Form of Work
Artykuły
(2)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Druki ulotne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Chomiczewski Krzysztof
(1)
Gąska Marek
(1)
Maj Ewa
(1)
Makiwa Henry
(1)
Mikos-Skuza Elżbieta
(1)
Pajkiert Vela Paulina
(1)
Rasnus Andrzej
(1)
Rudnicki Marcin
(1)
Zieliński Damian
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Czerwony Krzyż
(7)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(4)
Ratownictwo medyczne
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
prawo humanitarne
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
(1)
Katastrofy
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Organizacja
(1)
Polski Czerwony Krzyż (PCK)
(1)
Prawo
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
System obronny państwa
(1)
Służby mundurowe
(1)
Trzęsienie ziemi w Haiti (2010)
(1)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
(1)
Wojsko
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
działania interwencyjne
(1)
obrona
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
przepisy
(1)
służby
(1)
służby ratownicze
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
Subject: place
Port-au-Prince (Haiti)
(1)
Genre/Form
Komentarz prawny
(1)
Opracowanie
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
8 results Filter
No cover
Article
In basket
Historia i zadania polskiego Czerwonego Krzyża.
No cover
Article
In basket
Ratownictwo Polskiego Krzyża w systemie zarządzania kryzysowego / Marcin Rudnicki // W: Ratownictwo w Polsce: lata 1990-2010 / red. Jerzy Konieczny. - Warszawa ; Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza ; Inowrocław, 2010. - s.173-188 .
Sygn.: B-375/Czyt do B-377
No cover
Article
In basket
Ruch Czerwonokrzyski na rzecz ochrony ofiar międzynarodowych i niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych / Elżbieta Mikos-Skuza // W: Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny: konferencja z okazji 61. rocznicy podpisania konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 2010. - s. 51-62 .
Sygn.: B-371
No cover
Article
In basket
British Red Cross response / Henry Makiwa // Crisis Response Journal. - 2010/2 Vol. 6 s.20-21.
Tł.tyt.: Działania interwencyjne brytyjskiego Czerwonego Krzyża
Spojrzenie na rozmaite sposoby działań interwencyjnych brytyjskiego Czerwonego Krzyża, pod kątem praktycznej pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych przez trzęsienie ziemi, które nawiedziły Haiti
Brochure
In basket
Tytuł na podstawie okładki.
Zadanie publiczne finansowane ze środków MON.
Streszczenie: Zawiera rys historyczny powstania i stosowania znaków czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca. Opisuje także współczesne uregulowania prawne dot. ich stosowania, a także nadużywania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-2017/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2017/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Pod tytułem na stronie tytułowej jest tekst: Analiza polskiego prawodawstwa i systemu instytucjonalnego w świetle Wytycznych Unii Europejskiej w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza (Host Nation Support Guidelines) oraz wytycznych IDRL Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance, IDRL Guidelines).
Definicje i skróty // Metodologia // Kontekst badania // Profil kraju w zarysie // Położenie kraju w zarysie // Położenie geograficzne, lista sąsiadów, mapa // Klimat, ukształtowanie terenu // Struktura administracyjna i terytorialna // Ogólna liczba ludności, największe aglomeracje i skupiska ludzkie, gęstość zaludnienia // Stan gospodarki i zaopatrzenia w surowce // Scenariusze potencjalnych klęsk żywiołowych // Możliwe zagrożenia // Zestawienie klęsk i katastrof, które wystąwpiły w Polsce w ostatnim stuleciu // Dotychczasowe doświadczenia z przyjmowaniem pomocy zagranicznej przez Polskę - wybrane przykłady // Materiał badawczy // Zwięzła analiza obowiazujących regulacji i prawno instucjonalnych w przedmiocie klęsk żywiołowych // Międzynarodowe i regionalne podstawy prawne // Krajowy system prawny // Prawna regulacja działań prowadzonych w warunkach klęsk żywiołowych // Definicja klęski żywiołowej // Monitoring, wczesne ostrzeganie i gotowość do reakcji na katastrofy // Wystąpienie z apelem o pomoc, rozpoczęcie, koordynacja i zakończenie jej przyjmowania // Personel // Procedury celne i warunki importu / eksportu // Dysponowanie niewykorzystanymi dobrami humanitarnymi // Opodatkowanie // Transport i przemieszcanie się // Telekomunikacja // Wymiana walut i zakładanie rachunków bankowych // Wydłużone godziny pracy // Odpowiedzialności państwa przyjmującego oraz podmiotów zagranicznych świadczacych pomoc // Bezpieczeństwo i ubezpieczenia //Rola sektora pozarządowego i Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża w zarzadzaniu pomocą w przypadku katastrof // Konkluzje i rekomendacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22632/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałow: Odpowiedzialność za przestępstwa i zbrodnie wojenne; Obrona cywilna i ochrona dóbr kultury; Status sił zbrojnych; Polski Czerwony Krzyż. Podstawy prawne powoływania stowarzyszeń humanitarnych; Inne akty normatywne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1758 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again