Forma i typ
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Autor
Berny Jan Stanisław
(1)
Biedka Magdalena Jagoda
(1)
Kasprzak Wojciech Andrzej
(1)
Majewska Kamila
(1)
Siemieniecka Dorota
(1)
Skibińska Małgorzata (1974- )
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Wyglądała Damian
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Cyberprzemoc
(4)
Cyberprzestępczość
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Cyberkultura
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Gry komputerowe
(1)
Haking
(1)
Internet
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Stalking
(1)
Zwalczanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Opracowanie
(2)
Praca dyplomowa
(2)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
4 wyniki Filtruj
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 82-87.
Streszczenie: Głównym celem pracy dyplomowej jest przedstawienie hejtu w sieci internetowej jako zjawiska, które zagraża bezpieczeństwu jednostki, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak również empirycznym. Poza tym, przygotowane zostały następujące cele o charakterze szczegółowym: •Próba zdefiniowania pojęcia hejt i mowa nienawiści w porównaniu z krytyką, ze szczególnym uwzględnieniem sieci internetowej. •Wskazanie źródeł mowy nienawiści oraz jej form w sieci internetowej. •Wskazanie sposobów przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści wobec jednostki w sieci internetowej. •Przeprowadzenie badań empirycznych poświęconych hejtowi i mowie nienawiści w sieci internetowej jako zagrożeniu dla jednostki. W oparciu o przedstawione cele sformułowana została następująca hipoteza badawcza: Mowa nienawiści i hejt są zjawiskami coraz częściej spotykanymi w sieci, co jednocześnie negatywnie przekłada się na poziom bezpieczeństwa jednostki. Weryfikacja tej hipotezy badawczej oparta zostanie na trzech metodach badawczych. Pierwszą z nich jest krytyczna analiza literatury przedmiotu. W tym zakresie wykorzystane będą, takie źródła jak: książki zwarte, akty prawne, artykuły źródłowe, różnego rodzaju raporty i opracowania eksperckie, a także źródła elektroniczne. Drugą metodą badawczą jest natomiast studium przypadku. Trzecia to z kolei badanie sondażowe przeprowadzone na wybranej losowo populacji internautów, którzy w oparciu o kwestionariusz ankiety będą musieli przedstawić swoje zdanie na temat hejtu i mowy nienawiści w sieci internetowej. [Streszczenie Autorki]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17321/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 59-60.
Streszczenie: Celem pracy było przeanalizowanie Internetu jako źródła współczesnego zagrożenia, scharakteryzowanie cyberprzestępczości oraz metody na zabezpieczenie się w sieci. W pracy zidentyfikowano wiele zagrożeń wywodzących się z technologii jaką jest Internet. Do tych zagrożeń należy zaliczyć cyberprzestępczość do której możemy zaliczyć takie czyny jak: podawanie się za inną osobę, tworzenie fałszywych profili, bezprawne uzyskanie informacji (hacking), podsłuch komputerowy (sniffing), przechwytywanie informacji, bezprawne uzyskanie dostępu do danych informatycznych, komputerowy sabotaż, rozpowszechnianie wirusów oraz cracking, stosowanie hackerskich programów i narzędzi, oszustwa komputerowe. W odniesieniu do tych czynów zidentyfikowano również sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożenia, oraz metody zwalczania tych czynów przez służby państwowe. Praca jednoznacznie potwierdziła, że w związku z rozwojem sieci Internetowej powstało wiele nowych zagrożeń które są w tej chwili bardzo dużym problem. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17123 [magazyn] (1 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo cyfrowe
Bibliografia, netografia na stronach 163-180.
Zawiera: Cyberprzemoc - zjawisko, skutki, zapobieganie // Stalking // Hakerstwo.
Streszczenie: Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu przeciwdziałania zachowaniom przemocowym w przestrzeni wirtualnej. Pewne osoby lub grupy, sięgając po możliwości nowych technologii, wykorzystują naiwność, brak wiedzy swoich ofiar do uzyskania emocjonalnych lub finansowych korzyści. Zachowania te są ukierunkowane na sprawowanie kontroli nad inną osobą lub zdobycie cudzej własności. Szczególną grupą zagrożoną cyberprzemocą jest młode pokolenie użytkowników Internetu – dzieci i młodzież. Przeniesienie zachowań agresywnych z przestrzeni realnej do środowiska cyfrowego przynosi nie tylko wiele szkód wszystkim jego uczestnikom, tj. cyberofiarom, cyberświadkom i cybersprawcom, lecz także stawia wyzwania dla pokolenia dorosłych, tj. rodziców, wychowawców, nauczycieli i terapeutów w zakresie zapobiegania i rozpoznawania zjawiska cyberprzemocy oraz pomocy w niwelowaniu jej negatywnych skutków. W oddanej czytelnikowi publikacji opisano wybrane zagrożenia związane z aktywnością w Internecie, tj. szeroko rozumianą cyberprzemoc oraz szczególne jej odmiany, takie jak: stalking, cyberstalking, hejt i hakerstwo. Książka ta jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy są zainteresowani tematyką zagrożeń płynących z sieci i sposobami radzenia sobie z nimi. Autorki mają świadomość, że narzędzia cyfrowe wykorzystywane przez przestępców komputerowych zmieniają się i stają się coraz bardziej doskonałe, jednak zalecenia postępowania w sytuacji określonego agresywnego zjawiska oraz sprawców mają charakter uniwersalny. Książka zawiera przegląd aktualnej literatury poświęconej omawianej problematyce oraz propozycje zapobiegania wybranym aspektom przemocy internetowej. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3142, IBC-3141 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3140/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Kryminalistyka, przestępczość
Bibliografia, netografia, orzecznictwo na stronach 311-319.
Zawiera: Fenomen gier cyfrowych // Charakterystyka gier cyfrowych // Mroczna strona gier cyfrowych // Kontrowersje związane z grami cyfrowymi // Gry cyfrowe w opinii społecznej.
Streszczenie: Niniejsza publikacja dotyczy zagadnień związanych z grami cyfrowymi, jako jednym z najbardziej popularnych mediów współczesnej rozrywki, w ujęciu kryminalistyki i kryminologii. Nowoczesne technologie kojarzone są najczęściej z postępem w rozwoju, nowymi narzędziami technicznymi, bardziej precyzyjnymi przyrządami, czy większą interakcją z cyberprzestrzenią. Nie inaczej jest w branży elektronicznej rozrywki, gdzie gry pierwotnie stanowiące zlepek pikseli, dziś przerodziły się w zaawansowane technologicznie programy symulujące wiele rzeczywistych czynników, np. fizykę obiektów. Niestety w parze z postępem idzie również zagrożenie związane z pojawieniem się nowych opcji interakcji ze światem wirtualnym. Mogą to być sytuacje wynikające z samego obcowania ze środowiskiem gry (np. uzależnienie od grania) lub działania wykorzystywane z premedytacją przez nieuczciwe osoby w złym celu (np. kradzież dóbr cyfrowych). Wiele z tych negatywnych aspektów związanych z grami cyfrowymi zostało opisane w niniejszej książce. Autor nie przedstawia samych gier jako źródła problemu, tylko wskazuje powiązania zachowań i sytuacji patologicznych na tle gier cyfrowych. W literaturze fachowej, publicystyce oraz w mediach telewizyjnych, a także internetowych, bardzo często spotykamy się z wybitnie krytycznym podejściem do omawianej problematyki, co jest wynikiem błędnych poglądów i staraniem wyjaśnienia wszystkich okoliczności przez określenie „bo gry są złe”. Problem natomiast najczęściej leży znacznie głębiej, i o ile gry cyfrowe jako rozrywka mogą być w pewnym stopniu odpowiedzialne za niektóre zachowania patologiczne, to nigdy nie są ich bezpośrednią przyczyną. Popularność zarówno gier konsolowych, jak i komputerowych jest bardzo duża, co skłania do zainteresowania ze strony nauk prawnych, takich jak kryminalistyka i kryminologia, gdyż nauki te są zainteresowane pojawianiem się licznych, nowych form patologicznych. Warto również zaznaczyć, że dostępna literatura na temat gier cyfrowych w ujęciu prawno-psychologicznym w Polsce jest niezwykle uboga i liczy zaledwie kilka publikacji monograficznych. Zdecydowana większość materiałów to powszechnie dostępne opracowania w formie artykułów elektronicznych. Na potrzeby pracy, przeprowadzona została również ankieta, która umożliwiła przeprowadzenie szczegółowej analizy opinii publicznej. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie najgroźniejszych zjawisk patologicznych towarzyszących grom cyfrowym i scharakteryzowanie przyczyn leżących u podstaw tych patologii. Wiele z omówionych w dalszych rozdziałach aspektów nie miało by szansy pojawiania się bez dynamicznego rozwoju elektronicznej branży gier. Książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności: prawników (pracowników naukowych i praktyków), przedstawicieli organów ścigania, praktyków związanych z branżą elektroniczną, graczy i osób zainteresowanych współczesnymi zagrożeniami ze strony nowych technologii.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2554 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2553/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej