)
Lyon Richard E
(1)
Marcinkowski Karol
(1)
Małozięć Daniel
(1)
Moghtaderi B
(1)
Mozelewska Karolina
(1)
Mróz Jan
(1)
Nagrodzka Monika
(1)
Natsume Y
(1)
Navzenya V.Y
(1)
Novozhilov Vasily
(1)
Nowak Marcin
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Okano Terumi
(1)
Pan Y
(1)
Papkov S.N
(1)
Piechocka Dorota
(1)
Piątek-Hnat Marta
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Poletaev N.I
(1)
Porowski Rafał
(1)
Purt Gustav A
(1)
Qiyuan Xie
(1)
Quintiere James G
(1)
Raghavan Vasudevan
(1)
Rangwala Ali S
(1)
Rostkowska Magdalena
(1)
Rybiński Janusz
(1)
Schmidt-Szałowski Krzysztof
(1)
Schwartz Robert
(1)
Sentek Jan
(1)
Sergienko I.A
(1)
Shebeko Y.N
(1)
Shmereho O.B
(1)
Sienkiewicz Piotr
(1)
Silcock G.W.H
(1)
Sipe Joel E
(1)
Skrzypkowska Anna
(1)
Staniszewski Sławomir
(1)
Stankowski Tomasz
(1)
Starski Leszek
(1)
Sulik Paweł
(1)
Szafran Mikołaj
(1)
Szajewska Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(40)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(70)
United Kingdom
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(65)
English
(6)
German
(1)
Subject
Ciepło/wydzielanie ciepła
(46)
spalanie
(35)
Ciepło spalania
(27)
Palność - badanie
(16)
fizykochemia spalania
(15)
Polimery
(13)
Badania pożarnicze
(11)
Drewno
(9)
Toksyczność produktów spalania
(8)
Tworzywa sztuczne
(8)
Gazy
(6)
Pożary - powstawanie
(6)
Symulacja
(6)
teoria pożarów
(6)
Analiza termiczna
(5)
Paliwa
(4)
Rozkład termiczny
(4)
Materiały budowlane
(3)
Pożary
(3)
Płomień
(3)
Substancje chemiczne
(3)
Termodynamika
(3)
Zapłon
(3)
obliczenia
(3)
Środki ogniochronne
(3)
Chemia fizyczna
(2)
Dym
(2)
ISO
(2)
Materiały drewnopochodne
(2)
Metody badawcze
(2)
Palność
(2)
Pianki poliuretanowe
(2)
Recykling
(2)
Temperatura
(2)
Wentylacja
(2)
Wytrzymałość materiałów
(2)
emisja
(2)
parametry obliczeniowe
(2)
wskaźniki
(2)
ćwiczenia
(2)
Algorytmy
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo
(1)
Chemia
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Chemikalia
(1)
Energetyka
(1)
Ewakuacja
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Generatory
(1)
Instalacje i urządzenia grzewcze
(1)
Kalorymetr
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Kalorymetria
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Klej
(1)
Mieszaniny
(1)
Moc pożaru
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oddymianie
(1)
Odpady
(1)
Ogień
(1)
Paliwa płynne
(1)
Pomiary
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Produkty spalania
(1)
Przemysł
(1)
Przewody elektryczne
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Pyły
(1)
Ropa naftowa
(1)
Samochody
(1)
Spalanie
(1)
Spaliny
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Technologia chemiczna
(1)
Tryskacze
(1)
Uzdatnianie wody
(1)
Wyroby
(1)
Zbiorniki
(1)
analiza statystyczna
(1)
azot
(1)
badania
(1)
ciała stałe
(1)
czas zapalenia
(1)
fizyka
(1)
impregnacja
(1)
konserwacja sprzętu i urządzeń
(1)
materiały włókiennicze
(1)
mechanika
(1)
obciążenie ogniowe
(1)
parametry pożarowe
(1)
płyty gipsowe
(1)
płyty pilśniowe
(1)
samozagrzewanie
(1)
substancje lotne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(32)
Normy
(3)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(4)
Fizyka i astronomia
(2)
Nauka i badania
(1)
72 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Jedną z ważniejszych cech paliwa, z punktu widzenia jego praktycznego wykorzystania, jest ilość ciepła wydzielającego się podczas procesu spalania. Aby możliwe było porównywanie różnych paliw wykorzystuje się dwie wielkości charakteryzujące paliwo pod względem energetycznym: ciepło spalania oraz wartość opałową. W artykule omówiono metody badania tych wartości.
Book
In basket
(Fire Research Technical Paper ; No.20)
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Streszczenie: [Przedstawiono wyniki badań dotyczące pożarów w pomieszczeniach m.in. znaczenie obciążenia ogniowego i powierzchni okien, rozmieszczenie obciążenia ogniowego i znaczenie wewnętrznych okładzin, promieniowanie i temperatura gazów w pomieszczeniach, promieniowanie i szybkość spalania, wpływ wiatru, niebezpieczeństwo zapalenia się budynków narażonych na działanie promienio wania. Statystyka analiz wyników.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5437/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Sposoby obliczania ciepeł spalania polimerów przy wykorzystaniu empirycznych zależności
Podano zależności analityczne umożliwiające obliczenie ciepeł spalania i wartości opałowych paliw. Tabelaryczne zestawienie obliczonych i wyznaczonych eksperymentalnie ciepeł spalania 75 polimerów organicznych.
No cover
Article
In basket
Effects of fire severity and season of burn on Betula glandulosa growth dynamic / W.J. de Groot, R.W. Wein // International Journal of Wildland Fire. Scientific Journal of the International Association of Wildland Fire.. - 2004/3 Vol. 13 s.287-295.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 58 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wpływ wielkości pożaru i pory roku na dynamikę wzrostu spalania drzewa z rodziny brzozowatych
Wyniki badań eksperymetalnych wpływu utajonego ciepła parowania z drzewa, wielkości nasłonecznienia, pory roku na wytwarzanie odrostów i szybkośc wzrostu biomasy.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 38 poz., tab., wykr.
Tł. tyt.: Nowy sposób szacowania transferu masy w problemach pożarowych
W artykule podano prosty sposób szacowania średnich wartości współczynników przewodnictwa cieplnego i ciepeł właściwych substancji w funkcji temperatury otoczenia i adiabatycznej temperatury płomienia. Otrzymane wielkości wykorzystano w empirycznych korelacjach umozliwiających obliczenie szybkości spalania. Obliczenia przeprowadzono dla siedmiu cieczy (paliw ropopochodnych) i ciała stałego - polimetakrylanu metylu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Spośród wcześniej badanych samoprzylepnych klejów silikonowych (Si-PSA) wybrano te, które odznaczały się najlepszymi właściwościami uzytkowymi (adhezją, kohezją oraz kleistością kompozycji) i zbadano ich palność poprzez okreslenie szybkości wydzielania się ciepła i dymu oraz zmiany masy próbki w funkcji temperatury, a także oznaczono ciepło spalania badanych Si-SPA.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 3 poz., rys.
Tł.tyt.: Wpływ topienia na trwałość palenia się kwazihomogennych mieszanin. Metoda Zeldowicza - Nowożilowa
Uwzględniając fenomenologiczny model spalania się stałych materiałów energetycznych omówiono wyniki badań wpływu cieplnego efektu i temperatury podpowierzch niowego fazowego przejścia na trwałość spalania przy stałym ciśnieniu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., tab.
Tł.tyt.: Sposób obliczania szybkości wydzielonego ciepła w pojedynczym teście spalania
Omówiono wykorzystanie statystycznej analizy wielozmiennej w matematycznych modelach szybkości wydzielania ciepła (HRR), a dokładniej profil zmian tej wielkości podczas spalania materiałów w pojedynczym teście spalania. Przebadano 23 różne produkty.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Gaszenie pożarów ciał stałych za pomocą kroplistych prądów wody
Opisano model transferu ciepła pomiędzy palącym się ciałem stałym a kroplami wody w procesie gaszenia materiałów stałych, wykorzystując analityczne metody dynamiki płynów (CFD). Do określenia krytyczne granice pomiędzy obszarami spalania i gaszenia wykorzystano w modelu energię zwróconą ("feedback") z płomienia do powierzchni ciałą stałego. Wyniki badań przedstawiono w postaci krytycznego strumienia wody, przy którym następuje ugaszenie materiału.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 28 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wpływ ruchu filmu wodnego na rozprzestrzenianie się płomienia w mieszaninach wodoru i powietrza w rurze
Zbadano rozprzestrzenianie się płomienia w mieszaninie wodoru i powietrza w rurze z ruchomym filmem wodnym na sciany rury. Wykazano znaczące różnice w rozprzestrzenieniu się płomienia ruchu filmu wodnego, natomiast znaczne nasilenie spalania mieszanki wodoru i powietrza w rurze wykazało się podczas ruchu filmu wodnego. Dla mieszanek o stosunkowo wysokich prędkościach przepływu maksymalne ciśnienie wybuchu spowodowane ruchem wody jest wyższe niż bez niego. Również w przypadku mieszanek o stosunkowo niskiej prędkości przepływu maksymalne ciśnienie wybuchu spowodowane ruchem wody jest niższe niż bez niej. Efekt ten jest wynikiem konkurencji między zwiększeniem strat ciepła przez parowanie wody do produktów spalania i niższe straty ciepła z powodu intensyfikacji spalania.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 15 poz., rys.
Tł. tyt.: Wykorzystanie wielowarstwowego modelu do oceny zachowania się pożaru w pomieszczeniu
W artykule opisano strefowy model pożaru, w którym każda ze stref składa się z wielu poziomych warstw o jednolitej temperaturze i właśnościach fizycznych. Zasadniczymi równaniami opisującymi ich stan są równania masy i energii. W modelu liczono szybkość spalania, przepływ gazów i transfer ciepła.
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Książka zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki i chemii, m.in. fizyczne właściwości materii, mechanikę, właściwości cieplne substancji, wydzielanie ciepła, podstawy chemii, spalanie; oraz ich praktyczne zastosowanie w poznaniu zjawiska pożaru i jego gaszenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17915 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., rys.
Tł.tyt.: Wykorzystanie zmienności procesów w diagnostyce płonących obiektów
Zaproponowano metodykę badań procesów spalania opartych na ich zmienności. Przebadano temperaturowe i spektralne zależności wydzielających się i pochłanianych cząstek MgO i ich mieszanin gazowych w wysokich temperaturach. Otrzymane w wyniku badań stałe dają możliwość rozwiązywania zadań z radiacyjnej wymiany ciepła.
No cover
Article
In basket
Accurate orediction of the standard net heat of combustion from molecular structure / Tareq A. Albahri // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/November, Vol. 32 s.377-386.
Bibl. 52 poz., tab.
Tł.tyt.: Wykorzystanie budowy cząsteczkowej związków do obliczania ciepła spalania substancji chemicznych
W artykule opisano ilościową zależność miedzy budową molekularną a własnościami substancji prostych i złożonych - QSPR (Quantitative Structure - Property Relation), umożliwijacą dokłądne obliczenie ciepeł spalania. W obliczeniach wykorzystano dwa modele: model wielozmiennej regresji (MVR) i model Sztucznej Sieci neuronowej (ANN - Artificial Neural Network). Ciepło spalania obliczono dla 586 czystych substancji, będących pochodnymi 47 grup o zróżnicowanej budowie molekularnej. Wyniki wksazują, że model MVR daje mniej dokładne wyniki w porównaniu z modelem ANN.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11722/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9266/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawia schemat budowy kalorymetru i bomby kalorymetrycznej oraz sposoby pomiaru ciepła spalania przy ich użyciu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10672/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
The John Zink Combustion Handbook / ed. by Charles E. Baukal ; assoc.ed. Robert Schwartz. - Boca Raton ; London : CRC Press, 2001. - xlvi, 750 stron : ilustracje, wykresy ; 29 cm.
(Industrial Combustion Series)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - spalanie i wybuchy
Bibliogr., ind.
Streszczenie: Podręcznik oferuje ogólne wiadomości dotyczące tematu spalania oraz bardziej szczegółowe odnoszące się do spalania podczas różnych procesów w przemyśle. Zaprezentowano teorie z innych dziedzin nauki (termodynamika, transfer ciepła). Informacje podano w jasny i przejrzysty sposób. Wiele wykresów, tabel, schematów, fotografii ułatwia zrozumienie problemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16197/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Ciepło spalania spalających się stosów drewna w zależności od typu pożaru
Celem badań było określenie wielkości ciepła spalania różnych stosów drewna przy założeniu różnych sposobów rozwoju pożaru i wpływu otrzymanych ciepeł spalania na wartość temperatury pożaru w warstwie podsufitowej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again