Form of Work
Czasopisma
(9)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(6)
unknown
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Ulicki Bogusław
(2)
Bajer Magdalena (1934- )
(1)
Gieysztor Aleksander (1916-1999)
(1)
Kannenberg Krzysztof
(1)
Klonder Andrzej
(1)
Majewski Kazimierz (1903-1981)
(1)
Rutkowski Adam (historia)
(1)
Szramka Hubert
(1)
Szymański Wojciech
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
1980 - 1989
(1)
1950 - 1959
(1)
1920 - 1929
(1)
Time Period of Creation
2001-
(9)
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
1918-1939
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
NATO
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Kultura
(1)
Lasy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Pożarnictwo
(1)
Regionalizm
(1)
Stan wojenny w Polsce (1981-1983)
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Systemy bezpieczeństwa
(1)
Terroryzm
(1)
Ulicki, Bogusław
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie
(1)
Zajęcki, Maurycy
(1)
Zakłady penitencjarne
(1)
Zamek Królewski (Warsaw, Poland)
(1)
Subject: work
Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1501-1600
(2)
1601-1700
(2)
1701-1800
(2)
1989-2000
(2)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Rosja
(2)
Chiny
(1)
Francja
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie ; okolice)
(1)
Izrael
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Ukraina
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(6)
Czasopismo historyczne
(4)
Czasopismo polskie
(4)
Czasopismo urzędowe
(3)
Artykuł z czasopisma
(1)
Artykuł z czasopisma historycznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Czasopismo akademickie
(1)
Czasopismo ekologiczne
(1)
Czasopismo o sztuce
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Wycinki prasowe
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Historia
(6)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Kultura i sztuka
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
11 results Filter
No cover
Journal
In basket
Tytuł dodatku: Ergon
Opis na podstawie: R. 49, nr 1/2 (2001).
Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1/2 (1953).
Od R.4, nr 1 (1956) red. Aleksander Gieysztor.
Od 1969 red. Kazimierz Majewski.
Od 1978 Wojciech Szymański.
Od 1991 wydawca: Polska Akademia Nauk.
Od 1992 [Andrzej Klonder red.].
Od R. 49, nr 1/2 (2001) wydawca: IAiE PAN.
Od R. 65, nr 3 (2017) [redaktor Elżbieta Mazur].
Zawiera: Zawiera: dod. Ergon vol.1 (1958), vol. 2 (1960), vol.4 (1964)
Zawiera: Zawiera: dod. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1953-1962. Bibliografia zawartości tomów I-X
Dostępne także w wersji elektronicznej.
Streszczenia angielskie, francuskie, niemieckie. Spis treści angielski, francuski, polski.

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. P-2096
No cover
Journal
In basket
Od 13 (1954) brak podtytułu.
Od 15/16 (1956/1957) wydawca: GTN.
Od t. 17/18 (1958/1959) [Andrzej Bukowski red.].
Od t. 28 (1969) wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.
Od t. 41, z. 1 (1981): Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN.
Od t. 51, z. 1 (1991): Gdańsk : Wydaw. Gdańskie.
Od t. 52, z. 1/2 (1992) [red. Edward Breza].
Od t. 67/68 (2007/2008) [red. Edmund Kizik].
Od t. 75/76 (2015/2016) [redaktor naczelna Maria Mendel].
Zawiera: W R. 36 (1976): Bibliografia prasy polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku s.161-188; Bibliografia polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu pod zaborem pruskim (1865-1920) s.189-194.
W l. 1939-1953 czasopismo nie wychodziło.
Od 1927-1937 dostępne także w wersji elektronicznej.
Streszcz. ang.

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. P-2097
Journal
In basket
Bibliografia przy artykułach.
Zawiera: Ochrona i restytucja ekosystemów mokradłowych na terenie „Mazurskiego Parku Krajobrazowego” // Wybrane "naturowe" gatunki owadów rzadko występujące na terenie Polski // Stanowiska storczyków w Nadleśnictwie Kaliska // Potencjał produkcyjny gleb porolnych przekazanych do zalesienia w Nadleśnictwie Międzyrzecz // Wpływ obiektów małej retencji na otaczające ekosystemy leśne w Leśnictwie Zagrody // Wpływ wybranych zabiegów melioracyjnych na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej i aktywność biologiczną gleb w szkółkach leśnych // The comparative dynamics of coniferous cultures growth in recreational forests // Występowanie i rozmnażanie lilii złotogłów (Lilium martagon L.) w Nadleśnictwie Kaliska // Wpływ struktury pozyskania dzików na rozwój populacji i wielkość szkód łowieckich model polski i niemiecki // Forests of The Ukrainian Carpathians and their part in the ecological network // Zmienność parametrów klimatycznych i ich wpływ na gospodarkę leśną Nadleśnictwa Kaliska // Porównanie wrastania korzeni sadzonek sosny zwyczajnej i dębu bezszypułkowego w kasetach styropianowych // Molekularne mechanizmy kwitnienia roślin drzewiastych // Ocena wpływu zmian gospodarczych na ilościowe zmiany podaży surowca drzewnego // Próba określenia przydatności wskaźników wartości użytkowej sortymentów określanych na podstawie przeszłych zjawisk gospodarczych do prognozowania cen na drewno // Rentowność zabiegów trzebieżowych w drzewostanach liściastych na przykładzie Nadleśnictwa Gryfino // Lasy i obszary transgraniczne w interpretacji mnemoniczno-muzealnej // Ochrona przyrody w planach urządzenia lasu w Lasach Państwowych // Drzewa w krajobrazie kulturowym // The structure and main targets of the protected natural areas of Russia // Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielo-operacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego // Recreational forest use on the territory adjacent to Pavlovsky Reservoir // Analiza porównawcza zwięzłości gleby leśnej w wyniku zrywki drewna forwarderem i sprzężajem konnym // Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej lasów w Polsce.
Teksty niektórych artykułów także w językach angielskim i rosyjskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2078/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Od 1986, nr 1 red. nauk. Aleksander Gieysztor.
Od 1986, nr 1: 24 cm.
Od 1989, nr 2 wydawca: ARX REGIA Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie.
Od 1994 tyt. równoległy: The Castle Chronicle.
Od 1996, nr 1 red. Daniela Galas.
Od 2004, nr 1/2 częste zmiany redaktora.
Od 2007, nr 1/2 [red. nauk. Andrzej Rottermund].
Od 2008, nr 1/2 brak podtytułu.
Od 2014, 1 tyt. równoległy: The Castle Chronicles.
Od 2014, 1 wydawca: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum.
Od 2019, 6 [Wojciech Fałkowski redaktor].
Sygnatura P-2095

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. P-2095
Book
In basket
(Bezpieczeństwo narodowe (kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego).)
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałów:- 15 lat w NATO - rozmowa z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim;- Na drodze do NATO - okruchy wspomnień;- Akcesja Polski do NATO - okiem historyka i uczestnika;- Od Bukaresztu do Chicago - NATO w obliczu wyzwań i nowych możliwości;- Piętnaście lat w NATO;- NATO po 2014 roku - jakie priorytety?;- NATO następnej dekady - uwarunkowania i możliwości;- Parlamentarny wymiar udziału w NATO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-456, B-442 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2059/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo narodowe (kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego). 32/2014)
Zawiera: O potrzebie nowej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej // Wzlot i upadek Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony // Ewolucja polskiego stanowiska w sprawie kształtu instytucjonalnego Unii Europejskiej // Nauka i technologia na rzecz bezpieczeństwa państwa w polskich realiach // Sztuka przekonywania. Polska a polityka wschodnia Unii Europejskiej w latach 2004-2014 // Transatlantyckie struktury bezpieczeństwa w obliczu kryzysu ukraińskiego // Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa - partnerzy globalnego bezpieczeństwa? // Polscy przedsiębiorcy w UE. 10 lat doświadczeń wobec wyzwań przyszłości // Europejskie zmagania o gaz z łupków. Czy mamy szansę na łupkową rewolucję?.
Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-487 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-444 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo narodowe. 19/2011 / Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2011. - 287 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
(Bezpieczeństwo narodowe (kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego).)
Bibliografia w przypisach artykułów.
Zawiera: Triada globalnych zagrożeń asymetrycznych: konsekwencja proliferacji terroryzmu, broni nuklearneji technologii rakietowych // Building modern security system community in the area from Vancouver to Vladivostok // Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego na półmetku - bilans przedsięwzięć // Prawnomiędzynarodowe aspekty użycia siły we współczesnych stosunkach międzynarodowych // Perspektywy współpracy NATO-Rosja w dziedzinie obrony przeciwrakietowej // Symptomy neoizolacjonizmu w USA // Wspólnota wartości i "oświecony egoizm"? Stosunki polsko-niemieckie 20 lat po Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy - aspekty bezpieczeństwa // Kaukaz Północny a bezpieczeństwo Rosji - nierozwiązywalny problem czy zaprzepaszczona szansa? // "Trzęsienie ziemi" w środowisku bezpieczeństwa Izraela // Wybrane prawne narzędzia ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce // Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski // Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP jako przykład zmian w wielkich grupach społecznych // Reforma Sił Zbrojnych Francji // Współczesna rewolucja w dziedzinia wojskowości. Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych.
Spis treści oraz część artykułów także w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-488 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
[Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach przedwojennej Polski - recenzja] / Bogusław Ulicki. W: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 0023-5881. R. 65, nr 2 (2017), s. 271-278 SGSPk21001760. - 2017.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedzaborowej / Maurycy Zajęcki. - Poznań, 2014.
Streszczenie: Artykuł jest recenzją książki Maurycego Zajęckiego wydanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w 2014 r. W tej recenzji autor przedstawia swoje uwagi i wątpliwości powołując się na źródła. Przedstawia tezy M. Zajęckiego jednocześnie dając swoje kontrargumenty.
Book
In basket
(Resocjalizacja Polska. 9/2015)
Bibliografia przy niektórych pracach.
Zawiera: Rozprawy // Doniesienia z badań // Informacje i wydarzenia.
Spis treści, niektóre streszczenia i teksty także w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2049/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
Article
In basket
Zawiera: Pożary Zamku Królewskiego w Warszawie. Przegląd źródeł i opracowań // Budownictwo ognioodporne w polskiej literaturze naukowej i technicznej XVIII-XIX i poczatku XX stulecia // Materiały do historii ochrony ppoż. w Volumina Legum // Maurycy Zajęcki, Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej [recenzja] // Technika w obronie przed pożarami dawnej Warszawy // Pożary i obrona przed nimi w starej Warszawie.
Streszczenie: Publikacja jest zbiorem artykułów opublikowanych przez Bogusława Ulickego w okresie 2014-2019 nt. historii pożarnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2086/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again