Form of Work
Czasopisma
(10)
Publikacje naukowe
(7)
Artykuły
(5)
Książki
(4)
E-booki
(2)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Ulicki Bogusław
(3)
Bajer Magdalena (1934- )
(1)
Dobrowolski Paweł Tadeusz (1954- )
(1)
Gieysztor Aleksander (1916-1999)
(1)
Groba Józef
(1)
Kannenberg Krzysztof
(1)
Klonder Andrzej
(1)
Majewski Kazimierz (1903-1981)
(1)
Rutkowski Adam (historia)
(1)
Silberg Uno
(1)
Szramka Hubert
(1)
Szymański Wojciech
(1)
Tabur Lauri
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(9)
1980 - 1989
(2)
1950 - 1959
(1)
1920 - 1929
(1)
Time Period of Creation
2001-
(12)
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
1918-1939
(1)
Country
Poland
(13)
Estonia
(2)
Language
Polish
(13)
English
(2)
Subject
Bezpieczeństwo
(3)
Historia pożarnictwa
(3)
Pożary
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pożarnictwo
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zamek Królewski (Warsaw, Poland)
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Gaszenie pożarów
(1)
Gazety angielskie
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kultura
(1)
Lasy
(1)
NATO
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawodawstwo
(1)
Regionalizm
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Straż pożarna
(1)
Systemy bezpieczeństwa
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terroryzm
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Wełna mineralna
(1)
Wojsko
(1)
Zajęcki, Maurycy
(1)
Zamki i pałace
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
czasopisma pożarnicze
(1)
dydaktyka
(1)
dysertacje naukowe
(1)
wydawnictwa pożarnicze
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: work
Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej
(1)
Subject: time
1701-1800
(3)
1501-1600
(2)
2001-
(2)
1601-1700
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Estonia
(2)
Rosja
(2)
Chiny
(1)
Francja
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie ; okolice)
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Izrael
(1)
Litwa
(1)
Londyn (Wielka Brytania)
(1)
Ukraina
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(10)
Artykuł z czasopisma historycznego
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Czasopismo polskie
(4)
Artykuł problemowy
(3)
Czasopismo historyczne
(3)
Czasopismo urzędowe
(2)
Artykuł z czasopisma o sztuce
(1)
Czasopismo ekologiczne
(1)
Czasopismo o sztuce
(1)
Czasopismo wojskowe
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Historia
(7)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Kultura i sztuka
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
15 results Filter
No cover
Journal
In basket
Sygnatura CP-123
Dostępne także w postaci elektronicznej
Tekst w języku polskim, streszczenia w języku polskim i angielskim.
No cover
Journal
In basket
Sygnatura CP-128
Zawartość zasobu Sygnatura CP-128
2016/1/2
2017/3-4
2018/5
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
magazyn: 2016 vol. 1, nr 1/2, 2017 vol. 2, nr 3, vol. 2, nr 4, 2018 vol. 3, nr 5
Journal
In basket
Tytuł dodatku: Ergon
Opis na podstawie: R. 49, nr 1/2 (2001).
Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1/2 (1953).
Od R.4, nr 1 (1956) red. Aleksander Gieysztor.
Od 1969 red. Kazimierz Majewski.
Od 1978 Wojciech Szymański.
Od 1991 wydawca: Polska Akademia Nauk.
Od 1992 [Andrzej Klonder red.].
Od R. 49, nr 1/2 (2001) wydawca: IAiE PAN.
Od R. 65, nr 3 (2017) [redaktor Elżbieta Mazur].
Zawiera: Zawiera: dod. Ergon vol.1 (1958), vol. 2 (1960), vol.4 (1964)
Zawiera: Zawiera: dod. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1953-1962. Bibliografia zawartości tomów I-X
Dostępne także w wersji elektronicznej.
Streszczenia angielskie, francuskie, niemieckie. Spis treści angielski, francuski, polski.

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-2096 (1 egz.)
Journal
In basket
Od 13 (1954) brak podtytułu.
Od 15/16 (1956/1957) wydawca: GTN.
Od t. 17/18 (1958/1959) [Andrzej Bukowski red.].
Od t. 28 (1969) wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.
Od t. 41, z. 1 (1981): Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN.
Od t. 51, z. 1 (1991): Gdańsk : Wydaw. Gdańskie.
Od t. 52, z. 1/2 (1992) [red. Edward Breza].
Od t. 67/68 (2007/2008) [red. Edmund Kizik].
Od t. 75/76 (2015/2016) [redaktor naczelna Maria Mendel].
Zawiera: W R. 36 (1976): Bibliografia prasy polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku s.161-188; Bibliografia polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu pod zaborem pruskim (1865-1920) s.189-194.
W l. 1939-1953 czasopismo nie wychodziło.
dostępne także w wersji elektronicznej.
Streszcz. ang.

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-2097 (1 egz.)
Journal
In basket
Od 1986, nr 1 red. nauk. Aleksander Gieysztor.
Od 1986, nr 1: 24 cm.
Od 1989, nr 2 wydawca: ARX REGIA Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie.
Od 1994 tyt. równoległy: The Castle Chronicle.
Od 1996, nr 1 red. Daniela Galas.
Od 2004, nr 1/2 częste zmiany redaktora.
Od 2007, nr 1/2 [red. nauk. Andrzej Rottermund].
Od 2008, nr 1/2 brak podtytułu.
Od 2014, 1 tyt. równoległy: The Castle Chronicles.
Od 2014, 1 wydawca: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum.
Od 2019, 6 [Wojciech Fałkowski redaktor].
Sygnatura P-2095

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-2095 (1 egz.)
Journal
In basket
Bibliografia przy artykułach.
Zawiera: Ochrona i restytucja ekosystemów mokradłowych na terenie „Mazurskiego Parku Krajobrazowego” // Wybrane "naturowe" gatunki owadów rzadko występujące na terenie Polski // Stanowiska storczyków w Nadleśnictwie Kaliska // Potencjał produkcyjny gleb porolnych przekazanych do zalesienia w Nadleśnictwie Międzyrzecz // Wpływ obiektów małej retencji na otaczające ekosystemy leśne w Leśnictwie Zagrody // Wpływ wybranych zabiegów melioracyjnych na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej i aktywność biologiczną gleb w szkółkach leśnych // The comparative dynamics of coniferous cultures growth in recreational forests // Występowanie i rozmnażanie lilii złotogłów (Lilium martagon L.) w Nadleśnictwie Kaliska // Wpływ struktury pozyskania dzików na rozwój populacji i wielkość szkód łowieckich model polski i niemiecki // Forests of The Ukrainian Carpathians and their part in the ecological network // Zmienność parametrów klimatycznych i ich wpływ na gospodarkę leśną Nadleśnictwa Kaliska // Porównanie wrastania korzeni sadzonek sosny zwyczajnej i dębu bezszypułkowego w kasetach styropianowych // Molekularne mechanizmy kwitnienia roślin drzewiastych // Ocena wpływu zmian gospodarczych na ilościowe zmiany podaży surowca drzewnego // Próba określenia przydatności wskaźników wartości użytkowej sortymentów określanych na podstawie przeszłych zjawisk gospodarczych do prognozowania cen na drewno // Rentowność zabiegów trzebieżowych w drzewostanach liściastych na przykładzie Nadleśnictwa Gryfino // Lasy i obszary transgraniczne w interpretacji mnemoniczno-muzealnej // Ochrona przyrody w planach urządzenia lasu w Lasach Państwowych // Drzewa w krajobrazie kulturowym // The structure and main targets of the protected natural areas of Russia // Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielo-operacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego // Recreational forest use on the territory adjacent to Pavlovsky Reservoir // Analiza porównawcza zwięzłości gleby leśnej w wyniku zrywki drewna forwarderem i sprzężajem konnym // Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej lasów w Polsce.
Teksty niektórych artykułów także w językach angielskim i rosyjskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2078/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Pożary Zamku Królewskiego w Warszawie : przegląd źródeł i opracowań / Bogusław Ulicki. W: Kronika Zamkowa : biuletyn informacyjny Zamku Królewskiego w Warszawie. 0239-4898 S. n. 2018, [nr] 5, s. 191-207 . - 2019.
Sygnatura P-2095
Bibliografia na stronach 204-207.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Artykuł, będący fragmentem pracy Pożary dawnej Warszawy. Materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261 – 1795), ma charakter przyczynkarski i jest wstępem do dalszego badania historii ochrony przeciwpożarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Opracowanie zawiera rozproszone w wielu źródłach, w tym pochodzących z badań archeologicznych, informacje o pożarach, które dotknęły Zamek w okresie do 1795 r. oraz o tych, które tylko mu zagrażały. W kilku przypadkach przedstawiono dane pochodzące ze źródeł dotychczas nieznanych lub nigdy niepublikowanych, dzięki czemu wiele pożarów opisano znacznie obszerniej niż dotychczas.
Book
In basket
(Bezpieczeństwo narodowe (kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego). 32/2014)
Zawiera: O potrzebie nowej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej // Wzlot i upadek Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony // Ewolucja polskiego stanowiska w sprawie kształtu instytucjonalnego Unii Europejskiej // Nauka i technologia na rzecz bezpieczeństwa państwa w polskich realiach // Sztuka przekonywania. Polska a polityka wschodnia Unii Europejskiej w latach 2004-2014 // Transatlantyckie struktury bezpieczeństwa w obliczu kryzysu ukraińskiego // Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa - partnerzy globalnego bezpieczeństwa? // Polscy przedsiębiorcy w UE. 10 lat doświadczeń wobec wyzwań przyszłości // Europejskie zmagania o gaz z łupków. Czy mamy szansę na łupkową rewolucję?.
Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-487 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-444 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
[Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach przedwojennej Polski - recenzja] / Bogusław Ulicki. W: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 0023-5881. R. 65, nr 2 (2017), s. 271-278 . - 2017.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedzaborowej / Maurycy Zajęcki. - Poznań, 2014.
Streszczenie: Artykuł jest recenzją książki Maurycego Zajęckiego wydanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w 2014 r. W tej recenzji autor przedstawia swoje uwagi i wątpliwości powołując się na źródła. Przedstawia tezy M. Zajęckiego jednocześnie dając swoje kontrargumenty.
No cover
Article
In basket
Miasto w ogniu : ludzkie tragedie i zachowania rynkowe w Londynie XVIII wieku / Paweł T. Dobrowolski ; Collegium Civitas. W: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 0023-5881. R. 65, nr 2 (2017), s. 221-237 . - 2017.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Londyn był miastem pozbawionym profesjonalnej ochrony przeciwpożarowej aż do 1832 r. W XVIII w. istniały przy parafiach grupy ochotników, którzysłużyli jako strażacy mimo, że ich wysiłki były niewystarczające w przypadku nieszczęścia. W kwestii ochrony Londyn był daleko w tyle za Paryżem, a nawet amerykańskimi miastami kolonialnymi np. Bostonem. Redaktorzy londyńskich osiemnastowiecznych miesięcznikówpoddawalipod osąd czytelników wpływ pożaru miejskiego opisując pożar i wysiłki ludzi by ograniczyć szkody. Redaktorzy tych czasopism opisują pożar ze szczegółami jako tragiczny i często śmiertelna pamiątka przypadku i jako ostrzeżenie dla czytelników. W epoce wynalazków Thomas’aNewcomen’a i James’aWatts’ana stronach miesięczników londyńskich toczyły się debaty o empirycznych eksperymentach i technologicznych ulepszeniach – takich jak wozy strażackie i pompy wodne – wdrożone w celu zapobiegania pożarom i zmniejszenia skali zniszczenia. W końcu innym efektem częstych pożarów był bardzo szybki wzrost ilości towarzystw ubezpieczeniowych których dokumentacja dostarcza wyjątkowy wgląd w pozycję finansową i socjalną londyńczyków, a także ich umiejętność do prowadzenia biznesu z zagrożeń pożarowych i gotowość do ubezpieczenia mienia.
Book
In basket
Bezpieczeństwo narodowe. 19/2011 / Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2011. - 287 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
(Bezpieczeństwo narodowe (kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego).)
Bibliografia w przypisach artykułów.
Zawiera: Triada globalnych zagrożeń asymetrycznych: konsekwencja proliferacji terroryzmu, broni nuklearneji technologii rakietowych // Building modern security system community in the area from Vancouver to Vladivostok // Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego na półmetku - bilans przedsięwzięć // Prawnomiędzynarodowe aspekty użycia siły we współczesnych stosunkach międzynarodowych // Perspektywy współpracy NATO-Rosja w dziedzinie obrony przeciwrakietowej // Symptomy neoizolacjonizmu w USA // Wspólnota wartości i "oświecony egoizm"? Stosunki polsko-niemieckie 20 lat po Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy - aspekty bezpieczeństwa // Kaukaz Północny a bezpieczeństwo Rosji - nierozwiązywalny problem czy zaprzepaszczona szansa? // "Trzęsienie ziemi" w środowisku bezpieczeństwa Izraela // Wybrane prawne narzędzia ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce // Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski // Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP jako przykład zmian w wielkich grupach społecznych // Reforma Sił Zbrojnych Francji // Współczesna rewolucja w dziedzinia wojskowości. Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych.
Spis treści oraz część artykułów także w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-488 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Gaszenie pożarów dawnego Gdańska na przykładzie porządków ogniowych z XVI w. / Bogusław Ulicki. W: Rocznik Gdański (Gdańsk). 0080-3456 T. 80 (2020), s. 17-42 . - 2020.
Bibliografia na stronach 40-42.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Artykuł przedstawia treść gdańskiego porządku ogniowego (Fewers Ordnung) z 1539 r. razem z jego aktualizacjami z lat 1569 i 1587. Dokument z 1539 r. dotychczas nie prezentowany i nie omawiany, jest ogniwem pośrednim między najstarszymi wilkierzami, skąpo opisujacymi problematykę gaszenia pożarów, a odrębnymi i jednolitymi od tego roku przepisami przeciwpożarowymi. Niniejsze opracowanie, choć w niewielkim zakresie, nawiązuje do pracy Tadeusza Maciejewskiego "Ustawodawstwo przeciwpożarowe w dawnym Gdańsku (1454 - 1793), opublikowanej w periodyku "Studia z dziejów Państwa i prawa polskiego" w 2017 r.
Book
Journal
E-book
In basket
(Proceedings (Estonian Academy of Security Science). 14)
Tłumaczenie tytułu: Trwałe bezpieczeństwo.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Fire resistance of timber frame assemblies insulated by mineral wool // Identification parades in Estonia: the state of the art // The effectiveness f media campaigns in changing individual's fire, water and traffic safety behaviour // Right-wing extremism and its possible impact to the internal security of the Republic of Estonia // Crises preparedness of the health care system: case study analysis in the estonian context // A framework for training internal security officers to manage joint response events in a virtual learning environment.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: The main issue is how to respond to recent developments, such as the migration crisis and problematic situations in neighbouring regions. Much has changed in the internal security situation compared to six months or a year ago. Europe has been hit by the migration crisis. This is today’s new reality regardless of the multiplicity of views. Some see this as a threat to the Member States of the European Union and others see this as a new opportunity to solve the problems of an aging Europe. Today’s situation calls for shared resources and cooperation in (internal) security, serving the objective of ensuring that EU citizens feel secure in all places at all times. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-500 [magazyn] (1 egz.)
Book
Journal
E-book
In basket
(Proceedings (Estonian Academy of Security Science). 12)
Tłumaczenie tytułu: Łączenie bezpieczeństwa.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Small state performance in the EU decision making process: case of the IT-agency establishment to Estonia // The relationship of the willingness for the defence of Estonia among upper secondary school students with the subject 'national defence' taught at school // Changes in framing drug issues by the estonian print press in the last two decades // Will efficient punishment please step forth! // Confidence and trust in criminal justice institutions: lithuanian case // Issues of the victimisation experience and fear of crime in Lithuania in context of restorative justice.
Tekst w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-499 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again